Skip to main content

«Ἡ ἀντιμετώπιση τριῶν ἀσθενειῶν ἀπό τούς Τρεῖς Ἱεράρχες»

Ἐκδήλωση γιά τούς Ἐκπαιδευτικούς, μέ ἀφορμή τήν ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

Μετά τόν Ἐκκλησιασμό τῶν περισσοτέρων Σχολείων τῆς Ναυπάκτου τήν Παρασκευή τό πρωΐ καί τόν Μαθητικό Διαγωνισμό γιά τούς Τρεῖς Ἱεράρχες τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, τό Σάββατο 30 Ἰανουαρίου τό πρωΐ στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τελέσθηκε Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία καί ἀρτοκλασία ὑπέρ ὑγείας, μέ τήν συμμετοχή τῶν Ἐκπαιδευτικῶν Μέσης Ἐκπαίδευσης καί τῶν μαθητῶν μέ τούς σημαιοφόρους τους.

Ἐκ μέρους τῶν καθηγητῶν μίλησε ὁ θεολόγος Γεώργιος Πολιτόπουλος, ἀναφερόμενος στό ἔργο καί τήν προσωπικότητα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, στήν προσφορά τους κατά τήν κοσμογονική συνάντηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ μέ τόν Χριστιανικό κήρυγμα, στήν κοινωνική τους προσφορά καί στό οἰκουμενικό τους πνεῦμα.

Ὁ Σεβασμιώτατος στόν χαιρετισμό του, ἀφοῦ εὐχαρίστησε καί συνεχάρη τόν ὁμιλητή ἀναφέρθηκε στήν διαφορά μεταξύ οἰκουμενικότητας, πού ἐξέφραζαν οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, καί τῆς παγκοσμιοποίησης πού ἐπικρατεῖ σήμερα.

Οἱ Δάσκαλοι καί Νηπιαγωγοί τῆς Ναυπάκτου καί τῆς Δωρίδας, μετά τόν ἐκκλησιασμό τους στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου, ἔκοψαν τήν βασιλόπιτά τους καί τίμησαν τούς συνταξιοδοτηθέντες συναδέλφους τους. Ὁ Σεβασμιώτατος στόν χαιρετισμό του ὁμίλησε γιά τήν διαφορά μεταξύ τῆς παιδείας τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί τῆς δυτικῆς παιδείας τῆς ὁποίας πατέρας θεωρεῖται ὁ Καρλομάγνος.

*

235 12 10Τό βράδυ τῆς 30ης Ἰανουαρίου, στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Μητροπόλεώς μας, πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη συνάντηση τοῦ Μητροπολίτου μέ τούς Ἐκπαιδευτικούς τῆς Ἐπαρχίας, ἐν ἐνεργείᾳ καί συνταξιούχους.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέπτυξε τό θέμα «Ἡ ἀντιμετώπιση τριῶν ἀσθενειῶν ἀπό τούς Τρεῖς Ἱεράρχες». Πρόκειται γιά τήν ἀσθένεια τῆς φθορᾶς καί τῆς θνητότητος, γιά τήν ἀσθένεια τῆς αἱρέσεως καί τήν ἀσθένεια τῆς κοσμκῆς ἐξουσίας. Καί οἱ Τρεῖς τίς ἀντιμετώπισαν, ἀλλά συνέδεσε ἰδιαιτέρως τήν ἀντιμετώπιση τῆς βιολογικῆς ἀσθένειας μέ τόν Μέγα Βασίλειο, πού εἶχε ἀσθενική κράση καί ἀπό μικρός βασανιζόταν ἀπό ἀσθένειες καί τελικά κοιμήθηκε νέος. Τήν ἀντιμετώπιση τῆς αἱρέσεως μέ τόν Γρηγόριο τόν Θεολόγο καί τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀσθένειας τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας μέ τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο. Τά στοιχεῖα ἄντλησε κυρίως ἀπό τούς ἀτόφιους λόγους τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.

Σκοπός τοῦ ὁμιλητῆ ἦταν νά δείξη ἀφ' ἑνός μέν ὅτι οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες δέν ἦταν θεολόγοι τοῦ γραφείου, ἀλλά εὐαίσθητοι ἄνθρωποι πού ἀντιμετώπιζαν πολλά βάσανα καί πειρασμούς στήν ζωή τους, καί παρά τίς κακουχίες ἐκδαπανήθηκαν γιά τήν Ἐκκλησία καί τόν λαό. Καί ὅτι αὐτή ἡ ἀντιμετώπιση ἔγινε μέ ὑπομονή, προσευχή, δοξολογία, ἀνεξικακία.

Ὁ Σεβασμιώτατος συμπέρανε ὅτι τιμοῦμε καί ἐμπνεόμαστε ἀπό τούς Τρεῖς Ἱεράρχες, πού πέρασαν δυσκολίες καί πειρασμούς στήν ζωή τους, ἀλλά «τούς ἀντιμετώπισαν μέ σθένος, μέ δύναμη, μέ φιλοσοφία», «ἐννοώντας τήν θεολογία ἤ τούς καλούς λογισμούς, μέ πίστη στόν Θεό». Πρέπει νά γίνουν ὑποδείγματα σέ μᾶς ὥστε «νά ὑπομένουμε, νά ἀγωνιζόμαστε καί νά στεκόμαστε ὄρθιοι, ἀκόμη καί τότε πού μᾶς συκοφαντοῦν καί μᾶς διαβάλλουν». Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες μᾶς ὑποδεικνύουν ἕναν ἄλλο πλοῦτο τοῦ ἀνθρώπου, πού εἶναι «ὁ ὥριμος ψυχικός του κόσμος, ἡ ταπείνωσή του, ἡ ὑπομονή του, τό ὅραμά του, ἡ ἔμπνευσή του, ἡ ἐλπίδα του, ὁ σωστός προσανατολισμός τῆς ὕπαρξής του». Καί «σέ αὐτήν τήν πνευματική καί ψυχική ὡριμότητα μᾶς καλοῦν τά τρία αὐτά πρότυπα τῆς παιδείας μας». Καί ὁ Σεβασμιώτατος ἔκλεισε τήν ὁμιλία του λέγοντας ὅτι «Παιδεία εἶναι νά γνωρίζουμε τόν τρόπο νά ἀντιμετωπίζουμε τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς μας, τίς τρεῖς μεγάλες ἀσθένειες, ἤτοι τήν ἀσθένεια τοῦ σώματος, τήν ἀσθένεια τῆς πίστεως, δηλαδή τίς αἱρέσεις καί τήν ἀσθένεια τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας».

Μετά τήν ὁμιλία, ὁ Σεβασμιώτατος ἀπάντησε σέ ἐρωτήσεις τῶν Ἐκπαιδευτικῶν. Χαιρετισμό ἐκ μέρους τοῦ Δημάρχου Ναυπακτίας ἀπηύθυνε ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Γιῶργος Σιαμαντᾶς.

Ἡ ἐκδήλωση ἄρχισε μέ τήν ἀπόδοση ἐπίκαιρων ὕμνων ἀπό τόν Χορό Ἱεροψαλτῶν τῆς Μητροπόλεώς μας μέ χοράρχη τόν κ. Παντελῆ Ἀναστασόπουλο καί τελείωσε μέ προσφορά δεξίωσης ἀπό τούς Συνδέσμους Ἀγάπης πρός τούς Ἐκπαιδευτικούς.

 

  • Προβολές: 3250