Skip to main content

Ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας γιά τό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Συνῆλθε τήν Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016, στή δεύτερη ἡμέρα τῆς ἐκτάκτου Συγκλήσεώς της, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, στήν Αἴθουσα Συνεδριῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας.

Σύμφωνα μέ τήν Ἡμερησία Διάταξη, ἀνέγνωσε τήν εἰσήγησή του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος μέ θέμα: «Περί τῆς Διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἐν τῇ Στοιχειώδῃ καί Μέση Ἐκπαιδεύσει», τό ὁποῖο ἀποτελεῖ συνέχεια τῆς εἰσηγήσεώς του στήν κοινή Συνεδρίαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου μετά τῶν Κοσμητόρων τῶν δύο Θεολογικῶν Σχολῶν καί τῶν Προέδρων τῶν Τμημάτων αὐτῶν καθώς καί τῶν Προέδρων τῆς ΠΕΘ καί τοῦ «ΚΑΙΡΟΥ».

Στήν εἰσήγησή του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέπτυξε τέσσερα σημεῖα.

Πρῶτον, ἐνημέρωσε τούς Ἱεράρχες γιά ὅσα ἐλέχθησαν στήν ὡς ἄνω κοινή Συνεδρίαση καί ὅτι ἔγινε ἀποδεκτή ἡ εἰσήγησή του ἀπό τούς παρόντες.

Δεύτερον, διασαφήνισε τήν διαφορά μεταξύ τοῦ Ἀναλυτικοῦ Προγράμματος πού ἰσχύει ὡς σήμερα καί τοῦ Προγράμματος Σπουδῶν πού προτείνεται. Πρόκειται γιά δυό διαφορετικά συστήματα θρησκευτικῆς ἀγωγῆς.

Τρίτον, ἀνέπτυξε τήν ἔννοια τοῦ «θρησκευτικοῦ γραμματισμοῦ», ὁ ὁποῖος θεωρεῖται ὡς βάση τοῦ νέου Προγράμματος Σπουδῶν. Εἶναι μέθοδος πού εἰσήχθη στήν Βρετανία, ἀλλά μεταφέρθηκε καί στήν Ἑλλάδα μέ διαφορετικό τρόπο.

Καί τέταρτον, παρουσίασε διεξοδικά τήν ἀπόφαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Ἰανουαρίου τοῦ 2016, ἡ ὁποία ἀπεστάλη ὡς πρόταση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στό Ὑπουργεῖο Παιδείας, Ἐρεύνης καί Θρησκευμάτων, καθώς ἐπίσης διάβασε τό ἔγγραφο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου πρός τόν Ὑπουργό Παιδείας.

Η πρόταση αὐτή εἶναι συνθετική τῶν δυό διαφορετικῶν θέσεων, ἡ πλέον ρεαλιστική στίς σύγχρονες συνθῆκες δεδομένου ὅτι τό ἰσχῦον πρόγραμμα δέν ἔχει ὁμολογιακό καί κατηχητικό χαρακτήρα, καί ἔχει ὡς ἑξῆς:
«Νά ἐπικεντρωθῆ τό ἐνδιαφέρον στό τρέχον Πρόγραμμα μέ τήν δική του μεθοδολογία, στό ὁποῖο ὅμως νά γίνουν μερικές βελτιώσεις, ἐντάσσοντάς το στά σύγχρονα παιδευτικά δεδομένα, ὁπότε νά εἰσαχθοῦν σέ κάθε βιβλίο –ὄχι σέ κάθε μάθημα– μερικά κεφάλαια θρησκειολογικά, ἀνάλογα μέ τήν θεματολογία τοῦ βιβλίου, ἀφοῦ ὅμως δοθῆ προτεραιότητα στήν ὀρθόδοξη παράδοση, τήν ὁποία ἀκολουθεῖ ἡ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, ἀλλά καί νά χρησιμοποιηθοῦν ὡς ἐφαρμογές καί τά καλά στοιχεῖα τοῦ Νέου Προγράμματος Σπουδῶν».

Μετά τό πέρας τῆς τεκμηριωμένης αὐτῆς εἰσηγήσεως, ἡ ὁποία διελάμβανε καί ἐπιστημονικά στοιχεῖα, εἰλημμένα ἀπό τήν ἐπιστήμη τῆς διδακτικῆς μεθοδολογίας καί ἀπό ἐπιστημονικές μελέτες περί τοῦ ἀντικειμένου τῆς διδασκαλίας τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στήν Εὐρώπη καί στήν Ἑλλάδα, διεξήχθη εὐρύτατη συζήτηση καί ἔγινε ἀποδεκτή ἡ πρόταση τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου γιά «τήν ὑποχρεωτικότητα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, τήν τήρηση τῶν ὡρῶν διδασκαλίας στό τρέχον πρόγραμμα καί τόν Ὀρθόδοξο χαρακτήρα του».

Ἐν συνεχεία, ἡ Ἱεραρχία ὁμοφώνως ἐνέκρινε τήν ἀπόφαση τῆς Δ.Ι.Σ., ὅπως αὐτή εἶχε διατυπωθεῖ στό ὑπ’ ἀριθμ. 881/391/22.02.2016 ἔγγραφό της πρός τόν ἀξιότιμο Ὑπουργό Παιδείας καί ἀποφάσισε ὅπως ἡ Ἐπιτροπή διαλόγου μέ τό Ὑπουργεῖο Παιδείας γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀπαρτισθεῖ ἀπό τούς Σεβ. Μητροπολίτες: Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Προκόπιο, Ἠλείας κ. Γερμανό καί Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ καί τούς Ἐλλογιμωτάτους Καθηγητές: α) κ. Ἀθανάσιο Στογιαννίδη, Καθηγητή τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου τῆς Σχολικῆς Παιδαγωγικῆς καί Διδακτικῆς Μεθοδολογίας τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, β) κ. Ἰωάννη Φύκαρη, Καθηγητή τῆς Διδακτικῆς Μεθοδολογίας τοῦ Παιδαγωγικοῦ Τμήματος Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, γ) κ. Κωνσταντῖνο Σπαλιώρα, Δρα Θεολογίας Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρο Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων, Διευθυντή Γυμνασίου δ) κ. Ἰωάννα Κομνηνοῦ, Δρα Θεολογίας, Καθηγήτρια τοῦ Α΄ Πειραματικοῦ Λυκείου Ἀθηνῶν.

9/3/2016
Ἡ Ἐπιτροπή Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας

Ὁλόκληρη ἡ εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου:

Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος: Εἰσήγηση στὴν Ἱεραρχία γιὰ τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

  • Προβολές: 4368