Skip to main content

Εἰδήσεις - Φωτογραφικὰ στιγμιότυπα

Κατασκηνωτικὴ Φοιτητικὴ Ἡμερίδα

Κατασκηνωτικὴ Φοιτητικὴ ἩμερίδαΤήν Πέμπτη 24-7-1997 πραγματοποιήθηκε στίς κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στόν ἅγιο Παντελεήμονα Ἀντιρρίου ἡ δεύτερη Κατασκηνωτική Φοιτητική Ἡμερίδα μέ τήν συμμετοχή Φοιτητῶν καί Φοιτητριών τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί ἁγίου Βλασίου.

Σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα τῆς ἡμερίδας τό πρωί τελέσθηκε θεία Λειτουργία στό παρεκκλήσιο τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος, στήν ὁποία χοροστάτησε ὁ Μητροπολίτης μᾶς κ. Ἱερόθεος. Στή συνέχεια προσφέρθηκε πρωινό στήν τραπεζαρία τῆς κατασκήνωσης καί ἀκολούθησε ἡ ἀνάπτυξη ἐπίκαιρου θέματος ἀπό τόν Σέβ Μητροπολίτη.

Ὁ Σεβασμιώτατος ξεκίνησε ἀπό ἕνα σύνθημα πού εἶδε γραμμένο σέ τοῖχο ἀπό κάποιους ἀναρχικούς. Τό σύνθημα ἔγραφε: “Εἴμαστε χαμένα παιδιά μέ τίς ἀνεκπλήρωτες περιπέπειες μας”, στό ὁποῖο, κατ’ ἀρχήν σχολίασε τίς λέξεις: “παιδιά”, πού δηλώνει ἀνθρώπους πού ἀκόμη δέν ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ, “χαμένα”, δηλαδή χωρίς προσανατολισμό, τά ὁποῖα ὅμως παρά ταῦτα “ρισκάρουν” τήν ζωή τους μέ τό νά μπαίνουν σέ “περιπέτειες”, πού τελικά ὅμως μένουν “ἀνεκπλήρωτες”. Σημείωσε ὅτι ὑπάρχει ἀπό μέρους τῶν παιδιῶν αὐτῶν μόνο ἀναζήτηση χωρίς πληρότητα καί μίλησε στή συνέχεια γιά τόν ἀποπροσανατολισμό τῆς σύγχρονης κοινωνίας καί ἰδαίτερα τῶν νέων πού ἐπιδιώκουν διάφορα κέντρα. Ἀφοῦ ἀναφέρθηκε σέ σύγχρονους στοχαστές πού κρίνουν τήν σύγχρονη κοινωνία καί προσφέρουν τίς δικές τους λύσεις, τόνισε ὅτι σήμερα ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό τήν Ἐκκλησία, μέσα στήν ὁποία μέ τήν λατρεία, τούς φίλους καί τόν πνευματικό πατέρα, ξεπερνᾶμε τά προβλήματα, ἀποκτοῦμε προσανατολισμό, ξεπλαίκουμε ἀπό “ἀνεκλήρωτες περιπέτειες”.
Τό μεσημέρι ἡ Ἱερά Μητρόπολη παρέθεσε στούς Φοιτητές καί τίς Φοιτήτριες γεῦμα, τό ὁποῖο ἐξελίχθηκε σέ ἕνα ὡραῖο παραδοσιακό γλέντι.
π. Θ.Α.Β.

Καλοκαῖρι '97 στὴν Ὀρεινὴ Ναυπακτία

Καλοκαῖρι '97 στὴν Ὀρεινὴ ΝαυπακτίαΤελείωσε στίς 31 Αὐγούστου, μαζί μέ τό ἐκκλησιαστικό ἔτος, μιά ἀκόμη θερινή περίοδος γιά τήν Μητρόπολή μας ἡ ὁποία ἔχει τό χαρακτηριστικό, τουλάχιστον στό ὀρεινό της τμῆμα, νά εἶναι γεμάτη κόσμο τό καλοκαίρι ἀλλά νά ἐρημώνη τόν χειμώνα. Αὐτό ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νά παρατηρεῖται ἔλλειψη Ἱερέων πού γίνεται ἐντονότερη στίς μεγάλες ἑορτές καί τό καλοκαίρι. Στόν ἀγώνα ἐξυπηρέτησης τῶν ὀρεινῶν ἐνοριῶν ρίχνονται οἱ Ἱεροκήρυκες τῆς Ι. Μητροπόλεώς μας, ἀκόμα καί οἱ συνταξιοῦχοι Ἱερεῖς, ἔτσι ὥστε νά μήν μένουν οἱ ἄνθρωποι ἀλειτούργητοι καί ἀνεξομολόγητοι. Γίνεται προσπάθεια ἀπό τήν Μητρόπολή μας νά ἀνταποκριθῆ στίς αὐξημένες ἀνάγκες τοῦ καλοκαιριοῦ, ἀφοῦ οἱ Ναυπάκτιοι μετανάστες πού πλημμυρίζουν τό καλοκαίρι τήν ὀρεινή Ναυπακτία, τά προγονικά τους, δέν ἔχουν μόνο ἀνάγκη νά ξεκουραστοῦν σωματικά, ἀλλά καί νά ἀναβαπτιστοῦν στά νάματα τῆς παραδόσεώς μας, καί νά ζήσουν μαζί μέ τά παιδιά τούς χριστιανική κοινοτική ζωή, ἔστω καί μέ μιά δόση φολκλορισμοῦ. Γιατί, ὀρεινό χωριό δίχως ἐκκλησιαστική ζωή ἴσον διαμονή σέ μουσεῖο ἤ ἔστω σέ ξενοδοχεῖο. Ὅμως οἱ Ναυπάκτιοι μετανάστες πού ἐπιστρέφουν τό καλοκαίρι στά πατρογονικά τους δέν θέλουν νά νοιώθουν οὔτε σάν ἐπισκέπτες μουσείου, οὔτε σάν ξένοι.

Γι’ αὐτό παρατηρεῖται καί τόσο ἔντονη ἀναζήτηση Ἱερέως, γι’ αὐτό καί σέ πολλά χωριά, ὅπως γιά παράδειγμα στήν Λεύκα, οἱ Χριστιανοί μαζί μέ τά παιδιά τούς περίμεναν στήν ἐκκλησία μέχρι τίς μία τα μεσάνυχτα γιά νά τούς ἐξομοληγήση ὁ π. Ἀντώνιος, Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Κεντρική θέση στά πανηγύρια τοῦ καλοκαιριοῦ πού λαμβάνουν χώρα στήν ὀρεινή Ναυπακτία κατέχει τό πανηγύρι τῆς Παναγίας τῆς Ἀμπελακιωτίσσης. Εἶναι, βεβαίως, ἡ γιορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου πού προσδίδει μιά ἰδιαίτερη λαμπρότητα στό πανηγύρι αὐτό. Ὡστόσο στό ἱστορικό αὐτό μοναστήρι, φυλάσσονται ὡς πολύτιμοι θησαυροί ἡ Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ἀμπελακιωτίσσης, πού σύμφωνα μέ τήν παράδοση εἶναι ἔργο τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, καί τό τίμιο λείψανο τῆς δεξιᾶς χειρός τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου Σμύρνης. Κειμήλια θαυμαστά, πού μαζί μέ τίς ἀναρίθμητες θεῖες Λειτουργίες, ἱερές Ἀκολουθίες, Παρακλήσεις, προσευχές τῶν μοναχῶν καί τοῦ λαοῦ πρός τήν Παναγία καί τόν ἅγιο Πολύκαρπο, μέ τίς ἱερές ἀναμνήσεις τῶν Ρουμελιωτῶν, ἐξαγιάζουν τόν χῶρο καί διαποτίζουν ὅλο το περιβάλλον τῆς Μονῆς μέ ἰδιαίτερη χάρη, ἡ ὁποία γίνεται αἰσθητή στούς προσκυνητές καί τήν ὁποία δέν μποροῦν νά μειώσουν οὔτε οἱ ἠλεκτρονικοί ἦχοι τῶν ὀργανοπαικτῶν πού ἔχουν ἐπωμιστεῖ τό ἄχαρο ἔργο νά κουβαλοῦν στόν ἐξαίσιο αὐτόν τόπο καί λίγη ἀτμόσφαιρα ἀθηναίϊκη, ἔτσι γιά νά μήν τήν ξεσυνηθίζουν οἱ ταλαίπωροι μετανάστες.

Φέτος, στόν Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό καί τήν Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία πού τέλεσε ὁ Μητροπολίτης μας, ἔψαλαν μοναχές ἀπό τήν Ἱερὰ Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου Θηβῶν, καί ἔτσι τό μοναστήρι ἔζησε γιά λίγο στιγμές τοῦ παρελθόντος, ὅταν κατοικοῦσαν σ’ αὐτό ζωντανές μοναστικές ἀδελφότητες. Δυστυχῶς σήμερα τό ἐξαγιασμένο καί ἱστορικό αὐτό μοναστήρι ἔχει μείνει μέ μοναχό φύλακα τόν ἀξιαγάπητο μοναχό π. Ραφαήλ.

Ν.Γ.

Ἡμέρα Ἀποδήμων Ναυπακτίων 

Ημέρα Αποδήμων ΝαυπακτίωνΦέτος, ἡ Κυριακή 10 Αὐγούστου ἦταν ἀφιερωμένη ἀπό τήν Ι. Μητρόπολη στούς ἁπανταχοῦ της γῆς ἀποδήμους Ναυπακτίους. Τελέσθηκε θεία Λειτουργία καί ἀρτοκλασία ὑπέρ τῶν ξενιτεμένων. Ἀκολούθησε κέρασμα στήν πλατεία τοῦ λιμανιοῦ μέ συνοδεία μουσικῆς καί χοροῦ ἀπό τό χορευτικό συγκρότημα τοῦ Δήμου Ναυπάκτου.

Οἱ ὁμογενεῖς εὐχαρίστησαν τόν Σεβασμιώτατο, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τήν ἐπιθυμία νά συνεχισθοῦν καί στό μέλλον αὐτές οἱ ἐκδηλώσεις καί νά θεσμοθετηθοῦν ἀπό τήν Ι. Μητρόπολη ὡς ἡμέρα Ἀποδήμων Ναυπακτίων.

Ἀντάμωμα Ναυπακτίων

Ἀντάμωμα ὅλων των Ναυπακτίων στόν Ἀϊ-Γιάννη Ἄνω Χώρας διοργανώθηκε ἀπό τήν Ὁμοσπονδία Ναυπακτιακῶν Συλλόγων καί τόν Δῆμο Ἀποδοτίας.

Μετά τήν θεία Λειτουργία στό μικρό ξωκκλήσι ἀκολούθησε φαΐ, τραγούδι καί χορός, τόν ὁποῖο ἔσυραν οἱ δήμαρχοι Ἀποδοτίας καί Πυλλήνης γεμάτοι κέφι, δικαιολογημένα, βέβαια, ἀφοῦ ὁ “Καποδίστριας” διατήρησε τήν “δημαρχία” τους. Στό ἀντάμωμα παραβρέθησαν ὁ Σέβ. Μητροπολίτης, ὁ κ. Νομάρχης, βουλευτές, δήμαρχοι καί πλῆθος κόσμου.

Ἡ πανήγυρη τοῦ Πλατάνου

Πανηγύρισε στίς 22 καί 23 Αὐγούστου Ἑορτή Ἀποδόσεως Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὁ Πλάτανος, τό κεφαλοχώρι αὐτό τῆς ὀρεινῆς Ναυπακτίας. Ἄν καί τό χωριό φθίνει πληθυσμιακά, ἡ παράδοση πού τό ἔχει διαποτίσει, φανερώνεται στίς ἐκδηλώσεις τῶν κατοίκων του.

Στίς 22 Αὐγούστου ἔγινε ἡ ἐπίσημη ὑποδοχή τοῦ λειψάνου τῆς ἁγίας χειρός τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τελέσθηκε ἀρχιερατική θεία Λειτουργία ἀπό τόν Μητροπολίτη κ. Ἱερόθεο. Ἀκολούθησε ἀποκάλυψη τῶν προτομῶν δύο ἡρώων Πλατανιωτῶν πού ἔπεσαν μαχόμενοι ὑπέρ πατρίδος, τοῦ ὑπολοχαγοῦ Μιχάλη Τσίπουρα καί τοῦ ἀνθυπολοχαγοῦ Κωνσταντίνου Πούλου. Στήν τελετή ἔβγαλαν λόγο ὁ Πρόεδρος τοῦ Πλατάνου κ. Ἀριστείδης Δημητρακόπουλος, ὁ Καθηγητής Πανεπιστημίου Ἰατρός κ. Νικόλαος Παπανικολάου καί συγγενεῖς των ἡρώων.

Τήν ἐπιδοκιμασία τοῦ κόσμου ἀπέσπασαν οἱ δύο μαθητές τοῦ Πλατάνου, οἱ ὁποῖοι ἀπήγγειλαν τά ποιήματά τους μέ μέτρο καί ζωηράδα πού δέν συναντᾶς πλέον στά σχολειά τῶν πόλεων.

Ἀπό τό πρόγραμμα περιοδειῶν τοῦ Μητροπολίτου

Τό φετεινό καλοκαίρι ὁ Ποιμενάρχης μᾶς ἐκπλήρωσε, σχεδόν, τήν ἐπιθυμία του νά ἐπισκεφθῆ ὅλα τα χωριά τῆς ὀρεινῆς Ναυπακτίας καί τοῦ Ἁγίου Βλασίου, παρά τό βεβαρυμένο, λόγω τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῆς Ἱεραρχίας, πρόγραμμά του.

Ἐκτός ἀπό τίς ἑορτές στίς ὁποῖες ἀναφερόμαστε κάπως ἐκτενέστερα σ’ αὐτό τό φύλλο ὁ Σεβασμιώτατος ἀκολούθησε τό παρακάτω πρόγραμμα ἀπό 20/7 ἕως 31/8/97:

  • 26/7 Ἑσπερινός ἁγίου Παντελεήμονος - Ἀντιρριο,
  • 27/7 θ. Λειτουργία ἁγίου Παντελεήμονος - Ἀντιρριο,
  • Παρασκευή 8/8 - Σάββατο 9/8 περιοδεία σέ Γραμμένη Ὀξυά, Λεύκα, Μανδρινή, Κυδωνιά,
  • 16/8 ἐπίσκεψη στήν Καλλονή,
  • Κυριακή 17/8 θ. Λειτουργία - Κεντρική,
  • Παρασκευή 22/8 Ἑσπερινός Ἀποδόσεως Κοιμήσεως Θεοτόκου - Παλαιοπαναγιά,
  • 31/8 θεία Λειτουργία - Σκάλα

Ν.Γ.

Ἐκδρομή τοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης

Ὁ Σύνδεσμος Ἀγάπης τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Γεωργίου Ναυπάκτου διοργάνωσε καί πραγματοποίησε διήμερη προσκυνηματική ἐκδρομή στίς 25 καί 26 Αὐγούστου στό μοναστήρι τῆς Τατάρνας καί στό Μοναστήρι τοῦ Προυσοῦ.

Τήν πρώτη ἡμέρα οἱ ἐκδρομεῖς ἐπισκέφθηκαν τήν Μονή Τατάρνας, ὅπου προσκύνησαν καί ξεναγήθηκαν ἀπό τούς Πατέρες τῆς Μονῆς στούς θησαυρούς τοῦ Μοναστηριοῦ. Τό ἀπόγευμα ἔφθασαν στό ἱστορικό Μοναστήρι τῆς Παναγίας τῆς Προυσιώτισσας. Ἐκεῖ προσκύνησαν τήν ἱερή καί θαυματουργό εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Προυσιώτισσας, πού ὅπως λέγεται εἶναι ἔργο τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ. Μέσα σέ κατανυκτική ἀτμόσφαιρα παρακολούθησαν τίς ἑσπερινές ἱερές Ἀκολουθίες. Τό βράδυ φιλοξενήθηκαν στό Μοναστήρι καί τό πρωί συμμετεῖχαν στήν θ. Λειτουργία.

Τό πρόγραμμα περιελάμβανε ἐπίσης ἐπίσκεψη στήν γενέτειρα τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, τό Μέγα Δένδρο, ὅπου ἔγινε ὁμιλία σχετική μέ τόν ἅγιο Κοσμᾶ καί τήν ἱστορία τῶν δύο Μοναστηριῶν τῆς Εὐρυτανίας.
Α. Θ.

Πανήγυρη Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου

Μέ μεγάλη λαμπρότητα γιόρτασε φέτος τήν μνήμη τῆς ἁγίας Παρασκευῆς ἡ ὁμώνυμη ἐνορία τῆς Ναυπάκτου. Ὁ περικαλλής ναός, εὑρισκόμενος στό κέντρο σχεδόν τῆς πόλεως, σέ ἕναν ἀπό τούς κεντρικούς της δρόμους - ὁδοδείκτης ζωῆς - καθαρός, λαμπροστολισμένος, μέ τήν φροντίδα μελῶν τῆς Ἐνορίας, ἦταν ἕτοιμος γιά τό μεγάλο καλοκαιρινό πανηγύρι τῆς Ναυπάκτου. Σχεδόν σύσσωμος ὁ κλῆρος τῆς πόλεως, ἀλλά καί ξένοι ἱερεῖς καί πλῆθος κόσμου τίμησαν τήν Ἁγία. Ὁ Ναός ἦταν ἀσφυκτικά γεμάτος ἀπό τόν λαό πού μέσα στό λιοπύρι τοῦ καλοκαιριοῦ ἀπολάμβανε τήν δροσιά καί τήν εὐλογία τῆς Ἁγίας. Στό τέλος τοῦ Μ. Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ, στόν ὁποῖο χοροστάτησε καί κήρυξε τόν θ. λόγο ὁ Σέβ. Ποιμενάρχης μᾶς κ. Ἱερόθεος, σχηματίσθηκε ἡ πομπή κατά τήν ἐκκλησιαστική τάξη κι ὅλος ὁ λαός ἀκολούθησε τήν πορεία τῆς λιτανείας. Συμμετεῖχαν οἱ δύο φιλαρμονικές τῆς πόλεως. Ντυμένες μυροφόρες, μέ ὡραιότατες στολές, μαθήτριες τῶν γυμνασίων τῆς πόλεως ἔδωσαν ἕνα διαφορετικό τόνο στήν πομπή.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα στήν πανηγυρική θ. Λειτουργία λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο ὁ Σεβασμιώτατος. Ὁ κόσμος πάλι πολύς, ἀσταμάτητα προσκυνοῦσε καί ζητοῦσε τήν χάρη τῆς Ἁγίας. Πολλοί ἐπίσης ἦταν αὐτοί πού μετεῖχαν καί ἁγιάσθηκαν μέ τό μυστήριο τῆς θείας Κοινωνίας.

Ὅμως ὁ ἑορτασμός καί τό πανηγύρι ὁλοκληρώθηκε μέ τήν συνεστίαση πού διοργάνωσε ὁ Σύνδεσμος Ἀγάπης καί τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ναοῦ τήν ἑπομένη στίς 27 Ἰουλίου τό βράδυ στό κέντρο Δροσιά. Ἡ συνεστίαση διοργανώθηκε μέ σκοπό τήν γνωριμία καί ἐπικοινωνία τῶν μελῶν τῆς ἐνορίας. Παραβρέθηκαν καί τίμησαν τήν ἐκδήλωση ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μᾶς κ. Ἱερόθεος καί ὁ Ὑπουργός Προνοίας κ. Θεόδωρος Κοτσώνης.

Μέ αὐτές τίς ἐκδηλώσεις δόθηκε μιά εὐκαιρία γιά ἕνα πλησίασμα τῶν ἐνοριτῶν μέ τόν Θεό (μυστήρια, ι. ἀκολουθίες) καί μεταξύ τους (συνεστίαση, ἀντάμωμα), πλησίασμα πού τόσο ἔχουμε ἀνάγκη στήν δύσκολη, ἀτομοκεντρική, ἐποχή μας.

Π.Τρ.

Πανήγυρη Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου Βομβοκοῦς

Πανήγυρη Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου ΒομβοκούςΠανηγύρισε στίς 28 καί 29 Αὐγούστου ἡ Ἱερὰ Μονή Τιμίου Προδρόμου Βομβοκούς. Στόν Μέγα Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ Μητροπολίτης μας, κ. Ἱερόθεος καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο κατά τήν διάρκεια τῆς λιτανείας.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τελέσθηκε Ἀρχιερατική θ. Λειτουργία μετά θ. κηρύγματος, στό ὁποῖο ὁ Σεβασμιώτατος, ξεφεύγοντας τήν ἱστορική καί συναισθηματική προσέγγιση τοῦ γεγονότος τῆς Ἀποτομῆς της Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ἔδωσε τήν ὀρθόδοξη - ἀσκητική ἑρμηνεία του. Ἦταν ἕνα κήρυγμα μετανοίας κατά τήν ἑορτή τοῦ Κήρυκα τῆς μετανοίας.

Νά σημειώσουμε ὅτι κατά τήν ἱερά πανήγυρη ἔψαλαν μοναχές ἀπό τό Ι. Ἡσυχαστήριο Παναγίας Γοργοεπηκόου Ναυπάκτου, θυμίζοντας καί ἐδῶ ἄλλες πιό ἔνδοξες στιγμές τοῦ μοναστηριοῦ. Γιατί εἶναι ἱστορικό το μοναστήρι, στό ὁποῖο ἐγκαταβιώνουν σήμερα τρεῖς ἡλικιωμένες μοναχές, οἱ ὁποῖες, παρά τίς προσπάθειές τους, δέν δύνανται νά ἀνταπεξέλθουν στίς ἀνάγκες λειτουργίας του.

Εὐχή ὅλων εἶναι νά ἀποκτήση τό μοναστήρι “νέο αἵμα”, ὥστε νά μήν παραμένη μιά φολκλορική διέξοδος τῶν πολιτῶν τῆς Ναυπάκτου, ἀλλά ν’ ἀποκτήση πνευματική δύναμη καί ἀκτινοβολία.

 Κατασκηνωτικὸ Τριήμερο Φοιτητριῶν

Μετά τό τέλος τῆς κατασκηνωτικῆς περιόδου τῶν μαθητριῶν, στίς ἐγκαταστάσεις τῶν κατασκηνώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στόν ἅγιο Παντελεήμονα Ἀντιρρίου, πραγματοποιήθηκε κατασκηνωτικό τριήμερο Φοιτητριών, στό ὁποῖο συμμετεῖχαν τά στελέχη τῆς μαθητικῆς κατασκήνωσης καί ἄλλες Φοιτήτριες καί ἀπόφοιτοί του Λυκείου, πού εἴτε ἔζησαν παλαιότερα στόν συγκεκριμένο κατασκηνωτικό χῶρο καί ἤθελαν νά ἀνανεώσουν τίς κατασκηνωτικές ἐμπειρίες τους, εἴτε ἁπλῶς βρῆκαν σάν ἀφορμή τό πρόγραμμα αὐτό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γιά νά ζήσουν τήν κοινοτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας, μέ τήν προσευχή, τήν μελέτη, τίς συζητήσεις, τήν ψυχαγωγία καί τήν ἀπαραίτητη ἐργασία.

Πρέπει νά σημειώσουμε ὅτι ἡ ὀργάνωση ὀλιγοήμερης κατασκήνωσης Φοιτητριών εἶχε ζητηθεῖ, θά λέγαμε, ἀπό τήν “βάση”, ἀπό τίς φοιτήτριες, τίς ὁποῖες ἄκουσε ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπή τῆς Κατασκήνωσης καί ὀργάνωσε τό τριήμερο.

Μέσα στό καθημερινό πρόγραμμα τοῦ τριημέρου ἰδιαίτερη θέση κατεῖχε ἡ ἀνάπτυξη καί συζήτηση ἐπικαίρων θεμάτων, μέσα ἀπό τήν ἐκκλησιαστική καί σύγχρονη ζωή. Θέματα στό τριήμερο ἀνέπτυξαν καί συζήτησαν ὁ Σέβ. Μητροπολίτης μᾶς κ. Ἱερόθεος, ὁ Πρώτ. π. Θωμάς Βαμβίνης καί ἡ πρεσβ. Παρθένα Βαμβίνη, ἡ ὁποία μαζί μέ τήν Λαμπρινή Σταυροπούλου εἶχαν τήν εὐθύνη τοῦ τριημέρου.

Ἡ ἐπιθυμία νά γίνη ἡ κατασκήνωση τῶν Φοιτητριών θεσμός, ἀλλά καί ἡ ἀπό τώρα ἀναμονή τοῦ ἑπόμενου καλοκαιριοῦ, δηλώνουν τήν ἐπιτυχία τοῦ τριημέρου.

Περιοδεία στά χωριά τοῦ Ἁγίου Βλασίου

Περιοδεία στα χωριά του Αγίου Βλασίου“Ο ἐπιβλέπων ἐπί τήν γῆν καί ποιῶν αὐτήν τρέμειν• ... Κύριε, ... στήριξον τήν κτίσιν, στερέωσον τήν γῆν, παῦσον τόν κλόνον αὐτῆς, ἔδρασον τήν δονηθείσαν οἰκουμένην, καί μή συναπολέσης ἠμᾶς ταῖς ἀνομίαις ἠμῶν...”. Λόγια ἀπό τήν εὐχή ἐπί ἀπειλῆ σεισμοῦ, τήν ὁποία ἐξέπεμψε ὁ Σεβασμιώτατος στά χωριά τοῦ Ἁγίου Βλασίου, τά ὁποῖα ἐπισκέφτηκε τό τριήμερο ἀπό 11 ἕως 13 Αὐγούστου. Τά χωριά αὐτά ταλαιπωροῦνται τά τελευταῖα χρόνια ἀπό τοπικούς σεισμούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀχρηστεύσει καί τόν θαυμάσιο Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Χούνης. Βέβαια, στήν περιοχή τοῦ Ἁγίου Βλασίου πολλοί θά παρέφραζαν τήν εὐχή ὡς ἑξῆς: “μή συναπολέσης ἠμᾶς... τοῖς φράγμασιν ἠμῶν!”. Πάντως, γίναμε καί ἐμεῖς μάρτυρες τῆς δύναμης τοῦ σεισμοῦ, κατά τήν διάρκεια ἱερᾶς Παρακλήσεως πρός τήν Παναγία, καί μάλιστα τήν ὥρα τοῦ θ. κηρύγματος. Ἄν καί ἡ δόνηση ἦταν ἰσχυρή, τό ἐκκλησίασμα, ἔπειτα ἀπό κάποια ἀναστάτωση, παρέμεινε στόν Ἱερὸ Ναό, μετά τήν καθησυχαστική ἐπέμβαση τοῦ Σεβασμιωτάτου καί τήν διαβεβαίωσή του ὅτι ἀφοῦ εἶναι συνηγμένοι στό ὄνομα τῆς Παναγίας, δέν πρόκειται νά πάθουν κανένα κακό.

Ἡ περιοδεία στόν Ἅγιο Βλάσιο περιλάμβανε ἀκόμη, Δέηση στήν Χούνη, Παράκληση στόν Ἀγαλιανό, θ. Λειτουργία στήν Κατασκήνωση Ἁγίου Βλασίου καί Παράκληση στόν Κυπάρισσο, ἕνα ζωντανό χωριό ὅπου ὁ κόσμος ἔχει ἰδιαίτερα ἀγκαλιάσει τήν ἐκκλησία καί τόν Ἱερέα τους, ἤ μᾶλλον ἡ ἐκκλησία μέσω τοῦ Ἱερέα ἔχει ἀγκαλιάσει τό χωριό.

Συνάντηση τῶν διοικητικῶν Συμβουλίων τῶν Συνδέσμων Ἀγάπης

Συνάντηση τῶν διοικητικῶν Συμβουλίων τῶν Συνδέσμων ἈγάπηςΤό Σάββατο 6-9-1997 πραγματοποιήθηκε στίς Κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στόν ἅγιο Παντελεήμονα Ἀντιρρίου, μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Μητροπολίτου μας, συνάντηση τῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων τῶν Συνδέσμων Ἀγάπης τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ναυπάκτου, μέ σκοπό τήν ἐπικοινωνία, τόν ἀπολογισμό τοῦ ἔργου πού πραγατοποιήθηκε καί τόν προγραμματισμό τῶν δραστηριοτήτων γιά τό νέο ἐκκλησιαστικό ἔτος.

Τό πρωί τελέσθηκε θεία Λειτουργία στό Παρεκκλήσιο τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος, στήν ὁποία χοροστάτησε ὁ Σέβ. Μητροπολίτης μας καί στή συνέχεια, μετά τό πρωινό, πραγματοποιήθηκε στήν τραπεζαρία τῆς κατασκήνωσης ἡ συνάντηση.

Οἱ κυρίες Αἰκατερίνη Λαμπροπούλου, Παρασκευή Τριβήλου καί Ἀλεξάνδρα Θανοπούλου μέ θεολογική καί ἐκκλησιολογική θεμελίωση, ἀλλά καί μέ ἁπλότητα, παρουσίασαν ἐκ μέρους τῶν Δ.Σ. τῶν Συνδέσμων Ἀγάπης τοῦ ἁγίου Δημητρίου, τῆς ἁγίας Παρασκευῆς καί τοῦ ἁγίου Γεωργίου ἀντίστοιχά τους ἀπολογισμούς καί τούς προγραμματισμούς τους. Στήν συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος, ἀφοῦ συνεχάρη τά μέλη τῶν Συνδέσμων γιά τήν δράση τους, ἐπεσήμανε ὁρισμένα σημεῖα πού πρέπει νά ἔχουν ὑπόψη τους. Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπικέντρωσε τήν προσοχή του στήν ἀγάπη καί τήν ἑνότητα πού πρέπει νά ὑπάρχη ἀνάμεσα στά μέλη τῶν Συνδέσμων, τά ὁποῖα ὅμως δέν πρέπει νά δημιουργοῦν μεταξύ τους “κλειστά κυκλώματα”, οὔτε νά περνοῦν στήν δράση τούς κομματικές θέσεις καί σκοπιμότητες, ἀλλά νά εἶναι ἀνοιχτά σέ ὅλους καί σέ ὅλα. Πρέπει νά ἔχουν ἐκκλησιαστικό φρόνημα καί ἐκκλησιαστικό ἦθος. Νά μήν ὑπερβαίνουν τά ὅρια τῶν ἁρμοδιοτήτων τους καί νά συνεργάζονται στενά μέ τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια, πού ἔχουν τήν εὐθύνη γιά τούς Ἱερούς Ναούς τῶν Ἐνοριῶν. Γιά τήν ἐνεργοποίηση ὅσο τό δυνατόν περισσοτέρων γυναικών στό ἔργο τῆς Ἐνορίας πρότεινε τήν δημιουργία ὑποεπιτροπῶν, στίς ὁποῖες θά συμμετέχουν κυρίως γυναῖκες πού δέν ἀνήκουν στό Δ.Σ., μέ ἐξειδικευμένους τομεῖς δράσης, ὅπως συμπαραστάσεως ἀσθενῶν, ὑπερηλίκων, φυλακισμένων, ἀντιμετωπίσεως ἐκτάκτων ἀναγκῶν κ.τ.λ. Ὁ Σεβασμιώτατος τελείωσε τίς ἐπισημάνσεις του μέ τήν ἀνάλυση τμήματος ἀπό τήν πρώτη πρός Κορινθίους ἐπιστολή τονίζοντας ὅτι “Θεοῦ ἐσμέν συνεργοί” καί ὅτι τό ἔργο μας, τό ὁποῖο θά δοκιμασθῆ ἀπό τό πῦρ τῆς Δευτέρας παρουσίας τοῦ Χριστοῦ, δοκιμάζεται καί ἀπό τούς πειρασμούς καί τίς δυσκολίες αὐτῆς τῆς ζωῆς. Χρειάζεται νά ἔχη γερά θεμέλια, νά εἴμαστε ἐνταγμένοι στήν Ἐκκλησία πού εἶναι Σῶμα Χριστοῦ.

Στήν συζήτηση πού ἀκολούθησε εἰπώθηκε ὅτι τά μέλη τῶν Συνδέσμων Ἀγάπης μποροῦν νά παίξουν τόν ρόλο τοῦ προπομποῦ τῶν Ἱερέων σέ σπίτια πού δέν εἶναι εὔκολο νά τούς δεχθοῦν ἀμέσως. Ἐπίσης προτάθηκε τρόπος ἑτοιμασίας φαγητοῦ - σέ καθημερινή βάση - γιά ἀνθρώπους πού δέν μποροῦν νά τό ἐξασφαλίσουν.

Ἡ συνάντηση ἔκλεισε μέ γεῦμα πού παρέθεσε ἡ Ἱερά Μητρόπολη στά μέλη τῶν Δ.Σ, στήν τραπεζαρία τῆς κατασκήνωσης.

π. Θ.Α.Β..

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 2715