Skip to main content

Κύριο θέμα: Ἐκδήλωση βράβευσης γιὰ τὴν προσφορὰ στὴν Ἑλλάδα - Σεβασμὸς καὶ ἐλπίδα στὴν Ἐκκλησία

Ἡ Ἑλλάδα ποὺ ὑποφέρει καὶ ταπεινώνεται ἀπὸ τοὺς ξένους καὶ ἡ Ἑλλάδα ποὺ ἐργάζεται καὶ ἀνταποκρίνεται στὴν ἔνδοξη ἱστορία της, θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ὁ τίτλος τῆς ἐκδήλωσης ποὺ ἔγινε στὸν Πειραιᾶ καὶ στὴν ὁποία θὰ ἀναφερθοῦμε στὴν συνέχεια. Μιὰ ἐκδήλωση βράβευσης ὁρισμένων προσώπων ἀπὸ δύο συλλογικοὺς φορεῖς ἔγινε ἐκδήλωση ἔκφρασης τῶν αἰσθημάτων τοῦ λαοῦ κατὰ τὴν παροῦσα συγκυρία αἰσθήματα πικρίας κατὰ τῶν ὑπευθύνων τῆς κρίσεως, σεβασμοῦ καὶ ἐλπίδος γιὰ τὴν Ἐκκλησία.

Ὅταν ὁ λαὸς ὑποφέρη ἴσως δὲν εἶναι ἡ κατάλληλη στιγμὴ γιὰ ἀπολογισμοὺς καὶ ἀναλύσεις, ἀλλὰ θὰ εἶναι πραγματικὰ μιὰ εὐεργεσία καὶ γιὰ τὸν λαὸ καὶ γιὰ τὸ ἔθνος μας, ἂν ἡ παροῦσα κρίση τοῦ πολιτικοῦ συστήματος γίνη αἰτία νὰ ἀπεκδυθῇ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὅλα τὰ ἀρνητικὰ στερεότυπα ποὺ τῆς ἀποδόθηκαν λόγῳ τῆς προσδέσεώς της στὸ ἅρμα τοῦ Κράτους καὶ τῆς πολιτικῆς, ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση καὶ μετά. Ἡ πρόσδεση αὐτὴ ἔχει ἀναλυθῇ ἀρκούντως καὶ ἱστορικῶς ἀπὸ ἐμβριθεῖς θεολόγους μας. Τὰ κύρια σημεῖα της εἶναι ἡ ἀποκοπὴ τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ἡ ὑποχρεωτικὴ θεολογικὴ κατάρτιση τῶν Ἐπισκόπων της σὲ Προτεσταντικὰ Πανεπιστήμια τῆς Δύσεως ἢ ἀπὸ Καθηγητὲς ποὺ ἔχουν σπουδάσει στὰ Πανεπιστήμια αὐτά, ἡ δέσμευση τοῦ Κανονικοῦ τῆς δικαίου στοὺς νόμους τοῦ Κράτους, ἡ δήμευση τῆς περιουσίας της, ἡ θεώρησή της ὡς παράρτημα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας κλπ.

Γιὰ τὰ ἀνωτέρω εὐθύνονται βεβαίως καὶ πρόσωπα ποὺ ἀποδέχθηκαν αὐτὸν τὸν ἐναγκαλισμὸ καὶ λησμόνησαν τὴν ἀποστολή τους ὡς Ποιμένες τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ἡ μεγαλύτερη εὐθύνη βαραίνει τὴν ὑστεροβουλία τῶν ξενοσπουδαγμένων πολιτικῶν σχεδιαστῶν τῆς πορείας τῆς Πατρίδος μας ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση καὶ μετά. Μήπως σήμερα, ποὺ ἡ συμφεροντολογία καὶ ὁ μεταπραττισμὸς ξεσκεπάζεται, εἶναι ἡ εὐκαιρία νὰ ἀναδειχθῇ τὸ πραγματικὸ πρόσωπο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέσα ἀπὸ τὴν ἀκραιφνῆ ὀρθόδοξη θεολογία της καὶ τὴν ἀνυστερόβουλη ποιμαντική της;

Αὐτὲς οἱ σκέψεις προκλήθηκαν καὶ ἀπὸ τὴν παρακολούθηση τῆς εἰδικῆς ἐκδήλωσης ποὺ διοργάνωσε ὁ Δημοσιογραφικὸς Ὀργανισμὸς Corfu καὶ ἡ Κερκυραϊκὴ Ἕνωση Πειραιᾶ στὸ Ἐμπορικὸ καὶ Βιομηχανικὸ Ἐπιμελητήριο τοῦ Πειραιᾶ τὴν Τρίτη 20 Μαρτίου 2012. Σὲ αὐτὴν τιμήθηκε ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἰερόθεος ὡς προσωπικότητα τοῦ 2011, μαζὶ μὲ ἄλλα πρόσωπα ποὺ ἐπιλέχθηκαν ἀπὸ τοὺς διοργανωτές, διότι «ξεχώρισαν γιὰ αὐτὸ ποὺ κάνουν», προσδίδουν κῦρος στὸν θεσμὸ ποὺ ὑπηρετοῦν καὶ ἀντιπροσωπεύουν ἐπάξια τὴν Ἑλλάδα στὸ Ἐξωτερικό. Προέρχονταν δὲ κυρίως ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς πολιτικῆς, γιὰ τὴν ἀκρίβεια τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης, τῆς τέχνης, τῆς δημοσιογραφίας, τῆς κοινωνικῆς προσφορᾶς καὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.

Οἱ τιμηθέντες στὴν ἐκδήλωση ἦταν: Ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας οἱ Μητροπολῖτες Ναυπάκτου κ. Ἰερόθεος καὶ Σύρου κ. Δωρόθεος. Ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης: ὁ Μιχάλης Χανιώτης Δήμαρχος Καρπάθου, ἡ Πασχαλίνα Καλαγιὰ ἀντιδήμαρχος καὶ πρόεδρος τοῦ Πολιτιστικοῦ Ἐργαστηρίου Καλλίπολης Πειραιᾶ, ὁ Στέφανος Χρήστου ἀντιπεριφερειάρχης Πειραιᾶ καὶ ὁ Κωνσταντῖνος Ἀσκούνης δήμαρχος Καλλιθέας καὶ πρόεδρος ΚΕΔΚΕ. Ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς τέχνης: ὁ μουσικὸς Δημήτρης Τυπάλδος καὶ ἡ Παιδικὴ Χορωδία του, ὁ Σταμάτης Κραουνάκης μουσικοσυνθέτης, ὁ Μάρκος Σεφερλῆς ἠθοποιός-κειμενογράφος, ὁ Γιῶργος Νιάρχος μουσικός-ἐνορχηστρωτὴς καὶ ἡ σύζυγός του Μάρα Θρασυβουλίδου καλλιτέχνης. Ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς κοινωνικῆς προσφορᾶς, ὁ Βασίλης Βοϊδονικόλας πρόεδρος Συλλόγου Πολυτέκνων Πειραιᾶ & Νήσων. Ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς δημοσιογραφίας: ἡ Ἑλένη Χατζηανδρέου πρόεδρος Ἑνώσεως Δημοσιογράφων Εὐρωπαϊκοῦ Τύπου.

Ὁ Σέβ. Μητροπολίτης κ. Ἰερόθεος, στὸν ὁποῖο ἀνακοινώθηκε ἀπὸ τοὺς διοργανωτὲς ἡ βράβευσή του πρὶν ἀπὸ ἕνα μῆνα, δὲν γνώριζε κανέναν ἀπὸ τοὺς παράγοντες τῆς ἐκδήλωσης οὔτε ἔχει κάποια ἰδιαίτερη σχέση μὲ τὸν Πειραιᾶ ἢ τὴν Κέρκυρα, γιὰ αὐτὸ καὶ ἐξέφρασε τὴν ἔκπληξή του γιὰ τὴν βράβευση. Ἀπὸ τὴν παρουσίαση ποὺ ἔκαναν οἱ διοργανωτὲς καὶ ἀπὸ τὴν αἰτιολογία ποὺ ἀναγράφεται στὸ βραβεῖο φάνηκε ὅτι ἡ ἐπιλογή του ἔγινε γιὰ «τὴν προσφορά του στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία», γιὰ τὴν προβολὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ἑλλάδας στὸ ἐξωτερικὸ μὲ τὰ συγγράμματά του ποὺ κυκλοφοροῦν σὲ εἴκοσι τρεὶς ξένες γλῶσσες καὶ γιατί εἶναι σὲ ὅλους «ἀγαπητός, σεμνὸς μὲ μεγάλη προσφορὰ στὴν ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία», ὅπως χαρακτηριστικὰ ἀναφέρθηκε ἀπὸ τοὺς παρουσιαστές.

Τὸ βραβεῖο –ἕνα ἀσημένιο ἀντίγραφο ἱστιοφόρου καὶ τὸ δίπλωμα– ζήτησε νὰ ἐπιδώση στὸν Σεβασμιώτατο ὁ Ἀρχηγὸς Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ναυτικοῦ Ἀντιναύαρχος κ. Κοσμᾶς Χρηστίδης, ὁ ὁποῖος εἶπε:

«Σύμφωνα μὲ τὸν Ἀριστοτέλη "μιὰ ἄριστη πόλη ἔχει ἄριστους πολῖτες". Ἄριστες πόλεις ἔχει ὅλη ἡ Ἑλλάδα. Καὶ ἄριστοι Ἱερεῖς εἶναι σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Οἱ Ἀξιωματικοὶ τοῦ Ναυτικοῦ καὶ οἱ Ἱερεῖς ἔχουν ἕνα κοινὸ σημεῖο: εἶναι ἀσκητὲς καὶ ἔχουν μεγάλη ψυχή. Εἶναι ἰδιαίτερη χαρὰ καὶ μεγάλη τιμὴ ποὺ θὰ σᾶς ἀπονείμω, Σεβασμιώτατε, τὸ βραβεῖο».

Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν ἀντιφώνησή του εἶπε:

«Εὐχαριστῶ τοὺς δύο Ἀρχιερεῖς, τὸν Μητροπολίτη Πειραιῶς γιὰ τὴν παρουσία του καὶ τὸν Μητροπολίτη Σύρου γιὰ τὰ καλά του λόγια. Θὰ ἤθελα νὰ εὐχαριστήσω θερμὰ γιὰ τὴν τιμητικὴ αὐτὴ διάκριση ποὺ γίνεται σήμερα στὸ πρόσωπό μου καί, βεβαίως, στὸ πρόσωπο τῆς Ἐκκλησίας γενικότερα. Στὴν θεολογία λέμε ὅτι ἡ τιμὴ ἀνάγεται στὸ πρωτότυπο... Αὐτὸ αἰσθάνομαι καὶ ἐγὼ ὅτι ἡ τιμὴ ἡ ὁποία μοῦ ἀποδίδεται σήμερα, εἶναι τιμὴ πρὸς τὴν Ἐκκλησία –στὴν ὁποία γεννήθηκα, στὴν ὁποία μεγάλωσα, ἔζησα καὶ θὰ ζήσω καὶ ἐπιδιώκω μόνο καὶ μόνο τὴν τιμὴ καὶ τὴν δόξα τῆς Ἐκκλησίας– καί, βεβαίως, στὸν Χριστό, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας. Αἰσθάνομαι ἰδιαίτερη τιμὴ τὸ ὅτι εἶμαι μέλος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τὸ ὅτι γνωρίζω τὴν ὀρθόδοξη θεολογία, ἡ ὁποία ἀπαντᾶ σὲ ὅλα τὰ φιλοσοφικά, κοινωνικά, ὑπαρξιακὰ καὶ πνευματικὰ ἐρωτήματα, τὰ ὁποία ἀπασχολοῦν τὸν ἄνθρωπο. Τελειώνοντας, νὰ θυμηθῶ κάτι τὸ ὁποῖο ἔλεγε ὁ Νεύτων, ὅτι εἴμαστε νᾶνοι, ἀλλὰ ἔχουμε μεγάλη χαρὰ καὶ τιμὴ διότι εἴμαστε ἐπάνω στὶς πλάτες γιγάντων, γιὰ αὐτὸ μποροῦμε νὰ δοῦμε πιὸ μακριά. Καὶ ἐγὼ νομίζω ὅτι εἴμαστε "νᾶνοι", ἀλλὰ ζοῦμε ἐπάνω στὶς πλάτες τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, τῶν μεγάλων αὐτῶν ὁμολογητῶν τῆς πίστεως, γιὰ αὐτὸ καὶ μποροῦμε νὰ δοῦμε πολὺ μακριά. Εὐχαριστῶ καὶ πάλι γιὰ τὴν τιμὴ καὶ εὔχομαι καλὴ ὑπόλοιπη Σαρακοστὴ καὶ καλὸ καὶ εὐλογημένο σταυροαναστάσιμο Πάσχα».

Ὁ Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος τιμήθηκε γιὰ τὸ ποιμαντικὸ καὶ τὸ κοινωνικὸ ἔργο, ποὺ ἐπιτελεῖ στὴν νησιωτικὴ Μητρόπολή του. Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν ἀντιφώνησή του, μεταξὺ ἄλλων, εἶπε:

«Ἡ διάκριση αὐτή, ποὺ γιὰ μένα εἶναι μιὰ ἀπροσδόκητη ἔκπληξη... ἀνήκει κατὰ κύριο λόγο στοὺς Ἱερεῖς, τὰ Μοναστήρια, τὸ Πανελλήνιο Ἱερὸ Ἵδρυμα Εὐαγγελιστρίας Τήνου, τὰ ἐκλεκτὰ μέλη τῆς μεγάλης οἰκογένειας τῶν πλοιοκτητῶν καὶ τῶν ἐπιχειρηματιῶν, ποῦ ἐνισχύουν ποικιλοτρόπως τὸ πολυσχιδὲς κοινωνικὸ ἔργο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, τοὺς ἐκπροσώπους ὅλων τῶν βαθμῶν τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, μὲ τοὺς ὁποίους ἔχουμε ἄριστη καὶ δημιουργικὴ συνεργασία, τὰ τοπικὰ Μ.Μ.Ε., ποῦ προβάλλουν τὸ ἔργο μας, ἀλλά, κυρίως, τὸν εὐγενῆ λαὸ τῶν 12 νησιῶν, ποῦ ἐνάντια καὶ σὲ πεῖσμα τῶν καιρῶν καὶ τῶν πολλῶν δυσκολιῶν ἀγωνίζεται καὶ παραμένει ὄρθιος».

Ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ ἔγινε ἀποδέκτης τοῦ σεβασμοῦ καὶ τῆς ἀγάπης τῶν διοργανωτῶν καὶ τῶν παρόντων Πειραιωτῶν, μὲ τὴν εὐκαιρία μάλιστα τῆς συμπληρώσεως ἕξι ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἐνθρόνισή του. Ἤδη ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ἐκδήλωσης ὁ κ. Μουζακίτης ἐπέδωσε συμβολικὸ δῶρο στὸν κ. Σεραφείμ, λέγοντας ὅτι αὐτὰ τὰ ἕξι πρῶτα χρόνια ἔχει νὰ ἐπιδείξη ἕνα πλούσιο ποιμαντικὸ ἔργο καὶ ἔχει κερδίσει τὴν ἀγάπη τοῦ ποιμνίου του.

Ἡ ἐκδήλωση, στὴν ὁποία συμμετεῖχαν καὶ ὑψηλόβαθμα στελέχη τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης Πειραιᾶ, πλαισιώθηκε μὲ τραγούδι καὶ μουσικὴ ἀπὸ τοὺς τιμηθέντες καὶ ἀπὸ ἄλλους καλλιτέχνες. Ἰδιαίτερη ἐντύπωση ἔκανε ἡ Παιδικὴ Χορωδία Τυπάλδου ποῦ ἑρμήνευσε τραγούδια Ἑλλήνων καλλιτεχνῶν. Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μὲ προβολὴ γιὰ τοὺς καλλιτέχνες ποῦ ἔφυγαν πρόσφατα ἀπὸ τὴν ζωή.

Χαρακτηριστικὸ τοῦ κλίματος τῆς ἐκδήλωσης ἦταν τὸ γεγονὸς ὅτι, ὅπως ἀνακοίνωσε στὴν ἔναρξη τῆς ἐκδήλωσης ὁ Πρόεδρος κ. Δημήτριος Μουζακίτης, εἶχαν προταθῇ τρεὶς ἀκόμη βραβεύσεις γιὰ πρόσωπα ἀπὸ τὴν κεντρικὴ πολιτικὴ σκηνή, οἱ ὁποῖες ὅμως ἀποσύρθηκαν μετὰ ἀπὸ πιέσεις καὶ διαμαρτυρίες τῶν μελῶν τῶν διοργανωτῶν Συλλόγων καὶ ἐξ αἰτίας τῆς ἀγανάκτησης τοῦ λαοῦ γιὰ τὴν οἰκονομικὴ κρίση. Στοὺς σύντομους δὲ λόγους ποῦ ἀκούστηκαν ἀποτυπωνόταν ἔντονα ὅλος ὁ προβληματισμὸς καὶ ἡ πικρία ποῦ ὑπάρχει στὸν λαὸ γιὰ τὴν κατάσταση στὴν ὁποία ἔχει περιέλθει ἡ Ἑλλάδα, κυρίως γιὰ τὴν ἀπαξίωσή της διεθνῶς. Γιὰ αὐτὸ καὶ ἡ ἐκδήλωση ἄρχισε μὲ προβολὴ ποῦ παρουσίαζε τὰ δύο πρόσωπα τῆς σύγχρονης Ἑλλάδος: ἀπὸ τὴν μιὰ σκηνὲς καθημερινῆς ἐξαθλίωσης τοῦ λαοῦ, σκηνὲς μὲ τὶς διαμαρτυρίες του καὶ τὴν καταστολή τους, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη στιγμὲς ποῦ ἔκαναν περήφανους τοὺς Ἕλληνες.

Ὅλοι οἱ βραβευθέντες ἐξέφρασαν τὸν σεβασμό τους πρὸς τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ στήριξαν σὲ αὐτὴν τὴν ἐλπίδα τους γιὰ βοήθεια πρὸς τὸν λαὸ τὶς δύσκολες αὐτὲς στιγμές. Π.χ. ὁ Πρόεδρος τῶν Κερκυραίων εἶπε: «Πιστεύω ὅτι χωρὶς τὴν Ἐκκλησία δὲν θὰ ὑπῆρχε Ἑλλάδα χωρὶς τὴν ναυτιλία δὲν θὰ ὑπῆρχε Ἑλλάδα χωρὶς τὸν ἀθλητισμὸ δὲν θὰ ὑπῆρχε Ἑλλάδα χωρὶς τοὺς πολιτικοὺς μπορεῖ νὰ ὑπῆρχε Ἑλλάδα!».

Ὁ μουσικοσυνθέτης Σταμάτης Κραουνάκης εἶπε:

«Κρίμας! Κρίμας! Γιατί; Γιατί ἔρχεται μιὰ χαρὰ σὲ μιὰ στιγμὴ ποῦ σὰν καλλιτέχνης δὲν μπορῶ νὰ χαρῶ. Ἡ ὑπέροχη αὐτὴ χώρα μας ὑφίσταται τὴν βία μιᾶς ἀνώνυμης χούντας τραπεζῶν μὲ τὴν συμβολὴ τῶν δύο κυριοτέρων πολιτικῶν Κομμάτων, μὲ τὴν ἀντοχή μας καὶ τὸ νευρικό μας σύστημα ὁλονὼν "στὴν τσίτα". Δὲν ξέρω πόσο θὰ κρατήση αὐτό. Πέρα ἀπὸ τὶς μεγάλες μου εὐχαριστίες καὶ τὸν σεβασμὸ μοῦ στοὺς ἅγιους πατέρες καὶ τὴν χαρά μου –ἡ Ἐκκλησία κράτησε γιὰ τετρακόσια χρόνια τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ δὲν εἴμαστε Τοῦρκοι, καὶ θὰ τὴν παρακαλέσω πάρα πολύ, ἀπὸ τὰ τρίσβαθα τῆς καρδιᾶς μου ἀπόψε, νὰ ξαναπάρη τὸν ἰσχυρό της ρόλο αὐτὴν τὴν στιγμή, νὰ μὴ συνάδη μὲ τὴν ἐξουσία καὶ νὰ βάλη στὰ χωράφια της, στὰ Μοναστήρια της, ὅπου μπορεῖ –ξέρω ὅτι ὑπάρχουν Ἱερεῖς ποῦ μαζεύουν τὸν κόσμο καὶ τὸν ταΐζουνε– ἀνθρώπους νὰ δουλέψουνε– ὁ λόγος πάντως ποῦ ἦλθα εἶναι: σᾶς παρακαλῶ πάρα πολύ, διαλύστε τὸν δικομματισμό, «σκοτῶστε» τους, βγάλτε τους ἀπὸ τὰ σπίτια σας γιὰ πάντα μὴ ξαναβάλετε αὐτὰ τὰ "τσιράκια" τῆς διαπλοκῆς ποτὲ ξανὰ στὰ σπίτια σας!».

Ὁ ἀντιπεριφειάρχης κ. Στέφανος Χρήστου ἐξέφρασε καὶ αὐτὸς τὸν σεβασμό του στὴν Ἐκκλησία –εἶναι, ἄλλωστε, ἱεροψάλτης– τόνισε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης κρίνονται καθημερινὰ ἀπὸ τὴν κοινωνία γιὰ τὸ ἔργο τους (ὁ ἴδιος ἦταν γιὰ εἴκοσι χρόνια δήμαρχος Κορυδαλλοῦ) καὶ τέλος ἐξέφρασε τὴν ἄποψη ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἰσοπεδώνωνται ὅλοι οἱ πολιτικοὶ (τῆς κεντρικῆς πολιτικῆς ἐξουσίας), γιατί εἶναι ἐπικίνδυνο νὰ πλήττωνται ὡς θεσμὸς οἱ συγκεκριμένοι δρόμοι καὶ ἄξονες τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος. Ἐκεῖνο ὅμως ποῦ σίγουρα πρέπει νὰ ἀλλάξη, εἶπε, εἶναι τὰ κριτήρια τοῦ λαοῦ γιὰ τὴν ἐπιλογὴ τῶν πολιτικῶν.

Ὁ ἠθοποιὸς Μάρκος Σεφερλῆς εἶπε:

«Θὰ ἤθελα νὰ εὐχαριστήσω πράγματι τὸν Θεὸ γιὰ δύο λόγους –(στρεφόμενος πρὸς τοὺς παρόντες Ἱεράρχες, ἀστειευόμενος) καὶ ἔχουμε ἐκπροσώπους ἐδῶ, μποροῦν νὰ τὸ μεταφέρουνε– ὁ ἕνας λόγος εἶναι γιατί μοῦ ἔδωσε τὸ χάρισμα αὐτὸ νὰ κάνω τὸν κόσμο νὰ γελάη, καὶ αὐτὸ μὲ κάνει νὰ νοιώθω πάρα πολὺ καλὰ καὶ πολὺ εὐτυχισμένος στὴν ζωή μου. Καὶ δεύτερον, γιατί ὅποτε Τὸν χρειάσθηκα τὸν Θεὸ στὶς δύσκολες στιγμὲς ποῦ πέρασα, ἦταν ἐκεῖ, δίπλα μου». Καὶ ἀφοῦ ζήτησε συγγνώμη ἀπὸ τοὺς παρόντες ἂν τοὺς «στενοχώρησε» ἀναφερόμενος σὲ μιὰ ὀδυνηρὴ περιπέτειά του μὲ πολιτικοὺς παράγοντες ποῦ τὸν ὁδήγησε ἀκόμη καὶ στὴν σύλληψη, εἶπε: «Δὲν θέλω νὰ μιλάω ἔτσι μόνον ὅταν εἶναι γιὰ προσωπικές μου στιγμές... ἀλλὰ αὐτὸ ἦταν κάτι ποῦ κρατοῦσα μέσα μου καὶ ἤθελα σήμερα ἐδῶ στὸν Πειραιᾶ νὰ τὸ βγάλω ἀπὸ μέσα μου καὶ εἶναι σὰν νὰ ἐξομολογοῦμαι μπροστὰ στοὺς Ἱερεῖς καὶ αἰσθάνομαι πάρα πολὺ καλά».

Ἔτσι, στὰ πρόσωπα τῶν δύο τιμηθέντων Ἱεραρχῶν καὶ τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου τιμήθηκε ἡ Ἐκκλησία καὶ ἀναγνωρίσθηκε ἡ προσφορὰ τῆς καὶ στὴν ἱστορία τῆς πατρίδος μας καὶ στὸ σύγχρονο γίγνεσθαι, ὅπως ὑπογραμμίσθηκε στοὺς λόγους τῶν ὁμιλητῶν. Τὸ σημαντικὸ εἶναι ὅτι τὰ ἀνωτέρω ἔγιναν σὲ μιὰ μεγαλούπολη τῆς Πατρίδος μας, σὲ μιὰ «κοσμικὴ» ἐκδήλωση τῆς δημοσιογραφίας, τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης καὶ τῆς τέχνης, στὴν ὁποία ἐκδήλωση ζητήθηκε ἀπὸ τοὺς τιμωμένους Ἱεράρχες, καὶ δὲν τὸ ἐπιδίωξαν, νὰ συμμετάσχουν. Σὲ μιὰ ἐκδήλωση ποῦ φαινόταν ἔντονα ἡ θέληση τῶν διοργανωτῶν νὰ προβάλουν μιὰ ἄλλη Ἑλλάδα, ποῦ κάνει τοὺς Ἕλληνες περήφανους καὶ δὲν τοὺς ταπεινώνει στὰ μάτια τῶν ξένων καὶ τῆς ἱστορίας. Ἔγιναν δὲ οἱ Ἱεράρχες καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν δέκτες καὶ κοινωνοὶ καὶ συμμέτοχοι τῆς ἀγωνίας τοῦ λαοῦ, ποῦ ὡς γνωστὸν ἐκφράζεται κυρίως μέσα ἀπὸ τοὺς λαϊκοὺς καλλιτέχνες του.

Α.Κ.

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 2845