Skip to main content

Εἰδήσεις - Φωτογραφικὰ στιγμιότυπα

Ἐκπομπὲς Σεβασμιωτάτου στὸν Ρ/Σ τῆς Ἐκκλησίας

Ὑπενθυμίζεται στοὺς ἀναγνῶστες τῆς Ε.Π. ὅτι ὁ Μητροπολίτης κ. Ἰερόθεος συνεχίζει τὶς ἐκπομπές του στὸν Ρ/Σ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (89,5) κάθε Κυριακὴ ὥρα 4 μ.μ. μὲ τὸν γενικὸ τίτλο «Δερμάτινοι Χιτῶνες ἤτοι φθαρτότητα καὶ θνητότητα», στὶς ὁποῖες ἀναλύει πολὺ ἐνδιαφέροντα θέματα ποῦ ἔχουν σχέση μὲ τὴν ἀσθένεια, τὰ γηρατειὰ καὶ τὸν θάνατο, μέσα ἀπὸ τὴν θεολογία τῶν Πατέρων. Ἔτσι δίνεται δύναμη καὶ ἔμπνευση στὸν ἄνθρωπο νὰ δέχεται μὲ χαρὰ καὶ πραγματικὴ δημιουργικότητα τὶς ἀναπόφευκτες καὶ μοναδικὲς αὐτὲς καταστάσεις τῆς ζωῆς, ποῦ στοὺς κοσμικοὺς ἀνθρώπους προκαλοῦν εἴτε ἀπώθηση εἴτε ἀπόγνωση καὶ ἀπελπισία.

Ἐκδήλωση φιλολόγων γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη: "...ὡς πλέει ναῦς μαγική..."

Τὴν Κυριακὴ 19 Φεβρουαρίου, στὴν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πραγματοποιήθηκε ἡ ἐκδήλωση τοῦ Συνδέσμου Φιλολόγων Ναυπακτίας μὲ θέμα τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη καὶ τίτλο «...ὡς πλέει ναῦς μαγική...». Κατὰ τὴν ἔναρξη τῆς ἐκδήλωσης χαιρετισμὸ ἀπηύθυνε ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἰερόθεος, ὁ ὁποῖος καὶ μίλησε γιὰ τὸ ἦθος τοῦ Παπαδιαμάντη, ὅπως φαίνεται καὶ στὴν μιὰ ἀπὸ τὶς ἐλάχιστες φωτογραφίας του, τραβηγμένη ἀπὸ τὸν Παῦλο Νιρβάνα.

Στὴν συνέχεια ἡ πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Φιλολόγων Μαρία Δρογγίτη ἀναφέρθηκε στὸ βιογραφικὸ σημείωμα τοῦ Παπαδιαμάντη, καὶ ἀκολούθησαν τρεὶς πολὺ ἐνδιαφέρουσες ὁμιλίες: τοῦ φιλόλογου Ἀπόστολου Ζορμπὰ μὲ τίτλο «Ἀπὸ τὴν ποικίλη διαπλοκὴ καὶ παθολογία τοῦ νεολληνικοῦ βίου: Ἐνδεικτικὲς περιπτώσεις στὸ ἔργο τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη», τοῦ Χρήστου Τερέζη, κοσμήτορα τῆς Σχολῆς Ἀνθρωπιστικῶν καὶ Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν, καθηγητῆ φιλοσοφίας, μὲ τίτλο «Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη: Λαμπριάτικος ψάλτης: Συνάντηση τῆς λογοτεχνίας μὲ τὴ θεολογία», καὶ τοῦ Ἀγγέλου Μαντᾶ, δρ. φιλολογίας, σχολικοῦ συμβούλου φιλολόγων μὲ τίτλο «Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Εἰσαγωγὴ στὸ μυρολόγι τῆς φώκιας: Ἕνα διδακτικὸ σενάριο».

Ὁ λόγος τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη, ὅπως προσφέρθηκε αὐτούσιος καὶ ἀναλύθηκε στὶς τρεῖς εἰσηγήσεις, εὔφρανε, δίδαξε, σχολίασε, ἀνάδειξε, θεράπευσε καὶ ἀπέδειξε ὅτι παραμένει πάντα ἐπίκαιρος καὶ δυνατός.Τὴν ἐκδήλωση παρακολούθησαν ὁ δήμαρχος Ναυπακτίας Γιάννης Μπουλές, ὁ ἀντιδήμαρχος Κώστας Σταυρόπουλος καὶ πολλοὶ φιλόλογοι καί ...φίλοι τοῦ λόγου τοῦ Παπαδιαμάντη.

Α.Κ.

Παραδοσιακὲς λαϊκὲς μελωδίες τῆς Μεγάλης Τεσσακοστὴς καὶ τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος

Ἀνακοίνωση-Πρόσκληση

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου διοργανώνει μουσικὴ ἐκδήλωση ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος. Ἡ Χορωδία Παραδοσιακῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεως, μὲ δάσκαλο καὶ χοράρχη τὸν κ. Παντελῆ Ἀναστασόπουλο, μὲ τὴν συνοδεία παραδοσιακῶν ὀργάνων, θὰ παρουσιάση πλούσιο πρόγραμμα μὲ μελωδίες, ὠδές, θρήνους, κάλαντα, ὕμνους, ἐγκώμια γιὰ τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα. Πρόκειται γιὰ μιὰ πρωτότυπη καὶ πολὺ ἐνδιαφέρουσα ἐκδήλωση, ποῦ θὰ συγκινήση μὲ τὶς παραδοσιακὲς μελωδίες καὶ τὴν λαϊκὴ ἔκφραση τῆς εὐλάβειας γιὰ τὶς μεγάλες ἑορτὲς ποῦ ἑτοιμαζόμαστε νὰ ἑορτάσουμε. Καλοῦνται ὅλοι οἱ συμπολῖτες μας νὰ τὴν παρακολουθήσουν. Δευτέρα, 2 Ἀπριλίου ε.έ., ὥρα 7:30 μ.μ. στὴν Αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

  • Προβολές: 2585