Skip to main content

«Στὰ Μυστικὰ τοῦ Βάλτου» - Λήξη Κατηχητικῶν ἀφιερωμένη στὰ ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Βορείου Ἑλλάδος

«Στὰ Μυστικὰ τοῦ Βάλτου» - Λήξη Κατηχητικῶν ἀφιερωμένη στὰ ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Βορείου Ἑλλάδος

Τὴν Κυριακὴ 13 Μαΐου, στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πραγματοποιήθηκε ἡ γιορτὴ γιὰ τὴν λήξη τῶν Κατηχητικῶν Μαθημάτων, ποῦ ἦταν ἀφιερωμένη στὰ ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Μακεδονίας καὶ γενικότερα τῆς Βορείου Ἑλλάδος.

Λήξη Κατηχητικῶν 2012

«Στὰ μυστικὰ τοῦ Βάλτου», τῆς Πηνελόπης Δέλτα, θεατρικὸ δρώμενο, ἀφιερωμένο στὰ ἑκατὸ χρόνια τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων καὶ στὸν Μακεδονικὸ Ἀγῶνα, ἦταν τὸ τρίτο μέρος τῆς ἐκδήλωσης. Τὸ ἔργο διασκεύασε καὶ δίδαξε μὲ ἐπιτυχία ἡ κ. Χριστίνα Καρανικόλα καὶ τὸ ἔπαιξαν πολὺ παραστατικὰ παιδιὰ τῶν κατηχητικῶν σχολείων, δίνοντας μεγάλη συγκίνηση στοὺς θεατές.

Τὴν γιορτὴ ἔκλεισε ὁ ἐποικοδομητικὸς λόγος τοῦ Μητροπολίτου μας κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος μίλησε γιὰ τὸ ἦθος τῶν ἡρώων τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνα, γιὰ τὸν ἐθνικὸ ἑορτασμὸ τῆς μνήμης τοὺς στὴν Μακεδονία καὶ ἰδιαίτερα στὴν Ἔδεσσα, ὅπου ὑπηρέτησε, εὐχαρίστησε ὅσους ἐργάστηκαν ὅλη τὴν χρονιὰ στὸ κατηχητικὸ ἔργο τῆς Μητροπόλεως καὶ ὅσους ἐργάστηκαν γιὰ τὴν γιορτή, ἀλλὰ καὶ τοὺς γονεῖς ποῦ ἐμπιστεύονται τὰ παιδιά τους στὴν Ἐκκλησία, καὶ ἔδωσε τὸ ἔναυσμα γιὰ τὶς θερινὲς νεανικὲς δραστηριότητες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας μὲ ἐπίκεντρο τὶς Κατασκηνώσεις μας.

Τέλος δόθηκαν διπλώματα στὰ παιδιὰ ποῦ παρακολούθησαν τὸ μάθημα τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν καὶ ἀναμνηστικὰ σὲ ὅλα τὰ παιδιὰ καὶ ἀκολούθησε δεξίωση.

Θεία Λειτουργία γιὰ τοὺς διαγωνιζομένους μαθητές

Τὴν Πέμπτη 17 Μαΐου τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου, χοροστατοῦντος τοῦ Σέβ. Μητροπολίτου μᾶς κ. Ἱεροθέου, ἡ καθιερωμένη Θεία Λειτουργία γιὰ τοὺς μαθητὲς ποῦ διαγωνίζονται στὶς Πανελλήνιες ἐξετάσεις.

Τὴν Λειτουργία τέλεσε ὁ π. Καλλίνικος καὶ στοὺς μαθητές, ποῦ εἶχαν γεμίσει τὸν Ναό, μίλησε ὁ Σεβασμιώτατος. Στὸν λόγο τοῦ τοὺς προέτρεψε νὰ μείνουν ἀνεπηρέαστοι ἀπὸ τὰ ἀπαισιόδοξα μηνύματα τῆς σύγχρονης κοινωνικῆς καὶ οἰκονομικῆς πραγματικότητας καὶ νὰ δώσουν τὸν ἀγῶνα τους μὲ αἰσιοδοξία καὶ ἐλπίδα. Τοὺς εὐχήθηκε νὰ ἐπιτύχουν τοὺς στόχους τους καὶ μαζὶ μὲ τὸ ἀντίδωρο τοὺς ἔδωσε ὡς εὐλογία ἕνα στυλὸ καὶ μία εἰκονίτσα. Ἡ συνέχεια δόθηκε στὴν αἴθουσα τοῦ Ναοῦ, ὅπου ὅλοι πῆραν ἕνα πλούσιο κέρασμα, προσφορὰ ἀπὸ τὶς Κυρίες τοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης τοῦ Ναοῦ.

Ἐξόρμηση στὴν Κατασκήνωση

«Στά Μυστικά τού Βάλτου» «Στά μυστικά τού Βάλτου», τής Πηνελόπης Δέλτα, θεατρικό δρώμενο, αφιερωμένο στά εκατό χρόνια τών Βαλκανικών Πολέμων καί στόν Μακεδονικό Αγώνα, ήταν τό τρίτο μέρος τής εκδήλωσης. Τό έργο διασκεύασε καί δίδαξε μέ επιτυχία η κ. Χριστίνα Καρανικόλα καί τό έπαιξαν πολύ παραστατικά παιδιά τών κατηχητικών σχολείων, δίνοντας μεγάλη συγκίνηση στούς θεατές.

Τήν γιορτή έκλεισε ο εποικοδομητικός λόγος τού Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ιεροθέου, ο οποίος μίλησε γιά τό ήθος τών ηρώων τού Μακεδονικού Αγώνα, γιά τόν εθνικό εορτασμό τής μνήμης τους στήν Μακεδονία καί ιδιαίτερα στήν Έδεσσα, όπου υπηρέτησε, ευχαρίστησε όσους εργάστηκαν όλη τήν χρονιά στό κατηχητικό έργο τής Μητροπόλεως καί όσους εργάστηκαν γιά τήν γιορτή, αλλά καί τούς γονείς πού εμπιστεύονται τά παιδιά τους στήν Εκκλησία, καί έδωσε τό έναυσμα γιά τίς θερινές νεανικές δραστηριότητες τής Ιεράς Μητροπόλεώς μας μέ επίκεντρο τίς Κατασκηνώσεις μας.

Τέλος δόθηκαν διπλώματα στά παιδιά πού παρακολούθησαν τό μάθημα τών Αρχαίων Ελληνικών καί αναμνηστικά σέ όλα τά παιδιά καί ακολούθησε δεξίωση.

Θεία Λειτουργία γιά τούς διαγωνιζομένους μαθητές

Τήν Πέμπτη 17 Μαΐου τελέσθηκε στόν Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ναυπάκτου, χοροστατούντος τού Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ιεροθέου, η καθιερωμένη Θεία Λειτουργία γιά τούς μαθητές πού διαγωνίζονται στίς Πανελλήνιες εξετάσεις.

Τήν Λειτουργία τέλεσε ο π. Καλλίνικος καί στούς μαθητές, πού είχαν γεμίσει τόν Ναό, μίλησε ο Σεβασμιώτατος. Στόν λόγο του τούς προέτρεψε νά μείνουν ανεπηρέαστοι από τά απαισιόδοξα μηνύματα τής σύγχρονης κοινωνικής καί οικονομικής πραγματικότητας καί νά δώσουν τόν αγώνα τους μέ αισιοδοξία καί ελπίδα. Τούς ευχήθηκε νά επιτύχουν τούς στόχους τους καί μαζί μέ τό αντίδωρο τούς έδωσε ως ευλογία ένα στυλό καί μία εικονίτσα. Η συνέχεια δόθηκε στήν αίθουσα τού Ναού, όπου όλοι πήραν ένα πλούσιο κέρασμα, προσφορά από τίς Κυρίες τού Συνδέσμου Αγάπης τού Ναού.

Εξόρμηση στήν Κατασκήνωση

 Ἐξόρμηση στὴν Κατασκήνωση 2012Τὸ Σάββατο 19 Μαΐου ἔγινε ἡ τελευταία συνάντηση ὅλων τῶν Κατηχητικῶν σχολείων τῆς Ναυπάκτου καὶ τῶν περιχώρων στὴν καθιερωμένη ἐκδρομή τους στὶς Κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ποῦ βρίσκονται στὸν Ἅγιο Παντελεήμονα Ἀντιρρίου.

Ἐκδρομὴ Κατηχητικῶν στὸν Ἅγιο ΠαντελεήμοναἩ προσέλευση τῶν παιδιῶν ἦταν ἀθρόα καὶ γι' αὐτὸ χρειάστηκε νὰ ναυλωθοῦν λεωφορεῖα. Ὅταν συγκεντρώθηκαν ὅλα τὰ παιδιὰ μέσα στὴν Κατασκήνωση ὁ π. Καλλίνικος Γεωργᾶτος τὰ καλωσόρισε καὶ εἶπε σ’ αὐτὰ ὁρισμένους πατρικοὺς λόγους γιὰ τὸ καλοκαίρι ποῦ ἔρχεται. Στὴν συνέχεια διασκέδασαν, τραγούδησαν καὶ ἔπαιξαν, τὰ ἀγόρια στὸ γήπεδο τοῦ ποδοσφαίρου καὶ τοῦ μπάσκετ, ἐνῷ τὰ κορίτσια ἔπαιξαν διάφορα ὁμαδικὰ παιχνίδια. Οἱ χαρούμενες φωνὲς τῶν παιδιῶν γέμισαν τὴν ἀτμόσφαιρα. Ὅλοι ἦταν ἐνθουσιασμένοι.

Ἐκδρομὴ Κατηχητικῶν στὸν Ἅγιο ΠαντελεήμοναΤέλος πρὶν τὴν ἀναχώρηση μοιράστηκαν στὰ παιδιὰ ἀναμνηστικὰ ἐνθύμια, βιβλιαράκια, τὸ πρόγραμμα τῶν κατασκηνωτικῶν περιόδων καὶ ἀκολούθησε τὸ κέρασμα. Ἀναχώρησαν ἀνανεώνοντας τὸ ραντεβοῦ τους γιὰ τὸ καλοκαίρι στὴν Κατασκήνωση.
Σ.Κ-Π.

  • Προβολές: 2880