Skip to main content

Ἀλληλογραφία μὲ τὸν Ἀρχηγὸ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας γιὰ τὴν Ἱεροσυλία

Ἀξιότιμον κ. Νικόλαον Παπαγιαννόπουλον Ἀρχηγὸν τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, Ἀθῆναι

Ἀρχηγέ μου,

Μὲ πολὺ λύπη θέλω νὰ Σᾶς ἀναγγείλω ὅτι πρὶν λίγες ἡμέρες, καὶ συγκεκριμένα τὴν 13 Μαρτίου, ὥρα 22:00, ἄγνωστοι πρὸς τὸ παρὸν ἱερόσυλοι εἰσῆλθαν στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Παναγίας τῆς Ἀμπελακιώτισσας καὶ ἀφήρπασαν τὸ ἱερὸ Λείψανο τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου, Ἐπισκόπου Σμύρνης, ποῦ φυλασσόταν στὴν Ἱερὰ Μονὴ ἀπὸ τὸ ἔτος 1474. Εἴχαμε λάβει τὰ ἀπαραίτητα μέτρα ἀσφαλείας, πέρα ἀπὸ τὰ κλασικά, ἤτοι τὸ Καθολικὸ διέθετε συναγερμό, μὲ ἀνιχνευτὲς κινήσεως καὶ θραύσης κρυστάλλων, καὶ σύνδεση μὲ ἑταιρεία 24ης παρακολούθησης.

Σᾶς ἐσωκλείω συνημμένως τὸ Δελτίον Τύπου ποῦ ἐξέδωσε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη τὴν 14η Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. γιὰ τὸ λυπηρὸ αὐτὸ γεγονός.
Τὸ Ἀστυνομικὸ Τμῆμα Ναυπάκτου ἔδειξε ἐνδιαφέρον, ὁ Διοικητὴς μὲ ἄνδρες του ἀνῆλθαν ἀμέσως μόλις εἰδοποιήθηκαν στὴν Ἱερὰ Μονὴ καὶ προέβησαν στὶς ἀπαραίτητες ἐνέργειες. Καὶ ἡ Ἱερὰ Μονὴ θὰ ὑποβάλη μήνυση κατὰ ἀγνώστων καὶ αὐτὸ γιατί τὸ ἱερὸ λείψανο τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου ἀποτελεῖ μεγάλο θησαυρὸ ὄχι μόνον γιὰ τὴν Ἱερὰ Μονή, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλη τὴν περιφέρειά μας. Ἔχουμε μεγάλη ἐπιθυμία νὰ εὑρεθῇ τὸ ἱερὸ Λείψανο.
Ἐσεῖς ποῦ κατάγεσθε ἀπὸ τὴν Ναυπακτία, ἀσφαλῶς θὰ ἔχετε ἀκούσει πολλὲς ἱστορίες ἀπὸ τὴν εὐεργετικὴ παρουσία τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου, ἀφοῦ πολλοὶ ἐπισκέπτονταν τὸ Μοναστήρι, ἀλλὰ καὶ ὁ ἑκάστοτε Ἡγούμενος περιερχόταν τὰ χωριὰ μαζὶ μὲ τὸ ἱερὸ Λείψανο, ἰδιαιτέρως ὅταν ὑπῆρχαν κάποια προβλήματα.

Ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε καὶ ἐγὼ προσωπικὰ καὶ ὅλος ὁ λαὸς εἴμαστε θλιμμένοι καὶ πονᾶμε, αἰσθανόμαστε ἀπορφανισμένοι, ἐπειδὴ χάσαμε κάτι δικό μας, τὸν ἅγιό μας. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖον Σᾶς ἀναφέρω τὸ γεγονὸς αὐτό, γιὰ νὰ δείξετε ἕνα προσωπικὸ ἐνδιαφέρον, μὲ τοὺς τρόπους ποῦ Ἐσεῖς γνωρίζετε, γιὰ νὰ ἐπανέλθη τὸ ἱερὸ Λείψανο στὸ σπίτι του. Ἡ Ὑπηρεσία σας διαθέτει πολλὲς ἐπιστημονικὲς μεθόδους γιὰ νὰ εὑρεθοῦν οἱ ἱερόσυλοι.

Εὔχομαι ὁ Θεὸς καὶ ἡ Παναγία διὰ πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου νὰ Σᾶς προστατεύουν ἀπὸ κάθε κακό.

***

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΑΡΧΗΓΟΣ
Ἀθήνα 5 Ἀπριλίου 2013
Ἀριθμ. Πρώτ. 238

ΠΡΟΣ: Σεβασμιώτατον
Μητροπολίτην Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου
κ. Ἰερόθεον

Σεβασμιώτατε,

Ἡ λύπη γιὰ τὴν θρασύτατη ἱεροσυλία τῆς κλοπῆς τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Παναγίας τῆς Ἀμπελακιώτισσας εἶναι κοινὴ καὶ ἡ ἀγανάκτηση ὅλων ἡμῶν εἰδικῶς τῶν καταγομένων ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς Ναυπακτίας μεγάλη. Ἐπιπροσθέτως, ἐμεῖς οἱ ἀστυνομικοὶ καὶ συνεπῶς ὡς ἔχοντες τὴν εὐθύνη τῆς διερεύνησης τῆς ὑπόθεσης τῆς ἀναζήτησης καὶ σύλληψης τῶν δραστῶν καὶ τῆς ἀνεύρεσης καὶ ἐπαναφορᾶς τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου στὸν χῶρο στὸν ὁποῖο ἀνήκει, αἰσθανόμαστε τὴν ἀνάγκη καὶ τὴν ὑποχρέωση νὰ καταβάλλουμε κάθε δυνατὴ πρὸς τοῦτο προσπάθεια.

Εὐθὺς ὡς ἐλάβαμεν γνώση τῆς ἐπονείδιστης γιὰ κάθε Ὀρθόδοξο Χριστιανὸ αὐτῆς πράξης, ἐδώσαμεν τὶς δέουσες ἐντολὲς καὶ ὁδηγίες πρὸς τὶς κατὰ τόπον καὶ καθ’ ὕλην ἁρμόδιες ἀστυνομικὲς Ὑπηρεσίες γιὰ διεξαγωγὴ ἐπισταμένων καὶ ἐντεταμένων ἐρευνῶν καὶ ἀναζητήσεων σὲ ὁλόκληρη τὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια καὶ ἰδίως στὰ σημεῖα εἰσόδου- ἐξόδου τῆς χώρας. Εὐελπιστοῦμε πῶς οἱ προσπάθειες ποῦ καταβάλλαμε μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἠθικὴ στήριξη ὑμῶν, νὰ ἀποδώσουν συντόμως τὸ ἐπιδιωκόμενο ἀποτέλεσμα, τὸ Ἱερὸν Λείψανον τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου καὶ τὰ κλαπέντα ἀφιερώματα νὰ ἀποδοθοῦν στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀμπελακιώτισσας, ὅπου ἀνήκουν, καὶ νὰ ἱκανοποιηθῇ τὸ θρησκευτικὸν συναίσθημα καὶ ἡ προσδοκία τῶν Χριστιανῶν συμπολιτῶν μας.

Μετὰ βαθυτάτου σεβασμοῦ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

  • Προβολές: 2599