Skip to main content

Ἡ Ὑπαπαντή: Γιορτὴ τῆς Μητέρας - Σύντομος ἀπολογισμὸς τοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης καὶ ὁμιλία γιὰ τοὺς ἀρχαίους Οἰνιάδες

Ἡ Ὑπαπαντή: Γιορτὴ τῆς Μητέρας

Τὸ Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2013, ἡμέρα τῆς Ὑπαπαντὴς τοῦ Κυρίου, ὁ Σύνδεσμός Ἀγάπης τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου τίμησε καὶ φέτος στὸ πρόσωπο τῆς Παναγίας τὴν «Μητέρα», ὡς σύμβολο ἀγάπης καὶ θυσίας. Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ πλαισίωσε τὴν γιορτὴ μὲ τὶς ἀκόλουθες ἐκδηλώσεις.

Τὸ πρωΐ τοῦ Σαββάτου στὸν Ι. Ναὸ τῆς Ἐνορίας μαζὶ μὲ τὸν πανηγυρικὸ Ὄρθρο καὶ τὴν Θεία Λειτουργία, τὴν ὁποία τέλεσε ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἰερόθεος, ἔγινε Ἀρτοκλασία ὑπὲρ τοῦ Δ.Σ. καὶ τῶν μελῶν τοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης. Στὴν Θ. Λειτουργία ἦταν αἰσθητὴ ἡ παρουσία τῶν μικρῶν παιδιῶν, ποῦ φοιτοῦν στὰ κατηχητικὰ τῆς Ἐνορίας, τὰ ὁποία ἐκκλησιάστηκαν τὴν ἡμέρα αὐτὴ μαζὶ μὲ τὶς μητέρες τους. Μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία στὴν αἴθουσα τοῦ ἐνοριακοῦ κέντρου παρατέθηκε μικρὴ δεξίωση, ἡ ὁποία πλαισιώθηκε ἀπὸ μιὰ πολὺ ὄμορφη ἐκδήλωση ποῦ ἑτοίμασαν τὰ κορίτσια τοῦ κατώτερου κατηχητικοῦ τῆς Ἐνορίας μὲ τὴν κατηχήτριά τους κ. Ἑλένη Καραγιάννη. Ἡ ἐκδήλωση ἦταν ἀφιερωμένη στὶς μητέρες τους.

Η Υπαπαντή: Γιορτή τής Μητέρας, Σύνδεσμός Αγάπης τής Ενορίας τού Αγίου Δημητρίου Ναυπάκτου, 2 Φεβρουαρίου 2013

Ὅλα τὰ παιδιὰ ἀπήγγειλαν στίχους ἀπὸ ποιήματα γραμμένα γιὰ τὴν μητέρα. Κι ὅλα μαζὶ τραγούδησαν τραγούδια ποῦ μαθαίνουν στὸ κατηχητικό τους.

Στὴν συνέχεια προβλήθηκαν δύο μικρὲς ταινίες μὲ γενικὸ θέμα «Ἡ θυσία καὶ ἡ προσφορὰ τῆς μάνας στὰ παιδιά της».

Ἰδιαιτέρως συγκίνησε, μικροὺς καὶ μεγάλους, ἡ ταινία γιὰ τὴν θυσία μιᾶς μάνας, ἡ ὁποία γιὰ νὰ ἀποκαταστήση τὴν ὑγεία καὶ τὴν ἀρτιμέλεια τοῦ μοναδικοῦ της παιδιοῦ προσέφερε τὸ ἕνα της μάτι, εἰσπράττοντας τὴν περιφρόνηση ἀκόμη καὶ τοῦ παιδιοῦ της γιὰ τὴν δυσμορφία ποῦ ὑπέστη τὸ πρόσωπό της. Περιφρόνηση ποῦ ἀντιμετώπισε μὲ μεγαλοψυχία καὶ ἀγάπη.

Τὴν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος μὲ εὐχὲς πρὸς ὅλες τὶς μητέρες, στὶς ὁποῖες πρόσφερε ἀπὸ μιὰ εἰκόνα μὲ τὴν Παναγία Μητέρα μπροστὰ στὸν μικρὸ Χριστό, ὅταν Ἐκεῖνος ἔκανε ὡς ἄνθρωπος τὰ πρῶτα Τοῦ βήματα.

Ε.Κ.

Σύντομος ἀπολογισμὸς τοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης καὶ ὁμιλία γιὰ τοὺς ἀρχαίους Οἰνιάδες

Τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, στὶς 6μ.μ, πραγματοποίησε ὁ Σύνδεσμος Ἀγάπης μιὰ δεύτερη ἐκδήλωση, πάλι στὴν αἴθουσα τοῦ ἐνοριακοῦ κέντρου, ἡ ὁποία περιελάμβανε: Πρῶτον, σύντομο ἀπολογισμὸ τοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης καὶ δεύτερον, μιὰ ἐνδιαφέρουσα ὁμιλία ἀπὸ τὴν κ. Ἐλευθερία Σερμπέτη- Παπουτσάκη, καθηγήτρια Κλασσικῆς Ἀρχαιολογίας, μὲ θέμα: «Οἰνιάδες: Μιὰ ἀρχαία πόλη τῆς Ἀκαρνανίας». Τὴν ὁμιλία συνόδευαν διαφάνειες ἀπὸ τὸ ἀνασκαφικὸ ἔργο τῆς κ. Σερμπέτη στοὺς ἀρχαίους Οἰνιάδες.

Στὴν ἐκδήλωση ἦταν παρὼν ὁ Σέβ. Μητροπολίτης μᾶς κ. Ἰερόθεος, ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Κ. Σταυρόπουλος, ὁ Γ. Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος π. Ἀθανάσιος Λαουρδέκης, ὁ Ἱεροκήρυκας Ἀρχιμ. Καλλίνικος Γεωργάτος, Κληρικοί, μέλη τῶν Συνδέσμων Ἀγάπης τῆς Ναυπάκτου, Ἐκκλησιαστικοὶ Ἐπίτροποι καὶ πολλοὶ ἐνορῖτες.

Στὴν ἀρχὴ ὁ Ἐπόπτης τοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης π. Θωμᾶς Βαμβίνης, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τὸν Σεβασμιώτατο γιὰ τὴν παρουσία Τοῦ στὴν ἐκδήλωση, καθὼς καὶ τὴν κ. Σερμπέτη γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τῆς πρόσκλησης τοῦ Συνδέσμου νὰ μιλήση στὴν ἐκδήλωσή του, ἀναφέρθηκε δι’ ὀλίγων ἀπολογιστικὰ στὸ ἔργο τοῦ Συνδέσμου. Κυρίως τόνισε ὅτι λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως οἱ πιεστικὲς ἀνάγκες τοῦ κόσμου ἔχουν αὐξηθῇ, ἀλλὰ τὰ ἔσοδα τοῦ Συνδέσμου ἔχουν ἐλαττωθῇ. Παρὰ ταῦτα ἡ οὐσιαστικὴ ὑλικὴ προσφορὰ τοῦ Συνδέσμου ἔχει αὐξηθῇ κυρίως λόγῳ τεσσάρων δραστηριοτήτων ποῦ βοηθοῦν τὸ ἔργο του. Πρώτη, εἶναι ἡ προσφορὰ διαφόρων εἰδῶν ἀπὸ καταστηματάρχες τῆς πόλεως. Δεύτερη, ἡ συγκέντρωση τροφίμων ἀπὸ Σοῦπερ Μάρκετ τῆς Ναυπάκτου τὰ ὁποία συμμετέχουν στὸ πρόγραμμα τοῦ σταθμοῦ Σκάϊ «Ὅλοι μαζὶ μποροῦμε». Τρίτη, ἡ διανομὴ δεμάτων μέσῳ τῶν Συνδέσμων Ἀγάπης ἀπὸ τὴν Ἕνωση Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν, σὲ οἰκογένειες μὲ μικρὸ ἐτήσιο οἰκογενειακὸ εἰσόδημα ποῦ ἔχουν ὅμως καὶ ἀνήλικα παιδιά. Καὶ τέταρτη, ἡ διανομὴ φαγητοῦ ποῦ πλεονάζει ἀπὸ τὰ ἐκπαιδευτήρια Πάνου.

Κατόπιν ἡ Ταμίας τοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης κ. Μόσχου Αἰκατερίνη διάβασε τὸν οἰκονομικὸ ἀπολογισμὸ τοῦ 2012, σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο, τὰ συνολικὰ ἔσοδα τοῦ Συνδέσμου ἦταν: 21954,57€, τὰ ἐξοδα: 19696,00€ καὶ τὸ ὑπόλοιπο γιὰ χρήση κατὰ τὸ 2013: 2258,57€. Στὴν συνέχεια ἡ κ. Μαρία Κουτούση-Σύψα παρουσίασε ἕνα σύντομο βιογραφικὸ τῆς ὁμιλήτριας κ. Ἐλευθερίας Σερμπέτη-Παπουτσάκη, ἡ ὁποία κατόπιν κλήθηκε στὸ βῆμα.

Ἡ κ. Σερμπέτη, καθηγήτρια Κλασσικῆς Ἀρχαιολογίας καὶ Ἱστορίας τῆς Τέχνης στὴν Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀνέπτυξε, ὅπως ἤδη σημειώσαμε, τὸ θέμα: «Οἰνιάδες: Μιὰ ἀρχαία πόλη τῆς Ἀκαρνανίας».

Ἡ ὁμιλήτρια ἦταν ὑπεύθυνη γιὰ τὶς σημαντικὲς ἀνασκαφὲς ποῦ ἔγιναν στὸν χῶρο τῆς ἀρχαίας πόλης τῶν Οἰνιαδῶν τῆς Ἀκαρνανίας ἀπὸ τὸ 1989 καὶ ἑξῆς. Βέβαια, καὶ νωρίτερα εἶχαν γίνει κάποιες ἐργασίες (τὸ 1835 καὶ τὸ 1900-1904), ἀλλὰ συστηματικὴ ἀνασκαφὴ ἔγινε μὲ τὴν ἐπίβλεψή της καὶ σὲ συνεργασία μὲ προπτυχιακοὺς καὶ πτυχιακοὺς φοιτητές. Στοιχεῖα αὐτῆς τῆς ἀνασκαφικῆς ἐργασίας παρουσίασε στὴν ὁμιλία της.

Στὴν ἀρχὴ ἀναφέρθηκε στὰ μυθολογικὰ στοιχεῖα σχετικὰ μὲ τὸν Ἀχελῶο ποταμό, ποῦ ἦταν καὶ εἶναι πηγὴ πλούτου γιὰ τὴν περιοχὴ μὲ τὸ μοναδικὸ ποτάμειο οἰκοσύστημα. Δύο λαοί, οἱ Αἰτωλοὶ καὶ οἱ Ἀκαρνᾶνες, κατοίκησαν τὴν περιοχὴ καὶ βρίσκονταν σὲ συνεχεῖς ἐχθροπραξίες, γι’ αὐτὸ καὶ ὑπῆρχαν 120 ὀχυρωμένες θέσεις. Μία ἀπὸ αὐτὲς ἦταν καὶ οἱ Οἰνιάδες. Ἡ ἀρχαία πόλη, κτισμένη πάνω σὲ λόφο, ἑπτὰ χιλιόμετρα ἀπὸ τὴν θάλασσα τοῦ Ἰονίου καὶ δύο χλμ. ἀπὸ τὸν Ἀχελῶο, κοντὰ στὴν σημερινὴ κωμόπολη τῆς Κατοχῆς, ἦταν μεγάλης στρατηγικῆς σημασίας, διότι ἤλεγχε ἀκόμη καὶ τὸν Πατραϊκὸ κόλπο. Τὰ ἀνασκαφικὰ εὑρήματα: νομίσματα, ἐπιγραφές, ἀλλὰ καὶ πληροφορίες ἀπὸ ἀρχαίους συγγραφεῖς, δείχνουν τὴν οἰκονομικὴ καὶ πολιτιστικὴ ἀκμὴ τῆς πόλης. Ἡ ἀνασκαφὴ ἔφερε στὸ φῶς τὴν ἀγορὰ καὶ τὸ νεκροταφεῖο σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ ἀρχαῖο θέατρο καὶ τὰ νεώρια. Ἔτσι ἔχουμε σήμερα μιὰ σημαντικὴ εἰκόνα τῆς ἀρχαίας αὐτῆς πόλης.

Ἐν συνεχείᾳ ἀναφέρθηκε σὲ διάφορα ἱστορικὰ καὶ πολεμικὰ γεγονότα ἀπὸ τὴν ἵδρυσή της μέχρι καὶ τὴν Ρωμαιοκρατία. Μὲ τὴν προβολὴ σλάϊτς καὶ τὴν ἐπεξήγηση παραστάσεων σὲ ἀγγεῖα, ἡ ὁμιλήτρια μᾶς ἔκανε κοινωνοὺς τῆς ζωῆς τῆς πόλης αὐτῆς, κυρίως μὲ τὰ ταφικὰ ἔθιμα καὶ μὲ τὸν τρόπο ἀντιμετώπισης τοῦ θανάτου ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους κατοίκους της. Τέλος, λόγῳ τῆς ἡμέρας, ἀναφέρθηκε στὴν θέση τῆς γυναίκας κατὰ τὴν ἀρχαιότητα. Οἱ γυναῖκες παντρεύονταν σὲ μικρὴ ἡλικία, οἱ γαμήλιες τελετὲς κρατοῦσαν τρεὶς ἡμέρες καὶ στὴν συνέχεια, περιορισμένες μέσα στὸ σπίτι, φρόντιζαν γιὰ τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν καὶ τὴν οἰκονομία τοῦ σπιτιοῦ. Ἦταν ἀποκλεισμένες ἀπὸ τὶς δημόσιες δραστηριότητες, ἀλλὰ συμμετεῖχαν στὶς ἐπίσημες θρησκευτικὲς τελετές.

Τὴν ὁμιλία παρακολούθησαν μὲ πολὺ ἐνδιαφέρον πολλοὶ ἐνορῖτες τοῦ ἁγίου Δημητρίου καί, ὅπως κάθε φορὰ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἔκλεισε τὴν ὅλη ἐκδήλωση. Εὐχαρίστησε τὸν Σύνδεσμο Ἀγάπης γιὰ τὸ ὅλο ἔργο του καὶ τὴν προσφορὰ τῶν μελῶν του, κυρίως τὴν προσωπικὴ προσφορὰ ποῦ γίνεται μὲ ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη. Ἕνα ἔργο τὸ ὁποῖο εἶναι μεγάλο καὶ δὲν δημοσιοποιεῖται.

Εὐχαρίστησε τὴν ὁμιλήτρια κ. Σερμπέτη-Παπουτσάκη, τὴν ὁποία γνωρίζει ἀπὸ ἐτῶν καὶ ἔχει μιὰ πολὺ καλὴ ἐπικοινωνία μὲ τὴν ἴδια καὶ τὸν σύζυγό της. Ὅπως χαρακτηριστικὰ εἶπε, μαζί τους ἔκανε «πνευματικὲς ἀνασκαφές», κυρίως σὲ Πατερικὰ κείμενα, ἀναζητῶντας ἀπαντήσεις γιὰ τὴν ζωὴ καὶ τὸν θάνατο. Ὡς πρὸς τὴν θέση τῆς γυναίκας τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στὴν ἀλλαγὴ ποῦ ἐπέφερε στὴν ζωή της ὁ Χριστιανισμός, χαρίζοντάς της ἐλευθερία, ποῦ εἶναι βασικὸ χαρακτηριστικὸ στὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας.

Στὸ τέλος ἔγινε ἡ καθιερωμένη δεξίωση μὲ ἐδέσματα ποῦ ἑτοίμασαν οἱ κυρίες τοῦ Συνδέσμου.

κ.Μ.Κ-Σ.

  • Προβολές: 2898