Skip to main content

Εἰδήσεις - Φωτογραφικὰ στιγμιότυπα Ἰουλίου 2013

13 07 24 1

Ἡ ἀρτοκλασία κατὰ τὴν πάνδημη λιτανεία τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου. Διακρίνονται οἱ Μητροπολῖτες Ναυπάκτου κ. Ἰερόθεος καὶ Ἱσπανίας κ. Πολύκαρπος καὶ ὁ λαός. Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἰερόθεος στὸν λόγο του μίλησε γιὰ τὴν Ἁγία Παρασκευὴ ὡς θῦμα τοῦ φανατισμοῦ τῆς ἐποχῆς της.

 

13 07 24 2

Ἡ ἀρχιερατικὴ θεία Λειτουργία στὴν Ἁγία Κυριακή, πολιοῦχο τοῦ παλαιοῦ Δήμου Πυλήνης. Ὁ Δῆμος αὐτὸς δὲν ὑφίσταται καὶ ἡ Ἁγία Κυριακὴ εἶναι ἕνα Ἐξωκκλήσι μέσα στὸ ἐλατόδασος, ἀλλὰ συγκεντρώνει ἑκατοντάδες προσκυνητές, γιὰ τοὺς ὁποίους μεριμνᾶ ὁ Σύλλογος Λεπτοκαρυτῶν μὲ πρόεδρο τὸν κ. Ἀνδρέα Εὐθυμιόπουλο

 

13 07 24 3

Μετὰ τὴν θεία Λειτουργία τὴν Κυριακὴ τῶν Ἀποδήμων. Διακρίνονται οἱ Μητροπολῖτες Ναυπάκτου κ. Ἰερόθεος καὶ Ἱσπανίας κ. Πολύκαρπος, ὁ Ἡγούμενος τῆς Ι.Μ. Ὁσίου Διονυσίου ἐν Ὀλύμπῳ π. Μάξιμος, ὁ Δήμαρχος καὶ ὁ ἀντιδήμαρχος Ναυπακτίας Ἰω. Μπουλὲς καὶ Χρ. Σικόλας, ὁ νὺν καὶ ὁ τέως Πρόεδροι Ὁμοσπονδίας Στερεᾶς Ἑλλάδος καὶ Σωματείων Ἀμερικῆς καὶ Καναδᾶ Νίκ. Ἀναγνωστόπουλος καὶ Δήμ. Παπαϊωάννου

13 07 24 4Μιὰ εἰδυλλιακὴ σκηνὴ ἀπὸ τὴν γιορτὴ λήξης τῶν κατασκηνώσεων «Συμπολῖτες τῶν Ἁγίων» στὸ δασύλιο μὲ τοὺς εὐκάλυπτους καὶ τὰ πεῦκα στὸν Ἅγιο Παντελεήμονα Ἀντιρρίου. Τὰ παιδιὰ ἀπήλαυσαν ἕνα δεκαήμερο ξένοιαστης κοινοβιακῆς ζωῆς μὲ πολλὲς δραστηριότητες καὶ προσήκοντα κατασκηνωτικὰ μαθήματα, πάντα κάτω ἀπὸ τὴν σκέπη τῆς μητέρας Ἐκκλησίας, μὲ τὴν ἄγρυπνη μέριμνα τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ τὴν ἐθελοντικὴ βοήθεια δεκάδων ἀνθρώπων

13 07 24 5Ἀπὸ τὸν Ἑσπερινὸ τῆς πανήγυρης τοῦ Προφήτη Ἠλία στὸ Κάστρο τῆς Ναυπάκτου, κατὰ τὴν ὁποία παρατηρήθηκε ἐφέτος μεγάλη προσέλευση πιστῶν. Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιὰ τὸν ἀγῶνα τοῦ Προφήτη Ἠλία ἐναντίον τῶν «ἱερέων τῆς αἰσχύνης», τῶν ψευδοπροφητῶν, ποῦ διέστρεφαν τὴν πίστη τοῦ λαοῦ καὶ τὸν ἐξαπατοῦσαν, πρᾶγμα ποῦ γίνεται καὶ σήμερα μὲ ὅσους «ἱερεῖς» διαστρέφουν τὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ ἐκκλησιολογία, καὶ κάλεσε τοὺς Χριστιανοὺς νὰ πιστεύουν καὶ νὰ λατρεύουν τὸν ζωντανὸ Θεὸ ὅπως τὸ διδάσκει ἡ Ἐκκλησία. Στὴν θεία Λειτουργία μίλησε γιὰ τὸ «ρῆμα τοῦ Κυρίου», ἤτοι γιὰ τὴν ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ ποῦ γίνεται ἔκδηλη στὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή, στὴν ὑπακοή, τὴν προσευχή, τὴν μετάνοια, τὸν φωτισμό, τὴν προφητεία, τὴν θέωση, τὴν Χάρη τῶν Μυστηρίων, καὶ εὐχήθηκε στοὺς Χριστιανοὺς νὰ αἰσθανόμαστε μὲ τὶς πνευματικὲς αἰσθήσεις τὸ «ρῆμα Κυρίου» στὴν ζωή μας.

13 07 24 6Κατάβαση ἀπὸ τὸ σπήλαιο τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βαράσοβας μετὰ τὴν θεία Λειτουργία. Ἡ προσέγγιση ἔγινε μὲ πλοιάρια καὶ μετὰ ἀκολούθησε ἀνηφορικὴ πεζοπορία 20', ἡ ὁποία φέτος ἦταν λιγότερο ἐπίπονη, χάρη στὴν προετοιμασία καὶ βελτίωση τοῦ μονοπατιοῦ ποῦ ἔγινε μὲ μέριμνα τοῦ Δήμου Ναυπακτίας. Τὸ ἄνοιγμα τοῦ σπηλαίου στὴν ἀπότομη πλαγιὰ τῆς Βαράσοβας, μὲ θέα τὸν Πατραϊκὸ κόλπο καὶ τὸ Ἰόνιο, κυρίως ἡ κοινὴ προσευχὴ καὶ ἡ τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας ἀποζημιώνει κάθε κόπο. Ἰδίως γιὰ τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς νέους ἀποτελεῖ μιὰ μοναδικὴ ἐμπειρία, ποῦ θυμίζει λίγο τὴν ζωὴ τῶν ἡρώων τῆς πίστέώς μας, δηλαδὴ τῶν ἐρημιτῶν καὶ ἀσκητῶν, ποῦ ὑπάρχουν καὶ σήμερα. Καὶ στὸ προσκύνημα αὐτὸ σημειώθηκε πρωτοφανὴς προσέλευση πιστῶν, ὥστε ἡ γραμμὴ τῶν προσκυνητῶν κατὰ τὴν ἀποχώρησή τους νὰ φθάνη ἀπὸ τὸ σπήλαιο μέχρι τὴν θάλασσα!

  • Προβολές: 3250