Skip to main content

Γιὰ τὴν παραμονὴ τοῦ Τμήματος ΤΕΙ στὴν Ναύπακτο - Ἡ συμβολὴ τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας σὲ ἕνα μεγάλο θέμα τῆς Ἐπαρχίας μας

Κατόπιν συντονισμένων προσπαθειῶν τῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν καὶ φορέων ἡ Ναύπακτος κράτησε τὸ Παράρτημα ΤΕΙ καὶ μάλιστα ἀναβαθμισμένο. Τὴν ὅλη προσπάθεια συντόνιζε εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ ποῦ συγκροτήθηκε μὲ ἀπόφαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ναυπάκτου, στὴν ὁποία Πρόεδρος ἦταν τιμητικὰ ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἰερόθεος, ἐνῷ τὴν εὐθύνη γιὰ τὸν γενικὸ σχεδιασμὸ τῶν κινήσεων τὴν εἶχε ὁ Δήμαρχος Ναυπάκτου κ. Γιάννης Μπουλές. Κατὰ δημόσια ὁμολογία ἡ συνεργασία ὅλων τῶν παραγόντων ἦταν ἄψογη καὶ ἡ συμβολὴ τοῦ Μητροπολίτου ἦταν σημαντική. Αὐτὸ μᾶς χαροποιεῖ ἰδιαίτερα καὶ ὡς Ναυπακτίους καὶ ὡς μέλη τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας. Στὸ παρὸν τεῦχος δημοσιεύουμε τὸ Δελτίο Τύπου τῆς Ἐπιτροπῆς (σέλ. 16), τὶς πρῶτες δηλώσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου μετὰ τὴν χαρμόσυνη ἀνακοίνωση καὶ τὶς δύο ἐπιστολές του στὸν Ὑπουργὸ Παιδείας, μία γιὰ ὑπενθύμιση-παράκληση καὶ μία εὐχαριστήρια.

Δήλωση στὴν Ἐφημερίδα «Ἐμπρὸς» Ναυπάκτου τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου

Ὡς Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν παραμονὴ τοῦ Τμήματος ΤΕΙ στὴν Ναύπακτο εὐχαριστῶ τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο ποῦ μοῦ ἀνέθεσε αὐτὴν τὴν θέση, ὅπως εὐχαριστῶ καὶ ὅλα τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν συνεργασία. Διαβεβαιώνω ὅτι ὑπῆρχε ὁμοψυχία καὶ ἑνότητα ἀπ' ὅλους, ἔγιναν συντονισμένες καὶ ἀποτελεσματικὲς ἐνέργειες. Ἀποδείχθηκε ὅτι ὅπου ὑπάρχει ἑνότητα, παρὰ τὶς μικροδιαφορές, κερδίζονται ὅλες οἱ μάχες. Ὅλοι ἐργάσθηκαν μὲ τὸν τρόπο τους καὶ ἀπὸ τὴν θέση τους καὶ προσέφεραν ἀποτελεσματικά, ἤτοι ὁ Δήμαρχος μὲ τὶς συντονισμένες ἐνέργειες ποῦ ἔκανε καὶ τὶς καλὲς κινήσεις τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο μὲ τὶς ὁμόφωνες ἀποφάσεις καὶ κυρίως μὲ τὴν παραχώρηση τοῦ κτηρίου τοῦ πρώην Δημαρχείου Ἀντιρρίου ὁ Προϊστάμενος καὶ οἱ Καθηγητὲς τοῦ ΤΕΣΥΔ μὲ τὸ ἐπίπεδο σπουδῶν καὶ τὰ ἀκαδημαϊκὰ ἐπιχειρήματα οἱ Φορεῖς τῆς πόλεως (Πρόεδροι: Ἐργατικοῦ Κέντρου Ναυπάκτου καὶ Ὁμοσπονδίας Ἐμποροβιοτεχνῶν) μὲ τὴν ἔντονη δραστηριότητά τους οἱ φοιτητὲς μὲ τὶς κινητοποιήσεις οἱ ἀθλητὲς μὲ τὸν ἆθλο τους καὶ πολλοὶ ἄλλοι μὲ τὴν δυναμική τους παρουσία.

Ὅσον μὲ ἀφορᾶ ἀνέπτυξα καὶ προσωπικὴ ἐπικοινωνία μὲ τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας κ. Ἀρβανιτόπουλο, τὸν ἐπισκέφθηκα στὸ Γραφεῖο τοῦ καὶ τοῦ ἔθεσα ἰσχυρὰ ἐπιχειρήματα, τὰ ὁποία κατενόησε πλήρως. Τοῦ ἀπέστειλα καὶ προσωπικὴ ἐπιστολὴ καὶ μία ὥρα πρὶν τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο τὴν Κυριακὴ 10-3-2013 μοῦ εἶπε στὸ τηλέφωνο: «Θὰ γίνη ὅ,τι εἴπαμε, ἀλλὰ παρακαλῶ νὰ μὴ τὸ ἀνακοινώσετε». Αὐτὴ ἦταν ἡ αἰτία ποῦ ἤμουν προσεκτικὸς στὰ λόγια μου. Τὸν εὐχαριστῶ δημοσίως, γιατί ἔδειξε σοβαρότητα καὶ κράτησε τὸν λόγο του. Νομίζω ὅτι εἶναι εὐκαιρία νὰ ἀποδώσουμε τὴν πρέπουσα τιμὴ καὶ στὸν ἀείμνηστο Δήμαρχο Ἀντιρρίου Γεώργιο Κολοβό, γιὰ τὴν ὑποδομὴ ποῦ μᾶς ἄφησε καὶ ἔτσι βοήθησε ἀποτελεσματικὰ στὴν παραμονὴ τοῦ ΤΕΙ-Παράρτημα Ναυπάκτου. Χαίρομαι γιὰ τὴν καλὴ ἔκβαση τῆς ὑποθέσεως αὐτῆς καὶ εὔχομαι νὰ συντελέση στὴν πολιτιστικὴ καὶ λοιπὴ ἀνάπτυξη τῆς περιοχῆς.
(22-3-2013)

Συνέντευξη στὸν τοπικὸ τηλεοπτικὸ σταθμὸ Lepanto

(Στὴν ἐκπομπὴ «Διαγωγὴ Κοσμία», στὶς 11 Μαρτίου ε.έ.)

Κατ' ἀρχὴν θέλω νὰ σᾶς πὼ ὅτι τὸ Σχέδιο Ἀθηνᾶ γιὰ τὴν Τριτοβάθμια Ἐκπαίδευση δημιουργεῖ μεγάλο πρόβλημα στὸν νομὸ τῆς Αἰτωλοακαρνανίας, ποῦ εἶναι ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους νομοὺς τῆς Ἑλλάδος. Πλήττει τὸ Ἀγρίνιο, τὸ Μεσολόγγι καὶ τὴν Ναύπακτο, διότι καταργεῖται τὸ Πανεπιστήμιο Δυτικῆς Ἑλλάδος μὲ ἕδρα τὸ Ἀγρίνιο, χάνει τὴν αὐτονομία τὸ ΤΕΙ Μεσολογγίου καὶ καταργεῖται τὸ Παράρτημα ΤΕΙ στὴν Ναύπακτο. Ἦταν φυσικὸ νὰ κινητοποιηθοῦν ὅλες οἱ πόλεις τῆς Αἰτωλοακαρνανίας, καὶ καταλαβαίνω τὶς ἀντιδράσεις. Τώρα στὰ δικά μας. Μὲ ἀπόφαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου πολὺ πρὶν δημοσιοποιηθῇ τὸ Σχέδιο Ἀθηνᾶ, ἐπειδὴ ὑπῆρχαν ἤδη προβλήματα στὸ Παράρτημα τῆς Ναυπάκτου, ὁρίσθηκα Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν παρακολούθηση τοῦ θέματος παραμονῆς τοῦ ΤΕΙ στὴν Ναύπακτο. Ἔτσι, ὅταν δημοσιεύθηκε τὸ σχέδιο Ἀθηνᾶ, ἐνεργοποιήθηκε ἀκόμη περισσότερο αὐτὴ ἡ Ἐπιτροπή. Ἀσφαλῶς γνωρίζετε ὅτι ἤμουν πρόεδρος καὶ τῆς Ἐπιτροπῆς τὰ ἔτη 2000, 2001, 2002 μὲ ἀπόφαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου καὶ ὕστερα ἀπὸ συντονιστικὲς ἐνέργειες, κατορθώσαμε νὰ ἱδρυθῇ Παράρτημα ΤΕΙ στὴν Ναύπακτο. Ἔτσι κατὰ κάποιον τρόπο τὸ πρόσωπό μου συνδέθηκε μὲ τὴν ἵδρυση καὶ τὴν λειτουργία τοῦ Παραρτήματος.

Ὡς Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς ἡ ὁποία λειτούργησε πάρα πολὺ καλά, θὰ μποροῦσα νὰ πὼ ἄριστα, κινήθηκα πολὺ διακριτικά. Συμμετεῖχα σχεδὸν σὲ ὅλες τὶς συνεδριάσεις της, ἄκουγα τὶς ἀπόψεις τῶν ἄλλων, ἔλεγα τὶς ἀπόψεις μου, ἀλλὰ ἄφηνα τὶς πρωτοβουλίες στὸν Δήμαρχο Ναυπακτίας, τοὺς Δημοτικοὺς Συμβούλους ἀπὸ σεβασμὸ στὴν ἐκλεγμένη ἡγεσία τοῦ τόπου, ἀλλὰ καὶ στοὺς φορεῖς τῆς πόλεως. Ἐπιπλέον κινήθηκα καὶ σὲ ἕνα προσωπικὸ ἐπίπεδο, μὲ γνώση τῆς Ἐπιτροπῆς, λόγῳ τῆς γνωριμίας μου μὲ τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμοῦ καὶ Ἀθλητισμοῦ κ. Κωνσταντῖνο Ἀρβανιτόπουλο. Συναντήθηκα μαζί του τὴν Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου στὸ Ὑπουργεῖο καὶ εἶχα τὴν δυνατότητα νὰ ἀναπτύξω τὸ θέμα. Ὁ πρῶτος στόχος ἦταν νὰ μὴ καταργηθῇ ἡ αὐτονομία τοῦ ΤΕΙ Μεσολογγίου καὶ τοῦ εἶπα μερικὰ ἐπιχειρήματα. Στὴν συνέχεια ἐνδιαφέρθηκα, ὅπως εἶναι ἑπόμενο γιὰ τὴν παραμονὴ τοῦ Παραρτήματος στὴν Ναύπακτο, λόγῳ τοῦ ὅτι μὲ ὁμόφωνη ἀπόφαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου παραχωρήθηκε τὸ κτήριο τοῦ πρώην Δημαρχείου Ἀντιρρίου ποῦ πληροῖ τὶς προϋποθέσεις.

Χρησιμοποίησα μερικὰ σημαντικὰ ἐπιχειρήματα, πιθανὸν μὲ ἔξυπνο τρόπο ἀλλὰ καὶ εὐπρέπεια, τὰ ὁποία πρόσεξε ἰδιαίτερα ὁ Ὑπουργὸς καὶ μᾶλλον τὸν ἔπεισα. Ἦταν ἡ πρώτη φορὰ ἀπὸ τὴν δημοσίευση τοῦ σχεδίου Ἀθηνᾶ ποῦ μοῦ δημιουργήθηκε αἰσιοδοξία. Βέβαια, δὲν ἦρθε ἀκόμη ἡ ὥρα γιὰ νὰ παρουσιάσω δημοσίως τὶς λεπτομέρειες τοῦ θέματος. Ὅμως, ἡ προσωπικὴ αὐτὴ συνάντηση ὑπῆρξε θετική, καὶ ἡ Ἐπιτροπὴ ἀπὸ τὸν Δήμαρχο καὶ τοὺς φορεῖς τῆς πόλεως ποῦ τὸν ἐπισκέφθηκε μετὰ ἀπὸ δύο μέρες, κατάλαβε τὸ καλὸ κλίμα ποῦ δημιουργήθηκε. Μετὰ τὴν κατάθεση τῆς πρότασης τοῦ Ὑπουργείου στὴν Βουλή, ποῦ δὲν γινόταν ἀναφορὰ στὴν παραμονὴ τοῦ Παραρτήματος στὴν Ναύπακτο, μὲ διαφόρους τρόπους ἐπικοινώνησα πολλὲς φορὲς μὲ τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας, ἔστειλα ἐπιστολή, μήνυμα μὲ τὸ τηλέφωνο, τὴν τελευταία φορὰ μιλήσαμε στὸ τηλέφωνο χθὲς Κυριακὴ 10 Μαρτίου τὸ ἀπόγευμα, λίγο πρὶν τὴν ἔναρξη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου καὶ ἐνίσχυσα τὴν αἰσιοδοξία μου. Ἀλλὰ δὲν μπορῶ αὐτὴν τὴν στιγμὴ νὰ πὼ κάτι περισσότερο. Νομίζω θὰ δοθῇ εὐκαιρία ἀργότερα νὰ πὼ περισσότερα.

Στὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο ποῦ παρευρέθηκα χθὲς τὸ ἀπόγευμα εὐχαρίστησα τὸν Δήμαρχο καὶ τὰ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου γιὰ τὴν τιμὴ ποῦ μοῦ ἔκαναν νὰ εἶμαι Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς, τὸ ἐπήνεσα γιὰ τὴν ἑνότητα τῶν Παρατάξεων καὶ τὴν ὁμοφωνία τῶν ἀποφάσεων, καθὼς ἐπίσης καὶ γιὰ τὴν δεξιοτεχνία μὲ τὴν ὁποία συντόνιζε τὸ ὅλο ἔργο ὁ Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Γιάννης Μπουλές, καὶ ἐξέφρασα τὴν αἰσιοδοξία μου. Μένει ὅμως νὰ ἀποδειχθῇ αὐτὴ ἡ αἰσιοδοξία μου μὲ τὴν δημοσίευση τῆς τελικῆς ἀπόφασης τοῦ Ὑπουργείου γιὰ τὴν Τριτοβάθμια Ἐκπαίδευση καὶ τὴν ἔκδοση τοῦ σχετικοῦ Προεδρικοῦ Διατάγματος. Καὶ πάλι πρέπει νὰ πὼ ὅτι ὁ βασικὸς σκοπὸς τῆς Ἐπιτροπῆς ἦταν νὰ ὑπάρχη κοινὸ μέτωπο μὲ τὸ ΤΕΙ Μεσολογγίου. Ὅλες οἱ ἐνέργειες ποῦ ἔγιναν εἶχαν αὐτὴν τὴν βάση. Ἦταν φυσικό, ὅμως, νὰ μὲ ἀπασχολήση ἰδιαίτερα τὸ νὰ μὴν φύγη ἀπὸ τὴν Ναύπακτο τὸ Παράρτημα ΤΕΙ. Νομίζω ὅτι ἦταν μιὰ φυσικὴ ἐνέργεια. Γνωρίζω ὅτι τὶς τελευταῖες αὐτὲς ἡμέρες γίνεται μεγάλη προσπάθεια γιὰ νὰ παραμείνη ἡ ἕδρα τοῦ ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος στὸ Μεσολόγγι. Συμφωνῶ καὶ θὰ χαρῶ νὰ ἐπιτευχθῇ αὐτὸς ὁ στόχος.

2 Ἐπιστολὲς Μητροπολίτου πρὸς τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας

1Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ναύπακτος, 6 Μαρτίου 2013

Ἀγαπητὲ κ. Ὑπουργέ,

Κατ' ἀρχὰς σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὸ ὅτι μὲ δεχθήκατε στὸ Γραφεῖο σας τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα καὶ ἀκούσατε τὰ ἐπιχειρήματά μου γιὰ τὴν παραμονὴ τοῦ Τμήματος Τηλεπικοινωνιῶν, Συστημάτων καὶ Δικτύων στὶς σύγχρονες ἐγκαταστάσεις ποῦ παραχωρεῖ ὁ Δῆμος Ναυπακτίας μὲ ὁμόφωνη ἀπόφασή του στὸ Ἀντίρριο. Ἀπὸ τὴν συζήτηση ἀπεκόμισα τὴν ἐντύπωση ὅτι σκέπτεσθε μὲ σοβαρότητα, ἀκοῦτε τὶς ἀπόψεις τῶν συνομιλητῶν σας καὶ τελικὰ ἀποφασίζετε. Μετὰ τὴν ἀναχώρησή μου ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο ἔμεινα μὲ μιὰ συγκρατημένη αἰσιοδοξία ὅτι ἂν τελικὰ τὸ Παράρτημα ΤΕΙ τῆς Ναυπάκτου συνδεθῇ μὲ τὸ ΤΕΙ Πατρῶν, θὰ παραμείνη τοὐλάχιστον κτηριακὰ στὸ Ἀντίρριο, ὥστε νὰ ἐξυπηρετηθοῦν κατὰ τὸν καλύτερο τρόπο οἱ ὑπάρχοντες φοιτητὲς καὶ νὰ ἀναπτυχθῇ περαιτέρω ἡ εὐρύτερη περιοχή. Ὅμως, ἀπὸ τὴν δημοσίευση τῆς τελικῆς πρότασης τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας στὴν Ἐφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ (5-3-2013) δὲν μπόρεσα νὰ ἀντιληφθῶ τί θὰ γίνη μὲ τὸ Παράρτημά μας. Τρέφω πάντως τὴν ἰσχυρὰ ἐλπίδα (ἐλπίζω νὰ μὴ διαψευστῶ) ὅτι ἔχετε θετικὲς σκέψεις γιὰ τὸ θέμα καὶ τελικὰ θὰ ἀξιοποιηθῇ τὸ κτηριακὸ συγκρότημα στὸ Ἀντίρριο, ποῦ συνδέεται ἄμεσα μὲ τὴν πόλη τῶν Πατρῶν, καὶ δὲν θὰ χαθῇ αὐτὴ ἡ σημαντικὴ προσφορά.

Ἀγαπητὲ κ. Ὑπουργέ,

Ὡς Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου σᾶς παρακαλῶ προσωπικὰ ἔστω καὶ τὴν τελευταία στιγμὴ νὰ δῆτε τὸ θέμα τοῦ Παραρτήματος Ναυπάκτου μὲ εὐρύτητα, ποῦ δὲν θὰ ἀλλοιώση τὸν κεντρικὸ πυρῆνα τῆς κυβερνητικῆς προοπτικῆς. Νομίζω ὅτι κατὰ τὴν συζήτηση ποῦ εἴχαμε σᾶς κατέστησα σαφέστατα ἐνήμερο τῶν ἐπιχειρημάτων καὶ προτάσεών μου καὶ σεὶς ὡς εὐφυὴς τὶς ἀντιληφθήκατε πλήρως. Ἐπιτρέψτε μου νὰ διατηρῶ ἐλπίδες γιὰ τὴν τελικὴ ἔκβαση τῆς ὑπόθεσης αὐτῆς ποῦ ἀπασχολεῖ ὅλη τὴν Ἐπαρχία μας, τὸν Δῆμο τῆς Ναυπακτίας καὶ ὅλους τοὺς φορεῖς τοῦ τόπου μας.

Θὰ σᾶς εἶμαι προσωπικὰ εὐγνώμων.
Μὲ εὐχαριστίες ἐκ τῶν προτέρων
καὶ θερμὲς εὐχές
Ὁ Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἰερόθεος

***

2Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ναύπακτος, 25 Μαρτίου 2013

Ἀγαπητὲ κ. Ὑπουργέ,

Θὰ ἤθελα νὰ σᾶς εὐχαριστήσω θερμότατα γιὰ τὴν τελικὴ ἔκβαση τῆς ὑπόθεσης τοῦ Παραρτήματος ΤΕΙ τῆς Ναυπάκτου, πρᾶγμα ποῦ χαροποίησε ἐμένα, ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρη τὴν Ἐπαρχία μας. Διεπίστωσα ὅτι χειρισθήκατε τὸ θέμα μὲ σοβαρότητα, ἐξυπνάδα καὶ διάκριση. Ἡ συζήτηση ποῦ εἴχαμε τὸ πρωΐ τῆς 27ης Φεβρουαρίου, ὅπως φαίνεται, ἦταν σημαντικὴ καὶ καθοριστική. Σᾶς εἶμαι εὐγνώμων γιὰ τὴν ἀπόφασή σας αὐτὴ καὶ εὔχομαι ὁ Θεὸς νὰ σᾶς ἐνισχύη στὸ ἔργο σας καὶ τὴν ἀποστολή σας. Ἀπ' ὅ,τι ἀντιλαμβάνομαι τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας εἶναι ἕνας εὐαίσθητος χῶρος μὲ πολλὲς ἀνησυχίες καὶ προβλήματα, ἀλλὰ ἔχετε πολλὰ χαρίσματα γιὰ νὰ τὰ ἀντιμετωπίζετε, κυρίως μεθοδικότητα, ὑπομονὴ καὶ ἀποφασιστικότητα.

Καὶ πάλι σᾶς εὐχαριστῶ.
Μὲ θερμὲς εὐχὲς καὶ εὐχαριστίες
Ὁ Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἰερόθεος

  • Προβολές: 2752