Skip to main content

Κύριο θέμα: Συνάντηση Ὀρθοδόξων Σουηδῶν στὴν Ναύπακτο: Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία στὴν Σουηδία

Τὸ τριήμερο 16-18 Σεπτεμβρίου ἐπισκέφθηκε τὴν Ναύπακτο μιὰ ὁμάδα δεκατριῶν Σουηδῶν Ὀρθοδόξων γιὰ νὰ συναντήση τὸν Μητροπολίτη μας καὶ νὰ συζητήση μαζί του θεολογικὰ θέματα.

Συνάντηση Ορθοδόξων Σουηδών στήν Ναύπακτο. Π. Benedikt Pohjanen - Ναυπάκτου Ἱερόθεος

Σουηδοὶ Ὀρθόδοξοι; Ἦταν ἡ πρώτη μας σκέψη. Δὲν εἶναι ἡ Σουηδία μιὰ χώρα Λουθηρανῶν, Προτεσταντῶν καὶ ἀθέων; Ὑπάρχουν Ὀρθόδοξοι πέρα ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες μετανάστες; Κι ὅμως. Κάπου στὴν Βόρεια Σουηδία, κοντὰ στὸν Ἀρκτικὸ Κύκλο, μὲ τούς -40oc καὶ τὶς τρεὶς μόνον ὧρες ἥλιου τὸν Δεκέμβριο, τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἔκαυσε τὶς καρδιὲς κάποιων ἀνθρώπων καὶ αὐτοὶ μεταστράφηκαν μὲ ζῆλο πρὸς τὴν Ὀρθοδοξία. Ὁ ἐπί κεφαλῆς τους, πρώην λουθηρανὸς πάστορας καὶ τώρα ὀρθόδοξος Ἱερέας, ὁ π. Βενέδικτος, «συνάντησε» τὸν Σεβασμιώτατο κ. Ἰερόθεο τυχαῖα, σὲ ἕνα βιβλιοπωλεῖο, ὅταν βρέθηκε μπροστά του τὸ βιβλίο «Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία» στὴν ἀγγλικὴ μετάφραση. Τὸ πῆρε, τὸ διάβασε, κι αἰσθανόταν «ὅτι ὑπῆρχαν ἄγγελοι στὸ δωμάτιο», ὅπως μᾶς ἐκμυστηρεύτηκε. Ἀπὸ τότε διδάσκει τὰ βιβλία τοῦ Σεβασμιωτάτου σὲ εἰδικὸ Σεμινάριο ποὺ διοργανώνει στὴν Ἐνορία του τὰ τελευταῖα εἴκοσι χρόνια.

Ὁ τρόπος γνωριμίας καὶ ἐπικοινωνίας προκειμένου νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ ταξίδι τους στὴν Ναύπακτο περιγράφεται στὸ πρῶτο ἠλεκτρονικὸ μήνυμα ποὺ ἀπέστειλε ὁ μόνος Ἕλληνας τῆς ὁμάδας, ἰατρὸς Μ.Π., ποὺ ζῆ καὶ ἐργάζεται τὰ τελευταῖα χρόνια στὴν Σουηδία:

«Ἅγιε δέσποτα,

Εἶμαι ἕνας Ἕλληνας ἰατρός, ὁ ὁποῖος πρὶν ἀπὸ ἕξι καὶ πλέον χρόνια ἀναζήτησα ἐπαγγελματικὴ ἀξιοπρέπεια καὶ προοπτικὴ στὴν Σουηδία. Προέρχομαι ἀπὸ τὴν Κ. καὶ ὡς μοναδικό, ἔμμεσο συνδετικὸ κρίκο μὲ τὴν δική σας προσωπικὴ ἱστορία λαμβάνω αὐτοβούλως τὸ θάρρος νὰ ἀναφέρω τὸν π. Χρ. Σ., ἀπὸ τὰ χρόνια σας στὴν Ι.Μ. Ἐδέσσης, ὁ ὁποῖος εἶναι πνευματικὸς τοῦ ἀδερφοῦ μου ἀπὸ ἐτῶν. Γεννήθηκα καὶ μεγάλωσα σὲ ἕνα θεοσεβὲς περιβάλλον καὶ κατ’ εὐλογία Θεοῦ βίωσα καὶ ἐξακολουθῶ νὰ ἔχω τὴν πεποίθηση ὅτι βιώνω τὴν ἐγγύτητα τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στὴν ζωή μου. Στὴν Σουηδία ἀναζήτησα τὴν ἀναφορά μου σὲ ὀρθόδοξες ἐνορίες καὶ αὐτὸ πλούτισε τὴν καθημερινότητά μου μὲ ἀνεκτίμητες εὐλογίες.

Συνάντηση Ορθοδόξων Σουηδών στήν Ναύπακτο. Π. Benedikt Pohjanen - Ναυπάκτου Ἱερόθεος

Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2009, ἔχοντας πλέον ἐγκατασταθῇ στὸ βορειότερο τμῆμα τῆς Σουηδίας (καὶ ὡς ἐκ τούτου ἔχοντας ἀπωλέσει τὴν εὔκολη πρόσβαση σὲ ἑλληνικὴ ἢ σερβικὴ ἐνορία) ἦρθα γιὰ πρώτη φορὰ σὲ ἐπαφὴ μὲ μιὰ πραγματικὰ ἀπομακρυσμένη, ἀλλὰ ὄχι ἀπομονωμένη, σουηδικὴ ὀρθόδοξη κοινότητα. Γιὰ λογαριασμὸ τῆς κοινότητας αὐτῆς σᾶς γράφω τὸ παρόν. Ἡ κοινότητα αὐτὴ ἀποτελεῖ ἀρκετὰ ἀντιπροσωπευτικὸ παράδειγμα ἀντίστοιχων κινήσεων ποὺ ἔλαβαν καὶ λαμβάνουν χώρα σὲ διάφορα μέρη τῆς Σουηδίας.

Κεφαλὴ τῆς ἐνορίας εἶναι ὁ π. Benedikt Pohjanen, ὁ ὁποῖος εἶναι εὐρύτερα γνωστὸς καὶ βραβευμένος συγγραφέας τῆς Σουηδίας μὲ σπουδὲς στὴν θεολογία καὶ τὴν φιλοσοφία. Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς εἶναι ἕνας ἀντιπροσωπευτικὸς βλαστὸς τῆς εὐρύτερης περιοχῆς στὴν ὁποία κατοικῶ, ἀναθρεμμένος μὲ τὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ τῆς κουλτούρας τῆς περιοχῆς αὐτῆς, κουλτούρας ἡ ὁποία προῆλθε ἀπὸ πάντρεμα σουηδικῶν καὶ φινλανδικῶν στοιχείων. Ὑπῆρξε Ἱερέας τῆς προτεσταντικῆς σουηδικῆς ἐκκλησίας, μὲ ἰδιαίτερο κῦρος στὴν περιοχή του, ἀπὸ ὅ,τι ἔμαθα ἀπὸ ἄλλα μέλη τῆς ἐνορίας ποὺ ἔχουν σχέση μαζί του ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν. Διὰ προσωπικῶν γνωριμιῶν, ἐμπειριῶν καὶ μελέτης ἦρθε σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν ὀρθόδοξη θεολογία καὶ ἑλκύστηκε ἀπὸ τὴν αὐθεντικότητά της. Μεταστράφηκε, μαζὶ μὲ τὴν σύζυγό του, σὲ Ὀρθόδοξο πρὸ τοὐλάχιστον 20ετίας καὶ πρὸ 12ετίας χειροτονήθηκε σὲ ὀρθόδοξο Ἱερέα...

Στὴν Ὀρθοδοξία τὸν ἀκολούθησαν κατόπιν παρελεύσεως κάποιων ἐτῶν καὶ δυὸ ἄλλοι πρώην προτεστάντες Ἱερεῖς, μετὰ τῶν συζύγων τους. Αὐτοὶ δὲν προχώρησαν στὴν ὀρθόδοξη ἱερωσύνη. Τὸν π. Benedikt ἀκολούθησαν ἐπίσης καὶ κάποιοι λαϊκοὶ καὶ μιὰ μικρὴ ἐνορία σχηματίστηκε, ἡ ὁποία κατὰ καιροὺς πλαισιώθηκε ἀπὸ φινλανδούς, Ρώσους καὶ Ἕλληνες Ὀρθοδόξους. Κατάφερε τὸ ζεῦγος Pohjanen νὰ ἀνεγείρη ἕναν περικαλλῆ ναό, ὁ ὁποῖος ἁγιογραφήθηκε μὲ ἐπιμέλεια ἀπὸ τὴν πρεσβυτέρα Monica Pohjanen, ἡ ὁποία ἔχοντας ἐκ τῶν προτέρων κλίση στὴν ζωγραφικὴ διδάχτηκε τὴν ἁγιογραφία στὸ μοναστήρι τοῦ Βάλαμο στὴν νοτιοανατολικὴ Φινλανδία. Ἀπὸ τὸ μοναστήρι αὐτὸ ἔλαβε ὁ π. Benedikt καὶ τὴν βασικὴ ἱερατική του κατάρτιση. Ἀπὸ τὰ πρῶτα στάδια τῆς γνωριμίας μας μοῦ ἔκανε λόγο ὁ π. Benedikt γιὰ τὴν θετικὴ ἐπίδραση ποὺ εἶχαν ἐπάνω του δικά σας συγγράμματα, τὰ ὁποία μελέτησε στὴν ἀγγλική τους μετάφραση. Συζήτησε ἐπίσης μαζί μου τὴν σκέψη του νὰ σᾶς καλέση στὴν Σουηδία νὰ δώσετε σειρὰ διαλέξεων στὴν μικρή μας ὁμήγυρη, τὴν ὁποία ὁ ἴδιος φροντίζει νὰ ἐφοδιάζη πνευματικὰ μέσῳ σεμιναρίων περὶ θεμάτων δογματικῶν καὶ λειτουργικῶν.

Συνάντηση Ορθοδόξων Σουηδών στήν Ναύπακτο. Π. Benedikt Pohjanen - Ναυπάκτου Ἱερόθεος

Στὴν ἰδέα νὰ μεσολαβήσω γιὰ τὴν πρόσκλησή σας στὴν Σουηδία ἤμουν ἰδιαίτερα θετικὸς ἀπὸ τὴν ἀρχή, ἀφοῦ ἡ σπουδή σας περὶ τοῦ θέματος τῆς ὀρθόδοξης ψυχοθεραπείας μοῦ εἶναι ἰδιαίτερα ἑλκυστική. Θὰ ἤθελα ὅμως νὰ βοηθήσω αὐτὴν τὴν κοινότητα ἀκόμη καὶ ἂν δὲν εἶχα προσωπικὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὰ συγγράμματά σας. Πῆρε κάποιον καιρὸ μέχρι ἡ σκέψη περὶ ἑνὸς ρεαλιστικοῦ πλαισίου ἐπικοινωνίας μαζί σας νὰ ὠριμάση καὶ νὰ ὑλοποιηθῇ διὰ τοῦ παρόντος γράμματος, ἂν καὶ κάπως διαφοροποιημένη ὡς πρὸς τὸ περιεχόμενό της. Ἐπιθυμία, λοιπόν, ἅγιε δέσποτα, τῆς κοινότητας, ἐκ μέρους τῆς ὁποίας σᾶς γράφω, ἀλλὰ καὶ ἐμοῦ προσωπικῶς, εἶναι νὰ μᾶς δοθῇ ἡ δυνατότητα νὰ ἔρθουμε ἐμεῖς νὰ συναντήσουμε ἐσᾶς. Θέλουμε γιὰ τὴν ἀκρίβεια νὰ διοργανώσουμε ἕνα ὀλιγοήμερο σεμινάριο ὀρθοδόξου πίστεως καὶ λειτουργικῆς ζωῆς σὲ χῶρο τῆς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου. Ἐπιθυμία εἶναι τὸ σεμινάριο αὐτὸ νὰ γίνη κατὰ τὸ ἐρχόμενο καλοκαίρι καὶ ἡ δική σας ἐνεργὴς συμμετοχὴ στὶς ἐργασίες τοῦ σεμιναρίου θεωρεῖται ἀναντικατάστατη.

Κατανοοῦμε ὅτι οἱ συγκυρίες γιὰ τὴν Ἑλλάδα (καὶ ἐνδεχομένως καὶ τὴν Μητρόπολη Ναυπάκτου) εἶναι δύσκολες καὶ δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ ἐπιβαρύνουμε τὴν Μητρόπολη ἀλλὰ καὶ ἐσᾶς προσωπικῶς. Ἴσως, ὅμως, ἅγιε δέσποτα, εἶναι αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ δυσκολία τῶν συγκυριῶν ποὺ καθιστᾶ ἰδιαιτέρως σημαντικὴ τὴν ἐνίσχυση πνευματικῶν δεσμῶν μεταξὺ ἀνθρώπων ποὺ ἀναζητοῦν τὴν ἀλήθεια στὴν Ὀρθοδοξία καὶ ὑποβάλλονται σὲ θυσίες γι' αὐτό.

Στὸν ἀκόλουθο σύνδεσμο μπορεῖτε νὰ δῆτε λίγο ἀπὸ τὴν δραστηριότητα τοῦ π. Benedikt...

http://www.kristiforklaring.se/index.htm

Ἐπικαλούμενος τὶς πατρικές σας εὐχὲς ἀναμένω ἀπάντησή σας, ἀλλὰ καὶ ἐρωτήσεις σας!

Μ.Π. I. Σουηδία».

Ἔτσι, πραγματοποιήθηκε αὐτὸ τὸ ταξίδι-Σεμινάριο τῶν μελῶν τῆς ὀρθοδόξου αὐτῆς κοινότητος.

Τὴν ὁμάδα ἀποτελοῦσαν ἄνθρωποι ὑψηλοῦ μορφωτικοῦ καὶ ἐπαγγελματικοῦ ἐπιπέδου: –Διάκονος, κοινωνικὸς λειτουργὸς στὴν ὑποδοχὴ παιδιῶν μεταναστῶν. –Ἰατρός, διευθυντὴς Κλινικῆς, πρ. πάστορας. –Θεραπευτὴς καὶ ἐκπαιδευτὴς θεραπευτῶν νέων μὲ ἐθισμὸ στὰ ναρκωτικά, στὸ ἔγκλημα κλπ. –Ζωγράφος καὶ Ἁγιογράφος. –Ψυχολόγος γιὰ παιδιὰ προσχολικῆς ἡλικίας, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἐνήλικες. –Ψυχοθεραπευτὴς οἰκογενείας. –Ἰατρὸς στὸν σουηδικὸ στρατό. –Καθηγήτρια. –Ὀδοντίατρος, πρ. λουθηρανὴ διακόνισσα. –Ἱστορικὸς πολιτισμοῦ. –Καθηγητὴς Πανεπιστημίου στὴν ἑλληνικὴ καὶ ρωσικὴ φιλοσοφία.

Ὅλοι αὐτοὶ ξεκίνησαν τὸ μακρινὸ ταξίδι ὄχι γιὰ νὰ ἐπισκεφθοῦν τὰ ἑλληνικὰ νησιὰ καὶ τὶς ἀκρογιαλιές μας, ὄχι γιὰ τὰ τουριστικὰ ἀξιοθέατα, ἀλλὰ γιὰ νὰ τροφοδοτηθοῦν πνευματικὰ καὶ νὰ λύσουν θεολογικὲς ἀπορίες. Ὅπως φάνηκε ἀπὸ τὶς ἐρωτήσεις τους, ἦρθαν καλὰ προετοιμασμένοι. Εἶχαν ἤδη διαβάσει τὰ βιβλία τοῦ Σεβασμιωτάτου ποὺ κυκλοφοροῦν στὴν ἀγγλικὴ γλῶσσα (δὲν ἔχουν μεταφρασθῆ ἀκόμη στὰ σουηδικὰ) ἢ τὰ εἶχαν διδαχθῇ στὰ σεμινάρια ποὺ διοργανώνει ὁ π. Βενέδικτος καὶ οἱ ἐρωτήσεις ἦταν πολὺ συγκεκριμένες. Γιὰ παράδειγμα:

Ἡ ψυχὴ ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸ λογιστικό, τὸ θυμικὸ καὶ τὸ ἐπιθυμητικὸ μέρος. Ἂν θεραπευθῇ τὸ λογιστικὸ καὶ τὸ θυμικό, μὲ τὴν μέθοδο ποὺ περιγράφετε, μποροῦμε νὰ περιμένουμε νὰ θεραπευθῇ ἔτσι καὶ τὸ ἐπιθυμητικὸ μὲ τὰ πάθη του; Ποιά μέθοδο ψυχοθεραπείας θὰ προτείνατε νὰ χρησιμοποιῶ ὡς Ὀρθόδοξος σὲ ἀσθενεῖς ποὺ δὲν εἶναι ὀρθόδοξοι; Στὴν ἐποχή μας κυκλοφοροῦν πολλὲς θεωρίες καὶ πολλὲς σχολὲς ποὺ ἰσχυρίζονται πῶς προσφέρουν θεραπεία. Ἐσεῖς ἔχετε νὰ μᾶς δείξετε θεραπευμένους ἀνθρώπους; Ποιά εἶναι ἡ μέθοδος γνωριμίας μὲ τὸν Θεό; Τὴν γνωρίζετε; Ποιὲς ψυχολογικὲς σχολὲς ταιριάζουν μὲ τὴν ὀρθόδοξη διδασκαλία καὶ πῶς θὰ μποροῦσα νὰ τὶς χρησιμοποιήσω; Ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖται ἀπὸ ψυχὴ καὶ σῶμα. Σύμφωνα μὲ αὐτὰ ποὺ μαθαίνουν οἱ νέοι σήμερα ὑπάρχει μόνο σῶμα, δὲν ὑπάρχει τὸ ψυχικὸ κομμάτι, ὁπότε δὲν καταλαβαίνουν γιατί νὰ φροντίζουν τὴν ψυχή. Πῶς μποροῦμε νὰ τὸ ἀντιμετωπίσουμε αὐτό; Ὁ ἄνθρωπος ἔχει πέντε αἰσθήσεις ποὺ ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸν αἰσθητὸ κόσμο. Ἐπιπλέον ὑπάρχει ὁ νοὺς μὲ τὸν ὁποῖο μπορεῖ νὰ ἐπικοινωνῇ μὲ τὴν πραγματικότητα τοῦ Θεοῦ. Θὰ μπορούσατε νὰ πῆτε ὅτι κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο χρησιμοποιεῖτε τὴν ἔκφραση ὅτι ὁ νοῦς εἶναι τὸ μάτι τῆς ψυχῆς; Ἡ σωματικὴ ὅραση εἶναι μία ἀπὸ τὶς πέντε σωματικὲς αἰσθήσεις, θὰ μπορούσατε νὰ πῆτε μὲ κάποια ἀντιστοιχία ὅτι ὑπάρχουν περισσότερες τῆς μιᾶς αἰσθήσεις τοῦ νοῦ, δηλαδὴ νὰ μιλήσουμε γιὰ ἀκοὴ τοῦ νοῦ ἢ ἁφὴ τοῦ νοῦ κλπ.; Ἔχουμε πεὶ ὅτι ἡ ψυχὴ διαιρεῖται σὲ τρία μέρη. Ἐπίσης γράφετε ὅτι ὁ ἄγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς μιλάει γιὰ νοῦ, λόγο καὶ πνεῦμα καὶ ὁ νοὺς εἶναι ἡ δύναμη τῆς ψυχῆς, λόγος ἡ προσευχὴ κλπ. Λέμε ὅτι ὁ ἄγιος Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης μιλάει γιὰ τὸ θυμικό, τὸ παθητικό... Πῶς συνδυάζονται αὐτὰ τὰ δύο καὶ πῶς συνδέονται αὐτά; Εἴπατε ὅτι ἡ λογικὴ δὲν μπορεῖ νὰ ἐξηγήση τὰ πάντα, ἀλλὰ διαβάζοντας πρόσφατα δύο διαφορετικὰ σουηδικὰ βιβλία, σύγχρονα, μὲ ψυχιατρικὸ ἐνδιαφέρον, καταλαβαίνω ὅτι ἡ τελευταία τάση σὲ αὐτὸ ποὺ ὀνομάζουμε ψυχιατρικὴ εἶναι ὅτι πιέζουν πολὺ καὶ λένε αὐτολεξεὶ ὅτι εἴμαστε ὁ ἐγκέφαλός μας. Δηλαδή: Ξεχάστε ὅλα αὐτὰ ποὺ ξέρατε περὶ ψυχῆς καὶ ὁτιδήποτε μεταφυσικό, εἴμαστε ὁ ἐγκέφαλός μας. Τὸ ἔχουμε πλέον κατοχυρώσει μὲ τὴν ἔρευνα ποὺ κάναμε. Ὁπότε ἐδῶ ὑπάρχει ἐνδιαφέρον. Πῶς νὰ ἀπαντήσουμε; Συμφωνεῖτε μὲ τὴν θεραπευτικὴ μέθοδο τῶν "δώδεκα βημάτων" ποὺ ἔχει πολλὰ στοιχεῖα θρησκευτικά; Τί σημαίνει γιὰ ἐσᾶς τὸ ὅτι ἔχετε ὑπάρξει πνευματικὸ τέκνο τοῦ π. Σωφρονίου καὶ τοῦ ἁγ. Σιλουανοῦ; Λέτε ὅτι ἡ θεολογία δὲν ἔχει σχέση μὲ τὴ φιλοσοφία. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς χρησιμοποιεῖ ὅμως πολὺ καλὰ τὴν Ἀριστοτελικὴ φιλοσοφία στὸ ἔργο τοῦ "Ὑπὲρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων". Μήπως εἶναι τελικὰ ἀπαραίτητη ἡ φιλοσοφία στὴ θεολογία; κ.ἄ.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀφιέρωσε ὅλο τὸ πρωὶ καὶ τὸ ἀπόγευμα ἐπὶ δυὸ ἡμέρες γιὰ νὰ ἀπαντάη στὰ ἐρωτήματα ποὺ τέθηκαν, ἀφοῦ πρῶτα ἔκανε μιὰ εἰσαγωγὴ κατάλληλη γιὰ προσηλύτους Χριστιανοὺς ποὺ ἀναζητοῦν τὴν ὀρθόδοξη πίστη. Εἶχε ἔτσι τὴν εὐκαιρία νὰ παρουσιάση σὲ ἕνα ἔντονα διψασμένο ἀκροατήριο ὁλοκληρωμένα τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας γι' αὐτὰ τὰ θέματα. Τόνισε ὅτι ἡ θεολογία εἶναι μιὰ ἐμπειρικὴ ἐπιστήμη, ὅπως ἡ φυσικὴ καὶ ἡ ἰατρική, καὶ ὄχι φιλοσοφικὸς στοχασμός. Στὴν ἐφαρμογή της αὐτὴ ἡ ἐπιστήμη ἁγιάζει τοὺς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τὴν ἀπόδειξη τῆς ὀρθότητας τῆς θεραπείας της. Ἀντίθετα, οἱ διάφορες σχολὲς τῆς ψυχολογίας καὶ τῆς ψυχοθεραπείας δὲν γνωρίζουν τὸν ὑγιῆ, προπτωτικὸ ἄνθρωπο, παρὰ μόνο τὸν μεταπτωτικό, ἐμπαθῆ ἄνθρωπο. Ὡς μιὰ καλὴ μέθοδο ποὺ μπορεῖ νὰ ἐφαρμοσθῇ σὲ μή-Ὀρθοδόξους ἀσθενεῖς πρότεινε τὴν ὑπαρξιακὴ ψυχολογία τοῦ Βίκτορ Φράνκλ, ἡ ὁποία ἐπικεντρώνεται στὴν εὕρεση νοήματος στὴν ζωή.

Ἐπίσης, ἀνέπτυξε τὰ σχετικὰ μὲ τὴν ἀσκητικὴ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ὁμίλησε γιὰ τὴν θεολογία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ἀναφέρθηκε στὸ τί ἔχει νὰ πὴ ἡ Ἐκκλησία στὴν σύγχρονη ἐποχὴ μὲ τὶς ἐπιστημονικὲς γνώσεις στὴν βιολογία, τὴν φιλοσοφία, τὴν κοινωνιολογία, τὴν ψυχολογία καὶ γενικὰ ἀπάντησε διεξοδικὰ καὶ πρακτικὰ σὲ ὅλες τὶς ἐρωτήσεις ποὺ τοῦ ὑπεβλήθησαν.

Οἱ συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία στὸν Ι. Ν. Ἁγίου Δημητρίου ὅπου χοροστάτησε καὶ ἔψαλε ὁ Σεβασμιώτατος, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Τιμίου Προδρόμου Βομβοκοῦ, στὸ Ἐπισκοπεῖο καὶ στὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο Παναγίας Γοργοεπηκόου. Οἱ συζητήσεις γίνονταν ἄλλοτε στὰ ἑλληνικά-σουηδικά, μὲ μεταφραστὴ τὸν Ἕλληνα γιατρὸ Μ.Π., καὶ ἄλλοτε στὰ ἑλληνικά-ἀγγλικὰ μὲ μεταφραστὴ τὸν κ. Ἀναστάσιο Φιλιππίδη, καὶ διαρκοῦσαν 7-8 ὧρες ἡμερησίως. Τέλος, τὴν δεύτερη ἡμέρα παρετέθη πλούσιο γεῦμα στοὺς ἐπισκέπτες, σὲ χριστιανικὸ σπίτι τῆς Ναυπάκτου, καὶ εἶχαν ἔτσι τὴν εὐκαιρία νὰ γνωρίσουν καὶ τὴν πατροπαράδοτη ἑλληνικὴ φιλοξενία.

Κατὰ τὴν τελευταία συνάντηση ἀνταλλάχθηκαν ἀναμνηστικὰ δῶρα καὶ ὁ π. Βενέδικτος εὐχαρίστησε τὸν Σεβασμιώτατο μὲ τὰ ἑξῆς λόγια:

«Σεβασμιώτατε καὶ ἁγία Ἡγουμένη, Ὅταν ὁ ἄνθρωπος πιστεύη σὲ κάτι, αὐτὸ πραγματοποιεῖται. Ἐμεῖς, πιστεύαμε ὅτι κάποια στιγμὴ θὰ ἐρχόμασταν ἐδῶ στὴν Ναύπακτο καὶ θὰ συναντούσαμε τὸν Μητροπολίτη Ἰερόθεο. Ἔχουμε μιλήσει γι’ αὐτὸ ἀπὸ πολὺν καιρό, ἀπὸ τὴν πρώτη φορὰ ποὺ διαβάσαμε τὸ βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία. Ἔχω διαβάσει πολλὰ βιβλία στὴν ζωή μου, ἀλλὰ μερικὰ βιβλία μοῦ ἔχουν δώσει σημαντικὲς ἐμπειρίες. Ἀνάμεσα σὲ αὐτὰ εἶναι τὰ βιβλία τοῦ ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, τοῦ Μπουλγκάκωφ, τοῦ Φλορένσκι, τοῦ Φλωρόφσκι, καὶ διαβάζοντας αὐτὰ τὰ βιβλία ἔχω νιώσει ὅτι τὸ δωμάτιο γεμίζει ἀπὸ χαρὰ καὶ φῶς καὶ μέσα σὲ αὐτὰ συγκαταλέγω καὶ τὰ βιβλία τοῦ Μητροπολίτου Ἱεροθέου. Μέσα ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἐμπειρία τῶν βιβλίων σας πιστεύω ὅτι ὑπάρχει ἐλπίδα γιὰ τὴν χριστιανικὴ πίστη. Εἶναι ἕνας ἐπαναστατικὸς τρόπος σκέψης, ὁ ὁποῖος παρ’ ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι καινούριος, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ οἱ Πατέρες ἔχουν πεὶ ἑρμηνεύεται στὴν σύγχρονη ἐποχή, ὅπου ἡ ἀνάγκη εἶναι πολὺ μεγάλη.

Πρόκειται νὰ συνεχίσουμε νὰ μελετοῦμε αὐτὰ τὰ βιβλία καὶ ἐλπίζω ὅτι ὁ Μητροπολίτης καταλαβαίνει ὅτι τὸν ἔχουμε ἀκούσει μὲ μεγάλη προσήλωση. Ἔχετε ἀνοίξει ἕνα παράθυρο ἐλπίδας σήμερα, ὅτι θὰ μπορούσαμε νὰ κανονίσουμε-ἑτοιμάσουμε ἕνα σπίτι γιὰ σᾶς στὴν Σουηδία. Τὸ σπίτι ὑπάρχει ἤδη, ὅπως σᾶς εἴπαμε καὶ ἐρχόμαστε μὲ τὴν πρόσκληση γιὰ τὴν Σουηδία καὶ φυσικὰ αὐτὴ ἡ πρόσκληση ἀπευθύνεται καὶ στὸν ἐξαίρετο μεταφραστή, τὸν Τάσο. Ὁ ἴδιος μιλάω τρεὶς γλῶσσες καὶ ἔχω μεταφράσει πολὺ στὴν ζωή μου, ἀλλὰ πρέπει νὰ παραδεχτῶ ὅτι αὐτὸ ἦταν κάτι τὸ ἐκπληκτικό.Καί σᾶς εὐχαριστοῦμε πολὺ ἐκ καρδίας γι’ αὐτὴν τὴν φιλοξενία... Νιώθουμε ὅτι ἔχουμε γίνει δεκτοὶ ἐδῶ ὡς βασιλιᾶδες καὶ βασίλισσες! Καὶ ὄχι μόνο ὅτι ἔχουμε γίνει καλοδεχούμενοι, ἀλλὰ ἔχουμε μάθει καὶ πολλά. Καὶ ὅπως εἴπατε στὸ αὐτοκίνητο καθ’ ὁδὸν πρὸς τὰ ἐδῶ, ἀρχίζω νὰ πιστεύω ὅτι ἀρχίζω νὰ θεραπεύομαι. Ἀλλά, ὅπως ἔχουμε πεί, τὸ νὰ θεραπευθῇ κάποιος εἶναι πολὺ μεγάλη κουβέντα γι’ αὐτὸ εἶμαι ἐπιφυλακτικός...

Πάντως κάτι ἔχει συμβεῖ σὲ ὅλους μᾶς ἐδῶ στὴν Ναύπακτο. Δὲν πρόκειται νὰ ξεχάσουμε αὐτὲς τὶς ἡμέρες καὶ πιστεύω ὅτι αὐτὸ ποὺ λέω ἀντικατοπτρίζει ὅλων τὴν αἴσθηση. Μᾶς ἔχουν ἀγγίξει αὐτὲς οἱ συζητήσεις καὶ μᾶς ἔχουν συγκλονίσει. Ὁ ἴδιος πρέπει νὰ ὁμολογήσω ὅτι σχεδὸν ἔχω φτάσει στὸ σημεῖο νὰ κλάψω, νὰ ἀρχίσουν τὰ δάκρυα σὲ πολλὰ σημεῖα, ἀλλὰ ἐφ' ὅσον εἶμαι Ὀρθόδοξος Χριστιανός, πρέπει νὰ κρατιέμαι γιὰ νὰ μὴν πιστεύω ὅτι αὐτὸς ὁ συναισθηματισμὸς εἶναι τοῦ νοός».

Καὶ γιὰ ὅσους ἀπὸ ἐμᾶς γίναμε κατὰ τὸν ἕναν ἢ ἄλλο τρόπο μάρτυρες τοῦ εὐλογημένου αὐτοῦ σεμιναρίου, ἡ ἐμπειρία ἦταν μοναδική.

Α.Φ.-Α.Κ.

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 3238