Skip to main content

Κατασκηνώσεις Ἱερᾶς Μητροπόλεως 2013

«Γαλήνιο Λιμάνι»

Στὶς 15 Ἰουλίου 2013 ὁλοκληρώθηκε στὶς ἐγκαταστάσεις τῶν Κατασκηνώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στὸν Ἅγιο Παντελεήμονα Ἀντιρρίου, ἡ κατασκηνωτικὴ περίοδος κοριτσιῶν, ἡ ὁποία ἄρχισε στὶς 4 Ἰουλίου μὲ τὸν ἁγιασμὸ ποῦ τέλεσε ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἰερόθεος, καὶ εἶχε τὸ ὄνομα «Γαλήνιο Λιμάνι».

13 07 19 1

Ὑπεύθυνος Ἱερέας ἦταν ὁ π. Γεώργιος Παπαβαρνάβας. Ἀρχηγὸς τῆς Κατασκήνωσης ἦταν ἡ κ. Πανταζοπούλου Ἀναστασία, ἰατρός, ὑπαρχηγὸς ἡ θεολόγος Παπαβαρνάβα Αἰκατερίνη. Μαζὶ μὲ τὰ ἔμπειρα στελέχη-ὀμαδάρχισσες ἔγινε μιὰ πολὺ καλὴ προσπάθεια, ὥστε νὰ καλλιεργηθοῦν οἱ κατασκηνώτριες πολύπλευρα, κυρίως ὅμως πνευματικά.

Οἱ ἕντεκα μέρες κύλησαν πολὺ γρήγορα γεμᾶτες ξεγνοιασιά, παιχνίδια, θαλασσινὰ μπάνια καὶ μὲ πολλὲς πνευματικὲς εὐκαιρίες ἀνατροφοδότησης καὶ νέες γνώσεις.

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου ἐνθουσίασε ὅλα τὰ παιδιὰ καὶ τὰ στελέχη καὶ τοὺς ἔδωσε χαρὰ ὁ γεμᾶτος πατρικὴ ἀγάπη καὶ σοφία λόγος του. Ὁ ὑπεύθυνος Ἱερέας π. Γεώργιος Παπαβαρνάβας καὶ ἄλλοι Ἱερεῖς ἀνέπτυξαν στὰ παιδιὰ ἐνδιαφέροντα πνευματικὰ θέματα. Ἐπισκέφθηκαν τὴν κατασκήνωση, ἀνέπτυξαν στὰ παιδιὰ θέματα τῆς εἰδικότητάς τους καὶ πρόσφεραν γνώσεις καὶ δεξιότητες οἱ: κ. Κατερίνα Καραϊβάζογλου, παιδοψυχολόγος, κ. Ἄννα Νικολαΐδου, διατροφολόγος, κ. Ἔφη Γκέκα, νηπιαγωγός, ὁ κ. Νῖκος Καλαντζῆς, ζωγράφος. Ὁ κ. Παντελὴς Ἀναστασόπουλος, δάσκαλος τῆς Βυζαντινῆς καὶ Παραδοσιακῆς Μουσικῆς, μὲ τὴν οἰκογένειά του, χάρισαν στὰ παιδιὰ μιὰ βραδιὰ γεμάτη δημοτικὰ τραγούδια καὶ χορούς.

Κατὰ τὴν λήξη τῆς κατασκηνωτικῆς περιόδου πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη γιορτὴ καὶ παρουσιάσθηκαν διασκεδαστικὰ θεατρικὰ καθὼς καὶ τραγούδια, χωρὶς νὰ λείψη, βέβαια, καὶ ὁ πνευματικὸς λόγος.

Εὐχήθηκαν σὲ ὅλους ὅσους συμμετεῖχαν στὴν Κατασκήνωση, ὁ καθένας μὲ τὸν τρόπο του, ὁ Θεὸς νὰ τοὺς δίδη πλούσιες τὶς δωρεὲς Τοῦ καὶ ἔδωσαν ὑπόσχεση νέας συνάντησης μὲ ὅλα τὰ στελέχη καὶ τὰ παιδιά.

Α.Π.

«Συμπολῖτες τῶν ἁγίων»

Ἀπὸ τὶς 16 ἕως τὶς 25 Ἰουλίου πραγματοποιήθηκε ἡ κατασκηνωτικὴ περίοδος τῶν ἀγοριῶν. Τὸ ὄνομά της «Συμπολῖτες τῶν Ἁγίων». Τὰ θέματα καὶ οἱ συζητήσεις στράφηκαν γύρω ἀπὸ τοὺς προστάτες ἁγίους μας (ἁγίους Πολύκαρπο, Δημήτριο, Παντελεήμονα, Ἰερόθεο καὶ προφήτη Ἠλία), γύρω ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὅτι οἱ Χριστιανοὶ πρέπει νὰ ἔχουμε ὑγιῆ πρότυπα καὶ μάλιστα πρότυπα ποῦ ἐξαγιάστηκαν μέσα στὴν κοινωνία, ζῶντας ὅπως κι ἐμεῖς μέσα σὲ δυσκολίες. Τὸ συμπέρασμα τῶν ἀναλύσεων ἦταν πῶς ὅλοι μας μποροῦμε ἀπὸ ἁπλοὶ ἄνθρωποι, ὄχι μόνο νὰ γίνουμε καλοὶ ἄνθρωποι, ἀλλὰ μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ ἅγιοι.

13 07 19 2

Ὑπεύθυνος ἱερέας ἦταν ὁ Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ἀρχιμ. Καλλίνικος Γεωργάτος καὶ ἀρχηγὸς ὁ πολιτικὸς μηχανικὸς κ. Ἀθανάσιος Βαμβίνης. Τὰ στελέχη τῆς κατασκήνωσης, ἐπιστήμονες ἢ φοιτητὲς ἐπιστήμονες, προσέφεραν μὲ τὴν μακρόχρονη ἐμπειρία τους τὶς ὑπηρεσίες τους ἐθελοντικά.

Οἱ κατασκηνωτὲς καὶ οἱ κατασκηνώτριες τῶν δυὸ περιόδων εἶχαν τὴν ἐξαιρετικὴ εὐλογία νὰ συναντηθοῦν καὶ νὰ συζητήσουν μὲ τὸ Σεβασμιώτατο κ. Ἰερόθεο, ὁ ὁποῖος ἐπισκέφθηκε πολλὲς φορὲς τὴν κατασκήνωση. Ἡ μέριμνά του ἐπιβεβαίωσε τὴν προτεραιότητα ποῦ δίνει στὴν παιδεία καὶ τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ τὴ σωστὴ ἀγωγὴ τῶν νέων σύμφωνα μὲ τὰ πρότυπα τῆς Ἐκκλησίας μας, ποῦ εἶναι οἱ Ἅγιοι.

Γιὰ τὰ παιδιά, οἱ μέρες αὐτὲς ἀποτελοῦν μία ὄαση μέσα στὸ ἔτος, λίγες μέρες πνευματικῆς δροσιᾶς κι ἀναγέννησης. Κι αὐτό, διότι δὲν εἶναι μόνο οἱ πνευματικὲς συζητήσεις, οἱ δραστηριότητες (τραγούδι, ζωγραφική, ξυλογλυπτική, κηπουρική, ἀθλοπαιδιές, διάφορα μαθήματα κλπ.) καὶ τὰ παιχνίδια. Εἶναι ἡ ἀλλαγὴ περιβάλλοντος καὶ ἡ βιωματικὴ ἐμπειρία τῆς κοινῆς ζωῆς. Μαθαίνεις νὰ ἐφαρμόζης καὶ νὰ ἐξασκῆς ἀρετὲς ποῦ θεωρητικὰ τὶς πρεσβεύεις. Ἡ ἀλληλοπεριχώρηση, ἡ ὑπομονή, ὁ σεβασμός, ἡ εὐγενὴς ἅμιλλα, ἡ καρτερικότητα, ὁ ἀλτρουϊσμός, ἡ αὐτοθυσία καὶ ἡ ὑπακοὴ εἶναι μερικὲς ἀπὸ τὶς ἀρετὲς ποῦ ἐνεργοποιεῖς μέσα σου καὶ τὶς ἐφαρμόζεις.

Εἰδικὰ ἡ κατασκήνωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἔχει ξεχωριστὴ εὐλογία, καθὼς διδάσκει βιωματικὰ στὰ παιδιὰ τὴν πνευματικὴ ζωὴ καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοσή μας.

κατασκηνώσεις

  • Προβολές: 4722