Skip to main content

Κύριο ἄρθρο: Ἡ πολιτική τῆς κρίσεως

Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

Στά Δελτία Εἰδήσεων κάθε ἡμέρας ἡ πρώτη εἴδηση ἀναφέρεται στήν λεγόμενη οἰκονομική κρίση, στίς ἀποφάσεις τῶν διαφόρων ὀργάνων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, στίς ἀντιδράσεις θετικές ἤ ἀρνητικές τῶν ὑπευθύνων τῆς Πατρίδας μας καί τίς ποικίλες συνέπειες στήν κοινωνία.

Διάφοροι μελετητές, ἐπιστήμονες, δημοσιογράφοι, ἀναλυτές γράφουν γιά τήν οἰκονομική κρίση. Ἐπειδή δέ οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες περισσότερο γράφουν παρά διαβάζουν καί περισσότερο συνθηματολογοῦν παρά γράφουν μέ ὑπευθυνότητα, γι' αὐτό καί τά θέματα ἀντιμετωπίζονται μονομερῶς. Ἄλλοι κάνουν λόγο γιά ἠθική κρίση, ἄλλοι γιά πνευματική κρίση, ἄλλοι γιά γεωπολιτική κρίση κ.ο.κ. Ὅμως ἡ σύγχρονη οἰκονομική κρίση εἶναι συνισταμένη ὅλων αὐτῶν τῶν κρίσεων. Ὁ ἄνθρωπος δημιουργεῖ κρίσεις στήν κοινωνία, ὁ ἄρρωστος ἄνθρωπος ἀρρωσταίνει τούς κοινωνικούς θεσμούς καί στήν συνέχεια οἱ ἄρρωστοι κοινωνικοί θεσμοί ἀρρωσταίνουν πιό πολύ τόν ἄνθρωπο.

Βλέποντας τό θέμα αὐτό ἀπό τήν πολιτική πλευρά, μπορῶ νά κάνω λόγο γιά τήν «πολιτική τῆς κρίσης» καί θά χρησιμοποιήσω μεταξύ τῶν ἄλλων δύο παραδείγματα.

Τό πρῶτο παράδειγμα εἶναι ἕνα περιστατικό πού ἔγινε στήν ἀρχή τῆς οἰκονομικῆς κρίσης καί ἔφερε στό φῶς ὁ δημοσιογράφος Γιῶργος Παπαχρήστου. Σέ μιά ἀπό τίς συνεδριάσεις τοῦ Eurogroup τῆς ἐποχῆς πού ἄρχισε ἡ κρίση στήν Ἑλλάδα, ὅταν ἀποφάσιζαν γιά τήν βοήθεια πρός τήν Ἑλλάδα καί πόσα θά δανείση κάθε χώρα, ὁ Ὑπουργός Οἰκονομικῶν τῆς Σλοβακίας εἶπε: «Εἴμαστε μιά φτωχή χώρα, μέ πολύ χαμηλό βιοτικό ἐπίπεδο καί δέν πρόκειται νά δανείσουμε μιά χώρα ἡ ὁποία ἀνήκει στίς 25 πιό ἀναπτυγμένες χῶρες τοῦ κόσμου».

Βέβαια, τό θέμα πῶς ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἀπό τίς πιό πλούσιες καί ἀνεπτυγμένες χῶρες τοῦ κόσμου –ἀλλάζει ἁπλῶς κάθε φορά ἡ θέση της– ἀλλά περνᾶ οἰκονομική κρίση εἶναι κάτι πού χρειάζεται ἰδιαίτερη ἀνάλυση.

Πάντως, μόλις ὁ Ὑπουργός Οἰκονομικῶν τῆς Σλοβακίας εἶπε αὐτόν τόν λόγο, ὁ τότε διοικητής τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τράπεζας Ζάν Κλόντ Τρισέ τοῦ εἶπε: «Κάτσε κάτω, δέν ἔχεις τόν λόγο. Ποιός εἶσαι ἐσύ πού θά ἀμφισβητήσεις τήν ἀλληλεγγύη στήν Εὐρωζώνη; Κάναμε λάθος πού σᾶς βάλαμε στό εὐρώ».

Σήμερα, ὅμως, ἡ Σλοβακία πρωτοστατεῖ στίς ἀντιδράσεις ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος, κάθε φορά πού δημιουργεῖται θέμα (ΤΑ ΝΕΑ, 16-17 Μαΐου 2015).

Αὐτό τό παράδειγμα δείχνει τήν πολιτική ἀντιμετώπιση τοῦ γεγονότος τῆς οἰκονομικῆς κρίσης.

Τό δεύτερο περιστατικό προέρχεται ἀπό ἕνα ἄρθρο τοῦ Μάρτιν Σούλτς, πού εἶναι Πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, καί ὁ ὁποῖος πρόσφατα βραβεύθηκε μέ τό βραβεῖο τοῦ Καρλομάγνου. Γράφει:
«Εἶναι μεγάλη τιμή γιά μένα ἡ βράβευση μέ τό βραβεῖο Καρλομάγνου, τό ὁποῖο ἀπονέμεται κάθε χρόνο σέ κάποιον πού ἔχει διακριθεῖ γιά τό ἔργο του ὑπέρ τῆς εὐρωπαϊκῆς ὁλοκλήρωσης. Πρόκειται γιά βραβεῖο μεγάλου κύρους καί νιώθω ταπεινότητα νά συγκαταλέγομαι στόν μακρύ κατάλογο τῶν βραβευθέντων. Τό βραβεῖο αὐτό μοῦ δίνει κουράγιο νά συνεχίσω νά συνηγορῶ ὑπέρ μιᾶς φιλόδοξης Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ἡ ὁποία παρά τίς πολύπλευρες ἐπιθέσεις πού δέχεται, παραμένει τό βασικό ἐργαλεῖο γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν ἀναρίθμητων προκλήσεων πού μᾶς ἐπιφυλάσσει τό μέλλον» (ΤΑ ΝΕΑ, 16-17 Μαΐου 2015).

Ὅσοι διαβάζουν ἱστορία, γνωρίζουν ὅτι ὁ Καρλομάγνος ἦταν Βασιλεύς τῶν Φράγκων πού κατέλαβε σχεδόν ὅλη τήν τότε Εὐρώπη μέ τήν δύναμη τῶν ὅπλων, μισοῦσε ὑπερβολικά τούς Ρωμηούς, ἵδρυσε τήν «ἁγία Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία τοῦ Γερμανικοῦ Ἔθνους», ἔκανε τήν μεγαλύτερη πλαστογράφηση τῆς ἱστορίας, ὅταν ἀπεκάλεσε τούς τότε Ρωμηούς ὡς Γραικούς καί διαφοροποίησε τό δυτικό Τμῆμα τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, πολιτιστικά καί θεολογικά ἀπό τούς Ὀρθοδόξους Ρωμηούς.

Ὁ Καρλομάγνος εἶναι τό πρότυπο τῆς σημερινῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, αὐτόν ἐπικαλοῦνται οἱ Εὐρωπαῖοι ὡς ἑνοποιητική ἀρχή καί ὕστερα ἐμεῖς ὁμιλοῦμε γιά οἰκονομική κρίση.

Ἀσφαλῶς πρέπει νά ὁμιλοῦμε γιά τήν «πολιτική τῆς κρίσης» ἤ τήν «κρίση τῆς πολιτικῆς».
Μάϊος 2015

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

  • Προβολές: 3552