Skip to main content

Ἀνάκληση Ἐπένδυσης τῆς πρώην Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως. Δικαίωση τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἱεροθέου ἔναντι τῶν συκοφαντιῶν καὶ τοῦ ψεύδους

Ναύπακτος, 7 Μαρτίου 2013


Η απόφαση σε pdf

Η απόφαση στο Φ.Ε.Κ σε pdf

Οι Μοναχοί της πρώην Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σκάλας Ναυπάκτου, που πρόσφατα με Προεδρικό Διάταγμα έγινε Μετόχι της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμπελακιωτίσσης, στα πλαίσια της πολύχρονης τακτικής τους για αυτονόμηση και ανυπακοή προς κάθε Εκκλησιαστική Αρχή και της εξ αυτού του λόγου κατασυκοφάντησης του Μητροπολίτου Ναυπάκτου, ο οποίος ήθελε να ενεργή πάντα κατά τους Ιερούς Κανόνες και τους Νόμους της Πολιτείας, ισχυρίζονταν μετ' επιμονής ότι τα προβλήματα με την Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου άρχισαν μετά την επένδυση που επέτυχε να λάβη «νόμιμα» η πρ. Μονή από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (1997) και τις δήθεν «παράνομες» οικονομικές απαιτήσεις του Μητροπολίτη ως προς την επένδυση αυτή. Είναι γνωστές δε οι ασχήμιες που διέπραξαν προς κάθε κατεύθυνση, με πληθώρα δημοσιευμάτων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, με αγωγές και μηνύσεις ενώπιον των κοσμικών δικαστηρίων, αλλά και με επιστράτευση οπαδών τους σε εξτρεμιστικές «διαμαρτυρίες», προβάλλοντας πάντα τον πιο πάνω εν γνώσει τους συκοφαντικό ισχυρισμό.

Η Ιερά Μητρόπολη υποστήριζε πάντοτε ότι το πρόβλημα είναι πρωτευόντως εκκλησιολογικό, διότι η πρ. Ιερά Μονή δεν αποδεχόταν τους εκκλησιαστικούς θεσμούς και ιδιαιτέρως τον θεσμό του Επισκόπου, και όπως αποδείχθηκε και τον θεσμό της Ιεράς Συνόδου, με φυσικό επακόλουθο να έρχεται σε σύγκρουση με τους κατά καιρούς Μητροπολίτες Ναυπάκτου και την Ιερά Σύνοδο, και δευτερευόντως διαχειριστικής τάξης και διαφάνειας, αφού πεισμόνως ηρνείτο να εμφανίση τα αληθή οικονομικά της στοιχεία στους προϋπολογισμούς - απολογισμούς και να δεχθή τον προσήκοντα και νόμιμο έλεγχο από τα αρμόδια όργανα τόσο της Εκκλησίας όσο και του Κράτους. Άλλωστε ο Μητροπολίτης αποδεδειγμένως ουδέποτε ζήτησε από τις Ιερές Μονές της Επαρχίας του και από την συγκεκριμένη πρ. Ιερά Μονή να καταβάλλουν στην Ιερά Μητρόπολη ποσά ή ποσοστά.

Ειδικότερα δε ως προς την επίμαχη επένδυση που εγκρίθηκε με απόφασή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και υλοποιήθηκε κατά την διάρκεια των ετών 1997-1999 (απόφαση 64131/Ν.Ν.711/ Ν.1892/90/4-12-97 του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και τροποποίηση με την απόφαση 55582/Ν.Ν.711/Ν.1892/90/5-7-99 ΥΠ.Ε.Ο., τελικού ύψους 763.473.951 δρχ. (2.240.569 ευρώ), με ιδία συμμετοχή 543.851.951 δρχ. (1.596.044 ευρώ) και επιχορήγηση κρατική 219.622.000 δρχ. (644.525 ευρώ) η αντίδραση των υπευθύνων της πρ. Ιεράς Μονής υπήρξε αδικαιολόγητα λυσσώδης. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος, ως υπεύθυνος κατά τους ιερούς Κανόνες και τον Νόμο για τον έλεγχο της νομιμότητος της οικονομικής διαχειρίσεως των Ιερών Μονών, αξιολογώντας αυτήν την κατ' αρχήν ανεξήγητη αντίδραση διέγνωσε από την αρχή ότι το επενδυτικό αυτό πρόγραμμα έπασχε από νομικής πλευράς καί, όπως ήταν φυσικό, δεν ήθελε να εγκρίνη ή να καλύψη παράνομες ενέργειες. Τελικά, ο Μητροπολίτης δικαιώθηκε.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης πρόσφατα, ύστερα από πολύχρονες έρευνες και αποφάσεις των αρμοδίων κρατικών Οργάνων, τις οποίες έρευνες παρακολουθούσε ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Αρεοπαγίτης ε.τ. κ. Λέανδρος Ρακιντζής, απεφάσισε ότι η επένδυση στην πρώην Ιερά Μονή ήταν παράνομη και ανεκάλεσε αυτήν, με επιβολή μάλιστα αυστηρών κυρώσεων.

Συγκεκριμένα, εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 7781/ΝΝ711/ν.1892/90/21-2-2013 (ΦΕΚ Β' 459/26-2-2013) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία ανακαλείται η απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας για την επένδυση στην πρ. Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως, γιατί διεγνώσθησαν σωρευτικά τέσσερεις παράνομες ενέργειες, ήτοι:

α) Εκμίθωση μέρους της επένδυσης χωρίς συνέχιση της λειτουργίας της στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο κατά παράβαση του άρθρου 18, παραγ. 1 του Ν.1892/90.
β) Μή τήρηρη του όρου της εγκριτικής απόφασης σχετικά με την ταυτότητα του αντικειμένου και του σκοπού της επένδυσης.
γ) Υποβολή κατά την υλοποίηση της επένδυσης στην Υπηρεσία ψευδών και παραπλανητικών στοιχείων για την ισχύ της οικοδομικής άδειας και το ιδιοκτησιακό καθεστώς και αποσιώπηση στοιχείων για την οικοδομική άδιεα και το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
δ) Μή τήρηση του Κανονισμού 55/1974 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος σχετικά με την διαδικασία δημοπρασιών ανεγέρσεως του κτιρίου.

Κατά συνέπειαν και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, πρέπει να επιστραφή στο Κράτος το ποσό της καταβληθείσης επιχορήγησης (647.114 ευρώ), το οποίο με τους νόμιμους τόκους ανέρχεται στο ύψος των 1.572.759 ευρώ (535.917.629 δρχ). Άν δε σ' αυτό προστεθή ότι για την παράνομη είσπραξη επιστρεφόμενου ΦΠΑ από την πρ. Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως έχει βεβαιωθή το ποσόν των 1.475.600 ευρώ, που επίσης πρέπει να επιστραφή στο Κράτος, συνολικά οι πρ. υπεύθυνοι της πρ. Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως έχουν κληθή να επιστρέψουν στο Κράτος, δηλαδή στον φορολογούμενο πολίτη, το ποσόν των 3 εκατομμυρίων (3.048.359) ευρώ, δηλαδή πάνω από ένα δισεκατομμύριο δρχ. (1.038.728.329 δρχ.).

Τελικά απεκαλύφθη ο πυρήνας του προβλήματος, δηλαδή η παράνομη διαχείριση εκ μέρους των υπευθύνων της πρώην Ιεράς Μονής και η εξ αυτού του λόγου πείσμων άρνησή τους αφ' ενός μεν να εμφανίσουν τα πραγματικά στοιχεία αυτής της διαχείρισης και να τα θέσουν υπ' όψη του Μητροπολίτου –αρμοδίου για τον έλεγχο της νομιμότητος της διαχειρίσεώς της– και αφ' ετέρου να αποδεχθούν οποιοδήποτε έλεγχο ακόμη και όταν έβλεπαν τον κίνδυνο να διαλυθή το νομικό πρόσωπο της Ιεράς Μονής, όπως και έγινε.

Ήρθε όμως η ώρα να δώσουν λόγο τόσο ενώπιον του Θεού όσο και ενώπιον των ανθρώπων και πάντως να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Είναι λυπηρό που Μοναχοί, οι οποίοι αφιέρωσαν τον εαυτό τους στον Θεό για να ασχοληθούν με την προσευχή, όπως επιτάσσουν οι ιεροί Κανόνες και οι μοναχικές παραδόσεις, να επιδίδωνται σε τέτοιου είδους «επενδύσεις», σε διασπάθηση του δημοσίου χρήματος, να ανήκουν σε εκείνους που συνετέλεσαν στο να φθάση η Πατρίδα μας στην οικονομική κρίση, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις των ανθρώπων.

Επίσης, είναι λυπηρό που διάφοροι «φίλοι» της Ιεράς Μονής, σημαίνοντα κατά τα άλλα πρόσωπα της κοινωνίας, αντί να συμβάλλουν στην συμμόρφωση των υπευθύνων της πρώην Ιεράς Μονής στην κανονικότητα και νομιμότητα, αν δεν κάλυπταν, τουλάχιστον ανέχονταν τέτοιες έκνομες ενέργειες, πράγμα που αποδεικνύει ή την συνενοχή τους ή την εμπάθεια και επιπολαιότητά τους. Τώρα άς αναλάβουν και αυτοί τις ευθύνες τους.

Η Ιερά Μητρόπολη και ειδικότερα ο Σεβ. Μητροπολίτης, καίτοι δικαιώθηκαν, διότι αρνήθηκαν να καλύψουν αυτό το σκάνδαλο και δεν ενεπλάκησαν σε συνενοχές, εν τούτοις λυπούνται πολύ για τις έκνομες αυτές ενέργειες των Μοναχών και αναμένουν οι Μοναχοί αυτοί να ζητήσουν συγγνώμη:

–από την Εκκλησία και ιδιαίτερα την Ιερά Μητρόπολη, την οποία πλήγωσαν με τις αντικανονικές και παράνομες ενέργειές τους και τις συκοφαντίες τους,
–από την Kοινωνία, που της προκάλεσαν τόση αναστάτωση όλα αυτά τα χρόνια,
–από την Ναύπακτο, που την δυσφήμησαν στα πέρατα της Ελλάδος και στο εξωτερικό,
–από την Δικαιοσύνη, που την ταλαιπώρησαν με αμέτρητες δίκες για το θέμα αυτό της επένδυσης,
–από τον λαό της Πατρίδας μας, ιδίως από τους πτωχούς ανθρώπους, που υποφέρουν,
καί κυρίως να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να επιστρέψουν στο Κράτος το πιο πάνω εισπραχθέν παρανόμως αστρονομικό ποσό χρημάτων.

Και αν εύλογα αναρωτηθή κάποιος πώς είναι δυνατόν Μοναχοί να βρούν τόσα πολλά χρήματα για να τα επιστρέψουν στο Κράτος, η απάντηση βρίσκεται στο ότι η ιδία συμμετοχή της πρώην Μονής ήταν, σύμφωνα με την εγκριτική της επένδυσης απόφαση, 543.851.951 δρχ. (1.596.044 ευρώ), όταν οι απολογισμοί της των ετών εκείνων ανέρχονταν στο ποσόν των 18,8-13,5 εκατομ. δρχ. (55.000 – 40.000 ευρώ) κατ' έτος (!). Εύλογα επομένως γεννάται και το ερώτημα: «Πόθεν έσχον» το πιο πάνω ποσό της ιδίας συμμετοχής στην παράνομη επένδυση; Ήρθε η ώρα να αποκαλυφθή και αυτή η άγνωστη ακόμα και σήμερα δεξαμενή χρημάτων!!!

Ο πνευματικός νόμος λειτούργησε και πάλι, όπως θα λειτουργήση και σε άλλες περιπτώσεις, διότι η αλήθεια στο τέλος, διαλύει το σκότος της συκοφαντίας και της διαβολής. Και πάντα βέβαια υπάρχει καιρός μετανοίας...

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  • Προβολές: 4843