Skip to main content

Κύριο θέμα: Ἐπιτάφιος καί Ἀνάσταση στήν Ναύπακτο - «Ὥσπερ πελεκάν»

Ἐπιτάφιος καί Ἀνάσταση στήν Ναύπακτο

Δεῖτε ἐπίσης: Λόγος στήν Περιφορά τῶν Ἐπιταφίων στήν Ναύπακτο

 Ἡ Ναύπακτος καί τό λιμάνι της, κατά τήν ἐπιφανῆ ἡμέρα τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, πλημμυρίζουν ἀπό πιστούς, πού συμμετέχουν στήν λαμπρή περιφορά τῶν ἐπιταφίων τῆς πόλεως. Πιστοί μέ τά κεριά στά χέρια κατακλύζουν τήν πλατεία καί τήν προβλήτα τοῦ λιμανιοῦ· πιστοί διαφόρων πνευματικῶν ἡλικιῶν, ὁπωσδήποτε, πού κατά τήν καρδία τους προσεύχονται, ἄλλοι τέρπονται ἀπό τούς ὕμνους, ἄλλοι ἀκοῦνε τό μήνυμα τοῦ Μητροπολίτου, ἄλλοι χαίρονται τόν κατανυκτικό διάκοσμο, ἄλλοι ἀπολαμβάνουν τήν ἀνοιξιάτικη βραδυά –ἄν καί ἐφέτος ἔβρεχε– ἄλλοι ἐλέγχουν καί συγκρίνουν τόν διάκοσμο τῶν ἐπιταφίων, ἄλλοι ὅλα αὐτά μαζί ἤ ὁ,τιδήποτε ἄλλο θά μποροῦσε νά κάνη ἤ νά σκεφθῆ ἕνας πιστός κατά τήν ἱερή αὐτή στιγμή τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἑόρτιου κύκλου. 

Ἡ Ναύπακτος καί τό λιμάνι της συμβαίνει καί ἄλλες φορές τόν χρόνο νά γεμίζουν κόσμο, ἕνεκεν διαφόρων ἐκδηλώσεων ἤ ἕνεκεν «διασκέδασης». Ὅμως, ὅπως κάπου-κάπου περνοῦσε ὁ Χριστός, ἡ ἐνσαρκωμένη ἀγάπη, ἀπό τίς πολύβουες πλατεῖες καί τίς πολύκοσμες ἀγορές τῆς Γαλιλαίας καί τῶν Ἱεροσολύμων, ἀναζητώντας τό πλανώμενο πρόβατο καί ζητώντας ἀνοικτές καρδιές νά ἐκφράση τήν ἄπειρη, ἀπαθῆ, αἰώνια ἀγάπη Του, ἔτσι καί κατά τήν Μ. Παρασκευή, ὁ ἐπιτάφιος τοῦ Ἐσταυρωμένου περνᾶ μέσα ἀπό τό κέντρο τῆς πόλεως ἀναζητώντας νά πληγώση μέ τήν ἀγάπη Του τούς πλανωμένους σέ πρόσκαιρες καί «εἰκονικές πραγματικότητες» ἀνθρώπους.

Ὁ ἐπιτάφιος τῆς Ἀγάπης συγκινεῖ ἀκόμη καί τούς σκληρόκαρδους ἀνθρώπους, πού μέσα στήν καθημερινότητά τους, ἀναισθητώντας λόγῳ τῆς φιλαυτίας τους, δέν παύουν νά ἀναρωτιοῦνται: «Τί ἔκανε ὁ Θεός γιά μένα;»!

Σέ αὐτές τίς καρδιές πού προσπαθοῦν νά ἀνοίξουν γιά μιά στιγμή τά κλειστά πορτοπαράθυρά τους στήν Ἐσταυρωμένη Ἀγάπη, ἡ Ὁποία ἀπό καταβολῆς κόσμου τίς ἀναζητᾶ, ἀπευθύνθηκε μέ τό σύντομο καί περιεκτικό μήνυμά του καί ὁ Ἀρχιερέας τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος, μήνυμα τό ὁποῖο δημοσιεύουμε κατωτέρω.

Μετά, πολύς λαός ἀκολούθησε τόν ἐπιτάφιο στήν ἐπιστροφή του στόν Ναό, ἀλλά καί συμμετεῖχε στίς ἀκολουθίες καί τήν ἀναστάσιμη θεία Λειτουργία, ἀπολαμβάνοντας τόν πλοῦτο τῶν νοημάτων καί συμβόλων καί τελουμένων, πού ἔχουν «σκηνοθετηθεῖ» μέσα στήν Ἐκκλησία μας ἀπό τήν θεολογία της, τήν παράδοση καί τήν ἱστορία.

Σέ πολλών εἰδῶν καρδιές, ἴσως καί παγωμένες κατά τά ἀνωτέρω, καθώς καί σέ διάνοιες ἀσκημένες στήν κοσμική γνώση καί ὡς ἐκ τούτου δύσπιστες, ἀπευθύνθηκε ἐπίσης ὁ Μητροπολίτης μέ συνέντευξη πού παραχώρησε σέ ἔγκριτη δημοσιογράφο καί δημοσιεύθηκε στήν πασχαλινή ἔκδοση ἀθηναϊκῆς ἐφημερίδος εὐρείας κυκλοφορίας, προσπαθώντας μέ τίς ἀπαντήσεις του νά ἀνοίξη δίοδο καί νά ρίξη γέφυρα ἐπικοινωνίας τῶν ἀναγνωστῶν μέ τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, πού ἔχοντας τό πλήρωμα τῆς ζωῆς, τῆς ἀλήθειας, τῆς ἀγάπης, παραμένει συκοφαντούμενη στίς συνειδήσεις πολλῶν ἀνθρώπων ὡς ἀπόκοσμη καί σκληρή.

Τό παρόν τεῦχος περιλαμβάνει καί ἄλλα κείμενα πού ἐμπνέονται ἀπό τό Μυστήριο τῆς Σταυρώσεως καί Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ὅπως οἱ δύο ἀναστάσιμες ἐγκύκλιοι τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου, μιά γιά τήν Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου καί μία γιά τήν Ἱερά Μητρόπολη Φωκίδος κ.ἄ.

Εὐχόμαστε στούς ἀναγνῶστες μας καλή ἀνάγνωση, ἀπευθύνοντάς τους τόν ἀναστάσιμο χαιρετισμό, Χριστός ἀνέστη!

 

 

 

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 3599