Skip to main content

Κύριο θέμα: Ναύπακτος - Ἅγιον Ὄρος - Βουκουρέστι

Παρουσίαση βιβλίου του Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου στο Βουκουρέστι

Στὸν Πανεπιστημιακό Ἱερό Ναό Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ ΠαλαμᾶἩ Ρουμανία εἶναι μιά ὁμόδοξη χώρα μέ παραδοσιακές φιλικές σχέσεις μέ τήν Ἑλλάδα, μέ τήν ἴδια ὀρθόδοξη πίστη καί παράδοση. Κατά τούς νεώτερους χρόνους, καί μάλιστα στόν εἰκοστό αἰώνα, ἡ Ρουμανία ἀξιώθηκε νά ἀναδείξη πολλούς νεομάρτυρες καί νεοφανεῖς ἁγίους. Βεβαίως, τό μεγάλο χρονικό διάστημα ἐπικράτησης τῆς ἐπιθετικῆς θεσμικῆς ἀθεΐας εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νά ἀτονίση γιά μιά ὁλόκληρη γενιά ἡ ὀρθόδοξη ἡσυχαστική παράδοση στό μεγάλο τμῆμα τοῦ λαοῦ, ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία βρισκόταν ὑπό διωγμό καί μόνον διάφορα θαυμαστά γεγονότα τήν διέσωσαν ἀπό τήν ὁλοκληρωτική ἐξαφάνιση. Γιά τόν λόγο αὐτό, σήμερα ὁ ὀρθόδοξος λαός της ἀναζητᾶ μέ δίψα τό «μητρικό γάλα» τῆς θεολογικῆς παραδόσεώς του, ζητᾶ νά διαβάση βιβλία πατερικά, νά βρῆ τίς ρίζες του καί νά ἀποτινάξη ξένες, ἐπικίνδυνες καί ἄγονες προσμίξεις.

Μέσα στό πλαίσιο αὐτό ἐντάσσονται καί οἱ ἐπανειλημμένες μεταφράσεις τῶν βιβλίων τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, πού γίνονται μέ πρωτοβουλία τῶν μεταφραστῶν. Βιβλίων πού μεταφέρουν τόν πάντα ζωντανό πατερικό λόγο στίς ἡμέρες μας καί ὁμιλοῦν γιά τήν νηπτική παράδοση, γιά τόν ὀρθόδοξο μοναχισμό καί γιά τήν θεραπευτική προοπτική τῆς ἀσκητικῆς καί μυστηριακῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας μας.

Τό τριήμερο 30 Μαΐου μέχρι 2 Ἰουνίου ἐ.ἔ. ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ἱερόθεος ἐπισκέφθηκε τήν πρωτεύουσα τῆς Ρουμανίας Βουκουρέστι, προσκεκλημένος τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου «Σοφία», πού εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἐκδοτικός οἶκος θρησκευτικῶν βιβλίων στήν χώρα. Ὁ ἐκδοτικός αὐτός οἶκος ἐξέδωσε στήν Ρουμανική γλώσσα τό βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου γιά τόν Γέροντα Σωφρόνιο Σαχάρωφ «Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ», τό 15ο βιβλίο του πού μεταφράζεται στά ρουμανικά, καί τόν προσκάλεσε νά συμμετάσχη στήν ἐπίσημη παρουσίαση τῆς ἔκδοσης.
Τό βασικό πρόγραμμα τῆς ἐπίσκεψης περιελάμβανε τήν κεντρική ἐκδήλωση στήν μεγάλη αἴθουσα τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου καί τήν συνάντηση μέ τούς ἀναγνῶστες στό βιβλιοπωλεῖο τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου.

Συνάντηση μέ τόν Πατριάρχη Ρουμανίας

Ναυπάκτου Ἱερόθεος μὲ τὸν Πατριάρχη Ρουμανίας κ. Δανιήλ, Βουκουρέστι.Τήν Παρασκευή τό βράδυ ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε στό Πατριαρχεῖο τόν Μακαριώτατο Πατριάρχη Ρουμανίας κ. Δανιήλ, γιά νά ὑποβάλη τά σέβη του. Ὁ Μακαριώτατος, ὁ ὁποῖος ἐπρόκειτο νά ταξιδεύση τήν ἑπομένη γιά τά Τίρανα, προκειμένου νά συμμετάσχη στά ἐγκαίνια τοῦ νέου καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στήν Ἀλβανία, ὑποδέχθηκε θερμά τόν Σεβασμιώτατο, τοῦ παρέθεσε δεῖπνο καί συνομίλησε μαζί του γιά θεολογικά καί ἐκκλησιαστικά θέματα γιά δυόμιση ὧρες. Χρέη διερμηνέως ἐκτελοῦσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μπουζάου κ. Κυπριανός.

Ἐπίσκεψη σέ Σχολεῖο

Τό Σάββατο 31 Μαΐου τό πρωΐ γνωστοί τοῦ Σεβασμιωτάτου τόν προσκάλεσαν νά ἐπισκεφθῆ ἕνα Σχολεῖο πού λειτουργεῖ ἔχοντας ὡς βάση τῆς παιδείας τήν ὀρθόδοξη παράδοση καί τίς ἐκκλησιαστικές ἀρχές, δίνει προτεραιότητα στό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καί περιλαμβάνει στό πρόγραμμά του μαθήματα ἑλληνικῆς γλώσσας. Ἐκεῖ ὁ Σεβασμιώτατος συνομίλησε μέ γονεῖς καί ἐκπαιδευτικούς.

Ἡ συνάντηση μέ τούς ἀναγνῶστες στό βιβλιοπωλεῖο

Τό μεσημέρι τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὥρα 12:00, στόν κατάμεστο χῶρο τοῦ βιβλιοπωλείου τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου, ἔγινε μιά σύντομη παρουσίαση τοῦ θέματος τοῦ βιβλίου, κατά τήν ὁποία ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε κυρίως στίς ἀναζητήσεις του πού τόν ὁδήγησαν στήν συνάντηση μέ τόν Γέροντα Σωφρόνιο καί τήν κεντρική σημασία πού εἶχε στήν διδασκαλία του τό «πῶς», δηλαδή ἡ μέθοδος τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας. Στήν συνέχεια ἀπήντησε σέ ἐρωτήσεις καί ἡ παρουσίαση αὐτή διήρκησε γιά μία περίπου ὥρα. Ἔπειτα ὑπέγραψε τά βιβλία πού οἱ ἀναγνῶστες κρατοῦσαν στά χέρια τους, μιά διαδικασία πού διήρκησε γιά τρεῖς ὧρες, μέχρι τίς 4:00 μμ.

Στόν Πανεπιστημιακό Ναό τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ

Στὸν Πανεπιστημιακό Ἱερό Ναό Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ ΠαλαμᾶΤό βράδυ τοῦ Σαββάτου συμμετεῖχε στόν Ἑσπερινό στόν Πανεπιστημιακό Ἱερό Ναό Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Πρόκειται γιά ἕναν νεόδμητο Ναό, κατά τά πρότυπα τῆς ρουμανικῆς ναοδομίας, ἐξωτερικά μέ τήν χαρακτηριστική ὑψηλή στέγη μέ τήν μεγάλη κλήση, ἐσωτερικά σταυροειδής μέ τροῦλο καί μέ χορικά ἡμικύκλια. Ἡ ἀτμόσφαιρα στόν Ναό ἦταν πολύ προσεγμένη: Ὁ φωτισμός ἦταν φυσικός ἤ ἀπό φυσικά μέσα, ἤτοι κανδῆλες καί κεριά, καί μέ ἐλάχιστους μικρούς διακριτικούς προβολεῖς πού φώτιζαν τίς ἁγιογραφίες τοῦ θόλου. Οἱ τοιχογραφίες βυζαντινές καθώς καί οἱ ἁγιογραφίες τοῦ τέμπλου, μέ τό χαρακτηριστικό στιλβωτό χρυσό φόντο. Ἡ διακόσμηση προσεγμένη καί τά ἄμφια τῶν Ἱερέων ὑφαντά μέ ἀρχαιοπρεπῆ σχέδια. Ἔψαλε πολυμελής βυζαντινός χορός, ὁ πρωτοψάλτης τοῦ ὁποίου ἔχει σπουδάσει στήν Θεσσαλονίκη. Ἄν καί ὁ Ναός εἶναι σχετικά μεγάλος, ἔλειπαν παντελῶς τά μεγάφωνα καί ὑπῆρχαν μόνον ἐξωτερικές κόρνες γιά ὅσους δέν χωροῦσαν μέσα στόν Ναό. Οἱ Ἱερεῖς γνώριζαν ἑλληνικά, λόγῳ τῶν σπουδῶν τους στήν Ἑλλάδα.

Στὸν Πανεπιστημιακό Ἱερό Ναό Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ ΠαλαμᾶὉ Σεβασμιώτατος μίλησε στό ἐκκλησίασμα κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, κατόπιν παροτρύνσεως τοῦ Ἐφημερίου, ἀναφερόμενος στήν σημασία τῆς περιόδου τοῦ Πεντηκοσταρίου καί χρέη διερμηνέως ἐκτελοῦσε ὁ Διάκονος π. Κορνήλιος.

Τήν Κυριακή τό πρωΐ τέλεσε ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στόν ἴδιο Ναό, πού ἦταν κατάμεστος ἀπό τόν ὄρθρο, καί μέ ἀφορμή τήν ἑορτή τῶν Πατέρων τῆς Α΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου ὁ Σεβασμιώτατος ὁμίλησε γιά τό ὅτι στήν Σύνοδο αὐτή συγκρούσθηκαν δύο τύποι θεολογιῶν, ἤτοι ἡ φιλοσοφική-στοχαστική πού ἐξέφραζε ὁ Ἄρειος ἐπηρεασμένος ἀπό τήν φιλοσοφία, καί ἡ ὀρθόδοξη-ἐμπειρική θεολογία τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου καί τῶν ἄλλων Πατέρων, πού ἔχει βάση τήν ἐμπειρία τῶν Προφητῶν καί Ἀποστόλων. Ἡ στοχαστική θεολογία ἐκφράζεται ἀπό τούς αἱρετικούς κάθε ἐποχῆς, ὅπως τόν Βαρλαάμ τόν ὁποῖο ἀντιμετώπισε ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς.
Μετά τό γεῦμα ὁ Ἐφημέριος π. Μαριάν παρέθεσε γεῦμα στήν οἰκογενειακή του οἰκία, μέ ρουμανικά καί ...ἑλληνικά ἐδέσματα, ἀφοῦ ὁ π. Μαριάν ἔχει σπουδάσει στήν Θεσσαλονίκη καί ἔχει νυμφευθῆ Ἑλληνίδα, τήν Πρεσβυτέρα-δικηγόρο Χαριτίνη, ἀπό τήν Κέρκυρα.

Ἡ παρουσίαση τοῦ βιβλίου
Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, στήν κατάμεστη Μεγάλη Αἴθουσα τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου, πραγματοποιήθηκε ἡ κεντρική ἐκδήλωση τῆς βιβλιοπαρουσίασης. Περιελάμβανε τήν παρουσίαση τοῦ συγγραφέως ἀπό τόν ἐκπρόσωπο τοῦ ἐκδοτικοῦ Οἴκου, τήν ὁμιλία τοῦ ἀντικοσμήτορα καί καθηγητή Δογματικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Βουκουρεστίου Πρωτοπρεσβύτερο π. Γεώργιο Χόλμπεα, τήν ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου καί συζήτηση μέ τούς ἀναγνῶστες καί ἀκροατές. Κατά τήν ὁμιλία καί τήν συζήτηση διερμήνευσαν δύο μεταφραστές τῶν βιβλίων τοῦ Σεβασμιωτάτου στά ρουμανικά, ὁ Ἱερομόναχος π. Θεοφάνης Μουντεάνου, πνευματικός τῆς Ἱ. Μονῆς Νέρα, καί ἡ καθηγήτρια κ. Τατιάνα Πετράκε.  Ὁ π. Γεώργιος παρουσίασε μέ πληρότητα, μέ ἐπιστημονικό καί γλαφυρό τρόπο τήν θεολογική σκέψη τοῦ Γέροντος Σωφρονίου.

Ναυπάκτου Ἱερόθεος, ὑποδοχὴ στὸ ἀεροδρόμιο ΒουκουρεστίουὉ Σεβασμιώτατος, ἄν καί εἶχε ἑτοιμάσει μιά ὁμιλία γιά τήν ἐπίσημη παρουσίαση –τήν ὁποία δημοσιεύουμε στό παρόν τεῦχος– τελικά ὁμίλησε ἀπό στήθους καί ἡ ὁμιλία του, ἄν καί ἀναφέρθηκε πολλές φορές σέ θεολογικές ἀρχές, ἦταν στήν πραγματικότητα μιά διήγηση. Μιά διήγηση τῶν ὅσων ἔζησε καί ἄκουσε ἀπό τόν Γέροντα Σωφρόνιο καί μιά διήγηση τῆς θεολογικῆς σκέψης καί ὡρίμανσης τοῦ μεγάλου Γέροντος.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπίσης εὐχαρίστησε τόν Πατριάρχη Ρουμανίας κ. Δανιήλ γιά τήν εὐλογία του νά συμμετάσχη στήν ἐκδήλωση καί νά λειτουργήση στό Βουκουρέστι. Ἀνέφερε δέ τό γεγονός ὅτι ὁ Μακαριώτατος ἤδη ἀπό τήν πρώτη συνάντησή τους τό 2003 στό Ἰάσιο πού ἦταν Μητροπολίτης Μολδαβίας, εἶχε παρατηρήσει ὅτι στά βιβλία τοῦ Ναυπάκτου ἡ θεολογία συνδέεται στενά μέ τήν ποιμαντική καί ἀντιστρόφως. Ἐπίσης, μέ ἀφορμή τόν πρόλογο τοῦ βιβλίου πού συνέγραψε ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τήν πρότασή του γιά τήν ἁγιοκατάταξη τοῦ Γέροντος Σωφρονίου, μαζί μέ τούς δύο ἄλλους ἁγίους τῶν ἡμερῶν μας, τόν ἅγιο Πορφύριο Καυσοκαλυβίτη καί τόν π. Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.

Μετά τήν ὁμιλία του, ὁ Σεβασμιώτατος δέχθηκε δεκάδες ἐρωτήσεις ἀπό τό κοινό, ἀπό τίς ὁποῖες ἀπήντησε σέ ὅσες πρόλαβε. Μερικές ἀπό αὐτές ἦταν:

1. Ὑπάρχει κάτι πού δέν ἔχετε περιλάβει στό βιβλίο σας γιά τόν Γέροντα Σωφρόνιο;
2. Τί πρέπει νά κάνουμε γιά νά ἀποκτήσουμε κατανυκτική βαθειά μετάνοια;
3. Ὑπάρχει σχέση μεταξύ Ἐξομολογήσεως καί θείας Κοινωνίας;
4. Εἴπατε ὅτι ὁ καθένας ἀπό τούς τρεῖς συγχρόνους Γέροντες –ἅγιος Πορφύριος, π. Παΐσιος, Γέροντας Σωφρονίος– εἶχε ἰδιαίτερα χαρίσματα. Ποιά εἶναι αὐτά; Μπορεῖτε νά μᾶς τά ἀναλύσετε;
5. Μπορεῖτε νά μᾶς φανερώσετε ποιός εἶναι ὁ Γέροντας μέ τόν ὁποῖον συζητήσατε γιά τήν εὐχή στό Ἅγιον Ὄρος καί τό παρουσιάσατε στό βιβλίο σας «Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους»;
6. Τί εἶναι οἱ ψυχοσωματικές αἰσθήσεις;
7. Πῶς μποροῦμε νά διακρίνουμε τήν ψυχολογική μετάνοια ἀπό τήν χαρισματική μετάνοια;
8. Μποροῦμε νά μεταμορφώσουμε τόν προσωπικό ἅδη σέ παράδεισο ἀπό αὐτήν τήν ζωή, πρίν τόν θάνατο;
9. Γράφετε ὅτι τά πνευματικά λάθη πληρώνονται πολύ ἀκριβά. Τί σημαίνει αὐτό;
10. Ποιά ἦταν ἡ πνευματική σχέση σας μέ τόν π. Ραφαήλ Νόϊκα;
11. Πῶς μποροῦμε νά ἔχουμε τό Ἅγιον Πνεῦμα ἐμεῖς πού ζοῦμε στόν κόσμο;
12. Πῶς μποροῦμε νά καταλάβουμε ποιό εἶναι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ γιά μᾶς;
13. Μποροῦμε νά ἐξομολογηθοῦμε σέ ἄλλον Πνευματικό Πατέρα χωρίς τήν ἄδεια τοῦ δικοῦ μας Πνευματικοῦ;
14. Πῶς μποροῦμε νά πείσουμε ἕναν φοιτητή θεολογίας νά συμμετάσχη στήν θεία Λειτουργία;
15. Τί θά γίνη ἐάν ἡ Μεγάλη Σύνοδος πού πρόκειται νά συγκληθῆ τό 2016 καταργήση τούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας; Πῶς θά τήν θεωρήσουμε;
16. Αἰσθάνεσθε ὀρφανός τώρα πού ἔφυγε ὁ Γέροντας Σωφρόνιος; Πῶς αἰσθάνεσθε τόν πόθο τῆς ἐπικοινωνίας καί πῶς μποροῦμε νά αἰσθανθοῦμε τήν πνευματική ὀρφάνεια;

Ἀπάντησε στίς ἐρωτήσεις αὐτές πού ἐπέτρεψε ὁ χρόνος, οἱ ὁποῖες ἔδωσαν τήν εὐκαιρία στόν ὁμιλητή νά φανερώση πολλούς ἀκόμη θησαυρούς τῆς ἡσυχαστικῆς παραδόσεώς μας, ὅπως μάλιστα αὐτή βιώθηκε αὐθεντικῶς ἀπό τόν σύγχρονο ἡγιασμένο Γέροντα Σωφρόνιο.

Τό ἀκροατήριο τῶν Ρουμάνων ἀδελφῶν μας εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο μέ παρατεταμένα χειροκροτήματα, ἐνῶ περίμεναν ὑπομονετικά στό τέλος γιά νά λάβουν τήν εὐλογία του καί ἕνα αὐτόγραφο στό βιβλίο πού κρατοῦσαν. Ἡ ὅλη ἐκδήλωση διήρκησε χωρίς κανένα διάλειμμα πέντε ὧρες.

«Ἐντεύξεις καί συνεντεύξεις»

Ναυπάκτου Ἱερόθεος, συνέντευξη στὴν Κρατική Τηλεόραση τῆς Ρουμανίας.Στά πλαίσια τῆς ἐπισκέψεώς του ὁ Σεβασμιώτατος ἔδωσε συνεντεύξεις στήν Κρατική Τηλεόραση τῆς Ρουμανίας, στόν Κρατικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Ρουμανίας καί σέ ἄλλους Σταθμούς καί Μέσα. Εἶχε δέ τήν εὐκαιρία νά συναντήση καί νά συζητήση μέ πολλούς λαϊκούς καί μοναχούς πού γνωρίζει ἀπό τήν κυκλοφορία τῶν βιβλίων του καί ἀπό τίς ἐπισκέψεις του στήν Ὀρθόδοξη αὐτή χώρα.

Ἄς σημειωθῆ ἐπίσης ὅτι οἱ Ρουμάνοι ἀδελφοί μας ἐξέφρασαν τήν εὐγένειά τους καί τά αἰσθήματα ἀγάπης πρός τόν Σεβασμιώτατο μέ τήν ὑποδοχή πού τοῦ ἐπεφύλαξαν κατά τήν ἄφιξή του στό ἀεροδρόμιο τοῦ Βουκουρεστίου καθώς καί μέ τήν κατευόδωση τήν ἡμέρα τῆς ἀναχωρήσεως γιά τήν Ἑλλάδα.

  • Προβολές: 3319