Skip to main content

Κύριο θέμα: Διεθνές Συνέδριο τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνέλευσης Ὀρθοδοξίας -Ὀρθοδοξία καί Ἐνημέρωση

Τήν Δευτέρα 12 Μαΐου ἐ.ἔ. στήν Πυλαία Θεσσαλονίκης καί στό Ἐκπαιδευτικό καί Πολιτιστικό Ἵδρυμα «Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς» ἔγινε ἡ ἐπίσημη ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ διεθνοῦς Συνεδρίου πού διοργάνωσε ἡ Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ὀρθοδοξίας (ΔΣΟ) μέ θέμα «Χριστιανισμός-Ὀρθοδοξία καί Μέσα Ἐνημέρωσης στόν σύγχρονο κόσμο».

Ἡ Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ὀρθοδοξίας

Ἡ Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ὀρθοδοξίας εἶναι διακοινοβουλευτικό ὄργανο πού δημιουργήθηκε τό 1993 μέ πρωτοβουλία τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, μέ σκοπό νά προωθήση τήν συνεργασία μεταξύ τῶν Κρατῶν τῆς Εὐρώπης πού ἔχουν ὀρθοδόξους πληθυσμούς. Ἐνῶ ξεκίνησε μέ εὐρωπαϊκό προσανατολισμό, σήμερα ἔχει παγκόσμιο χαρακτήρα καί συμμετέχουν σέ αὐτήν κοινοβουλευτικές ἀντιπροσωπεῖες ὀρθοδόξων βουλευτῶν ἀπ' ὅλο τόν πλανήτη.

Ἡ ΔΣΟ τόν Ἰούνιο 2013, συμπληρώνοντας τά 20 χρόνια λειτουργίας της, προέβη σέ ἐπίσημη διακήρυξη, στήν ὁποία μεταξύ ἄλλων, δηλωνόταν:

«Ἡ λειτουργία της Δ.Σ.Ο. καταδεικνύεται οὐσιαστική καί ὠφέλιμη γιά τά διεθνῆ κοινοβουλευτικά δεδομένα καί ὑποστηρικτική τῆς δημοκρατίας, τῆς ἀλληλοκατανόησης καί τῆς προσέγγισης κοινοβουλευτικῶν ἀπό ὅλον τόν κόσμο. Οἱ συνεργασίες τίς ὁποῖες συνῆψε μέ Κοινοβούλια καί βουλευτές ἄλλων θρησκευτικῶν πεποιθήσεων, καθίστανται πολλαπλᾶ χρήσιμες καί οὐσιαστικές, ὅπως καί οἱ σχέσεις της μέ τό Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, τήν Κοινοβουλευτική Συνέλευση τῆς Κ.Α.Κ. καθώς καί τήν Κοινοβουλευτική Ἕνωση τῶν κρατῶν-μελῶν τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἰσλαμικῆς Συνδιάσκεψης (Κ.Ε.Ι.Σ.).».

«Ἡ Δ.Σ.Ο μέ τήν 20ετῆ δράση της: –Παγιώνει τήν παρουσία της ὡς μιά διακοινοβουλευτική ὀργάνωση, πού προβάλλει ὑψηλές πνευματικές ἀξίες μέσῳ δημοκρατικῶν θεσμῶν, –Ἐπιτυγχάνει τήν προσέγγιση ὅλων τῶν ἀνά τόν κόσμο κοινοβουλευτικῶν-πολιτικῶν προσωπικοτήτων μέ χριστιανικό ὀρθόδοξο φρόνημα, δημιουργώντας μία μόνιμη δομή ἐπικοινωνίας καί ἐνημέρωσης καί καθιστώντας τόν πολιτικό κόσμο κοινωνό τῶν προβλημάτων τῶν ὀρθοδόξων. –Ἀναδεικνύει τήν ἑνότητα στήν πολυμορφία τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ὡς βασικό πυλώνα στό χῶρο τῆς Παιδείας καί τοῦ Πολιτισμοῦ, παρακάμπτοντας προκαταλήψεις ἐθνικῆς ἢ κομματικῆς ταυτότητας. –Προβάλλει τίς ἀρχές καί ἀξίες τοῦ Χριστιανισμοῦ καί τῆς Δημοκρατίας, τονίζοντας τίς ὑποχρεώσεις ὅλων μας γιά τήν διατήρηση καί περαιτέρω ἀνάδειξη αὐτῶν τῶν ἀξιῶν, τά δικαιώματα τῶν ἀνθρώπων, τήν ἰσότητα, τό δικαίωμα στήν ἐργασία καί στήν μάθηση, τήν προστασία τῆς ζωῆς καί τοῦ περιβάλλοντος. –Συνεχίζει νά οἰκοδομεῖ εἰρηνικές καί δημιουργικές ἐπαφές, καθώς καί σχέσεις μέ ὅλες τίς Ἐκκλησίες, καθιστάμενη κοινωνός τῶν προβλημάτων τους. Τά συνέδρια καί οἱ συναντήσεις τίς ὁποῖες ὀργάνωσε, ὅπως καί οἱ ἐτήσιες Γενικές Συνελεύσεις, ἐπεξεργάσθηκαν σύγχρονες θέσεις κι ἀπόψεις γιά μιά σειρά θεμάτων, κρίσιμων καί οὐσιαστικῶν γιά τόν κοινοβουλευτισμό, γιά τό νομοθετικό ἔργο πού ἐπιτελοῦν τά κοινοβούλια, ἀλλά καί γιά σύμπασα τήν κοινωνία...

...Δηλώνουμε ἀλληλέγγυοι πρός κάθε ἄνθρωπο πού διώκεται ἢ ταλαιπωρεῖται γιά τά θρησκευτικά του φρονήματα καί τίς πεποιθήσεις του, σέ κάθε σημεῖο τοῦ πλανήτη. Ἐδῶ, ἐνθυμούμενοι τόν Ἀπόστολο τῶν ἐθνῶν Παῦλο, ὁμολογοῦμε καί συμμεριζόμαστε τίς ἀξίες πού εἶχε διακηρύξει πού τώρα ἔχουν ἀναγνωριστεῖ ἀπ’ ὅλους.

Διακηρύσσουμε ἀκόμη, ἐν μέσῳ τῆς κρίσεως, τήν ἀνάγκη ἡ κοινωνία καί οἱ κρατικοί θεσμοί νά σταθοῦν στό πλευρό κάθε δοκιμαζόμενου ἀνθρώπου, ἀλληλέγγυοι τῶν λαῶν καί περιοχῶν τῆς γῆς οἱ ὁποῖες μαστίζονται ἀπό φτώχεια, πείνα καί φυσικές καταστροφές».
Τήν Διακήρυξη ὑπογράφουν ἐκπρόσωποι τῶν Κοινοβουλίων τῶν Κρατῶν: Ἑλλάδος (Εὐάγγελος Μεϊμαράκης), Γεωργίας, Ρωσίας, Σερβίας, Ἀρμενίας, Λευκορωσίας, Κύπρου, Ἰορδανίας, Λιβάνου, Παλαιστίνης, Πολωνίας, Ρουμανίας, Οὐκρανίας καί Βουλγαρίας.

Τό Συνέδριο γιά τά ΜΜΕ

Τό φετινό Συνέδριο πού διοργάνωσε ἡ ΔΣΟ ἀσχολήθηκε μέ τό σημαντικό θέμα τῆς χρήσεως τῶν ἀναβαθμισμένων χάριν τῆς τεχνολογίας ΜΜΕ γιά τήν προβολή τῶν ὀρθοδόξων καί ἐν γένει χριστιανικῶν ἀπόψεων.
Μετά τόν ἐναρκτήριο χαιρετισμό τοῦ Προέδρου τῆς ΔΣΟ καί μέλους τῆς Ρωσικῆς Κρατικῆς Δούμα Sergei Popov καί τήν κήρυξη τῆς ἔναρξης τῶν ἐργασιῶν ἀπό τόν Ὑφυπουργό παρά τῷ Πρωθυπουργῷ καί Κυβερνητικό Ἐκπρόσωπο κ. Σίμο Κεδίκογλου, ἀπηύθυναν χαιρετισμούς ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος (μαγνητοσκοπημένο), ὁ Ὑπουργός Μακεδονίας Θράκης κ. Θεόδωρος Καράογλου καί ἐκπρόσωποι διαφόρων Εὐρωπαϊκῶν Ὀργανισμῶν.

Ἡ ἐναρκτήρια Συνεδρίαση περιελάμβανε δύο ὁμιλίες, τοῦ Βουλευτῆ κ. Ἀναστασίου Νεράντζη καί Γραμματέα τῆς ΔΣΟ, καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου, Προέδρου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Τύπου, Δημοσίων Σχέσεων καί Διαφωτίσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ θέμα «Ἐκκλησία καί Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης». Τήν εἰσήγηση αὐτή δημοσιεύουμε στό παρόν τεῦχος.

Τήν Τρίτη μίλησαν οἱ ἑξῆς εἰσηγητές καί ἀνέπτυξαν τίς ἀντίστοιχες εἰσηγήσεις τους, κατά ἑνότητες:

1η Συνεδρία: Ἐπικοινωνιακή θεολογία καί πολιτική.
–κ. Ἰωάννης Πέτρου, Καθηγητής Θεολογίας ΑΠΘ: «Θρησκεία, ἐπικοινωνία καί δημόσιος χῶρος», –καθ. Valery Alexeev, Σύμβουλος Δ.Σ.Ο.: «Οἱ Ὀρθόδοξες ἀξίες καί ἔννοιες στό σύγχρονο χῶρο τῶν Μέσων Ἐνημέρωσης», –κ. Ἀνδρέας Λουδάρος, Δημοσιογράφος, Διευθυντής πρακτορείου Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδήσεων: «Ἡ ἐκκλησιαστική ἐνημέρωση στή διαδικτυακή ἄβυσσο: Προοπτικές καί παθογένειες», –κ. Emad Gad, Μέλος τοῦ Κοινοβουλίου τῆς Αἰγύπτου: «Πολιτικές κρίσεις μέ θρησκευτική διάσταση καί διεθνῆ μέσα ἐνημέρωσης».

2η Συνεδρία: Ἡ θρησκεία μεταξύ λαϊκισμοῦ καί αὐθεντικότητας
–κ. Bruce Clark, Συντάκτης ἐπί τῶν θρησκευτικῶν θεμάτων στό περιοδικό Economist μέ θέμα: «Ἐκκλησία καί κοινωνικά δίκτυα», –κ. Volen Siderov, Μέλος τοῦ Κοινοβουλίου τῆς Βουλγαρίας: «Χριστιανικές ἀξίες–πολιτικά κόμματα–δημόσιος χῶρος», –κ. Σταῦρος Τζίμας, Δημοσιογράφος: «Γεωπολιτική, Ὀρθοδοξία, Δημόσιος χῶρος», –κ. Marco Politi, Συγγραφέας-ἐμπειρογνώμων: «Διεθνῆ μέσα ἐνημέρωσης καί θρησκευτικά γεγονότα», –κ. Ihsan Yilmaz, Καθηγητής Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν, Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης: «Κρατική ἐξουσία, θρησκεία καί ΜΜΕ».

3η Συνεδρία: Ἐκκλησία καί Κοινωνικά δίκτυα
–Δρ. Χρῆστος Τσιρώνης, λέκτορας Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ: «Ἐκκλησία, κοινοτικοί δεσμοί καί κοινωνικά δίκτυα», –Δρ. Κώστας Μυγδάλης, Σύμβουλος τῆς Δ.Σ.Ο.: «Σύνοδος Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας 2016 – Πολιτική – ΜΜΕ», –κ. Ἰωσήφ Βιβιλάκης, Καθηγητής Φιλοσοφικῆς Σχολῆς: «Κοινωνικά δίκτυα: ὁ νέος ἄμβωνας;», –κ. Philip Lee, Παγκόσμιος Σύνδεσμος γιά τή Χριστιανική Ἐπικοινωνία: «Δικαιώματα στήν ἐπικοινωνία, οἰκουμενικός καί διαθρησκειακός διάλογος».

4η Συνεδρία: Ἐνημέρωση – Λατρεία – Ἐνότητα
–Πρωθιερέας Michail Dudko, Ἀρχισυντάκτης τῆς ἐφημερίδας "Ὀρθόδοξη Μόσχα": «Ἡ λατρεία σέ ἕνα κοσμικό περιβάλλον. Ἰδιαιτερότητες κατανόησης», –π. Jivko Panev, Καθηγητής στό Ὀρθόδοξο Θεολογικό Ἰνστιτοῦτο Ἁγ. Σεργίου: «Μέσα ἐνημέρωσης, σύγχρονος κόσμος καί λατρεία», –κ. George Alexander, Γραμματέας, Ἐκπρόσωπος Τύπου τοῦ Κοινωνικοῦ Δικτύου Μέσων Ἐνημέρωσης Orthodoxy Cognate PAGE Society: «Ἀναζήτηση τῆς ἑνωμένης χριστιανικῆς ὀρθόδοξης μαρτυρίας μέσα ἀπό τά ΜΜΕ», –Vlada Wahlsten, Δ/νων Σύμβουλος Ἐπικοινωνίας τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Φινλανδίας: «Λατρεία διά τοῦ ραδιοφώνου καί ἑνότητα διά τοῦ Facebook», –κ. Sergei Chapnin, Συντάκτης τοῦ Περιοδικοῦ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας: «Τό Κήρυγμα καί ἡ λατρεία στήν κοινωνία τῆς πληροφορίας (Ὁ Ἰωνᾶς καί ἡ πορεία τῶν Μάγων)».

Ἐνῶ τήν Τετάρτη 14 Μαΐου ἔγιναν σεμιναριακές συζητήσεις μέ τά ἑξῆς θέματα καί τούς ἀντίστοιχους εἰσηγητές:

Δεοντολογία καί ἠθική
–Κώδικας δεοντολογίας δημοσιογράφων, μέ τόν κ. Γιάννη Κοτσιφό, Μέλος Διοικητικοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῆς Ὁμοσπονδίας Δημοσιογράφων. –Νομικές εὐθύνες καί διαστάσεις, μέ τήν κ. Ἔλσα Δεληγιάννη, Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, ΑΠΘ. –Διάκριση εἴδησης, σχολίου, διαφήμισης, μέ τόν κ. Περικλῆ Πολίτη, Ἐπίκουρο Καθηγητή Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, ΑΠΘ. –Ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ «ἄλλου» (πιστοῦ, διαφορετικοῦ δόγματος, ἄλλης θρησκείας), μέ τόν κ. Χρῆστο Φραγκονικολόπουλο, Ἐπίκουρο Καθηγητή Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, ΑΠΘ.

Ἠθική καί δεοντολογία στά μέσα, δεοντολογικές ἀρχές στά ΜΜΕ.
Ἡ δεοντολογία στό Διαδίκτυο-Blogs, μέ τήν κ. Δήμητρα Δημητρακοπούλου, Λέκτορα Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, ΑΠΘ. καί τήν κ. Σοφία Καρεκλᾶ, Ὑποψήφια Διδάκτωρ τοῦ Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, ΑΠΘ.

Πηγές Ἐνημέρωσης
–Πρακτορεῖα εἰδήσεων, μέ τόν κ. Ἀντώνη Σκαμνάκη, Ἐπίκουρο Καθηγητή Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, ΑΠΘ. –Ἐπίσημες ἐκκλησιαστικές πηγές, μέ τόν κ. Δημήτρη Ἀθανασόπουλο, Δημοσιογράφο. –Ἐπίσημες, κρατικές καί ἀνεπίσημες πηγές/ΜΚΟ, μέ τόν κ. Νίκο Παναγιώτου, Λέκτορα Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, ΑΠΘ. –Διαδικτυακές πηγές/Wikipedia, μέ τόν κ. Γιάννη Ἀγγέλου, Ὑποψήφιο Διδάκτορα τοῦ Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, ΑΠΘ.

Ἐπαλήθευση καί ἐγκυρότητα εἴδησης στό διαδίκτυο
Ἡ ἀναμετάδοση εἴδησης στό Διαδίκτυο, Διασταύρωση πληροφορίας, Wikipedia καί ἐγκυρότητα, μέ τόν κ. Γιάννη Ἀγγέλου, Ὑποψήφιο Διδάκτορα τοῦ Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, ΑΠΘ.

Ἦταν ἕνα σημαντικό Συνέδριο, πού μετέφερε τήν γνώση ἐξειδικευμένων ἐπιστημόνων καί φορέων, πού θά κωδικοποιηθῆ μέ τά πορίσματά του, τά ὁποῖα θά σταλοῦν καί θά χρησιμοποιηθοῦν ἀπό ὅλα τά μέλη-Κράτη τῆς Συνέλευσης καί τούς ἐνδιαφερομένους φορεῖς τους, προκειμένου νά γίνεται καλύτερη χρήση τῶν ΜΜΕ καί νά προβάλλεται ἀρτιότερα τό μήνυμα τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Χριστιανισμοῦ γενικότερα στόν σύγχρονο κόσμο.
Ι.Κ.

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 3602