Skip to main content

Γεγονότα καὶ Σχόλια: Ἐξάλειψη τῶν ἰχνῶν τῆς ἱστορίας - Ὁ «τζιχαντισμός» τῆς ἀθεΐας

Ἐξάλειψη τῶν ἰχνῶν τῆς ἱστορίας

Ὁ στρατός τοῦ ISIS ἐπιδεικνύει συνεχῶς, μέ ὑπερηφάνεια, τίς καταστροφές μνημείων τοῦ ἀρχαίου πολιτισμοῦ, Ἑλληνικοῦ καί Ρωμαϊκοῦ, πού συναντᾶ στίς περιοχές πού καταλαμβάνει καί ἐλέγχει. «Οἱ τζιχαντιστές προσπαθοῦν νά ἐξαλείψουν συστηματικά τά ἴχνη τοῦ παρελθόντος». Τούς ἐνοχλεῖ ἡ ἱστορία καί τά μνημεῖα πού τήν τεκμηριώνουν.

Ὁ ἀρχαιολόγος Κώστας Κοπανιάς, πού πραγματοποίησε ἀπό τό 2010 ἕως τό 2013 ἀνασκαφές στό Βόρειο Ἰράκ, στήν περιφέρεια τοῦ Κουρδιστάν, στό πλαίσιο προγράμματος τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, δήλωσε: «Θεωρῶ ἐγκληματικό τό γεγονός ὅτι ἡ διεθνής κοινότητα παραμένει ἕνας ἀνενεργός θεατής σέ αὐτήν τήν ὀργανωμένη προσπάθεια νά ἐξαλειφθοῦν πλήρως τά ἴχνη τῆς Ἱστορίας, ἀλλά καί νά βγοῦν στό παράνομο ἐμπόριο ἀρχαιότητες πού ἔχουν πέσει στά χέρια τῶν μαχητῶν τοῦ “Ἰσλαμικοῦ Κράτους”. Ὅποιος ἔχει στοιχειωδῶς παρακολουθήσει τίς κινήσεις τους ἀντιλαμβάνεται πλήρως πόσο καλά ὀργανωμένο εἶναι τό σχέδιο τῆς καταστροφῆς» (Καθημερινή 29.8.2015).

Ὁ δρας Κρίστοφερ Τζόουνς, τοῦ Τμήματος Ἀρχαίας Ἱστορίας στό Πανεπιστήμιο Κολούμπια, στή Νέα Ὑόρκη, δήλωσε στό Βῆμα (29.8.2015): «Εἶναι σαφές ὅτι τό Ἰσλαμικό Κράτος (ISIS) χρησιμοποιεῖ τίς καταστροφές γιά λόγους προπαγάνδας… Στόχος τους εἶναι νά παρουσιαστοῦν ὡς οἱ πραγματικοί διάδοχοι τῆς ἱστορικῆς κληρονομιᾶς τοῦ Μωάμεθ. Σέ ἕνα πολύ γνωστό περιστατικό, ὁ Μωάμεθ κατέστρεψε τά εἴδωλα πού φυλάσσονταν μέσα στήν Κάαμπα […], ὅταν κατέλαβε τή Μέκκα τό 629». Καί συμπέρανε: «Μέ τήν καταστροφή ὅλων τῶν ἀποδεικτικῶν στοιχείων τόσο τοῦ προϊσλαμικοῦ παρελθόντος ὅσο καί τῶν ἐναλλακτικῶν ἑρμηνειῶν τοῦ Ἰσλάμ, τό ISIS ἐλπίζει νά δημιουργήσει ἕναν κόσμο ὅπου ἡ γνώση κάθε συστήματος πεποιθήσεων πού διαφέρει ἀπό τό δικό τους θά ἔχει ξεχαστεῖ γιά πάντα».

Ὁ «τζιχαντισμός» τῆς ἀθεΐας

Ἡ καταστροφική μανία τῶν Τζιχαντιστῶν συνειρμικά ἔφερε στό νοῦ μας τά αἰτήματα τῆς Ἕνωσης Ἀθέων, τά ὁποῖα ἐκπρόσωποί της παρουσίασαν στόν Ἀναπληρωτή Ὑπουργό Παιδείας κ. Τάσο Κουράκη, ζητώντας τήν πλήρη ἐκκοσμίκευση τῆς Ἐθνικῆς Παιδείας, δηλαδή τήν ἐξαφάνιση ἀπό τά ἐκπαιδευτικά προγράμματα, ὅλων τῶν «ἀποδεικτικῶν στοιχείων» τῆς ἀναγεννητικῆς καί φωτιστικῆς θεανθρώπινης παιδείας.

Τά βασικά αἰτήματά τους εἶναι:

  1. Κατάργηση τῶν ἐκκλησιασμῶν, τῆς πρωινῆς προσευχῆς καί τοῦ Ἁγιασμοῦ. Δηλαδή, ἡ πλήρης ἀποδέσμευση τοῦ σχολείου ἀπό τήν πρακτική τοῦ θεολογικοῦ μαθήματος, πού εἶναι ἡ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας.
  2. Ἀπομάκρυνση τῶν θρησκευτικῶν συμβόλων ἀπό τίς σχολικές αἴθουσες, πού μοιάζει μέ μιά ἑτεροχρονισμένη συνέχεια τῆς εἰκονομαχίας, μέ προσωπεῖο προοδευτικό, πού καλύπτει τόν ἀπεχθέστερο σκοταδισμό.
  3. Κατάργηση τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ὡς σχολικῆς ἑορτῆς καί θέσπιση ἑορτασμοῦ ἡμέρας τῆς Παιδείας, χωρίς ἀναφορά σέ ἱερά πρόσωπα, χωρίς σύνδεση μέ τήν θεολογία καί μέ ἀγνόηση τῆς λαϊκῆς παραδόσεως, πού θέλει, στά πρωτοχρονιάτικα κάλαντα, τόν Ἅγιο Βασίλειο νά «κρατᾶ εἰκόνα καί χαρτί, χαρτί καί καλαμάρι», ὡς φορέα τῆς θεολογίας καί τῆς παιδείας τοῦ γένους.
  4. Κατάργηση τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν στό δημοτικό καί στό γυμνάσιο καί ἀντικατάσταση στό Λύκειο τοῦ ὁμολογιακοῦ θρησκευτικοῦ μαθήματος μέ μάθημα φιλοσοφίας τῶν θρησκειῶν, μόνο σέ μιά τάξη μέ ἀμερόληπτη παρουσίαση ὅλων τῶν θρησκευμάτων, καθώς καί τῆς  ἀθεϊστικῆς προσέγγισης.

Δέν εἶναι ὑπερβολή νά ποῦμε, ὅτι τά ἰσλαμικά ἐκρηκτικά στήν Παλμύρα δέν ἔχουν καταστροφικότερα ἀποτελέσματα στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων, ἀπ’ ὅ,τι οἱ παραπάνω ἀπόψεις τῶν ἀθέων.

π.Θ.Α.Β.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 2906