Skip to main content

«Μὲ ἀφορμὴ ἕνα νέο βιβλίο»

Στὶς 3 Αὐγούστου 2012, στὸν κῆπο τοῦ ἀρχοντικοῦ Μπότσαρη, πραγματοποιήθηκε ἡ ἐκδήλωση γιὰ τοὺς Ναυπακτίους συγγραφεῖς «Μὲ ἀφορμὴ ἕνα νέο βιβλίο», ποῦ συνδιοργάνωσαν ὁ Δῆμος Ναυπακτίας καὶ ἡ Παπαχαραλάμπειος Δημόσια Κεντρικὴ Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου. Παρουσιάστηκαν τὰ νέα βιβλία ποῦ ἐκδόθηκαν ἀπὸ πέρυσι τὸ καλοκαίρι μέχρι σήμερα. Ἀπὸ αὐτά, τὰ μισὰ ἀναφέρονται στὴν Ναύπακτο καὶ τὴν Ναυπακτία ἐνῷ τὰ ὑπόλοιπα εἶχαν ποικίλη θεματολογία καὶ γράφηκαν ἀπὸ Ναυπάκτιους συγγραφεῖς. Τὸ συντονισμὸ τῆς παρουσίασης τῶν βιβλίων εἶχε ὁ ἐπίτιμος πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας Ναυπακτιακῶν Μελετῶν κ. Χαράλαμπος Χαραλαμπόπουλος. Τὰ βιβλία παρουσιάστηκαν ἀπὸ τὶς κυρίες Κατερίνα Νάστου καὶ Τζίνα Παπαϊωάννου.

«Μέ αφορμή ένα νέο βιβλίο» Ἀρχοντικό Μπότσαρη, 3 Αυγούστου 2012.

Ὁ Σεβασμιώτατος στὸν σύντομο χαιρετισμό του μίλησε γιὰ τὸν λόγο, ποῦ ἀπὸ προφορικὸς ἔγινε γραπτός. Ὁ προφορικὸς λόγος προϋποθέτει τὰ ὄντα, τὶς ἔννοιες καὶ τὴν γλῶσσα ποῦ διαχειρίζεται τὶς ἔννοιες καὶ τὶς ἐκφράζει. Ὁ γραπτὸς λόγος προϋποθέτει τὸ κείμενο –ἀπὸ τὸ ρῆμα κεῖμαι, δηλαδὴ αὐτὸ ποῦ κεῖται κάπου, σὲ ἕνα βιβλίο ἀκίνητο– καὶ τὸν ἀναγνώστη ποῦ ἀναγνωρίζει, ἀνακαλύπτει τὸ κείμενο, τοῦ δίνει καὶ πάλι σάρκα καὶ ὀστᾶ καὶ στὴν οὐσία τὸ ξαναδημιουργεῖ. Ἔτσι κάθε ἀνάγνωση εἶναι μιὰ νέα δημιουργία. Μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις καλωσόρισε καὶ συνεχάρη καὶ τοὺς Ναυπακτίους συγγραφεῖς-δημιουργοὺς καὶ τοὺς ἀναγνῶστες-συνδημιουργοὺς τῶν βιβλίων.

Ὁ Ἀντιδήμαρχος Σταυρόπουλος ὑπογράμμισε τὴν εὐεργεσία τῆς λειτουργίας τῆς Παπαχαραλαμπείου Δημοσίας Βιβλιοθήκης, καθὼς καὶ τῆς παρουσίας πολλῶν ἀνθρώπων τῶν γραμμάτων στὴν Ναυπακτία.

Τὴν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Ἰωάννης Μπουλές, ὁ ὁποῖος συνεχάρη τοὺς δημιουργοὺς καὶ τοὺς συντελεστὲς τῆς ἐκδήλωσης, κυρίως δὲ τὸν Διευθυντὴ τῆς Βιβλιοθήκης κ. Ἰωάννη Χαλάτση.

Παρουσιάστηκαν τὰ παρακάτω βιβλία: Βιβλία ποῦ ἀναφέρονται στὴν Ναύπακτο καὶ στὴν Ναυπακτία: –Στάθη Λουκόπουλου: Δῆμος Ναυπάκτου 1975-2010, τριανταπέντε χρόνια Αὐτοδιοικητικῆς πορείας, –Γιάννη Μήλιου: Ἡ γειτονιὰ τοῦ Ἀϊ-Δημήτρη μὲ τοὺς Γαβριάδες της, –Γεωργίου Παπαθανασίου: Ἀνθοφυταίων Ναυπακτίας ἱστορίες, –Τάκη Τσονάκα –Μπουλιάρικα μιὰ συνθηματικὴ γλῶσσα τῶν Κραβάρων: λεξικό, –Βασίλη Χρυσανθόπουλου: Περιπέτειες τῆς ζωῆς μου (αὐτοβιογραφία), –Γρηγόρη Βαρελᾶ: Γυμνάσιο Ναυπάκτου (λεύκωμα), –Βασίλη Λουκόπουλου: Lepanto Τοπία: οἰκολογικὴ τάξη καὶ ἔμπνευση (λεύκωμα), –Τάσου Ξύδη, Ἐπιμ.: Πράσινο + Μπλὲ (συμπλήρωση 3 χρόνια) –Μάρκου Μεντζά, Ἐπιμ.: Περιοδικὸ «Ἡ Δάφνη».

Βιβλία ποῦ ἔγραψαν Ναυπάκτιοι δημιουργοί: Μητροπολίτη Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου: -π. Ἰωάννης Σ. Ρωμανίδης: ἕνας κορυφαῖος δογματικὸς θεολόγος τῆς Ὀρθόδοξης Καθολικῆς Ἐκκλησίας, -Μεταφράσεις, μυστήρια καὶ ἄσκηση, καί -Ἐνιαύσιον 2011, Ἄρη Διαμαντόπουλου: Ὁ Πλατωνικὸς ἡγέτης, –Δημητρίου Κουτρούμπα: Ἀπελευθερωτικοὶ ἀγῶνες μετὰ τὸ 1821, – Θανάση Παπαθανασόπουλου: Τὸ ἀνθισμένο δένδρο (ποιήματα), Χρύσας Τσαρούχη: Διάταξη διαψεύσεων (ποιήματα), –Μαρίας Σφήκα: Εἰσαγωγὴ στὶς πονηρίες τῆς χαρᾶς (ποιήματα), –Ἀφροδίτης Ντότσικα, Τὰ ποιήματα τῆς καρδιᾶς μου, –Γιάννη Κουλοτούρου: Ἀλλοτινοί μου χρόνοι.

Στὸ δεύτερο μέρος τῆς ἐκδήλωσης ἔγινε τιμητικὴ ἀναφορὰ στὴν μνήμη δυὸ Ναυπακτίων δημιουργῶν, τῆς Ἄσπας Ξύδη καὶ τοῦ Παναγιώτη Χριστόπουλου.

Τέλος, ἀκολούθησε ὀλιγόλεπτο βίντεο τῶν ἐκδηλώσεων τῆς καλοκαιρινῆς ἐκστρατείας τῆς Βιβλιοθήκης μὲ τίτλο «Διαδρομὲς μὲ Πυξίδα τὴ Βιβλιοθήκη» μὲ πρωταγωνιστὲς τοὺς μικροὺς δημιουργοὺς τῆς πόλης.

  • Προβολές: 2750