Skip to main content

Μιά ξεχωριστή διάκριση - «Γιάτρεψε χιλιάδες ψυχές μέ τόν λόγο του»

Τοῦ Προέδρου τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ἐδέσσης Φίλιππα Γκιούρου

Ζοῦμε μία ἀπό τίς σημαντικότερες στιγμές αὐτῆς τῆς αἴθουσας, καθώς σήμερα συγκεντρωθήκαμε ἐδῶ γιά νά τιμήσουμε ἕναν ἄνθρωπο μέ σπουδαῖο συγγραφικό, πνευματικό καί κοινωνικό ἔργο, μά πάνω ἀπ’ ὅλα ἕναν δικό μας ἄνθρωπο.

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου, ἐπιτρέψτε μας νά Σᾶς θεωροῦμε ἕναν δικό μας ἄνθρωπο, ἀκόμη καί τώρα, μετά ἀπό τόσα χρόνια, διότι ἀφήσατε τό πνευματικό Σας ἀποτύπωμα στούς ἀνθρώπους πού εἶχαν τήν τύχη νά ἀκούσουν τό λόγο τοῦ Θεοῦ ἀπό τά χείλη Σας.

Ἐσεῖς καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κρατήσατε ψηλά τό λάβαρο τῆς πίστης καί τῆς ἐλπίδας γιά τό λαό τῆς Ἔδεσσας. Μέ τόν λόγο καί τό ἔργο Σας στηρίξατε τίς χριστιανικές ψυχές καί χτίσατε στιβαρούς πυλῶνες γιά τήν πίστη μέσα στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων.

Τιμοῦμε καθημερινά τόν πνευματικό μας ἡγέτη καί πατέρα κ.κ. Ἰωήλ γιά τό ἔργο Του, τόν λόγο Του καί τή στιβαρή πνευματική Του παρουσία, πού μας ἐμπνέει καί μᾶς δυναμώνει. Εἴμαστε περήφανοι πού ἔχουμε ἕναν λόγιο Μητροπολίτη καί ταυτόχρονα ἕναν ἄνθρωπο ταπεινό, πού μπορεῖ νά ἀκούση τόν καθένα καί νά τοῦ συμπαρασταθῆ. Ὅμως σήμερα, μετά ἀπό τόσα χρόνια φυσικῆς ἀπουσίας –Σεβασμιώτατε κ. Ἱερόθεε, ἀναφέρομαι στή φυσική Σας ἀπουσία, διότι ἡ πνευματική Σας παρουσία εἶναι ἔντονη καί συνεχίζει νά φωτίζη τίς ψυχές τῶν Ἐδεσσαίων– σήμερα λοιπόν, τιμοῦμε καί τόν πνευματικό ἀδελφό τοῦ Μητροπολίτη μας, τόν ἄνθρωπο πού ἔζησε καί ἔδρασε στήν Ἔδεσσα, μέχρις ὅτου ἔφτασε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου νά προσφέρη τίς ὑψηλές πνευματικές Του ὑπηρεσίες σέ ἄλλες Μητροπόλεις καί στό Πανελλήνιο.

Σεβασμιώτατε,
τό ἔργο Σας στήν Ἔδεσσα καί τήν εὐρύτερη περιοχή εἶναι σέ ὅλους μας γνωστό, ὅμως ἐπειδή δέν ἔχουν ὅλοι παρακολουθήσει τή διαδρομή σας, θέλω νά μοῦ ἐπιτρέψετε νά ἀναφερθῶ σέ κάποιες ἀπό τίς κύριες πτυχές τοῦ ἔργου Σας.

Πρῶτα ἀπ’ ὅλα θά ἀναφερθῶ στό πλούσιο συγγραφικό Σας ἔργο, τῶν 82 βιβλίων, πού ἔχουν μεταφραστῆ σέ πάνω ἀπό 20 γλῶσσες καί συνολικά φτάνουν τίς 274 ἐκδόσεις. Μία συνεισφορά πού φωτίζει ἑκατομμύρια ψυχές σέ ὅλη τήν ὑφήλιο καί κηρύττει τό λόγο τοῦ Θεοῦ μέ ἕναν τρόπο σύγχρονο καί κατανοητό σέ ὅλους.

Ἡ συμμετοχή Σας στήν ἵδρυση καί λειτουργία τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος συνέβαλε στό νά φτάση ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ σέ ὅλα τά σπίτια, ἐνῶ παράλληλα προσφέρατε τίς ὑπηρεσίες Σας ὡς ὑπεύθυνος τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς ὁποίας διατελέσατε τρεῖς φορές μέλος, ἐπί τῆς Ἀρχιεπισκοπείας καί τῶν τριῶν τελευταίων Ἀρχιεπισκόπων.

Διδάξατε τήν Ἑλληνική γλώσσα καί παραδώσατε μαθήματα Χριστιανικῆς Ἠθικῆς στή Θεολογική Σχολή «Ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνός» τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας στό Βόρειο Λίβανο καί μάλιστα σέ ἐμπόλεμη περίοδο γιά τήν περιοχή, δείχνοντας ὅτι ὁ λόγιος συνυπάρχει μέ τόν φλογερό ἀγωνιστή, πού ἀψηφᾶ τούς κινδύνους γιά νά κηρύξη τόν λόγο τοῦ Θεοῦ.

Ἐπιτελεῖτε λαμπρό κοινωνικό καί πνευματικό ἔργο στή Μητρόπολη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου μέ τούς συνδέσμους Ἀγάπης πού ἱδρύσατε, τά Ἱδρύματα καί Κληροδοτήματα στά ὁποῖα προεδρεύετε, τίς κατασκηνώσεις, τά κατηχητικά σχολεῖα, τίς περιοδεῖες στά ὀρεινά χωριά τῆς Μητροπόλεώς Σας καί τόσες ἄλλες δράσεις πού ἡ ἀπαρίθμησή τους καί μόνο θά χρειαζόταν πολύ περισσότερο χρόνο ἀπό αὐτόν πού διαθέτουμε.

Τελειώνοντας τή σύντομη ἀναφορά στό ἔργο Σας, θέλω νά τονίσω ὅτι πάνω ἀπ’ ὅλα εἶστε ὁ Ἱεροκήρυκας πού ἀγάπησε ὁ πιστός λαός, ὁ ἄνθρωπος πού γιάτρεψε χιλιάδες ψυχές μέ τό λόγο του, πού ἁπάλυνε τόν πόνο καί ἔδωσε κουράγιο. Ἡ ἰδιότητα αὐτή, πού ἀποτιμᾶται σέ χιλιάδες ὁμιλίες καί ἑκατοντάδες συνέδρια καί ἡμερίδες, πιστεύω ὅτι εἶναι ἡ σημαντικότερη γιατί ἀγγίζει τήν ψυχή τοῦ ἁπλοῦ λαοῦ, τήν ψυχή μας!

Τό ἰδιαίτερα πλούσιο αὐτό κοινωνικό, συγγραφικό καί πνευματικό ἔργο, μέ πολύ ἁπλά λόγια, δείχνει τό μεγαλεῖο τῆς ψυχῆς ἑνός ἀκάματου ἀνθρώπου πού ἔχει ἀπεριόριστα ἀποθέματα πίστης στό Θεό καί ἀστείρευτη διάθεση προσφορᾶς στόν συνάνθρωπο.

Αυτοί εἶναι οἱ λόγοι πού τό Δημοτικό Συμβούλιο τῆς Ἔδεσσας ἀποφάσισε ὁμόφωνα νά σᾶς ἀνακηρύξη Ἐπίτιμο Δημότη Ἔδεσσας. Μέ συναισθήματα ἀπεριόριστου σεβασμοῦ καί υἱικῆς ἀγάπης Σᾶς εὔχομαι ἀπό καρδιᾶς καλή δύναμη καί συνέχεια στό ἔργο Σας, ἀπό ὅποια θέση καί ἄν Σᾶς τάξη ὁ σεπτός κλῆρος καί ὁ εὐσεβής λαός τῆς πατρίδας μας.

  • Προβολές: 2946