Skip to main content

Κυριακὴ τῶν Ἀποδήμων - «Ἥρωες ἀνάμεσά μας»

Ἡ Κυριακὴ 28 Ἰουλίου ἐ.ἔ. ἦταν ἀφιερωμένη ἐφέτος ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας στοὺς ἀποδήμους ὅπου γῆς Ναυπακτίους.

Τὸ πρωΐ τελέσθηκε ἀρχιερατικὸ συλλείτουργο ἀπὸ τοὺς Μητροπολῖτες Ἱσπανίας καὶ Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπο, ἀπόδημο Ναυπάκτιο, καὶ τὸν Ποιμενάρχη μᾶς κ. Ἰερόθεο, μὲ τὴν συμμετοχὴ Ἱερέων τῆς Μητροπόλεως καὶ Ἱερέων ἀποδήμων στὸ ἐξωτερικὸ ἢ σὲ ἄλλες περιοχὲς τῆς Ἑλλάδος, ὅπως τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ Ἀρχιμ. π. Μαξίμου Κυρίτση καὶ τοῦ Πρωτοπρ. π. Κωνσταντίνου Τσίγκα ἀπὸ τὴν Ἀμερική. Τελέσθηκε ἐπίσης ἀρτοκλασία ὑπὲρ ὑγείας τῶν ἀποδήμων καὶ μνημόσυνο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν κεκοιμημένων ἐν τῇ ξενιτεία ἀδελφῷν μας.

Στὸ τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στοὺς ἀποδήμους ἀδελφούς μας, τὴν πρόοδο καὶ τὴν προκοπή τους στὸ ἐξωτερικὸ καὶ σὲ ἄλλα μέρη τῆς πατρίδος μας. Ἐπήνεσε τοὺς ἀποδήμους, ἀλλὰ μίλησε καὶ γιὰ τοὺς ἐνδημοῦντες, δηλαδὴ τοὺς συμπολῖτες μᾶς ποῦ κατάγονται ἀπὸ ἄλλες πατρίδες καὶ ζοὺν καὶ προσφέρουν στὴν Ναύπακτο, κατὰ ἀναλογία μὲ τοὺς ἀποδήμους ἀδελφούς μας. Καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ εἶναι κατακριτέος ὁ κοινωνικὸς ρατσισμὸς καὶ τοπικισμὸς ποῦ συναντᾶται σὲ διάφορες κλειστὲς κοινωνίες καὶ σὲ ἀνασφαλεῖς καὶ μικροπρεπεῖς ἀνθρώπους ποῦ δὲν ἔχουν ἀνοιχθῇ στὴν οἰκουμένη. Ἀναφέρθηκε εἰδικὰ στὴν περίπτωση ποῦ ἀποκαλοῦνται ξένοι ἀκόμη καὶ οἱ Ἕλληνες ποῦ ζοὺν σὲ ἄλλες πόλεις τῆς Ἑλλάδος καὶ μάλιστα γιὰ πολλὰ χρόνια.

Στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου ἦταν παρόντες ὁ Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Ἰωάννης Μπουλές, Ἀντιδήμαρχοι τοῦ Δήμου, ἀρκετοὶ Ναυπάκτιοι ἀπόδημοι, μεταξὺ τῶν ὁποίων οἱ Νικόλαος Ἀναγνωστόπουλος νὺν Πρόεδρος Ὁμοσπονδίας Στερεᾶς Ἑλλάδος καὶ Σωματείων Ἀμερικῆς καὶ Καναδᾶ, ὁ Δημήτριος Παπαϊωάννου πρ. Πρόεδρος, ἡ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου «Θυγατέρες τῆς Ρούμελης», ὁ Δημήτριος Κοζώνης κ.π.ά.

Μετὰ τὴν θεία Λειτουργία προσφέρθηκε κέρασμα στὴν Αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ναοῦ σὲ ὅλους τοὺς ἐκκλησιασθέντες.

Ἡ μουσικοχορευτικὴ παραδοσιακὴ ἐκδήλωση

Κυριακὴ τῶν Ἀποδήμων

Τὸ βράδυ τῆς Κυριακῆς ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη σὲ συνεργασία μὲ τὸν Δῆμο Ναυπακτίας διοργάνωσε μεγάλη μουσικοχορευτικὴ ἐκδήλωση ἀφιερωμένη στοὺς ἀποδήμους μὲ παραδοσιακὴ μουσικὴ καὶ χορούς. Τραγούδησε ἡ Χορωδία Παραδοσιακῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μὲ δάσκαλο καὶ χοράρχη τὸν Παντελῆ Ἀναστασόπουλο, πλαισιωμένη μὲ ὀρχήστρα παραδοσιακῶν ὀργάνων, καὶ χόρεψε τὸ χορευτικὸ τοῦ Νίκου Ζωργιοῦ.

Ἡ ἐκδήλωση ἄφησε ἄριστες ἐντυπώσεις, μὲ τὴν θαυμάσια ἀπόδοση τῆς χορωδίας καὶ τῶν καλλιτεχνῶν καὶ τὸν ἄριστο συντονισμὸ μὲ τὸ χορευτικὸ συγκρότημα. Στὸ τέλος τῆς ἐκδήλωσης ὁ κ. Ἀναστασόπουλος καὶ οἱ μουσικοὶ παρουσίασαν ἕνα πρόγραμμα μουσικῆς δεξιοτεχνίας ποῦ ἔδειξε τὴν ὑψηλὴ τεχνικὴ κατάρτισή τους καὶ σαγήνευσε τοὺς παρισταμένους.

Τὴν ἐκδήλωση χαιρέτισαν ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος καὶ ὁ Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Ι. Μπουλές.

«Ἥρωες ἀνάμεσά μας»

Τὴν Τετάρτη 4 Ἰουλίου ἐ.ἔ. πραγματοποιήθηκε στὴν Ἀθήνα ἡ «τελετὴ λήξης» γιὰ τὴν ἐκπομπὴ τηλεοπτικοῦ καναλιοῦ μὲ τίτλο «Ἥρωες ἀνάμεσά μας». Οἱ ὑποψήφιοι «ἥρωες» προτείνονταν μέσῳ τοῦ διαδικτύου καὶ μιὰ ἐπιτροπὴ ἀποτελουμένη ἀπὸ τὸν καθηγητὴ Δημήτρη Τριχόπουλο, τὸν σκηνοθέτη Σπύρο Εὐαγγελάτο, τὴν ἀντιπρόεδρο τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Ὑγείας Ἀντωνία Τριχοπούλου, τὴν καθηγήτρια Φωτεινὴ Τσαλίκογλου, τὸν ἀθλητὴ Παναγιώτη Γιαννάκη, τὴν δημοσιογράφο Μαρία Χούκλη, ἐπέλεξε τελικὰ τὶς δέκα περιπτώσεις μὲ τὸ μεγαλύτερο ἐνδιαφέρον.

Ἀνάμεσά τους ἕνας Ἱερέας ἀπὸ τὴν Λέσβο ποῦ περιθάλπει τοὺς ναυαγοὺς μετανάστες ἕνας δάσκαλος ποῦ διοργάνωσε τὴν μεταφορὰ στὸ ἐξωτερικὸ ἑνὸς καρκινοπαθοῦς μαθητῆ τοῦ γιοῦ μεταναστῶν γιὰ νὰ θεραπευθῇ ἀπὸ τὸν καρκίνο μιὰ δασκάλα ποῦ κοινωνικοποίησε μιὰ κοινότητα Ρομὰ ἕνας κολυμβητὴς ποῦ ἔσωσε μὲ κίνδυνο τὴν ζωή του μιὰ γυναῖκα παγιδευμένη σὲ ἀεροσκάφος ποῦ εἶχε βυθιστῇ στὴν θάλασσα οἱ μαθητὲς ἑνὸς Γυμνασίου τῆς Πατρίδος μᾶς ποῦ δημιούργησαν μιὰ ταινία μὲ θέμα τὸν ξενιτεμὸ τῶν γονιῶν τοὺς στὴν Γερμανία ἕναν καρκινοπαθῆ ποῦ θεραπεύθηκε ἀπὸ τὸν καρκίνο καὶ δημιούργησε ἕνα δίκτυο βοήθειας καὶ στήριξης καρκινοπαθῶν ἕνας ἄνεργος ποῦ διοργανώνει κάθε μέρα στὴν Ἀθήνα συσσίτια γιὰ τοὺς πτωχοὺς μιὰ ὁμάδα ἐθελοντῶν ἀπὸ τὸ Ἡράκλειο Κρήτης ποῦ βοηθᾶ μέσῳ δικτύου ποῦ δημιούργησε τοὺς ἀνέργους καὶ τοὺς πτωχοὺς μιὰ ὁμάδα ἐθελοντῶν πυροσβεστῶν μιὰ «μητέρα» τῶν χωριῶν S.O.S..

Ἡ τελετὴ λήξης ἔγινε στὴν Στέγη Γραμμάτων καὶ Τεχνῶν τοῦ Ὠνασείου Ἱδρύματος στὴν Ἀθήνα μὲ παρουσία προσωπικοτήτων, ὅπως ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος ποῦ δὲν μπόρεσε νὰ παραστῇ, ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς, οἱ Ὑπουργοὶ Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, Ἀνάπτυξης, Ἐσωτερικῶν, ὁρισμένοι ἐκ τῶν ὁποίων κλήθηκαν νὰ βραβεύσουν τοὺς «ἥρωες ἀνάμεσά μας».

Μεταξὺ αὐτῶν κλήθηκε καὶ ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἰερόθεος νὰ ἐπιδώση ἕνα ἀπὸ τὰ δέκα βραβεῖα στὸν Παναγιώτη Μιχαήλ, τὸν καρκινοπαθῆ ποῦ θεραπεύθηκε ἀπὸ τὸν καρκίνο καὶ στὴν συνέχεια ἐπέδειξε ὑπερβάλλοντα ζῆλο νὰ βοηθήση καὶ τοὺς συνανθρώπους τοῦ ποῦ ὑποφέρουν ἀπὸ τὴν ἴδια ἀσθένεια, ἱδρύοντας τὸν σύλλογο «Μεῖνε δυνατός».

Ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε στὸν βραβευόμενο:

«"Θερμὰ συγχαρητήρια, γιὰ ὅλη αὐτὴν τὴν προσπάθεια τὴν ὁποία καταβάλλεις. Συνήθως βλέπουμε τὰ πράγματα μέσα ἀπὸ μιὰ μιζέρια καὶ μέσα ἀπὸ ἕναν ἀρνητικὸ χαρακτῆρα καὶ μιὰ ἀρνητικὴ προοπτική. Νομίζω τὰ πράγματα εἶναι καὶ θετικά. Οἱ ἥρωες ποῦ εἶναι ἀνάμεσά μας, μεταξὺ τῶν ὁποίων εἶναι καὶ ὁ Παναγιώτης, μᾶς δείχνουν ὅτι τὰ πράγματα εἶναι διαφορετικὰ ἀπὸ ὅ,τι τὰ βλέπουμε. Εἶναι ἕνας ἥρωας, ὁ ὁποῖος κατόρθωσε τὴν ἀσθένειά του νὰ τὴν κάνη δύναμη καὶ δημιουργία. Κατόρθωσε τὴν ἀδυναμία νὰ τὴν κάνη δύναμη. Μοῦ θυμίζει κάτι τὸ ὁποῖο ἔλεγε ὁ Βίκτωρ Φράνκλ, ὅτι μποροῦμε νὰ ἀναζητοῦμε νόημα ζωῆς καὶ ἐλευθερίας μέσα σὲ ἕνα στρατόπεδο συγκεντρώσεως Καὶ κάτι τὸ ὁποῖο ἔλεγε ὁ Μὰξ Βέμπερ, ὅτι ὑπάρχουν τρία εἴδη ἐξουσίας: εἶναι ἡ γραφειοκρατικὴ ἢ νόμιμη ἐξουσία, δεύτερον εἶναι ἡ παραδοσιακὴ ἐξουσία καὶ τρίτον εἶναι ἡ χαρισματικὴ ἐξουσία. Ὁ Παναγιώτης εἶναι ἡ χαρισματικὴ ἐξουσία μέσα στὴν κοινωνία!" Καὶ κάτι ἀκόμα: Κάποιος εἶπε: Ἂν δὲν μπορῇς τὴν Κόλαση νὰ τὴν κάνης Παράδεισο, τουλάχιστο μπορεῖς νὰ ἀνάψης ἕνα κερί. Ὁ Παναγιώτης ἄναψε τὸ κερὶ καὶ βοήθησε νὰ ἀνάψουν καὶ πολλὰ κεριὰ καὶ ὁ Ἀντένα μὲ τὴν ἐκπομπὴ αὐτὴν τὴν ὁποία κάνει ἄναψε ἕναν πολυέλαιο, ὥστε στὴν συνέχεια νὰ φωτίζεται ὁ κόσμος.

Θέλω νὰ συγχαρῶ γι’ αὐτὴν τὴν ἐκπομπὴ καὶ τὸν Παναγιώτη καὶ νὰ τοῦ πώ: Παναγιώτη, εἶσαι δυνατός, μεῖνε δυνατός, γίνε δυνατότερος, κάνε καὶ ἄλλους πιὸ δυνατούς. Παναγιώτης μὲ τὴν βοήθεια τῆς Παναγιᾶς!».

Ἦταν μιὰ ἐνδιαφέρουσα ἐκπομπὴ καὶ ἐκδήλωση, στὴν ὁποία μεταξὺ ἄλλων, ὁρισμένοι ἀπὸ τοὺς «ἥρωες»-συμπολίτες μᾶς ἐξέφρασαν τὴν πίστη τους στὸν Θεὸ καὶ ἀναγνώρισαν τὸ κοινωνικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας.

  • Προβολές: 3319