Skip to main content

Ἑορτὴ Ἁγίου Πολυκάρπου στὴν Ναύπακτο καὶ Χειροτονία νέου Ἱερέως

Ἀναχώρηση τοῦ τιμίου Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου

Τὸ τριήμερο τῶν Μυροφόρων, Σάββατο 28 – Δευτέρα 30 Ἀπριλίου, δεχθήκαμε στὴν Ναύπακτο τὴν καθιερωμένη κατ' ἔτος ἐπίσκεψη καὶ εὐλογία τοῦ τιμίου Λειψάνου τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου, τὸ ὁποῖο συνόδευσε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀμπελακιωτίσσης ὁ Ἡγούμενος π. Πολύκαρπος Παστρωμᾶς.

Ὡς μεγάλη εὐλογία ὑποδέχθηκαν τὸ τίμιο λείψανο καὶ τὸ προσκύνησαν οἱ πιστοί. Γι' αὐτό, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐφέτος ὁ ἑορτασμὸς ἦταν πιὸ λιτός, χωρὶς ἄλλες παράλληλες ἐκδηλώσεις πέραν τῶν λατρευτικῶν, μὲ ἐλαχιστοποίηση τῶν ἐξόδων κλπ., ἡ προσέλευση τοῦ κόσμου ἦταν μεγαλύτερη ἀπὸ κάθε ἄλλη χρονιά. Καὶ αὐτὸ συνέβη σὲ ὅλες τὶς ἀκολουθίες, ἀπὸ τὴν ὑποδοχή, τὸν ἑσπερινὸ καὶ τὴν λιτανεία μέχρι τὴν ἀποχαιρετιστήρια ἀγρυπνία, ἡ ὁποία προσελκύει κάθε χρόνο καὶ περισσότερο ἐκκλησίασμα.

Ἡ δὲ μεταμεσονύκτια λιτάνευση τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου μέχρι τὸ Ἐπισκοπεῖο, ὑπὸ τὸ φῶς τῶν κεριῶν καὶ τὶς ψαλμωδίες τῶν Ἱερέων καὶ τῶν πιστῶν, διὰ μέσου τῶν καταστημάτων μὲ τοὺς θαμῶνες τους ποὺ ξενυκτούν, μοιάζει ὡς μιὰ πράξη ἐξαγνισμοῦ καὶ ἐξιλασμοῦ γιὰ τοὺς συνανθρώπους μας ποὺ μεγαλώνουν μὲ μιὰ παιδεία ἀχρωμάτιστη θρησκευτικά.

Ἡ συμμετοχή, ὅπως εἴπαμε, ἦταν πάνδημη, καὶ ἡ συνεργασία μὲ τὶς τοπικὲς Ἀρχὲς καὶ τὸν Δῆμο ἀρίστη.Χειροτονία π. Χρήστου Βλάχου

Πέρα ἀπὸ τὴν εὐλογία τῆς παρουσίας τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου, ἐφέτος εἴχαμε καὶ τὴν εὐλογία τῆς χειροτονίας νέου Πρεσβυτέρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ποὺ θὰ ὑπηρετήση ὡς Ἐφημέριος στὸ Ἅγιο Δημήτριο καὶ γενικότερα γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς Μητροπόλεως. Πρόκειται γιὰ τὸν π. Χρῆστο Βλάχο, κατηχητὴ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὑπάλληλο στὴν Περιφέρεια Δυτικῆς Ἑλλάδος, καταγώμενο ἀπὸ τὴν Λεβαδειά, νυμφευμένο μὲ τὴν Ναυπάκτια Ροζαλία Τσερπέλη καὶ διαμένοντα στὴν Ναύπακτο.

Τὴν χειροτονία ἐτέλεσε τὴν Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων κατὰ τὸ πανηγυρικὸ Συλλείτουργο μὲ τὸν οἰκεῖο Ποιμενάρχη κ. Ἰερόθεο, ὁ Μητροπολίτης Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καὶ Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρας, ποὺ εἶναι καὶ ὁ Πνευματικὸς Πατέρας τοῦ χειροτονηθέντος ἀπὸ τὰ νεανικά του χρόνια στὴν Λεβαδειά.

Ὁ π. Χρῆστος στὸν λόγο τοῦ καὶ μὲ ἀφορμὴ τὴν ἑορτὴ τῶν ἁγίων Νικοδήμου καὶ Ἰωσὴφ τῶν κρυφῶν Μαθητῶν τοῦ Κυρίου καὶ τῶν Μυροφόρων Γυναικῶν ἀναφέρθηκε στὴν Ἱερωσύνη: «Εὑρισκόμενος ἐνώπιον τοῦ Ἱεροῦ Θυσιαστηρίου νοιώθω ἔντονα συναισθήματα, χαρᾶς καὶ δέους, νὰ ἀντιπαλεύουν μεταξὺ καρδιᾶς καὶ διανοίας.

Ἀφ' ἑνὸς μὲν διαισθάνομαι μὲ δέος τὸ βάρος τῆς εὐθύνης καὶ τῶν ὑποχρεώσεων ποὺ ἀναλαμβάνω, ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ πρωτίστως, ἀλλὰ καὶ τῶν συνανθρώπων μου σὲ μιὰ ἐξαιρετικὰ δύσκολη καὶ ἀπαιτητικὴ ἐποχή.

Ἀφ' ἑτέρου, ὅμως, ἡ χαρά μου εἶναι μεγάλη, γιατί αὐτὴ ἡ παράξενη ὑπαρξιακὴ καὶ ὀντολογικὴ ἀναζήτηση, ἀπὸ τὰ χρόνια τῆς ἐφηβείας, μὲ ὁδήγησαν, χωρὶς νὰ τὸ βλέπω μὲ «ἀνοιχτὰ μάτια», στὸ κενοτάφιο τοῦ Χριστοῦ. Τὸ καινὸ κενοτάφιο τοῦ Χριστοῦ. Στὸ μυστήριο τῆς Σταυρώσεως καὶ τῆς Ἀναστάσεως. Στὸ κενοτάφιο τοῦ φωτὸς καὶ τῆς ἀληθινῆς ζωῆς. Σὲ αὐτὸ τὸ νέο κενὸ εἶμαι ἕτοιμος νὰ πέσω ἑκουσίως. Μὲ τὴν σιγουριά, ὅμως, τοῦ παιδιοῦ ποὺ σφάλλει καὶ παραπατᾶ διαρκῶς, ἀλλὰ μὲ βεβαιότητα πέφτει στὰ χέρια τοῦ πατέρα του. Θὰ ἀφεθῶ σήμερα στὰ χέρια τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας μὲ κλειστὰ μάτια, μὲ τὰ «μάτια» τῆς πίστεως».

Στὴν συνέχεια μνημόνευσε καὶ εὐχαρίστησε τοὺς ἀνθρώπους ποὺ τὸν εὐεργέτησαν καὶ τὸν βοήθησαν νὰ πραγματοποιήση τὴν ἐπιθυμία τοῦ νὰ χειροτονηθῇ, τὴν οἰκογένειά του, τοὺς γονεῖς του, τὴν σύζυγό του καὶ τὴν πατρική της οἰκογένεια, τοὺς συνεφημερίους του π. Ἀθανάσιο καὶ π. Θωμᾶ.

Κυρίως εὐχαρίστησε τοὺς δύο Λειτουργοὺς Ἱεράρχες:

«Εὐχαριστῶ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου καὶ Ἁγ. Βλασίου κ. Ἰερόθεο γιατί κοντά του –πρὶν ἀπὸ 3 χρόνια– κατὰ τὴν προσκυνηματικὴ θεωρία τῶν Ἁγίων Τόπων, "διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ" καὶ μὲ "καρδία καιομένη" ἔλαβα μέσα μου τὴν ἀπόφαση τῆς Ἱερωσύνης. Στὴν συνέχεια ἦταν ὁ πύρινος λόγος του καὶ τὰ γραπτά του – τὸ πολύτιμο καὶ παγκόσμιο θεολογικό του ἔργο - ποὺ συντήρησαν μέσα μου τὴν ἀπόφαση αὐτή. Ἡ χαρά μου εἶναι ἐπίσης μεγάλη γιατί συνδέεται πνευματικὰ μὲ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Θηβῶν καὶ Λεβαδείας καὶ τὴν πόλη τῆς Λιβαδειᾶς, τὴν πόλη ποὺ γεννήθηκα, ἔλαβα τὸ ἅγιον Βάπτισμα καὶ τὸν πρῶτο βαθμὸ τῆς Ἱερωσύνης».

Καὶ τὸν χειροτονήσαντα αὐτὸν Μητροπολίτη κ. Ἀθηναγόρα, λέγοντας μεταξὺ ἄλλων:


Χειροτονία π. Χρήστου Βλάχου

«Εἶστε αὐτὸς ποὺ μὲ πραότητα πάντα μὲ προέτρεπε στὸ ὀρθό, σὲ αὐτὸ ποὺ θὰ ὠφελοῦσε τὴν ψυχή μου, δηλαδὴ στὸ φῶς καὶ στὸν Χριστὸ τελικά.

Εἶστε αὐτὸς ποὺ μὲ πηγαία ἀγάπη καὶ ἐμπιστοσύνη πρὸς τὸ πρόσωπό μου, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἐξέφρασα τὴν ἐπιθυμία, προετοιμάσατε τὸν «καιρὸν» γιὰ νὰ λάβω πάλι σήμερα ἀπὸ τὰ Ἀρχιερατικά σας τίμια χέρια τὸν δεύτερο βαθμὸ τῆς Ἱερωσύνης.

Νά, λοιπόν, τὰ ἐφόδια ποὺ θὰ ἤθελα νὰ ἔχω κι ἐγὼ γιὰ νὰ πορευθῶ στὴν συνέχεια. Ἐφόδια Ὀρθοδοξίας, ἀρετές, χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ποὺ ἀνθίζουν καὶ καρποφοροῦν μόνο στὸν Ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου, τὴν Ἐκκλησία».

Εὐχόμαστε στὸν νεοχειροτονηθέντα π. Χρῆστο καλὴ Ἱερωσύνη.
Α.Κ.

  • Προβολές: 2786