Skip to main content

Εἰδήσεις - Φωτογραφικὰ στιγμιότυπα

Βάπτιση ἐνήλικα

Τὸ ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης 7 Ἰουνίου, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου, πραγματοποιήθηκε ἡ Βάπτιση ἑνὸς νέου μέλους τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. Πρόκειται γιὰ νεαρὴ κυρία, μητέρα δύο μικρῶν παιδιῶν, ποῦ ἐπιθυμοῦσε πολὺ νὰ βαπτισθῇ καὶ χάρηκε ποῦ τὸ αἴτημά της βρῆκε θερμὴ ἀνταπόκριση ἀπὸ τὸν Σύνδεσμο Ἀγάπης τῆς ἐνορίας.

Τὰ Μυστήρια τοῦ Βαπτίσματος καὶ τοῦ Χρίσματος ἐτέλεσαν οἱ ἐφημέριοι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, π. Θωμᾶς Βαμβίνης καὶ π. Χρῆστος Βλάχος, ἐνῷ τὴν ὅλη μέριμνα γιὰ τὰ πρὶν καὶ τὰ μετὰ τὴν Βάπτιση εἶχαν οἱ κυρίες τοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης. Ἀνάδοχος ἀνέλαβε ἡ Πρεσβυτέρα κ. Παρθένα Βαμβίνη καὶ τῆς ἔδωσε τὸ ὄνομα Μαρία, κάτι ποῦ καὶ ἡ ἴδια ἐπιθυμοῦσε, ἀφοῦ καὶ πρὶν τὴν Βάπτισή της προσευχόταν θερμὰ στὴν Θεοτόκο καὶ τὴν θεωροῦσε προστασία καὶ καταφυγὴ τῆς σὲ δύσκολο πρόβλημα ὑγείας ποῦ ἀντιμετώπιζε.

Ἦταν μία ἱεροτελεστία ποῦ ἔγινε σὲ κλίμα συγκίνησης καὶ προσευχητικὴς ἀγάπης ἀπὸ τοὺς λιγοστοὺς παρευρισκομένους, ποῦ «ἔλουσαν» τὴν νεοφώτιστη Μαρία μὲ τὶς εὐχὲς καὶ τὶς προσευχές τους γιὰ ζωὴ καὶ προκοπὴ κατὰ Χριστόν. Μιὰ συγκίνηση ποῦ κορυφώθηκε καὶ ἐκφράσθηκε μὲ τὰ δάκρυα ποῦ ἔρρεαν ἄφθονα ἀπὸ τὰ ὄμορφα παιδικὰ μάτια τοῦ γιοῦ τῆς Μαρίας, ἐνῷ ἀντάξιο τοῦ γεγονότος κέρασμα προσέφεραν οἱ κυρίες τοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης.

Ἑορτὴ τοῦ Κέντρου Ὑγείας Ναυπάκτου

Οἱ ἐργαζόμενοι στὸ Κέντρο Ὑγείας Ναυπάκτου ἑόρτασαν τὴν ἱερὰ μνήμη τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ, Ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως τῆς Κριμαίας.

Ἅγιος Λουκᾶς ὁ ἰατρός, Ἀρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως τῆς Κριμαίας

Ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἰερόθεος, ἀνταποκρινόμενος, ὅπως κάθε χρόνο, μὲ πολλὴ χαρὰ καὶ πατρικὴ ἀγάπη στὴν πρωτοβουλία κυρίως τοῦ ἰατρικοῦ καὶ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ τοῦ Κέντρου Ὑγείας, ἐτέλεσε τὴν θεία Λειτουργία στὸ Καθολικὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γοργοεπηκόου Ναυπάκτου.

Ἐτίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους τὴν πρόσκληση τῶν ἐργαζομένων ὁ Δήμαρχος κ. Μπουλές, ἡ Ἀντιδήμαρχος κ. Ζαμπάρα, καθὼς καὶ ἄλλοι ἰατροὶ ποῦ προσφέρουν τὴν διακονία τους στὸν λαὸ τῆς Ναυπάκτου καὶ τῶν περιχώρων ἀπὸ ἄλλες θέσεις. Τελέσθηκε Ἀρτοκλασία ὑπὲρ ὑγείας ὅλου τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Κέντρου Ὑγείας Ναυπάκτου.

Ὁ Ποιμενάρχης μας ἀνέπτυξε μὲ γλαφυρὸ τρόπο τὸν θαυμαστὸ καὶ πολυκύμαντο βίο τοῦ Ἁγίου, ἑστιάζοντας στὴν ἀξιομίμητη θυσία καὶ προσφορά του στὸν πάσχοντα ἄνθρωπο. Τόνισε τὴν ἀγάπη του γιὰ τὸ μαρτύριο ποῦ μὲ παράξενο τρόπο καθαρίζει τὴν ψυχή. Ἀνέφερε ἐπίσης ὅτι συμμετεῖχε ὁ ἴδιος σὲ Συνέδριο στὴν Ρωσία, ἀφιερωμένο στὸν Ἅγιο Λουκᾶ καὶ ἐντυπωσιάσθηκε ἀπὸ τὴν ἰδιαίτερη τιμὴ καὶ ἀγάπη τῶν Ρώσων ἰατρῶν στὸ πρόσωπο τοῦ Ἁγίου.

Μετὰ τὴν θεία Λειτουργία προσφέρθηκαν ἀπὸ τὴν σεβαστὴ Γερόντισσα καὶ τὶς ἀγαπητὲς Ἀδελφὲς τῆς Μονῆς πλούσια κεράσματα. Σημειώνουμε ὅτι ἡ πανήγυρη καὶ ἑορτὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόποιυ Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ καθιερώθηκε τὰ τελευταῖα χρόνια ἀπὸ τὴν προηγούμενη Διευθύντρια κ. Διονυσία Μαριάτου-Ζυγούρη, ἡ ὁποία ἐμπνεύσθηκε καὶ τὴν ἀνέγερση ἱεροῦ ναοῦ στὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου στὸν περίβολο τοῦ Κέντρου Ὑγείας. Εὐχόμαστε ὁλόψυχα ὁ Κύριος νὰ εὐοδώση τὶς προσπάθειες καὶ τοὺς κόπους της, ἀλλὰ καὶ τὸν πόθο τῶν ἐν ἐνεργείᾳ ἐργαζομένων στὸ Κέντρο Ὑγείας. Γένοιτο!

Χαιρετισμὸς στὴν Ναύπακτο ἀπὸ τὸν Μίκη Θεοδωράκη

Παραθέτουμε τὸν χαιρετισμὸ ποὺ ἀπηύθυνε ὁ Μίκης Θεοδωράκης στὸ 6ο Διεθνὲς Χορωδιακὸ Φεστιβὰλ Ναυπάκτου ποὺ φέρει τὸ ὄνομά του «Μίκης Θεοδωράκης», καὶ συνδιοργανώνεται μὲ μεγάλη ἐπιτυχία ἀπὸ τὸν Δῆμο Ναυπακτίας καὶ τὴν Μικτὴ Χορωδία Ναυπάκτου, μὲ τωρινὸ πρόεδρο τὸν κ. Γεώργιο Βαρελᾶ, μὲ τὴν συμμετοχὴ δοκίμων καλλιτεχνῶν καὶ πολλῶν Χορωδιῶν καὶ ἀποτελεῖ σταθμὸ στὴν πολιτιστικὴ ζωὴ τῆς πόλης μας:

«Γιὰ μιὰ ἀκόμα φορὰ χαιρετίζω τὸ Χορωδιακὸ Φεστιβὰλ Ναυπάκτου.

Ὅπως τόνισα καὶ τὴν πρώτη φορὰ ποῦ μὲ προσκαλέσατε στὴν πανέμορφη καὶ ἱστορικὴ πόλη σας, δὲν βρίσκω λόγια γιὰ νὰ σᾶς εὐχαριστήσω ὅλους ἐσᾶς ποῦ στὸ πρόσωπό μου τιμᾶτε τὴν ἀληθινὴ Ἑλλάδα. Ποὺ τιμᾶτε τὶς Πολιτιστικές μας ρίζες, τὴν παράδοση αἰώνων, τὸν ἀγῶνα τῶν πνευματικῶν μας δημιουργῶν γιὰ μιὰ πολιτιστικὴ ἀναγέννηση τῆς Πατρίδας. Νὰ εἶστε βέβαιοι ὅτι αἰσθάνομαι σὰν νὰ βρίσκομαι μαζί σας, μὲ ἀγαπημένους φίλους ὅπως ὁ Γιάννης Σπανός, ὁ Ἠλίας Ἀνδριόπουλος, ὁ Δημήτρης Τυπάλδος, ὁ Κώστας Μακεδόνας, καὶ ὁ Γιῶργος Λογοθέτης.

Σᾶς εὐχαριστῶ ἀπὸ καρδιᾶς καὶ σᾶς εὔχομαι Καλὴ Δύναμη τοῦτες τὶς κρίσιμες ὧρες.
Ὑποβάλω ἐπίσης τὰ σέβη μοῦ στὸν ἐμπνευσμένο Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη, ποὺ μὲ περισσὴ ἀγάπη στηρίζει ἕνα θεσμὸ ποῦ λάμπει σὰν φάρος στὴν πολιτιστικὴ σκοτεινιὰ τῆς ἐποχῆς μας.

Μὲ ὅλη μου τὴν ἀγάπη.
Ἀθήνα, 25 Μαΐου 2012

Μίκης Θεοδωράκης».

  • Προβολές: 2550