Skip to main content

Γεωργίου Πολ. Βήττα: Εὶς μνήμην τοῦ πατρός Ἀρσενίου Κουμπούγια

Ὁ Πατήρ Αρσένιος Κουμπούγιας κατήγετο ἀπὸ τὸ Καταφύγιον (Ἀμώρανη) τῆς ὀρεινῆς Ναυπακτίας.

πατὴρ Ἀρσένιος Κομπούγιας

Γόνος πτωχῆς οἰκογένειας ἀσκήθηκε παιδιόθεν εἰς τὸν Μοναχικὸν βίον. Διέπρεψε ὡς Πνευματικὸς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς «Παναγίας Γοργοεπηκόου», εἰς τὴν ὁποίαν ἔδωσε τὸ ὄνομα «Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον». Τὸ συγκρότημα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς εὑρίσκετο καὶ ὑπάρχει μέχρι σήμερα ἀνατολικὰ τοῦ Σκὰ Ναυπάκτου, στὴν θέση «Δένδρο». Πλήθη Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καὶ τινων ἀλλόδοξων ἐπισκέπτοντο τὴν Ἱερὰ Μονὴ γιὰ νὰ ἀκούσουν τὰ σοφὰ λόγια του καὶ νὰ πάρουν τὴν εὐλογία του.

Ἀκούραστος, ἀγωνιστικὸς καὶ πρὸ πάντων διακριτικός, προσέφερε τὶς πολύτιμες πνευματικές του ὑπηρεσίες.

Τὸν πρωτογνώρισα στὴν Ἐλατοῦ, ὅταν τὸ 1947 διορίσθηκε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ναυπάκτου ὡς Ἱερέας τοῦ χωριοῦ μας.

Ὁ λόγος του ὀξυδερκὴς καὶ διεισδυτικός. Οἱ συναναστροφὲς τοῦ μὲ τοὺς κατοίκους τοῦ χωριοῦ μετρημένες καὶ διακριτικές.

Ὅταν ἦλθε στὸ χωριό μας, φιλοξενήθηκε ἀπὸ τὸν πατέρα μου στὸ σπίτι μας γιὰ ἕναν περίπου μῆνα. Κατόπιν ἦλθε καὶ ἡ ἀδελφὴ τοῦ Ἑλένη, μοναχὴ καὶ αὐτή, καὶ ἐγκαταστάθηκαν στὸ σπίτι τοῦ Ἰωάννη Κοζάκη, τοῦ ἐπονομαζόμενου Σιούρα. Ἦταν ἄδειο καὶ σὲ αὐτὸ τὸ σπίτι ἔμειναν ὅλοι οἱ Ἱερεῖς τοῦ χωριοῦ μας. Ἀπὸ τὸν Παπα-Βασίλη Πετσίνη μέχρι καὶ τὸν πατέρα Ἀρσένιο. Ἐπὶ προεδρίας μου, τὸ 1952, ἔγινε τὸ «Σπίτι τοῦ Παπᾶ» καὶ χρησιμοποιεῖται ἔκτοτε ὡς κατοικία τοῦ ἑκάστοτε Ἱερέα τοῦ χωριοῦ μας.

Ὁ πατὴρ Ἀρσένιος ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποῦ ἐγκαταστάθηκε στὴν ἐνορία μας, ἄρχισε νὰ ἐρευνᾶ καὶ τὴν ἠθικὴ πλευρὰ τῶν κατοίκων. Ὑπῆρχαν κάτοικοι ποῦ βλασφημοῦσαν τὰ θεῖα γιὰ ψύλλου πήδημα, ἄλλοι συζοῦσαν παράνομα, ἄλλοι ἔκλεβαν ὅ,τι εὕρισκαν μπροστά τους. Δηλαδὴ ἐπικρατοῦσε πλήρης ἠθικὴ ἀναρχία. Καὶ μέσα σὲ λίγο διάστημα εἶχε κατορθώσει νὰ ἐπιβάλη τὴν τάξη. Σταμάτησε ἡ βλασφημία, σταμάτησε ἡ κλεψιὰ καὶ ὅσοι συζοῦσαν παράνομα βρέθηκαν τρόποι νὰ ἀποκατασταθοῦν στὰ πλαίσια τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ πατὴρ Ἀρσένιος ἀπέφευγεν ἐπιμελῶς τὸν φατριασμόν. Δηλαδὴ τὴν δημιουργία «κλίκας» γύρω ἀπὸ τὸν ἑαυτό του. Πίστευε ὅτι ἡ λεγόμενη «φατρία» ὑποβαθμίζει τὴν ἀποστολὴ τοῦ Κληρικοῦ καὶ ὁδηγεῖ στὴν διάσπαση τοῦ ποιμνίου. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν καὶ ἡ συμπεριφορά του ἀπέναντι στὸ ποίμνιό του ἦταν ἄψογη.

Ἀφορμὴ γιὰ νὰ γράψω αὐτὸ τὸ κείμενο εἰς μνήμην τοῦ Πατρὸς Ἀρσενίου Κουμπούγια μοῦ ἔδωσε τὸ βιβλίο του: «Παγκόσμιος ἀποστασία καὶ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας», τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἀρσενίου Κουμπούγια, ἐκδόσεως Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου «Παναγίας Γοργοεπηκόου», Ναύπακτος 2001, μὲ τὴν παρακάτω ἀφιέρωση: «Εἰς τὸν εὐσεβῆ, ἐνάρετον καὶ ἀσκητικὸν παιδιόθεν ἀκάματον ἐργάτην τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ἐν πολλῇ σοφίᾳ κεκοσμημένον, Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ.κ. Ἰερόθεον, πνευματικὸν ἀνάστημα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐδέσσης Καλλινίκου, τοῦ καὶ ἐμοῦ παιδιόθεν γνωρίμου ἐν Κυρίῳ. Μὲ πολὺν σεβασμὸν ὁ πονήσας καὶ τάλας Ἀρσένιος».

Μὲ τὸ βιβλίο αὐτὸ θὰ ἀσχοληθοῦμε προσεχῶς, παραθέτοντας ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ πλούσιο προφητικὸ περιεχόμενό του.  Καὶ μέχρι τότε ἅς ἔχουμε ὑγείαν καὶ τοῦ Χριστοῦ τὴν εὐλογίαν.

  • Προβολές: 2859