Skip to main content

Γεώργιος Κολοβός

Ἐκοιμήθη τὴν 21-12-2012 ὁ πρώην καὶ τελευταῖος δήμαρχος Ἀντιρρίου Γεώργιος Κολοβὸς καὶ ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία του ἔγινε τὴν Κυριακὴ 23 Δεκεμβρίου, στὴν Ρίζα, τὸν τόπο τῆς καταγωγῆς του.

Γεώργιος Κολοβός

Ὁ Γεώργιος Κολοβὸς ἦταν ἀρχιτέκτονας καὶ πολιτικὸς μηχανικὸς στὸ ἐπάγγελμα. Εἶχε σύζυγο τὴν κ. Δήμητρα Ἀργυροπούλου, Σχεδιάστρια, μὲ τὴν ὁποία ἀπέκτησε δύο παιδιά, τὴν Χριστίνα καὶ τὸν Γιάννη.

Ἐξελέγη καὶ ὑπηρέτησε δύο τετραετίες ὡς Δήμαρχος Ἀντιρρίου (2002-2010), ὅπου ὀργάνωσε τὶς ὑπηρεσίες, κατασκεύασε τὸ Δημαρχεῖο καὶ τὸ Κλειστὸ Γυμναστήριο Ἀντιρρίου, τὸν πεζόδρομο μὲ τὴν πλατεῖα καὶ τὸ ὑπαίθριο θέατρο, ἀξιοποίησε τοὺς κοινόχρηστους χώρους καὶ ἔδωσε βαρύτητα στὴν ἀντιμετώπιση τῶν καθημερινῶν προβλημάτων τῶν κατοίκων ἀλλὰ καὶ στὸν πολιτισμό. Ἦταν ἐμπνευστὴς τῆς Φιλαρμονικῆς τοῦ Ἀντιρρίου. Σὲ συνεργασία μὲ τὴν ἀείμνηστη Φραγκίσκα Κεφαλλωνίτου ξεκίνησαν τὴν ἀνάπλαση τοῦ Κάστρου τοῦ Ἀντιρρίου.

Ὁ ἀείμνηστος γνωρίστηκε μὲ τὸν Μητροπολίτη μας ἀπὸ τὶς πρῶτες ἡμέρες μετὰ τὴν ἐνθρόνιση τοῦ τελευταίου στὴν Ναύπακτο. Συνεργάσθηκαν στενὰ στὴν ἀνοικοδόμηση τοῦ Γηροκομείου τοῦ Ἱδρύματος Γ. Καπορδέλλη - Ι. Ξύκη καὶ θεωρεῖται εὐεργέτης τοῦ Ἱδρύματος. Ὁ ἴδιος προσωπικὰ ἀνέλαβε νὰ ἐκπονήση δωρεὰν τὰ σχέδια, νὰ γίνουν ὅλες οἱ ἀπαραίτητες ἐνέργειες στὶς Δημόσιες Ὑπηρεσίες προκειμένου νὰ ἐγκριθοῦν καὶ ὁ ἴδιος ἀνιδιοτελῶς εἶχε τὴν ἐπίβλεψη τῆς ἀνοικοδομήσεως τοῦ κτηρίου καὶ παρακολούθησε ὅλες τὶς φάσεις.

Στὴν ἐξόδιο ἀκολουθία ὁ Μητροπολίτης ἀναφέρθηκε στὶς ἀρετὲς τοῦ ἐκλιπόντος, ἤτοι τὴν ἐντιμότητα, τὴν εἰλικρίνεια, τὴν ἐργατικότητα, τὴν ἁπλότητα καὶ πολλὰ ἄλλα χαρίσματα τὰ ὁποία τὸν διέκριναν. Στὴν συνέχεια ἀναφέρθηκε στὴν ἐπίσκεψη ποῦ τοῦ ἔκανε στὸ σπίτι τοῦ στὴν Ἀθήνα λίγες ἡμέρες πρὶν πεθάνει, στὴν γενναιότητά του στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ θανάτου καὶ στὸ χιοῦμορ τὸ ὁποῖο τὸν διέκρινε μέχρι τελευταία στιγμή. Ἐπίσης, ἀναφέρθηκε σὲ ὅ,τι ὁ ἀείμνηστος τοῦ εἶπε ὅταν τοῦ τηλεφώνησε τὴν 12-9-2012. Ἐπειδὴ ἦταν σημαντικὰ αὐτὰ ποῦ τοῦ εἶπε, τὰ κράτησε σὲ σημειώσεις του τὴν ἴδια ὥρα καὶ τὰ διάβασε κατὰ τὴν ἐξόδιο ἀκολουθία. Τοῦ εἶπε:

«Ἤθελα, Σεβασμιώτατε, νὰ σᾶς τηλεφωνήσω, ἀλλὰ σᾶς λυπήθηκα ποῦ εἶστε πολὺ ἀπασχολημένος. Δὲν εἶμαι καλά. Εἶναι ἀντιφατικὲς οἱ γνῶμες τῶν ἰατρῶν. Εἶμαι σὲ ἕνα δωμάτιο κλεισμένος. Κάθομαι στὸ κρεββάτι καὶ λίγο σηκώνομαι. Δὲν ἀντέχουν τὰ πόδια μου. Ἔχω ἐξομολογηθεῖ καὶ κοινωνήσει. Βρῆκα ἕναν Ἱερέα ποῦ μὲ διευκόλυνε καὶ τὰ εἶπα ὅλα. Τώρα εἶμαι ἕτοιμος. Θέλω νὰ σᾶς παρακαλέσω γιὰ δύο πράγματα, μετὰ τὴν ἀναχώρησή μου. Πρῶτον, νὰ παραστῆτε στὴν ἐξόδιο ἀκολουθία μου καὶ νὰ μὲ συνοδεύσετε. Δεύτερον, νὰ συμπαρασταθῆτε στὴν γυναῖκα μοῦ ποῦ στενοχωριέται. (Τὴν ὥρα ἐκείνη ἔκλαυσε). Μὲ ρώτησε κάποιος: Δὲν φοβᾶσαι τὸν θάνατο; Τοῦ ἀπάντησα: Ὁ θάνατος εἶναι ὁ πιὸ μεγάλος δημοκράτης, δὲν ἐξαιρεῖ κανέναν. Εὐχαριστῶ γιὰ τὸ τηλεφώνημά σας. Μὲ τονώσατε» (12-9-2012).

Στὸ τέλος τῆς ὁμιλίας του ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε ὅτι αὐτὸς ἦταν πραγματικὰ ὁ Γεώργιος Κολοβός, δηλαδὴ ὁ καλὸς σύζυγος καὶ οἰκογενειάρχης, ὁ ἔντιμος ἄνθρωπος καὶ δήμαρχος, ἀλλὰ καὶ ὁ καλὸς Χριστιανὸς ποὺ προετοιμάσθηκε γιὰ τὸ ταξίδι του. Καὶ κατέληξε ὅτι πάντοτε θὰ θυμᾶται τὸν καλὸ φίλο καὶ συνεργάτη.

Μετὰ τὴν ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὁμίλησαν ὁ Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Γιάννης Μπουλές, ἡ κ. Θεοδώρα Ταμπάκη Πρόεδρος τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου, ὁ κ. Θεοδωρόπουλος, ἡ πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ριζιωτῶν ὁ πρώην Δήμαρχος Βριλησσίων.

  • Προβολές: 2978