Skip to main content

Γεγονότα καὶ Σχόλια: Πνευματικὴ ραθυμία

Πνευματική ραθυµία 

Ὁ Ἅγιος Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος ἔλεγε νὰ µή κατηγοροῦµε πάντα τόν διάβολο γιά τό κακό πού κάνουμε, ἀλλά τήν πνευματική µας ραθυμία. Στὴν ἐποχή μας ἐποχή ἰλιγγιώδους ἀναπτύξεως τῆς τεχνικής ζοῦμε στήν χαύνωση μιᾶς πνευµατικῆς ἀδράνειας καὶ νωθρότητας, ἡ ὁποία κυρίως ὀφείλετοι στὴ τηλενάρκωση, πού μᾶς ἔχει ξεμάθει νά κουραζόµαστε καί νά μελετᾶμε. Ἔτσι πνευµατικά παρακµάζουµε καί τό κακὀ φουντώνει. 

Γράφτηκε πρόσφατα ὅτι ἡ πνευματική παρακμή, «ἐνῶ ἄλλοτε ἦταν συνέπεια πολέμων ἢ λιμῶν, σήµερα εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς νωθρότητας καί τοῦ θεσµοθετηµένου περιορισμοῦ ὅλων ὅσα κρίνονται θαρετά, κοπιαστικά ἤ ἐπιθετικά. .» 

Ὁ ἔρωτας τοῦ κέρδους 

Τά σύνορα πέφτουν στίς µέρες µας ὄχι ἀπό τήν ἄδολη ἀγάπη, ἀλλά ἀπό τόν ἔρωτα τοῦ κέρδους. Αὐτό τό πάθος, πράγματι, κινεῖ τήν οἰκονομία. Κάνει τούς ἐμπόρους νά καταργοῦν στήν οὐσία τά σύνορα τῶν λαῶν, εἰσάγοντας καί ἐξάγοντας προἰόντα καί πολιτικές, ἰδεολογίες καί... ἁγίους. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα εἶναι ὁ ἅγιος τῶν ἀνθοπωλῶν καί τῶν κοσμηματοπωλῶν - ὄχι τῶν ἑρωτευμένων - µάρτυς Βαλεντῖνος. Μπορεῖ γιά τούς δυτικούς ὁ ἅγιος Βαλεντῖνος νἁ συνδέθηκε µέσα στἠν παράδοσή τους µέ τήν ἀρχαία ρωμαϊκή γιορτή Λουμπερκάλια, γιορτή τῆς γονιμότητας, σέ ἐμᾶς ὅμως καθιερώθηκε ἀπό τόν ἔρωτα τῶν ἀνθοπωλῶν καὶ τῶν κοσμηματοπωλῶν γιά κατανάλωση καί κέρδος. 

Ἐθνική ὑπερηφάνεια 

Αἰσθανθήκαμε ἐθνική ταπείνωση γιατί πήραμε τή σηµαία µας ἀπό τή βραχονησίδα Ἴμια. Βέβαια, πρέπει νά ποῦμε ὅτι μᾶλλον δέν μᾶς πλήγωσε τόσο ἡ σηµαία, ὅσο τὸ ὅτι κάναμε αὐτό πού ἤθελε ἡ κ. Τσιλέρ καί ὅσοι κρύβονται πίσω ἀπό τήν κ. Τσιλέρ. Σέ ἄλλες περιπτώσεις ὅμως δέν εἵμαστε τόσο εὐαίσθητοι, ὅπως πχ, ὅταν «ὑπακούοντας» σέ ξένα πρότυπα, «ὑποστέλλουμε» τήν ἑλληνικότητά µας ἀπό τήν παιδεία, τήν τηλεόραση, τήν διασκέδαση κ ἄ. 

Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καὶ ἀποδηµοι Ἕλληνες 

Ὁ ἀπόδημος ἑλληνισμός ζῆ τήν Ἑλλάδα κυρίως µέσα στό Ναό, στή σύναξη τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό κέντρο του. Δυστυχῶς, ὅμως, κάποιοι, ὅπως φαίνεται, προσπαθοῦν νά τόν ἀποδεσμεύσουν ἀπό αὐτήν. Θέλουν νά τόν ἀποκόψουν ἀπό τήν πνευµατική πηγή του, βάζοντας τήν Ἐκκλησία στό περιθώριο. 

Φαίνεται ὅτι στόν καιρό µας, πού ἀπαιτεῖ ἐπιστροφή στις ἑλληνορθόδοξες ρίζες µας, κάποιοι κινοῦνται στήν ἀντίθετη κατεύθυνση. Αὐτό ἔδειξε ὁ παραγκωνισµός τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὁπό τήν προετοιμασία τοῦ Συνεδρίου γιά τήν ἐκλογή τοῦ πρώτου Συµβουλίου Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ. Αὐτό πρέπει νά ἀνησυχήση σοβαρά τοὺς ἀπόδημους ἁδελφους µας. 

Ἡ ἔξοδός µας στήν Ευρώπη 

Τό νἀ βροῦμε τόν ἑαυτό µας µέσα στήν Ἑλληνορθόδοξη παράδοσή µας, δέν εἶναι, ὑποχρεωτικά, ἀποτέλεσμα τῆς ἀδυναµίας μας νά βγοῦμε στἠν Εὐρώπη καί νὰ ἐπικοινωνήσουμε, µέσα ἀπό τούς εὐρωπαϊκούς θεσμούς, μὲ τούς εὐρωπαίους Τό ἀντίθετο μᾶλλον συµβαίνει. Τό νά βγοῦμε στὴν Εὐρώπη, χωρίς τήν αὐτοσυνειδησία πού μᾶς παρέχει ἡ πλούσια παράδοσή µας, προέρχεται ἀπό τήν ἀδυναμία µας νά τὴν κατανοήσουµε, γεγονός πού μᾶς δηµιουργεῖ µειονεξίες, ὥστε νά φθάνουμε στό σημεῖο νά αἰσθανόμαστε µεγάλη τιµή, ὅταν μᾶς βραβεύουν μὲ τό βραθεῖο τοῦ Καρλομάγνου, τοῦ μεγαλύτερου ἐχθροῦ τῆς Ρωµηοσύνης 
 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 1061