Skip to main content

Διάλεξη στό 2ο Συμπόσιο Νοσηλευτικῆς Ὀγκολογίας

Τό διήμερο 18-19 Ὀκτωβρίου ἔλαβε μέρος τό 2ο συμπόσιο Νοσηλευτικῆς Ὀγκολογίας στό Γενικό Νοσοκομεῖο τῆς Ἀεροπορίας 251. Τήν πρώτη ἡμέρα τοῦ συμποσίου ἦταν προσκεκλημένος ὁμιλητής καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ.κ. Ἱερόθεος καί τό θέμα τῆς διάλεξης πού τοῦ εἶχε ἀνατεθῆἦταν:«Οἱ θεραπευτικές δυνατότητες τῆς Ὀρθόδοξης Πνευματικότητας».

2ο συμπόσιο Νοσηλευτικῆς Ὀγκολογίας στό Γενικό Νοσοκομεῖο τῆς Ἀεροπορίας 251

Τό προεδρεῖο ἀποτελεῖτοἀπό τόν κ. Παπαγεωργίου Δημήτριο καί τήν κ. Χαρίτου Ἰωάννα. Ὁ κ. Παπαγεωργίου, Καθηγητής Ἐφαρμογῶν τοῦ Τμήματος Νοσηλευτικῆς Β΄ τῆς Σ.Ε.Υ.Π. τοῦ ΤΕΙ Ἀθήνας, προλογίζοντας τόν Σεβασμιώτατο ἀνέφερε: “...Γνωριστήκαμε στό μοναστήρι καί κάθισε μαζί μας 1,5 ὥρα καί κρεμόμασταν ἀπό τό στόμα του…καί εἶπα ὅτι ἀπό ἐδῶ καί πέρα,ὅταν λέμε νά κάνουμε γιά θέματα πού ἀφοροῦν τήν ψυχή καί τόν ἄνθρωπο, θά φωνάζουμε τόν Δεσπότη μας νά μιλάη, γιατί εἶναι πολύ καλός”.

Ὁ Σεβασμιώτατος ξεκινώντας τήν ὁμιλία τουἐπεσήμανε ὅτι «ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν εἶναι μιά ἰδεολογία, οὔτε ἁπλῶς μιά θρησκεία γιά νά ἱκανοποιήση τίς ἰδεολογικές καί συναισθηματικές καταστάσεις τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά εἶναι μιά πνευματική οἰκογένεια καί ἕνα πνευματικό θεραπευτήριο/νοσοκομεῖο». Πρόσθεσε ὅτι «ἡ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι θεραπευτική» καί ὅτι «ὁ Χριστός ἀποκαλεῖται σέ ὅλα τά εὐαγγελικά, λειτουργικά καί πατερικά κείμενα ἰατρός».

Συνεχίζοντας ὑπογράμμισε ὅτι «ὁ ἄνθρωπος ἀναζητᾶ τρεῖς βασικές ἀλήθειες. 1ον ψάχνει τήν πραγματική ἀγάπη, 2ον ἐνδιαφέρεται νά βρῆ τήν ἀληθινή ἐλευθερία καί 3ον ὁ ἄνθρωπος ἀναζητᾶ τήν ἡσυχία».

Τόνισε ὅτι ἡ ὀρθόδοξη θεολογία «δέν εἶναι μιά ξεχωριστή θεωρία, ἀλλά συνδέεται ἀπόλυτα μέ τήν ὅλη ἐκκλησιαστική ζωή».

Ἀξιοσημείωτη ἦταν ἡ ἀναφορά στό ἔγκριτο ἐγχειρίδιο ψυχοθεραπείας καί θρησκευτικῆς ποικιλομορφίας τῆς ἀμερικανικῆς ψυχολογικῆς ἑταιρείας, στό ὁποῖο γράφεται ὅτι «ἡ ἐξομολόγηση καί ἡ εὐχή τοῦ Ἰησοῦ ἔχουν καί ἠρεμιστικό ἀποτέλεσμα».

Γιά τό θέμα τοῦ καρκίνου εἶπε ἰδιαίτερα ὅτι «στίς περιπτώσεις αὐτές φαίνεται ἰσχυρότερη ἡ ἐπίδραση (τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας), γιατί οἱ ἄνθρωποι αὐτῆς τῆς κατηγορίας ἔχουν ἔντονο ὑπαρξιακό πρόβλημα γιατί τούς ἀπασχολεῖ ὁ θάνατος, τόν ὁποῖον βλέπουν καθημερινά νά τούς πλησιάζη καί νά τούς διεκδικῆ”.

Ἀνέφερε δυό παραδείγματα ἀπό τήν ποιμαντική του διακονία πού δείχνουν τή σημαντική ἐπίδραση τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας:

1. Τήν προσπάθεια πού γίνεται ἀπό τόν καθηγητή Βιοηθικῆς Παῦλο Κυρίλα γιά τήν ἵδρυση θεραπευτικοῦ κέντρου, ὅπου οἱ καρκινοπαθεῖς θά λαμβάνουν α)χημειοθεραπεία, β)ἐκπαίδευση γιά τήν τροφική ἀλλαγή, γ)ὀρθόδοξη ψυχοθεραπεία (βασισμένη στό βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου) μέ σκοπό τήν μεταμόρφωση τοῦ ψυχικοῦ τους κόσμου μέ τήν βοήθεια τῆς θεολογίας.

2. Τήν ἐφαρμοσμένη ὀρθόδοξη ψυχοθεραπεία σέ προσωπικό ἐπίπεδο,ὅπως συναντᾶται στό βιβλίο τῆς Μαρίνας Λασηθιωτάκη «Ὑπόσχεση» (βλ. προηγούμενο φύλλο Ε.Π.),ἡ ὁποία σέ ἐπιστολή της πρός τόν Σεβασμιώτατο ἀναφέρει: «Ἡ διδασκαλία καί ὁ λόγος τῆς χριστιανικῆς πίστης ὡς θεραπευτικῆς ἀγωγῆς πού διατυπώνεται μέσα ἀπό τά ἔργα σας μέ ἔσωσαν πνευματικά καί ψυχικά.Καρδιακά τά μετέδωσα στό ἄρρωστο παιδί μου καί αὐτό μέ τή σειρά του μοῦ τό ἀνταπέδωσε στήν πράξη καί ἔτσι διδάχτηκα πολλά καί ἀπό τούς δυό σας».

Κλείνοντας τόνισε ὅτι «πολλοί ἄνθρωποι σήμερα, ἀκόμη καί κληρικοί, ἔχουν μιά κακή ἀντίληψη στήν πράξη γιά τήν Ἐκκλησία. Ὅμως ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει πολλές θεραπευτικές δυνατότητες πού, δυστυχῶς, παραμένουν ἄγνωστες,ἀναξιοποίητες.Ἡ Ἐκκλησία ἀποβλέπει στήν ὑπέρβαση τοῦ θανάτου, ἀρκεῖ νά βρεθοῦν οἱ κατάλληλοι ἄνθρωποι νά κάνουν αὐτό τό ἔργο».

 

Αθ.Κ.

  • Προβολές: 3592