Skip to main content

Κύριο θέμα: Ἕνας ἄξιος Ἱεροκήρυκας καὶ Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας - π. Ἱερόθεος Κατσάνος

Μὲ πρωτοβουλία τῶν πνευματικῶν παιδιῶν τοῦ ἀειμνήστου Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱεροθέου Κατσάνου τελέσθηκε τὸ Σάββατο 13 Ἰουλίου στὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο τῆς Παναγίας Γοργοεπηκόου ἀρχιερατικὴ Λειτουργία καὶ τὸ μνημόσυνο τοῦ ἀειμνήστου.

Ὁ Σεβασμιώτατος στὸ κήρυγμά του ἀναφέρθηκε στὴν προσωπικότητα καὶ τὰ χαρίσματα τοῦ ἀειμνήστου, τὸν ὁποῖο γνώριζε προσωικά. Ἀποσπάσματα τοῦ κηρύγματος τοῦ Σεβασμιωτάτου δημοσιεύονται στὴν σέλ. 5.  Μετὰ τὴν θεία Λειτουργία ἀκολούθησε στὸ ἀρχονταρίκι τοῦ Ἡσυχαστηρίου λιτὴ ἐκδήλωση μνήμης.  Ἐπρόκειτο γιὰ συγκέντρωση τῶν οἰκοτρόφων τοῦ Οἰκοτροφείου Θηλέων ἀλλὰ καὶ μαθητριῶν τῶν κατηχητικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, οἱ ὁποῖες εἶχαν Πνευματικὸ Πατέρα τὸν π. Ἰερόθεο.

Κατὰ τὴν ἐκδήλωση μίλησαν μὲ τὴν σειρὰ οἱ τότε οἰκότροφοι, οἱ ὁποῖες εὐχαρίστησαν τὸν Σεβασμιώτατο γιὰ τὴν παρουσία τοῦ ποῦ ἐλάμπρυνε τὴν λιτὴ ἐκδήλωσή τους μνήμης καὶ τιμῆς τοῦ Πνευματικοῦ τους Πατρὸς π. Ἱεροθέου. Καὶ ὁ Σεβασμιώτατος παρέμβαινε γιὰ νὰ τονίση καὶ νὰ ἐπαινέση τὰ σημαντικότερα στοιχεῖα ποῦ κατέθετε κάθε ὁμιλήτρια, ὅπως ἡ εὐγνωμοσύνη τῶν παιδιῶν, ἡ ἀνιδιοτελὴς ἀγάπη τῶν Ποιμένων, ἡ ἀξία τῶν ἐκκλησιαστικῶν οἰκοτροφείων, ἡ ἀξία τῶν καλῶν συνεργατῶν, ὅπως στὴν συγκεκριμένη περίπτωση ἦταν ἡ κ. Οὐρανία Σπανοῦ, τὰ χαρίσματα τοῦ ἀειμνήστου π. Ἱεροθέου, ὅπως ἡ ἀνεξικακία καὶ τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἦθος μὲ τὸ ὁποῖο ἀντιμετώπισε τὶς δυσκολίες ποῦ συνάντησε τὸ ἔργο του καὶ ἡ καθαρότητα τῆς ψυχῆς του, ὅπως ἀποδείχθηκε καὶ στὰ τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς τοῦ ποῦ εἶχε ἀρρωστήσει, τὰ χαρίσματα τῆς Ἐκκλησίας, κλπ.

Πρώτη ἔλαβε τὸν λόγο ἡ κ. Οὐρανία Σπανοῦ, συνταξιοῦχος δασκάλα καὶ ἐπὶ πολλὰ ἔτη κατηχήτρια καὶ ὑπεύθυνη τῶν κατηχητικῶν θηλέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἡ ὁποία ἀναφερόμενη στὸν ἀείμνηστο π. Ἰερόθεο τὸν χαρακτήρισε ἱεροπρεπῆ, ἄξιο τῆς ἀποστολῆς τοῦ Κληρικό, ποῦ ζοῦσε τὸν πόνο καὶ τὸ πένθος τοῦ καθενὸς καὶ μετεῖχε στὴν χαρά του, ἀγαπήθηκε πολὺ ἀπὸ τὴν κοινωνία τῆς Ναυπάκτου. Θυμήθηκε καὶ ἀνέφερε στὴν ὁμήγυρη τὸν διάλογό της μὲ ἄλλους Ναυπακτίους μετὰ τὴν κοίμηση τοῦ π. Ἱεροθέου: «–Εἴχαμε ἕναν ἅγιο ἀνάμεσά μας καὶ ἐμεῖς δὲν τὸν ἐκμεταλλευτήκαμε. Ἔφυγε καὶ ἄφησε ἕνα φωτεινὸ παράδειγμα. –Οἱ ἅγιοι δὲν ἔλειψαν καὶ οὔτε θὰ λείψουν ἀπὸ κοντά μας καὶ ἐμεῖς καλούμαστε νὰ ἀκολουθήσουμε τὰ χνάρια τους».

Ἔπειτα μίλησε ἡ φιλόλογος κ. Γεωργία Καραγεώργου, ἡ ὁποία εἶχε τὴν ἰδέα τῆς ἐκδήλωσης καὶ ἐξέφρασε τὴν εὐγνωμοσύνη της γιὰ ὅσα τῆς προσφέρθηκαν ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη μέσῳ τοῦ Οἰκοτροφείου της, τὸ ὁποῖο χαρακτήρισε μιὰ ζεστὴ ἀγκαλιά, ποῦ περιέθαλψε καὶ προστάτεψε τὰ παιδιὰ ποῦ κατέβηκαν ἀπὸ τὰ χωριὰ γιὰ νὰ σπουδάσουν, μὲ τὴν στοργὴ τοῦ π. Ἱεροθέου, τοῦ ὁποίου σκοπὸς ἦταν «νὰ ὀδηγήση ὅλα τὰ παιδιὰ στὸν Χριστὸ» καὶ ὅλα τὰ παιδιὰ τὸν ἔνοιωθαν ὡς πατέρα, ποῦ τὰ νουθετοῦσε ἕνα ἕκαστον ἐπὶ τριετία, ὅπως ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (πρβλ. Πράξ. κ', 31), ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν ἀποφοίτησή τους ἀπὸ τὸ Γυμνάσιο (Λύκειο) ἐνδιαφερόταν γιὰ τὴν πορεία τους. Ἐπίσης ἀναφέρθηκε στὶς συνεργάτιδες τοῦ π. Ἱεροθέου, τὴν κ. Οὐρανία Σπανοῦ, τὴν ὁποία χαρακτήρισε πνευματικὴ μητέρα τῶν παιδιῶν ποῦ προσέφερε ὅλο τὸν χρόνο τῆς ἡμέρας της μετὰ τὸ σχολεῖο της γιὰ τὴν φροντίδα τῶν οἰκοτρόφων, τὴν ἀείμνηστη Θεοδώρα Κοτίνη, ἡ ὁποία μεριμνοῦσε νυχθημερὸν γιὰ ὅλα τὶς πρακτικὲς καθημερινὲς ἀνάγκες τους, τὴν κ. Κούστα, τὴν κ. Σχοινά-Θεοδοσοπούλου, τὴν κ. Πετράκη, τὴν κ. Ξάνθη, τὴν μοναχὴ Φιλοθέη κ.ἄ. ποῦ βοηθοῦσαν ποικιλοτρόπως ὑλικὰ καὶ πνευματικὰ τὸ οἰκοτροφεῖο. Καὶ ἡ κ. Καραγεώργου κατέληξε: «Ἡ ἀγάπη καὶ ἡ πνευματικὴ ὠφέλεια ποῦ εἴχαμε ἦταν μεγάλη, δὲν ξέρω ἂν σήμερα μπορῇ κανεὶς νὰ συναντήση τέτοιες εὐκαιρίες. Ἐμεῖς τότε βάλαμε θεμέλια γιὰ ὅλη μας τὴν ζωή».

Ἔπειτα μίλησε ἡ κ. Χρυσούλα Σπυρέλη, ἡ ὁποία πέρα ἀπὸ τὶς εὐχαριστίες κατέθεσε ἱστορικὰ στοιχεῖα γιὰ τὸ οἰκοτροφεῖο. Τὸν λόγο της θὰ τὸν δημοσιεύσουμε στὸ ἑπόμενο τεῦχος τῆς Ε.Π.  Τὸν λόγο ἔλαβαν καὶ ἄλλοι εὐεργετηθέντες ἀπὸ τὸν π. Ἰερόθεο Κατσάνο καὶ τοὺς ἄλλους συνεργάτες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ὅπως ἡ κ. Δήμητρα Κούστα, ἡ κ. Παναγιώτα Πετράκη, ἡ κ. Γεωργία Γκίζα-Λαγοῦ, ἡ κ. Παναγιώτα Γαλάνη, ἡ κ. Βασιλικὴ Μποκολίνη κ.ἄ.

Ἡ κ. Οὐρανία Σπανοῦ σὲ δευτερολογία της τόνισε τὴν «σωστὴ τοποθέτηση τῶν πραγμάτων τὴν ὁποία ἔβαζε μέσα στὴν ψυχή μας» ὁ π. Ἰερόθεος, δηλαδὴ τὸ ὅτι δὲν ἤθελε νὰ κάνη τίποτε χωρὶς τὴν εὐλογία τοῦ Ἐπισκόπου καὶ ἀπαιτοῦσε «πρῶτα θὰ λαμβάνη γνώση ὁ Δεσπότης καὶ μετὰ θὰ τὸ λέτε σὲ μένα, ἅς εἶμαι ὁ Πνευματικός σας». Ἡ ἐρώτηση ποῦ ἔκανε γιὰ ὅ,τι τοῦ πρότειναν οἱ συνεργάτες του: «Τὸ γνωρίζει ὁ Σεβασμιώτατος;». Τὸ ἴδιο ἤθελε καὶ ὁ ἀείμνηστος π. Χαράλαμπος Δέδες.

Ὁ Σεβασμιώτατος μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν λόγων ποῦ ἀκούστηκαν ἔκανε καὶ μιὰ ἀναδρομὴ στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία τῆς ἐποχῆς ποῦ ἀφοροῦσε τὸν ἀείμνηστο π. Ἰερόθεο, καὶ κατέληξε προτρέποντας τοὺς συμμετέχοντες νὰ μεταδώσουν τὴν ἀρχοντική, ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη στὸ περιβάλλον τους, ὅπως καὶ αὐτοὶ δέχθηκαν τὴν ἀρχοντικὴ ἀγάπη τῆς Ἐκκλησίας στὰ πρόσωπα τοῦ π. Ἱεροθέου καὶ τῶν συνεργατῶν του.

Γενικά, ἡ πρωτοβουλία αὐτὴ τῶν μαθητῶν τοῦ π. Ἱεροθέου ἐξελίχθηκε σὲ μιὰ θαυμάσια πνευματικὴ ἐκδήλωση μνήμης, εὐγνωμοσύνης, τιμῆς γιὰ τὸν ἄξιο Πρωτοσύγκελλο καὶ Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ τοὺς συνεργάτες του, μὲ πολλὴ ὠφέλεια γιὰ τοὺς συμμετέχοντες.

Α.Κ.

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 3819