Skip to main content

Λόγος στήν ὁρκωμοσία τῆς νέας Δημοτικῆς ἀρχῆς τοῦ Δήμου Ναυπακτίας

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου

Ἀγαπητέ κ. Δήμαρχε,
ἀγαπητοί ἐκλεγμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Ἀγαπητοί παρόντες,

Ὁ Σεβασμιώτατος προσφωνεῖ τόν νέο Δήμαρχο Ναυπακτίας. Τό ἀρχαῖο ρητό εἶναι πάρα πολύ σημαντικό πού λέει: «ἀπό θεοῦ ἄρχεσθαι», τό ὁποῖο διατυπώθηκε ποικιλοτρόπως στήν ἀρχαία παράδοση, διατυπώθηκε ἀπό τόν Ἴωνα τόν ποιητή, τόν προσωκρατικό, τόν 5ο αἰώνα π. Χ. διατυπώθηκε ἀκόμη ἀπό τόν Σωκράτη, ὅπως ἀκριβῶς διασώζεται ἀπό τόν Ξενοφώντα. Καί αὐτό εἶναι σημαντικό καί ἑπομένως αὐτό τό ὁποῖο σήμερα τελέσαμε εἶναι αὐτοῦ τοῦ γεγονότος συνέπεια, δηλαδή τά πάντα πρέπει νά ἀρχίζουν ἀπό τόν Θεό γιά νά ἔχουμε καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Θά ἤθελα νά συγχαρῶ ὅλους ἐκείνους πού ἐξελέγησαν μέ τήν ἐτυμηγορία τοῦ ναυπακτιακοῦ λαοῦ καί βεβαίως μέ τήν ἀγάπη τήν ὁποίαν ἔχουν στήν περιοχή μας καί νά εὐχηθῶ νά ἐργασθοῦν μέ πολλή δύναμη, ζέση, γιά τό καλό τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι κατοικοῦν στήν πανέμορφη αὐτή περιοχή.

Κύριε Δήμαρχε, κ. Παναγιώτη Λουκόπουλε,
ἡ γνωριμία μας δέν εἶναι πρόσφατη. Σᾶς γνωρίζω πρίν ἀπό 50 χρόνια, ὅταν ἤμασταν στήν Ἀθήνα ὡς φοιτηταί, κάτω ἀπό τήν ἴδια στέγη, ὁμορόφιοι, δηλαδή καί ὁμοτράπεζοι, καί ἀπό τότε γνώριζα καί εἶχα μιά διαρκῆ ἐπικοινωνία μαζί σας. Εἶστε ἀπό τούς πρώτους Ναυπακτίους πού συνάντησα ὅταν ἦρθα πρίν 19 χρόνια στήν Ἱερά αὐτή Μητρόπολη καί εἴχαμε μιά ἐπικοινωνία. Θέλω νά σᾶς συγχαρῶ γιά τήν ἐπιτυχία σας. Θεωρῶ ὅτι ἡ ἐπιτυχία τήν ὁποία εἴχατε, νά ἐκλεγῆτε δήμαρχος, ὀφείλεται στόν ἀθόρυβο καί παιδευτικό καί ἀποτελεσματικό ρόλο τόν ὁποίον παίξατε στήν περιοχή αὐτή μέ τήν παιδεία καί τά φροντιστήρια τά ὁποῖα εἴχατε καί πιστεύω ὅτι αὐτήν τήν παιδεία θά τήν μεταφέρετε καί στόν λαό ἀπό τήν νέα σας διακονία.

Ἄς μοῦ ἐπιτρέψετε νά πῶ κ. Δήμαρχε, ὅτι ἡ ἐπιτυχία σας, κατά τήν δική σας ὁμολογία, ὀφείλεται καί στήν συμπαράσταση τῆς συζύγου σας, λόγῳ τοῦ σημαντικοῦ καί φιλανθρωπικοῦ ἔργου τό ὁποῖο ἐπετέλεσε σ’ αὐτήν τήν πόλη καί ἐξακολουθεῖ νά ἐπιτελῆ, καθώς ἐπίσης ἡ ἐπιτυχία σας ὀφείλεται καί στούς στενούς συνεργάτες σας, οἱ ὁποῖοι πολλοί ἀπό αὐτούς τυχαίνει νά εἶναι καί δικοί μου φίλοι καί δικοί μου συνεργάτες.
Εἶστε ὁ ἕκτος δήμαρχος ἀπό τότε πού ἦρθα στήν Ἱερά Μητρόπολη αὐτή καί ἐλπίζω νά συνεργαστοῦμε γιά τό καλό τοῦ τόπου. Ἄλλωστε, εἶναι γνωστό ὅτι ὁ μεγάλος κοινωνιολόγος Μάξ Βέμπερ ἔλεγε ὅτι ὑπάρχουν τριῶν εἰδῶν ἐξουσίες: εἶναι ἡ ἐξουσία ἡ νόμιμη καί γραφειοκρατική, εἶναι δεύτερον ἡ ἐξουσία ἡ παραδοσιακή σέ ἕναν τόπο καί τρίτον εἶναι ἡ ἐξουσία ἡ χαρισματική. Καί χαρακτηριστικά τονίζει ὅτι, ὅταν μία ἐξουσία δέν δέχεται τίς ἄλλες ἐξουσίες, τότε ἀκριβῶς κάνει μιά ὑπέρβαση τοῦ καθήκοντος καί συντελεῖ σέ βάρος τοῦ τόπου αὐτοῦ.

Σᾶς εὔχομαι νά ἔχετε καλή ἐπιτυχία καί νά ἔχουμε καλή συνεργασία.

Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή νά μοῦ ἐπιτρέψετε νά συγχαρῶ καί τόν ἀπερχόμενο δήμαρχο κ. Γιάννη Μπουλέ, ὁ ὁποῖος ἦταν γιά 3,5 χρόνια σ’ αὐτήν τήν περιοχή καί βεβαίως εἴχαμε ἀρίστη συνεργασία, ὄχι μόνο τώρα ὡς δήμαρχος Ναυπακτίας, ἀλλά καί τίς δύο τετραετίες πού ἦταν στόν δῆμο Πυλήνης καί εἴχαμε συναντίληψη σέ θέματα δημοκρατίας, σέ θέματα δικαιοσύνης, σέ θέματα ἀξιῶν καί διαφάνειας.

Εὔχομαι σέ ὅλους σας ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ νά εἶναι μαζί σας καί ὅλα νά γίνωνται γιά τό καλό τῶν κατοίκων αὐτῆς τῆς πανέμορφης πόλεως καί τῆς πανέμορφης περιοχῆς.

Θά μοῦ ἐπιτρέψετε κ. Δήμαρχε νά σᾶς δώσω καί ἕνα δῶρο, τό ὁποῖο νά τό ἔχετε πάντα μαζί σας. Εἶναι μία πέτρα πάνω στήν ὁποία εἶναι ζωγραφισμένος ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, γιά νά σᾶς εὐλογῆ στό ἔργο σας.-

  • Προβολές: 2852