Skip to main content

«Τά Χριστούγεννα τοῦ μικροῦ Παΐσιου»

«Τά Χριστούγεννα τοῦ μικροῦ Παΐσιου»Τήν Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου στίς 7 μ.μ. στήν Παπαχαραλάμπειο Αἴθουσα, πραγματοποιήθηκε ἡ χριστουγεννιάτικη γιορτή τοῦ Τμήματος Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Τήν γιορτή παρακολούθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος, ὁ ἀντιδήμαρχος κ. Ἰ. Ράπτης ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Δημάρχου Ναυπακτίας, πολλοί Ἱερεῖς μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου καί πλῆθος κόσμου.

Μετά τόν εἰσαγωγικό χαιρετισμό τοῦ ὑπευθύνου Ἱερέως Ἀρχιμ. Καλλινίκου Γεωργάτου, τήν ἐκδήλωση ἄνοιξε ἡ Παιδική Χορωδία παραδοσιακῆς μουσικῆς, πού μέ δασκάλα τήν κ. Αἰκατερίνη Ἀναστασοπούλου τραγούδησε παραδοσιακά κάλαντα. Συνέχισε ἡ Χορωδία παραδοσιακῆς μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πού ἔψαλε τραγούδια καί κάλαντα ἀπό διάφορες περιοχές τῆς Ἑλλάδος μέ διευθυντή-δάσκαλο τόν κ. Παντελῆ Ἀναστασόπουλο. Καί τίς δύο χορωδίες συνόδευε παραδοσιακή ὀρχήστρα ἀπό τούς Παν. Μῆτσο στό λαοῦτο-νέϊ, τόν Κοσμᾶ Παπακωστόπουλο στό βιολί-κλαρίνο, τόν Παντελῆ Ἀναστασόπουλο στό κανονάκι καί τόν Γιάννη Ἀναστασόπουλο στά κρουστά.

«Τά Χριστούγεννα τοῦ μικροῦ Παΐσιου»Ἀκολούθησε θεατρικό δρώμενο, ὅπου συμμετεῖχαν παιδιά ἀπό τίς κατηχητικές συνάξεις τῆς πόλης μας. Τό θεατρικό εἶχε τίτλο: «Τά Χριστούγεννα τοῦ μικροῦ Παΐσιου». Καί εἶχε ὡς κεντρικό θέμα τόν διάλογο γιά τήν θεότητα τοῦ Χριστοῦ ἀνάμεσα στόν 15χρονο Ἀρσένιο (μετέπειτα Γέροντα Παΐσιο) καί τόν συμμαθητή του Κώστα, πού πίστευε πώς ὁ Χριστός ἦταν μόνο ἕνας καλός καί δίκαιος ἄνθρωπος. Ὁ Ἀρσένιος προσευχήθηκε θερμά στόν Χριστό γιά νά τοῦ δώση ἕνα σημάδι τῆς θεότητάς Του. Τελικά, ἀφοῦ δοκιμάσθηκε ἡ ἁπλότητα καί ἡ εἰλικρίνεια τοῦ μικροῦ Ἀρσενίου, ὁ Χριστός τοῦ ἐμφανίζεται μέσα στή δόξα Του. Ἡ ἱστορία αὐτή εἰδικά διασκευασμένη συμπλέκεται μέ τά γεγονότα τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ, ὅπως περιγράφονται στά εὐαγγελικά κείμενα καί γιά κάθε γεγονός προβάλλεται ἡ ἀντίστοιχη ἀμφιβολία-ἀντίρρηση ἀπό τόν Κώστα γιά νά λάβη διαλογικά τήν ἀπάντηση ἀπό τόν Παΐσιο. Ἔτσι «ἀνάβει» ἡ συζήτηση γιά τήν ἄσπορη σύλληψη τῆς Θεοτόκου, τήν πίστη καί τήν ἁπλότητα τῶν ποιμένων, τούς ἀγγέλους, τήν ἀστρονομία καί τήν ἐπιστήμη, τήν ἐξουσία καί τίς σημερινές σφαγές στήν Μέση Ἀνατολή. Παράλληλα τά πρόσωπα καί τά γεγονότα τῶν κειμένων «ὀπτικοποιοῦνταν» ἀπό βουβά πρόσωπα πού παρίσταναν τήν Μαρία, τόν Ἰωσήφ, τούς Ἀγγέλους, τούς Ποιμένες, τούς Μάγους. Ἦταν ἕνα θεατρικό μέ πλούσιο λόγο, μουσική καί ὕμνους, εἰκόνες καί χρώματα, προβληματισμό καί δυνατά μηνύματα.

«Τά Χριστούγεννα τοῦ μικροῦ Παΐσιου»Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ συνεχάρη τούς συντελεστές τῆς γιορτῆς, τούς κατηχητές, τά παιδιά καί τούς γονεῖς τους, ὑπογράμμισε πώς τό βαθύτερο νόημα τῶν Χριστουγέννων πρέπει νά τό ἀναζητᾶ κανείς συνεχῶς καί νά ἐπιδιώκη κάτι ἀνώτερο καί πνευματικότερο καί νά δίνη πνευματικό περιεχόμενο ἀκόμη καί στά ἁπλά χριστουγεννιάτικα ἔθιμα.

Χαιρετισμό ἀπηύθυνε καί ὁ ἀντιδήμαρχος κ. Ἰ. Ράπτης.

Τήν παρουσίαση τῆς γιορτῆς ἔκανε ἡ κατηχήτρια Ἀγγελική Λαουρδέκη καί τήν γενική ἐπιμέλεια εἶχαν ἡ κ. Χριστίνα Καρανικόλα-Σχοινά καί ἡ κ. Ἀναστασία Πανταζοπούλου.

Χρ.Κ.Σ

κατηχητικά

  • Προβολές: 3280