Skip to main content

Εἰδήσεις - Φωτογραφικὰ στιγμιότυπα

Κατασκηνώσεις Μητροπόλεως

Α. «Ἡ Ἐλπίδα τοῦ κόσμου»

Κατασκηνώσεις Ι. Μητροπόλεως 2012, «Η Ελπίδα τού κόσμου»

Ἀπὸ 10-21 Ἰουλίου ἔ.έ πραγματοποιήθηκε ἡ πρώτη κατασκηνωτικὴ περίοδος ποὺ ἦταν τῶν κοριτσιῶν. Φιλοξενήθηκαν πενῆντα πενῆντα πέντε κορίτσια, μαθήτριες Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καὶ Λυκείου.

Τὴν Τρίτη στὶς 10 τοῦ μηνὸς ἔγινε ὁ ἁγιασμὸς καὶ ἡ ὀνοματοδοσία τῆς κατασκήνωσης ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη μας κ. Ἰερόθεο. Τὸ ὄνομα ποὺ δόθηκε ἦταν: «Ἡ ἐλπίδα τοῦ κόσμου».

Κατὰ τὴν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε ὅτι οἱ ἄνθρωποι στὰ πλαίσια τῆς σημερινῆς οἰκονομικῆς κρίσης, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε δυσπραγία καὶ δυσκολία πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζουν τὰ προβλήματα τῆς ζωῆς μὲ αἰσιοδοξία καὶ ἐλπίδα. Καὶ ἡ ἐλπίδα εἶναι ὁ Χριστός.

Τὰ ὀνόματα τῶν πέντε ὁμάδων ἦταν: «Τὸ φῶς τοῦ κόσμου», «Ἡ Πάντων Χαρά», «Κιβωτὸς σωτηρίας», «Εὐαγγελιζόμενοι τὰ ἀγαθὰ» καὶ «Χοροὶ Μαρτύρων καὶ Ὁσίων». «Τὸ Φῶς τοῦ κόσμου» εἶναι ὁ Χριστός, «Ἡ κιβωτὸς τῆς σωτηρίας» εἶναι ἡ Ἐκκλησία, «Ἡ πάντων χαρὰ» εἶναι ἡ Θεοτόκος, «Οἱ εὐαγγελιζόμενοι τὰ ἀγαθὰ» εἶναι οἱ Ἀπόστολοι. Συνεπῶς, ὁ Χριστός, ἡ Παναγία, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, οἱ Μάρτυρες καὶ οἱ Ὅσιοι συνιστοῦν τὴν Ἐλπίδα τοῦ Κόσμου.

Κατὰ τὴν διάρκεια αὐτῆς τῆς περιόδου, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν μελέτη ἁγιογραφικῶν χωρίων, ἀναπτύχθηκαν θεολογικὰ θέματα σχετικὰ μὲ τὰ ὀνόματα τῶν ὁμάδων καὶ ἄλλα ἐγκυκλοπαιδικά, ἱστορικὰ καὶ ἰατρικὰ θέματα ἀπὸ εἰδικοὺς ὁμιλητές, ὅπως ὁ κ. Θωμᾶς Παναγιωτόπουλος καὶ οἱ ὀδοντίατροι τοῦ Κέντρου Ὑγείας Π. Ἀργυρὸς καὶ Δ. Μάντζιος. Τὰ παιδιὰ ἔμαθαν νὰ κάνουν διάφορες κατασκευὲς μὲ τὶς κ. Ἑλένη καὶ Ζωὴ Καραγιάννη, ἔμαθαν τὴν κατασκευὴ τοῦ προσφόρου ἀπὸ τὴν κ. Χριστίνα Καρανικόλα, ἔπαιξαν σὲ ὀργανωμένα πρωταθλήματα, κολύμπησαν στὴν θάλασσα, χάρηκαν τὸν ἥλιο, ἀλλὰ καὶ τὸν ἴσκιο κάτω ἀπὸ τὰ πεῦκα τῆς κατασκήνωσης, ἐπικοινώνησαν μὲ τὴν ἀρχηγό, τὰ στελέχη τῆς κατασκήνωσης καὶ μεταξύ τους, συζήτησαν προβλήματα, χάρηκαν ὄμορφες στιγμές, δημιούργησαν ὑγιεῖς φιλίες.

Πολλὰ ὠφελήθηκαν οἱ κατασκηνώτριες ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἤρεμη, χαρούμενη καὶ ἐποικοδομητικὴ περίοδο καὶ αὐτὸ ὀφείλεται στὸν ὑπεύθυνο ἱερέα, π. Θωμᾶ Βαμβίνη, στὴν ἀρχηγὸ τῆς κατασκήνωσης ἰατρὸ κ. Ἀναστασία Πανταζοπούλου, καθὼς καὶ στὰ ὑπόλοιπα ἔμπειρα στελέχη: Τὴν ὑπαρχηγὸ κ. Κατερίνα Παπαβαρνάβα, τὸ ἐπιτελεῖο μὲ τὴν κ. Καρανικόλα Αἰκατερίνη καὶ τὶς καλὲς ὀμαδάρχισσες.

Στὴν κουζίνα διακόνησαν μαζὶ μὲ τὶς δύο ἐντεταλμένες μαγείρισσες κυρίες ἀπὸ τοὺς Συνδέσμους Ἀγάπης τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καὶ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου.

Κ.Καρ.

Β. «Εὐλογημένο Καταφύγιο»

Κατασκηνώσεις Ι. Μητροπόλεως 2012, «Ευλογημένο Καταφύγιο»Τὸ διάστημα 23 Ἰουλίου – 2 Αὐγούστου πραγματοποιήθηκε (καὶ ἤδη βρίσκεται σὲ ἐξέλιξη τὴν ὥρα ποὺ γράφονται αὐτὲς οἱ γραμμὲς) ἡ δεύτερη κατασκηνωτικὴ περίοδος γιὰ τὰ ἀγόρια. Τὸ ὄνομα τῆς Κατασκήνωσης, τὸ ὁποῖο ἔδωσε ὁ Σεβασμιώτατος τὴν ἡμέρα τοῦ ἁγιασμοῦ, ἦταν «Εὐλογημένο Καταφύγιο», μιὰ ἔκφραση-τίτλος βιβλίου τοῦ Φώτη Κόντογλου, καὶ θέμα μελέτης ἡ ἐν Χριστῷ ἐλευθερίᾳ ποὺ προστατεύει καὶ ἀπαλλάσσει τὸν νέο καὶ γενικότερα τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ κάθε εἴδους δουλεία καὶ ἀπὸ τὶς διάφορες λεγόμενες «ἐλευθερίες» ποὺ διαφημίζει ὁ κόσμος, καὶ τοῦ χαρίζει τὴν ἀγάπη, τὴν εἰρήνη, τὴν ἐλευθερία.

Ἡ ἐν Χριστῷ ἐλευθερίᾳ βρίσκεται μέσα στὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Παράδοσή της, τὴν ὁποία «ζωγράφισε» μὲ τόσο ὡραῖα «χρώματα» ὁ μεγάλος λογοτέχνης καὶ ἁγιογράφος Φώτης Κόντογλου. Οἱ ὀνομασίες τῶν ὀνομάτων παρμένες καὶ αὐτὲς ἀπὸ φράσεις τοῦ Κόντογλου, ἦταν Ρωμηοί, Παραδοσιακοί, Ἁγιογράφοι, Ἁπλοί, Εὐλογημένοι. Τὰ ἐπί μέρους θέματα μελετήθηκαν μὲ τὴν βοήθεια συγκεκριμένων κειμένων τοῦ Φώτη Κόντογλου καὶ μέσα ἀπὸ τὴν θεολογία τῶν Πατέρων.

Ὑπεύθυνος Ἱερέας ἦταν ὁ Ἱεροκήρυκας π. Καλλίνικος Γεωργάτος, Ἀρχηγὸς ὁ κ. Ἀθανάσιος Βαμβίνης, πολιτικὸς μηχανικός, ὑπαρχηγὸς ὁ κ. Χρῆστος Παρασκευάς, θεολόγος. Στὸ ἐπιτελεῖο συμμετεῖχαν ἀρκετοὶ νέοι. Ὁμαδάρχες ἦταν φοιτητὲς ποὺ ἔχουν μεγαλώσει μέσα στὴν Κατασκήνωση καὶ ἔχουν σχετικὴ πεῖρα καὶ ἀγάπη γιὰ τὸ ἔργο αὐτό. Στὸ μαγειρεῖο βοήθησαν οἱ κυρίες τῶν Συνδέσμων Ἀγάπης τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καὶ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς.

Οἱ κατασκηνωτὲς γεύθηκαν πλούσια δῶρα ἀπὸ τὸν ἀκένωτο πλοῦτο τῆς ἐκκλησιαστικῆς μυστηριακῆς καὶ λατρευτικῆς ζωῆς καὶ παραδόσεως, παρακολούθησαν μαθήματα γενικότερου ἐνδιαφέροντος, δημιούργησαν, κατασκεύασαν, ἀγωνίσθηκαν, ἀθλήθηκαν, ἔπαιξαν, συνεργάσθηκαν, χόρεψαν, τραγούδησαν καὶ γενικὰ ἔζησαν μιὰ ὠφέλιμη καὶ χαρούμενη κατασκηνωτικὴ ζωὴ κάτω ἀπὸ τὴν σκέπη τῆς Ἐκκλησίας.

Γιὰ τὴν ὅλη προετοιμασία τῶν Κατασκηνώσεων φρόντισε ἡ εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μὲ πρόεδρο τὸν Σεβασμιώτατο καὶ μέλη τοὺς Πρωτοπρ. π. Θεμιστοκλῆ Τσιτσιρίκη, π. Θωμᾶ Βαμβίνη, τὸν κ. Γιάννη Σύψα, καὶ τὴν κ. Παναγιώτα Κοτρώνη, τῆς ὁποίας ἐπιτροπῆς τὸ ἔργο φέτος ἦταν ἰδιαιτέρως βαρύ, λόγῳ διαφόρων γραφειοκρατικῶν καὶ ἄλλων τεχνικῶν διαδικασιῶν καὶ ἐνεργειῶν προκειμένου νὰ λειτουργήση ἡ κατασκήνωση. Πολύτιμη ἦταν ἡ βοήθεια τῶν μηχανικῶν Βασιλείου Βούκλιζα, Βιβὴς Λαγαροῦ-Θεοφάνη καὶ Ἄνθιμου Ντουραμπά. Ἐπίσης, ὁ κ. Γιάννης Σύψας, συνταξιοῦχος θεολόγος, φροντίζει γιὰ τὴν Κατασκήνωση καθ' ὅλη τὴν διάρκεια τοῦ ἔτους, γιὰ τὴν συντήρησή της καὶ γιὰ τὴν σίτιση τῶν παιδιῶν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς λειτουργίας της.

Εὐχόμαστε ἡ Κατασκήνωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως νὰ συνεχίζη καὶ νὰ αὐξάνη τὸ ἔργο της στὴν νεότητα προσφέροντας ἐκκλησιαστικὰ βιώματα στὰ παιδιὰ καὶ τοὺς νέους καὶ ἐφοδιάζοντάς τα μὲ τὶς πολύτιμες ἀρχὲς καὶ ἀρετὲς ποὺ κηρύσσει καὶ καλλιεργεῖ ἡ Ἐκκλησία μας.

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς στὴν εἴσοδο τῆς Αἰτωλοακαρνανίας

Τὸ Σάββατο 19 Μαίου, στὴν Μακύνεια Ἀντιρρίου δίπλα στὴν Ἐθνικὴ Ὁδὸ Ἀντιρρίου - Ἰωαννίνων ἔγιναν τὰ ἀποκαλυπτήρια τοῦ ἀγάλματος τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Τὰ ἀποκαλυπτήρια ἔκανε ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἰερόθεος καὶ ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ἱστορικῶν Μελετῶν Βασίλης Ἀλεξόπουλος.

Ἡ πρωτοβουλία ἀνήκει στὸν Σύλλογο Ἱστορικῶν Μελετῶν Ἱεροῦ Ἀγῶνος Στερεᾶς Ἑλλάδος, ποὺ ἀξιοποίησε τὴν ἰδέα τοῦ Ναυπάκτιου Στρατηγοῦ Νικολάου Παραλίκα. Ὁ κ. Παραλίκας τὸ 2005 ἔγραψε τὸ βιβλίο μὲ τίτλο «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός - Ὁ Ἀδικημένος τῆς Ἱστορίας καὶ Περιφρονημένος τῆς Πολιτείας» καὶ τὸ ἔθεσε στὴν διάθεση τοῦ Συλλόγου, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐξεύρεση τῶν μισῶν πόρων ποὺ ἀπαιτοῦνταν γιὰ τὴν δημιουργία τοῦ χώρου αὐτοῦ στὸ Ἀντίρριο.

Τέσσερα ἦταν τὰ πρόσωπα ποὺ συνέβαλαν μὲ τὸν τρόπο τους ὥστε νὰ τελεσφορήση ἡ ἰδέα: Ὁ Μητροπολίτης κ. Ἰερόθεος, ποὺ προλόγισε τὸ βιβλίο τοῦ κ. Παραλίκα καὶ βοήθησε πολὺ στὴν διάθεσή του, ὁ μεσολογγίτης Ἀντιστράτηγος καὶ ἱστορικὸς συγγραφέας Κολόμβας Νικόλαος, ὁ ὁποῖος, ὡς πρόεδρος τοῦ Συλλόγου, ἐνστερνίστηκε τὴν ἰδέα τοῦ κ. Παραλίκα καὶ χρηματοδότησε τὸ βιβλίο του, ὁ κ. Γεώργιος Κολοβός, ποὺ ὡς Δήμαρχος Ἀντιρρίου, πέρα ἀπὸ τὴ γενικὴ προώθηση καὶ συνδρομὴ τῆς ὅλης προσπάθειας, διέθεσε καὶ μεγάλο χρηματικὸ ποσὸ γιὰ τὴ διαμόρφωση τοῦ οἰκοπέδου σὲ πάρκο, καὶ ὁ Αἰτωλὸς καλλιτέχνης-γλύπτης Βασίλης Παπασάκας, ὁ ὁποῖος ἀφιλοκερδῶς φιλοτέχνησε τὸ ἄγαλμα τοῦ Πατροκοσμά, ἀφοῦ τὸ σχετικὸ χρηματικὸ ποσὸ ποὺ διέθεσε ὁ Σύλλογος ἀντιστοιχοῦσε σχεδὸν στὸ κόστος τῶν ὑλικῶν.

Χρηματικὰ ποσὰ προσέφεραν γιὰ τὸ συγκεκριμένο σκοπὸ καὶ ὁ συνταξιοῦχος ἀστυνομικὸς Εὐθύμιος Μουτόπουλος ἀπὸ τὴν Μακύνεια, τὸ Πνευματικὸ Κέντρο Ρουμελιωτῶν, καθὼς καὶ ὁ ἀντιστράτηγος ε.α. τῆς Στρατιωτικῆς Δικαιοσύνης μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὸ Ἀνθόφυτο Ναυπακτίας Σπύρος Μελίστας.

Στὸ σπήλαιο τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βαράσοβας, μὲ τὸν «ἐπιταχυντὴ» τῆς θείας Λειτουργίας

Φέτος ἡ ἀρχιερατικὴ θεία Λειτουργία στὸν ἅγιο Νικόλαο στὴν Βαράσοβα προσφέρθηκε ἡμέρα Κυριακή, 8 Ἰουλίου, μὲ μεγάλη προσέλευση πιστῶν, σὲ σημεῖο ποὺ κατέστη δυσχερὴς ἡ διὰ θαλάσσης προσέγγιση. Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιὰ τὴν εὐλογημένη ζωὴ τῶν ἐρημιτῶν ποὺ σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς ἐπιστήμονες ποὺ φτιάχνουν τοῦνελ μέσα στὴν γῆ γιὰ νὰ μελετήσουν τὴν δημιουργία, αὐτοὶ εἰσέρχονται σὲ ἄλλα σπήλαια γιὰ νὰ ἐρευνήσουν τὸν «παράξενο» Θεό-δημιουργό, χρησιμοποιῶντας ἕναν ἄλλο πανίσχυρο ἐπιταχυντή, τὴν θεία Λειτουργία καὶ τὴν ὅλη ἐκκλησιαστικὴ ζωή, ποὺ ἀνεβάζει τὸν ἄνθρωπο στὸν οὐρανό. Στὸ τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τὸν Ἐφημέριο π. Κωνσταντῖνο Κουμπουλῆ, τὸν π. Εὐθύμιο Κουκούλη, τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ἐπιτρόπους καὶ βεβαίως τὸν καθηγητὴ κ. Παλιούρα ποὺ ἀνέσκαψε καὶ ἀνέδειξε τὸν ἱερὸ αὐτὸ χῶρο. Συμμετεῖχαν Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας καὶ ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας π. Ἐπιφάνιος. Ἔψαλε ὁ κ. Παντελῆς Ἀναστασόπουλος. Στὸ τέλος ὁ κ. Παλιούρας ἔκανε τὴν καθιερωμένη ξενάγηση στὸν ἱερὸ χῶρο τῆς ἐγκλείστρας. Ὁ ἅγιος Νικόλαος, ἀπὸ τὴν ἀπόκρημνη αὐτὴ σκοπιὰ τοῦ Πατραϊκοῦ κόλπου, στὴν εἴσοδο τοῦ Κορινθιακοῦ ποὺ κατοπτεύει καὶ τὸ Ἰόνιο, νὰ εὐλογῇ τοὺς προσκυνητὲς καὶ νὰ προστατεύη τοὺς θαλασσινούς μας.

Α.Κ.

  • Προβολές: 2967