Skip to main content

Βιβλιοπαρουσίαση: Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, Ἀποστολή καί Ἱεραποστολή στήν Μέση Ἀνατολή (Λίβανο καί Συρία)

Βιβλιοπαρουσίαση:

Ἕνα ἀποκαλυπτικό καί συναρπαστικό βιβλίο στό ὁποῖο καταγράφεται ἡ ἐμπειρία καί οἱ ἐντυπώσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου ἀπό τήν ἀποστολή του στήν Μέση Ἀνατολή (Λίβανο καί Συρία) προκειμένου νά διδάξη στήν Μπελεμέντειο Θεολογική Σχολή «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός» τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας.

Βιβλιοπαρουσίαση: Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, Ἀποστολή καί Ἱεραποστολή στήν Μέση Ἀνατολή (Λίβανο καί Συρία)Ἕνα ὁδοιπορικό, πού εἶναι ταυτόχρονα καί ἡμερολόγιο, ἀπό τόν Φεβρουάριο τοῦ 1988 ἕως τίς ἀρχές τοῦ 1990, μέσα στόν ἐμφύλιο σπαραγμό μεταξύ τῶν Μουσουλμάνων καί τῶν Χριστιανῶν–Μαρωνιτῶν, ἀλλά καί ἀργότερα, κατά τό ἀκαδημαϊκό ἔτος 2000-2001. Βιβλίο, πού ἔχει ἱστορική ἀξία καί ἔντονο πολιτιστικό καί κοινωνιολογικό περιεχόμενο. Ὁ ἀναγνώστης θά βρεθῆ μπροστά σέ πολλές πληροφορίες, συναρπαστικές ἐντυπώσεις καί συγκινητικές ἀναμνήσεις. Θά μπορέση νά δῆ καί νά καταλάβη τήν ὅλη ἀτμόσφαιρα τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί θά ὁδηγηθῆ στό συμπέρασμα «ὅτι ἡ ὀρθόδοξη θεολογία σέ συνδυασμό μέ τήν πολιτισμική παράδοση κάθε τόπου πρόκειται νά παίξη μεγάλο ρόλο στούς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς μας, ὅπου γῆς».

Ὁ Σεβασμιώτατος δέν δίδαξε μόνον στήν Θεολογική Σχολή μαθήματα ἑλληνικῆς γλώσσας, ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς ἠθικῆς καί βιοηθικῆς, ἀλλά ἦρθε σέ ἐπικοινωνία μέ τούς Ρωμηούς Χριστιανούς καί τούς μετέφερε τήν διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπισκέφθηκε Ἱερές Μητροπόλεις, Ἱερούς Ναούς, Ἱερές Μονές, πόλεις καί χωριά (Δαμασκό, Λαττάκεια, Βηρυττό, Τρίπολη, Χαλέπι, κλπ.) τελώντας τήν θεία Λειτουργία καί κηρύττοντας τόν θεῖο λόγο. Συμμετεῖχε σέ ἱερές Ἀκολουθίες. Ἔκανε πολύωρες συζητήσεις μέ ἐπιστήμονες, μέ φοιτητές, μέ μαθητές, μέ οἰκογενειάρχες γιά θέματα πνευματικῆς ζωῆς, κυρίως, γιά τήν θεραπευτική ἀγωγή πού ἔχει ἡ ὀρθόδοξη παράδοση, ἀλλά καί γιά δογματικά θέματα.

Ἀντιμετώπισε τίς ἀναζητήσεις τῶν ἀνθρώπων γιά τήν πνευματική ζωή, τήν δίψα, τήν ἀγωνία καί τόν πόνο τους, γιά νά βροῦν τόν Θεό. Εἶδε ἀπό κοντά τήν σταυρική ζωή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὁμίλησε μέ θεολογικό λόγο καί καρδιακή αἴσθηση καί εἰσέπραξε τόν σεβασμό, τήν ἀγάπη, τόν ἐνθουσιασμό καί τήν ἐκτίμηση στό πρόσωπό του. Ἡ ἐμπειρία του ἀπό τήν Συρία καί τόν Λίβανο, ὅπως ὁμολογεῖ, τοῦ προσέφερε μεγάλη πείρα, γνώσεις καί ἰσχυρές φιλίες.

Εἶναι ἕνα βιβλίο, πού διαβάζεται ἀπνευστί, προκαλεῖ θαυμασμό, ἰδιαίτερα ἐπίκαιρο, σέ συνδυασμό μάλιστα μέ τά τραγικά γεγονότα πού ἐκτυλίσσονται στήν Συρία. Ἕνα ἀποκαλυπτικό ντοκουμέντο στήν ἐποχή μας.

Πρόλογος

Πρώτη φορά πῆγα στόν Βόρειο Λίβανο, διά τῆς Δαμασκοῦ τῆς Συρίας, τόν Φεβρουάριο τοῦ ἔτους 1988, γιά νά διδάξω στήν Μπελεμέντειο Θεολογική Σχολή «Ἅ­γιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός» τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας. Στήν συνέχεια, ἐπανειλημμένως, ἐπισκέφθηκα τήν Συρία καί τόν Λίβανο γιά τόν ἴδιο σκοπό, ἀλλά καί περιῆλθα τίς πόλεις καί τά χωριά, τελώντας τήν θεία Λειτουργία, κηρύττοντας τόν θεῖο λόγο καί ὁμιλώντας σέ φοιτητές καί καθηγητές.

Τήν ἐποχή ἐκείνη ὁ Βόρειος Λίβανος ἦταν κάτω ἀπό τήν κυριαρχία τῆς Συρίας καί ἦταν γεμάτος ἀπό Σύρους στρατιῶτες. Ἐπί πλέον ὁ Λίβανος περνοῦσε τήν δεύτερη φάση τοῦ ἐμφυλίου πολέμου καί ὅλη ἡ περιοχή ἦταν ἀναστατωμένη. Ὁ πόλεμος ἄρχισε τό 1975 καί μέ μιά προσωρινή διακοπή τελείωσε τό 1990, δηλαδή κράτησε 15 χρόνια.

Ἀπό τήν ἐπίσκεψή μου αὐτή στήν Μέση Ἀνατολή δια­τηρῶ στήν μνήμη μου θετικές καί ἀρνητικές ἀναμνήσεις. Πολλές φορές ἀναπολῶ τίς περιπέτειές μου στόν Λίβανο καί τήν Συρία καί συμβαίνει καί ἐδῶ ὅ,τι μέ κάθε περιπέτεια τήν ὁποία διερχόμαστε στήν ζωή, δηλαδή μετά ἀπό πολλά χρόνια ξεχνᾶμε τά ἀρνητικά καί ἐνθυμούμαστε τά θετικά γεγονότα τῆς περιόδου.

Τά δύο πρῶτα χρόνια πού πήγαινα στήν Συρία καί τόν Λίβανο κρατοῦσα ἡμερολόγιο καθημερινῶς, γιά πρώτη φορά στήν ζωή μου. Αὐτό τό ἔκανα γιατί ἐντυπωσιάσθηκα ἀπό τίς νέες συνθῆκες τίς ὁποῖες συναντοῦσα καί ζοῦσα σέ μιά ἐμπόλεμη περιοχή, πρωτόγνωρη γιά μένα. Ἔτσι, αἰσθάνθηκα τήν ἀνάγκη νά καταγράφω τίς ἐμπειρίες αὐτές γιά νά ἀντιμετωπίσω τόν πανδαμάτορα χρόνο, ὁ ὁποῖος ἔχει τήν ἰδιότητα νά ἀφαρπάζη ἀπό τήν μνήμη μας πολλά γεγονότα.

Πέρασα δύσκολες ἡμέρες στήν Συρία καί τόν Λίβανο. Αἰσθανόμουν ὅτι μέ προστάτευε ὁ Θεός, οἱ εὐχές τοῦ μακαριστοῦ Γέροντά μου Μητροπολίτου Ἐδέσσης Καλλινίκου καί μέ βοήθησε ἀποτελεσματικά ἡ ὀρθόδοξη θεολογία γιά τήν ὁποία συνεχῶς ὁμιλοῦσα ὅπως καί ἡ συνεχής "εὐχή" πού ἔκανα.

Τό κείμενο πού ἀκολουθεῖ, μετά τά πρῶτα εἰσαγωγικά κεφάλαια, εἶναι οἱ σημειώσεις πού κρατοῦσα κατά τίς ἐπισκέψεις μου στήν Συρία καί τόν Λίβανο, κατά διαστήματα τῶν ἐτῶν 1988-1990. Σέ ἄλλες ἐπισκέψεις μου δέν κρατοῦσα σημειώσεις, ἁπλῶς ἔγραφα μερικά κείμενα. Νομίζω ὅτι τό βιβλίο αὐτό ἔχει ἱστορική ἀξία καί ἔντονο κοινωνιολογικό περιεχόμενο.

Στό ἀρχικό πρωτότυπο κείμενο ὑπάρχουν ὅλα τά ὀνόματα τῶν ἀνθρώπων μέ τούς ὁποίους ἦλθα σέ ἐπικοινωνία. Στήν ἔκδοση αὐτή, ὅπου ὑπάρχει ἀνάγκη γιά λόγους ἀσφαλείας, ἐγράφη τό ἀρχικό γράμμα τοῦ ὀνόματος ἤ ἀποσιωπήθηκε τελείως, γράφοντας ἕνα ἄλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα.

Εὔχομαι ἡ ἔκδοση αὐτή νά ἐνημερώση τούς ἀναγνῶ­στες γιά τό τί συμβαίνει στήν Μέση Ἀνατολή, τήν Συρία καί τόν Λίβανο, κυρίως νά ἀντιληφθοῦν τήν σημασία πού ἔχουν γιά μᾶς τούς Ὀρθοδόξους Ρωμηούς τόσο οἱ περιο­χές αὐτές, ὅσο καί οἱ αὐτόχθονες κάτοικοί τους.

Ἔγραφα στήν Ναύπακτο
τήν 1η Ἰανουαρίου 2015
ἑορτή τοῦ Μεγάλου Βασιλείου
Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας
τῆς Καππαδοκίας, οὐρανοφάντορος

+ Ὁ Ναυπάκτου και' Ἁγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

Κ.Μ.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

  • Προβολές: 3352