Skip to main content

Ἐκκλησία - ἀλήθεια - ΜΜΕ

Ἡ ἀρχική παρατήρηση εἶναι ὅτι ἡ ἀποκαλυπτική ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας, πού διακρίνεται γιά τήν διαχρονικότητα καί τήν αὐθεντικότητα εἶναι δύσκολο νά περάση στά ΜΜΕ, τά ὁποῖα διαπνέονται ἀπό τούς νόμους προσφορᾶς καί ζήτησης, πού διακρίνουν τόν παρόντα αἰώνα.

Φυσικά, ὅταν ὁμιλοῦμε γιά τούς στόχους τῆς Ἐκκλησίας στήν χρήση τῶν ΜΜΕ, πρέπει νά ὑπογραμμισθῆ δεόντως ὅτι δέν ἐννοοῦμε ὅτι εἶναι διαφορετικοί ἀπό ἐκείνους πού εἶχε ἡ Ἐκκλησία διά μέσου τῶν αἰώνων, καί οἱ ὁποῖοι ἀναφέρονται στήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καί τόν ἁγιασμό τῆς κτίσεως. Μόνο πού σέ κάθε ἐποχή καί σέ κάθε χρονική στιγμή ἤ ἀκόμη σέ κάθε περίπτωση μποροῦν νά χρησιμοποιηθοῦν διάφορα μέσα γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ σκοποῦ.

Ἡ Ἐκκλησία, πού εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, κατά τό πρότυπο τῆς Κεφαλῆς της, κενοῦται διά μέσου τῶν αἰώνων, χωρίς νά χάνη καί νά ἀποβάλλη τό μεγαλεῖο καί τήν οὐσία της, πτωχεύει γιά νά πλουτίζη τά μέλη της. Ἔτσι, ἡ Ἐκκλησία, διά μέσου τῶν αἰώνων προσλαμβάνει τό κτιστό καί τό μεταμορφώνει. Τό προσλαμβανόμενο καί μή μεταμορφούμενο, ἀποβάλλεται ὡς μή γνήσιο.

Αὐτό ἰσχύει καί μέ τά ΜΜΕ. Ἡ Ἐκκλησία, διά τῶν ἐκπροσώπων της, χρησιμοποιεῖ ὅλους τούς συγχρόνους τρόπους ἐπικοινωνίας μέ τούς ἀνθρώπους, χωρίς νά χάνη τόν σκοπό της καί χωρίς νά ἀποβάλλη τήν οὐσία καί τήν ἀποστολή της στόν κόσμο.

Πρέπει νά καταλάβουμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία κινεῖται μέσα στόν κόσμο, ἀλλά δέν προέρχεται ἀπό τόν κόσμο, κινεῖται μέσα στήν ἱστορία, ἀλλά τό εἶναι της τό ἔχει στραμμένο στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι ἕνα προϊόν τῆς ἱστορίας, ἀλλά εἶναι προϊόν τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία εἰκονίζεται κατ’ αὐτόν τόν τρόπο μέσα στήν ἱστορία.

(Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἱεροθέου, Εἰκονοφιλικό καί εἰκονοκλαστικό πνεῦμα).

  • Προβολές: 3102