Skip to main content

Μνημόσυνο Εὐεργετῶν-Δωρητῶν Ἀπολογισμὸς Ἱδρυμάτων-Κληροδοτημάτων 2012

Τὴν Κυριακὴ 16 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη ἀπὸ τὸ 1996 ἐτήσια ἐκδήλωση γιὰ τοὺς Εὐεργέτες-Δωρητὲς τῆς Ἐπαρχίας μας. Τὸ πρωΐ στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου τελέσθηκε ἀρχιερατικὴ θεία Λειτουργία καὶ μνημόσυνο γιὰ ὅλους τοὺς Εὐεργέτες καὶ Δωρητὲς τῆς πόλεως.

Μνημονεύθηκαν οἱ Εὐεργέτες: οἱ Μητροπολῖτες Σεραφείμ, Χριστοφόρος καὶ Δαμασκηνός, οἱ Δημήτριος καὶ Βασιλικὴ Παπαχαραλάμπους, Γεώργιος καὶ Μαρία Ἀθανασιάδη-Νόβα, Ἀνδρέας Ἀνδρεόπουλος, Ἀνδρέας Τσάρας, Γεώργιος Καπορδέλης, Ἀνδρέας καὶ Ἰουλία Κοζώνη, Γαβριὴλ Οἰκονόμου, Δημήτριος Ἀσημακόπουλος, Δημήτριος Πλούμης, Ἐπαμεινώνδας καὶ Αἰκατερίνη Ἀρβανίτη, Εὐθύμιος Βαρδακουλάς, Δημήτριος καὶ Αἴγλη Μπότσαρη, Λεωνίδας καὶ Πολυξένη Τσώνη, Ἀλτάνη Φλωροπούλου, Ἀθηνᾶ Πλατή, Ἰωάννης Φούτζηλας, Παρασκευὴ καὶ Μιχαὴλ Γαρμανή, Ἀριστοτέλης καὶ Βασιλικὴ Ξανθοπούλου, Ἀριστείδης Καλαρίτης, Ἑλένη Κωταντούλα-Σακελλάρη, Δημήτριος Γαλάνης, Λάμπρος Τζαβέλλας, Λεωνίδας Χαραλάμπους-Κολοκύθας, Νικόλαος Τσάρας, Κωνσταντῖνος Κοζώνης, Γιάννης Βαρδακουλὰς καὶ Ἀντώνιος καὶ Παναγιώτα Ἀναστασοπούλου.

Μνημόσυνο Ευεργετών-Δωρητών Απολογισμός Ιδρυμάτων-Κληροδοτημάτων 2012

Στὴν συνέχεια, μετὰ ἀπὸ τὸ κέρασμα ποῦ προσέφερε ὁ Σύνδεσμος Ἀγάπης τῆς Ἐνορίας στὴν αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀκολούθησε στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Μητροπόλεως ὁ ἐτήσιος δημόσιος ἀπολογισμὸς γιὰ τὰ Ἱδρύματα καὶ Κληροδοτήματα τῆς πόλεως.

Ὁ Μητροπολίτης κ. Ἰερόθεος, ὡς πρόεδρος τοῦ συνόλου σχεδὸν τῶν Ἱδρυμάτων, ἐνημέρωσε τοὺς πολῖτες γιὰ τὰ νέα στοιχεῖα ποῦ προέκυψαν κατὰ τὸ ἔτος 2012 καὶ παρουσίασε τὸν οἰκονομικό τους ἀπολογισμό. Κύρια προβλήματα στὴν λειτουργία τῶν Ἱδρυμάτων καὶ Κληροδοτημάτων ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέφερε τὴν δυκολία εἴσπραξης τῶν ἐνοικίων ἀπὸ τὰ ὁποία κυρίως ἐξυπηρετοῦνται οἱ σκοποί τους, τὴν ὑψηλὴ φορολογία καὶ τὰ πάγια ποσὰ ποῦ ἀπαιτοῦνται γιὰ τὴν διαχείριση, καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν ξεπερασμένη ἀπὸ τὶς συνθῆκες νομοθεσία τοῦ 1939 ποῦ διέπει τὴν λειτουργία τους καὶ συντηρεῖ τὴν γραφειοκρατία.

Συγκεκριμένα:

Γιὰ τὸ Ἵδρυμα Γ. Καπορδέλλη - Ἰω. Ξύκη. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στὴν προσπάθεια ποῦ γίνεται γιὰ τὴν ἀνεύρεση χορηγοῦ - δωρητῆ προκειμένου νὰ ὁλοκληρωθῆ τὸ γηροκομεῖο καὶ νὰ ἐξοπλιστῆ καὶ ἀνέφερε σχετικὲς ἐπιστολὲς ποῦ ἔχουν ἀποσταλῇ στοὺς ὁμογενεῖς τῆς Ἀμερικῆς καὶ σὲ Ἱδρύματα ἐντὸς τῆς Ἑλλάδας ποῦ ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ προσφέρουν

Γιὰ τὸ Ἵδρυμα Παπαχαραλάμπους ἔγινε ἀναφορὰ στὶς προσπάθειες ποῦ καταβλήθηκαν καὶ συνεχίζουν νὰ καταβάλλουν τὰ μέλη τοῦ Δ.Σ. γιὰ τὴν εἴσπραξη τῶν ἐνοικίων τῆς πολυκατοικίας στὸ Κολωνάκι. Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ σημαντικὴ εἶναι ἡ βοήθεια ἀπὸ τὸν Δικηγόρο κ. Δημήτριο Πελέκη ὁ ὁποῖος παρακολουθεῖ προσωπικὰ τὴν ὑπόθεση, προκειμένου νὰ λυθοῦν τὰ προβλήματα καταβολῆς τῶν ἐνοικίων καὶ νὰ ἐκπληρωθοῦν οἱ σκοποὶ τοῦ Ἱδρύματος.

Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τὰ μέλη τῶν Συμβουλίων καὶ Ἐπιτροπῶν, καθὼς καὶ τοὺς γραμματεῖς ἢ βοηθούς του στὸ ἔργο ποῦ ἐπιτελεῖται. Μαζὶ μὲ τὸν Σεβασμιώτατο παρακάθισαν ὁ Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Ἰωάννης Μπουλές, ὁ κ. Παῦλος Παναγιωτόπουλος, ὁ κ. Ἀθανάσιος Νοχὸς ὁ κ. Ἠλίας Δημητρόπουλος καὶ ὁ κ. Σωτήρης Τσιλιγιάννης.

Ὁ κ. Δήμαρχος τόνισε ἰδιαίτερα τὴν διαφάνεια ποῦ ὑπάρχει στὴ διαχείριση καὶ αὐτὸ γιατί ἰδιαίτερα σήμερα θὰ πρέπη νὰ ξέρουν ὅλοι ὅσοι σκέφτονται νὰ διαθέσουν τὰ χρήματά τους γιὰ κοινωφελεῖς σκοποὺς ὅτι αὐτοὶ θὰ ἐπιτευχθοῦν καὶ συνεχάρη τὸν Σεβασμιώτατο ὁ ὁποῖος ἔχει καὶ τὸ κύριο βάρος τῆς λειτουργίας τῶν Ἱδρυμάτων. Ἀκόμα σημείωσε ὅτι αὐτὴ ἡ οἰκονομικὴ ἐνίσχυση, μικρὴ ἢ μεγαλύτερη, ἔχει καὶ ἠθικὴ διάσταση καὶ παράλληλα βοηθᾶ στὴν ἅμιλλα καὶ τὴν προσπάθεια γιὰ ἐπίτευξη ὑψηλῶν στόχων καὶ τελικὰ τὴν δημιουργία μιᾶς καλύτερης Ἑλλάδας.

Ὁ κ. Π. Παναγιωτόπουλος σημείωσε ἰδιαίτερα τὸ ὑψηλὸ ἐπίπεδο τῶν ὑποτρόφων τῆς περιοχῆς μας καὶ τὶς ἐπιτυχίες ποῦ σημειώνουν στὴν καριέρα τους μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν σπουδῶν τους.

Τέλος, ἐπιδόθηκαν τὰ βραβεῖα, οἱ ἔπαινοι, οἱ ὑποτροφίες καὶ τὰ βοηθήματα στοὺς φοιτητές. Σαράντα ἐννέα (49) μαθητὲς καὶ φοιτητὲς ἔλαβαν ἢ θὰ λάβουν μετὰ καὶ τὴν ἔγκριση τῶν ἀποφάσεων ἀπὸ τὴν Διεύθυνση Κληροδοτημάτων τῆς Ἀποκεντρωμένης Διοίκησης 52.600 εὐρώ, ποσὸ σημαντικὸ γιὰ τὶς σπουδές τους στοὺς καιροὺς τῆς κρίσης ποῦ περνᾶμε.

  • Προβολές: 2791