Skip to main content

Εἰδήσεις Ὀκτωβρίου 2011

  Ο Σεβασμιώτατος στήν Ιεραρχία τού Οκτωβρίου

Κατά τήν πρόσφατη Σύνοδο τής Ιεραρχίας τής Εκκλησίας τής Ελλάδος ο Σεβασμιώτατος διετέλεσε, μετά από πρόταση τού Αρχιεπισκόπου καί έγκριση τής Ιεραρχίας, εκπρόσωπος Τύπου, ο οποίος μαζί μέ τούς Σεβ. Μητροπολίτες Σύρου κ. Δωρόθεο καί Πατρών κ. Χρυσόστομο, μετά από κάθε Συνεδρίαση κατήρτιζε τό ανακοινωθέν τής Συνόδου, τό διάβαζε στούς δημοσιογράφους καί απαντούσε στίς ερωτήσεις τους. Ο Σεβασμιώτατος έλαβε τόν λόγο καί κατέθεσε τήν άποψή του σέ όλες τίς συζητήσεις πού έγιναν στήν Σύνοδο.

Επίσης, είχε ορισθή από τήν Διαρκή Ιερά Σύνοδο νά αναγνώση Εισήγηση μέ θέμα «Περί τής αναγνωρίσεως τής εν Κωνσταντινουπόλει εν έτει 879/880 μ.Χ., συγκληθείσης Συνόδου ως Ογδόης Οικουμενικής». Πρόκειται γιά τήν Ιερά Σύνοδο πού συνεκλήθη επί Μεγάλου Φωτίου καί κατεδίκασε τό filioque. Σημειωτέον ότι η Σύνοδος αυτή είχε τό κύρος τής Οικουμενικής, έως τέλους τού 11ου αιώνος, οπότε άρχισε νά αναγνωρίζεται από τόν Πάπα ως Ογδόη Οικουμενική η Σύνοδος πού κατεδίκασε τόν Μέγα Φώτιο δέκα χρόνια πρίν (869-870)! Καί αυτή η αναγνώριση ισχύει γιά τόν Παπισμό μέχρι σήμερα. Μέ τήν εισήγηση αυτή ο Σεβασμιώτατος θά παρουσίαζε όλα εκείνα τά στοιχεία πού συνηγορούν στό νά προτείνη η Ιερά Σύνοδος τής Ιεραρχίας τής Εκκλησίας μας τήν συζήτηση τού θέματος αυτού στήν μέλλουσα νά συγκληθή Πανορθόδοξο Σύνοδο. Παρόμοια εισήγηση είχε ετοιμάσει καί ο Σεβ. Μητροπολίτης Γόρτυνος κ. Ιερεμίας γιά τήν Σύνοδο επί αγίου Γρηγορίου τού Παλαμά (1351). Πρόκειται περί σοβαρών δογματικών θεμάτων, πού έχουν άμεσα σχέση μέ τήν οριοθέτηση τού δόγματος καί τής διδασκαλίας τής Εκκλησίας μας καί τόν ορθό προσανατολισμό της μέσα στήν σύγχρονη εποχή θεολογικής συγχύσεως καί συγκράσεως ομολογιών.

Δυστυχώς, όμως, διάφοροι λόγοι επέβαλαν τελικά τήν αναβολή τών εισηγήσεων γιά τό μέλλον. Στήν ονομαστική ψηφοφορία έξι Μητροπολίτες ψήφισαν υπέρ τής αναγνώσεως καί συζητήσεως τών δύο εισηγήσεων καί ένας ψήφισε «επέχω». Ο Σεβ. Μητροπολίτης μας, όταν ήλθε η ώρα νά ψηφίση δήλωσε τά εξής: «Αφού, όπως ελέχθη, η Ιεραρχία είναι "αναρμόδια" νά συζητά τέτοια δογματικά θέματα, αλλά είναι αρμόδια νά συζητά γιά τό ΦΠΑ καί τό ΕΣΠΑ, τότε οι εισηγήσεις αυτές νά καταργηθούν»!!

Σέ Ιερατική Σύναξη τής Ι. Μητροπόλεως Πειραιώς

Τήν Πέμπτη 20 Οκτωβρίου ε.έ. στό Πνευματικό Κέντρο τού Ι. Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιώς ο Σεβασμιώτατος κ. Ιερόθεος ομίλησε στήν Ιερατική Σύναξη τής Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς καί Φαλήρου, μετά από πρόσκληση τού οικείου Μητροπολίτου κ. Σεραφείμ, ο οποίος τόν είχε παρακαλέσει νά αναπτύξη στούς Κληρικούς του τό πολύ ενδιαφέρον καί καίριο θέμα «Ο Ιερεύς ως εξομολογούμενος Η αναγκαιότητα τού λειτουργού γιά πνευματικό ανεφοδιασμό μέ τό μυστήριο τής ιεράς Εξομολογήσεως». Η εισήγηση διαρθρώθηκε στά εξής κεφάλαια: 1. Οικειοποίηση τών καρπών τής ενανθρωπήσεως τού Χριστού στήν Ορθόδοξη Εκκλησία, 2. Ο Κληρικός ως Χριστιανός καί ως Πνευματικός Πατέρας, 3. Πρακτικές συνέπειες, 4. Ένα πρότυπο αγίου εγγάμου Ιερέως, 5. Ένα παράδειγμα από τόν χώρο τής κοσμικής ψυχοθεραπείας. Ακολούθησε δεύτερη εισήγηση μέ τό ίδιο θέμα από τόν Ιερέα π. Γεώργιο Δορμπαράκη καί συζήτηση. Οι Ιερείς επιβεβαίωσαν τήν σοβαρότητα τού θέματος καί τήν ωφέλεια από Συνάξεις μέ τέτοια θέματα πού αγγίζουν σοβαρά ζητήματα τής Ιερατικής διακονίας καί τούς βοηθούν αποτελεσματικά στό ποιμαντικό τους έργο. Η Ιερατική Σύναξη καί η φιλοξενία περατώθηκε μέ γεύμα πού παρέθεσε ο Ιερός Ναός.

Αγιασμός Ενάρξεως Αγιογραφικών Συνάξεων

Τήν Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011, στίς 6.30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στήν αίθουσα τού Πνευματικού Κέντρου τής Ιεράς Μητροπόλεως ο Αγιασμός τής Ενάρξεως τών Αγιογραφικών Συνάξεων τής Ιεράς Μητροπόλεώς μας. Τό Αγιασμό τέλεσε ο Πανοσιολ. Αρχιμ. π. Αντώνιος Βαζούρας συμπαραστατούμενος από τόν Πρωτ. π. Παναγιώτη Χαντζή, εφημέριο τού Ι.Ν. Κοιμήσεως τής Θεοτόκου Παλαιοπαναγιάς.

Μετά τό τέλος τού Αγιασμού ο π. Αντώνιος ευχήθηκε πνευματική καρποφορία στήν νέα περίοδο τών Αγιογραφικών Συνάξεων, ενώ τό πρώτο εισαγωγικό θέμα ανέπτυξε ο υπεύθυνος τών Συνάξεων Πρωτ. π. Θωμάς Βαμβίνης.

Εφέτος στίς Αγιογραφικές Συνάξεις θά αναλυθούν τρία από τά πλέον γνωστά, αλλά καί βασικά αγιογραφικά κείμενα: Οι Δέκα Εντολές, πού θά ερμηνευθούν βάσει τού «Δεκαλόγου τής κατά Χριστόν νουθεσίας, ήτοι τής Νέας Διαθήκης» τού Αγίου Γρηγορίου τού Παλαμά, οι Μακαρισμοί καί η Κυριακή Προσευχή, από τήν Επί τού Όρους ομιλία τού Χριστού, πού θά ερμηνευθούν μέ βάση τίς ερμηνευτικές ομιλίες στά κείμενα αυτά τού Αγίου Γρηγορίου Νύσσης.

Αγιασμός στόν Λιμενικό Σταθμό

Τήν Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011, τελέσθηκε στά Γραφεία τού Λιμενικού Σταθμού Ναυπάκτου Αγιασμός, μέ πρωτοβουλία τού Διοικητού του κ. Βασιλείου Σμπούκη καί τήν σύμφωνη γνώμη τών στελεχών τού Σταθμού. Τόν Αγιασμό τέλεσε ο εφημέριος τού Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ναυπάκτου π. Θωμάς Βαμβίνης, ο οποίος στό τέλος ευχήθηκε δύναμη στό έργο τών ανδρών καί τών γυναικών τού Λιμενικού Σταθμού, γιατί η αποστολή τους είναι πολύ δύσκολη, όσο καί χρήσιμη γιά τήν κοινωνία μας, όπως είναι καί η αποστολή κάθε υπηρεσίας πού είναι αναγκασμένη νά ελέγχη τούς πολίτες καί νά επιβάλλη τόν νόμο.

Η πρωτοβουλία αυτή δείχνει τήν πίστη καί τήν ευλάβεια τών λιμενικών τής Ναυπάκτου, αλλά καί τήν αίσθηση τής ανάγκης πού έχουν από τήν ενίσχυση τού Θεού στό έργο τους.

  • Προβολές: 2630