Skip to main content

Ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου Ἱεροθέου στήν Ναύπακτο

Ναυπάκτου Ἱερόθεος, 4 Ὀκτωβρίου 2014Τό Σάββατο, 4 Ὀκτωβρίου 2014, ἑόρτασε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος τήν ὀνομαστική του ἑορτή στόν Μητροπολιτικό Ἱ. Ναό τοῦ ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου, μέ πανηγυρικό Ἑσπερινό τήν παραμονή καί Ὄρθρο καί Θ. Λειτουργία ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς.

Στόν Ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος κ. Τιμόθεος μέ συγχοροστατοῦντες, μαζί μέ τόν Μητροπολίτη μας, τούς Σεβ. Μητροπολίτες Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ καί Κηφισίας κ. Κύριλλο. Τόν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος, ὁ ὁποῖος στήν ἀρχή τῆς ὁμιλίας του ἀναφέρθηκε στόν ἅγιο Ἱερόθεο, γιά τόν ὁποῖο εἶπε: Ἦταν Ἀρεοπαγίτης καί δέχθηκε τήν πίστη στόν Χριστό ἀπό τόν Ἀπόστολο Παῦλο. Εἶναι ἕνας ἀποστολικός πατέρας, θεολόγος τῶν ἀρχῶν τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἀναζητητής τῆς ἀληθινῆς γνώσεως. Ἤθελε νά συναντήση προσωπικά τόν Θεό καί νά ἑνωθῆ μαζί Του. Ἐνῶ ἦταν στήν Ἡλιούπολη τῆς Αἰγύπτου ἔζησε τόν σκοτασμό τῆς φύσεως, ὅταν ὁ Χριστός ἀπέθανε ἐπάνω στόν Σταυρό και εἶπε τήν φραση: «Ἤ Θεός πάσχει ἤ κόσμος ἀπόλυται». Ἀργότερα ἦταν παρών στήν κηδεία τῆς Παναγίας, ὅπου ἔψαλε θαυμάσιους ὕμνους. Τά ἔργα του καί τήν θεολογία του τά διασώζει ὁ ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης, τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε διδάσκαλος.

Ἔκανε τέλος ἀναφορά στό πρόσωπο τοῦ ἑορτάζοντος Σεβασμιωτάτου κ. Ἱεροθέου, ἀφοῦ πρῶτα θύμισε ἕνα κήρυγμα τοῦ Σεβασμιωτάτου στόν ἅγιο Ἀνδρέα Πατρῶν περί τοῦ Ἐπισκόπου. Εἶπε ἐπίσης ὅτι ὁ ἴδιος μαθήτευσε κοντά του καί συνεργάσθηκαν ἄριστα σέ θέματα Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Ἔκλεισε τήν ὁμιλία του μέ θερμές εὐχές πρός τόν Σεβασμιώτατο.

*

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς στόν Ὄρθρο καί τήν Θ. Λειτουργία προεξῆρχε ὁ ἑορτάζων Μητροπολίτης μας μέ συλλειτουργούς τούς Σεβ. Μητροπολίτες Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ, Πατρῶν κ. Χρυσόστομο, Θηβῶν κ. Γεώργιο, Θεσσαλιώτιδος κ. Τιμόθεο καί τόν Θεοφ. Ἐπίσκοπο Ὠλένης κ. Ἀθανάσιο. Ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος συμπροσευχόμενοι παρίσταντο ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, Σεβ. Μητροπολίτης Ἠλείας κ. Γερμανός καί ὁ Ἐπίσκοπος Διαυλείας κ. Γαβριηλ, ἐνῶ ἀργότερα προσῆλθε καί εὐχήθηκε στόν Μητροπολίτη μας ὁ Σεβ. Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς. Κατά τήν Θ. Λειτουργία τόν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ, ὁ ὁποῖος στήν ἀρχή τῆς ὁμιλίας του ἀναφέρθηκε στόν Θεό, στήν οὐσία, καί τήν ἐνέργεια Του. Εἶπε ὅτι ὡς πρός τήν οὐσία ὁ Θεός εἶναι ἀνώνυμος ἐνῶ ὡς πρός τήν ἐνέργεια εἶναι πολυώνυμος. Τά χαρίσματα εἶναι οἱ ἐνέργειες τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ.

Μία εἶναι ἡ Χάρις, ἀλλά μερίζεται ἰδιαίτερα σέ κάθε ἄνθρωπο. Ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας τήν παρομοιάζει μέ ποτάμι πού ποτίζει διάφορα φυτά.  Ἔτσι καί ὁ Χριστός γίνεται ὅ,τι προσιδιάζει στόν κάθε ἕναν πιστό. Γιά ἄλλους εἶναι διδάσκαλος, γιά ἄλλους ἡ ἀνάσταση καί ἡ ζωή, γιά ἄλλους ἡ πύλη γιά τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, γιά ἄλλους ἡ τράπεζα. Ἀλλά ἔχει ὁ Χριστός μία ἰδιότητα πού ἀνήκει σέ ὅλους τούς βαπτισμένους στό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος: Εἶναι ὡς ἄνθρωπος ὁ μεσίτης μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων, ὅπως χαρακτηριστικά λέει καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος «ἐντυγχάνει ὑπέρ ἡμῶν» καί εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἀδελφός μας.

Ἡ Παναγία εἶναι ἡ πρέσβειρα τῶν ἀνθρώπων. Ἔχει τήν δύναμη νά πρεσβεύη ὑπέρ ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Καί αὐτό πού εἶχε ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία τό ἔχουν καί οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἔχουν τήν δύναμη νά πρεσβεύουν καί εἶναι κατά τούς Πατέρας «πύργοι δυνατότατοι».

Μεταξύ τῶν ἁγίων καί ὁ ἑορταζόμενος ἅγιος Ἱερόθεος πού εἶναι πρεσβευτής καί ἀντιπρόσωπος τῶν ἀνθρώπων στόν οὐρανό.

Ἑορτὴ Ἁγίου Ἱεροθέου, 4 Ὀκτωβρίου 2014Ἀφοῦ ἔκανε κάποιες πρακτικές παρατηρήσεις ἀναφέρθηκε σέ ἕνα σύγχρονο θαῦμα μέ τόν ἅγιο Νεκτάριο πού συνέβη στήν Ρουμανία.
Τέλος εὐχήθηκε δεόντως στόν ἑορτάζοντα Σεβασμιώτατο Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεο χαρακτηρίζοντάς τον κόσμημα τῆς Ἐκκλησίας καί ἄξιο διάδοχο τοῦ ἁγίου Ἱεροθέου.

Στήν ἀπόλυση τῆς Θ. Λειτουργίας ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας προσεφώνησε τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί τούς παρόντες Ἀρχιερεῖς καί κατόπιν ὁ Μακαριώτατος κ. Ἱερώνυμος, οἰκεῖος στόν λαό τῆς Ναυπάκτου εὐχήθηκε μέ θερμά λόγια στόν ἑορτάζοντα Μητροπολίτη μας.

Μετά τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας ὁ Μητροπολίτης μας δεξιώθηκε στήν αἴθουσα τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπο, τούς Σεβ. Ἀρχιερεῖς, τόν Δήμαρχο καί τίς Ἀρχές τῆς πόλεως, καθώς καί τόν λαό πού ἦρθε νά συμπροσευχηθῆ καί νά εὐχηθῆ στόν Μητροπολίτη μας.

  • Προβολές: 3035