Skip to main content

«Ενιαύσιον 2010»

Εκδόθηκε τό νέο βιβλίο τού Σεβασμιωτάτου τής σειράς Ενιαύσια, μέ τίτλο «Ενιαύσιον 2010», μέ μεγάλη ποικιλία επί μέρους θεμάτων πού αντιμετωπίσθηκαν θεολογικά από τόν συγγραφέα τό περασμένο έτος. Δημοσιεύουμε κατωτέρω τόν πρόλογο καί τά περιεχόμενα τού νέου βιβλίου:

*

Πρόλογος

Συνεχίζεται η έκδοση τής σειράς «Ενιαύσια» καί γιά τό έτος 2010, στό οποίο περιλαμβάνονται επίκαιρα άρθρα, ομιλίες, σχόλια, διάφορα κείμενα καί συνεντεύξεις, καθώς καί τά λειτουργικά κηρύγματα τών θερινών μηνών.

Πρόκειται γιά ερεθίσματα πού έδωσαν τά γεγονότα τού έτους αυτού καί λόγω τής οικονομικής κρίσεως καί λόγω τής συμμετοχής μου στήν Διαρκή Ιερά Σύνοδο. Είναι επόμενο ότι οι απαντήσεις αναφέρονται σέ ένα μέρος τών προβλημάτων καί οπωσδήποτε δίδονται μέσα από τήν θεολογική προοπτική.

Προσφέρω καί τό «Ενιαύσιον 2010» στό πλήρωμα τής Εκκλησίας καί σέ κάθε ενδιαφερόμενο, ως έκφραση ποιμαντικής ευαισθησίας καί αίτηση προσευχής στόν Θεό υπέρ τού γράφοντος.

Έγραφα στό Επισκοπείο τής Ναυπάκτου

τήν 11η Φεβρουαρίου 2011,

εορτή τού αγίου Ιερομάρτυρος

Βλασίου, Επισκόπου Σεβαστείας.

† Ο Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου Ιερόθεος

*

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Α' Άρθρα

 1. Η χαρμολύπη τής Πασχαλιάς
 2. Η Εικόνα σέ Ανατολή καί Δύση
  • α. Η Εκκλησία τών Προφητών, τών Αποστόλων καί τών Αγίων
  • β. Η Ζ' Οικουμενική Σύνοδος καί η Σύνοδος τής Φραγκφούρτης
  • γ. Η εικόνα στήν Ορθόδοξη καί τήν δυτική Παράδοση
  • δ. Οι δύο εικόνες τού σύγχρονου κόσμου
 3. Η θεολογία καί αξία τών συμβόλων
  • α. Η θεολογία τής εικόνας ως συμβόλου
  • β. Η κατάρριψη τών συμβόλων
 4. Η Εκκλησία καί τό έργο της
  • α. Η Εκκλησία κατά τόν άγιο Ιωάννη τόν Χρυσόστομο
  • β. Η λειτουργία τής σύγχρονης Εκκλησίας
 5. Η Εκκλησία έκφραση τής συνέχειας τού Γένους
  • α. Ο εκχριστιανισμός τού περιβάλλοντος
  • β. Η αντιμετώπιση τών εξωτερικών προκλήσεων
 6. Τό περιεχόμενο τού μαθήματος τών Θρησκευτικών
 7. «Κοραής καί Γρηγόριος Ε'»
 8. Εκκλησία-δικτατορία-δημοκρατία
 9. Η ιθαγένεια τών μεταναστών
 10. Ιθαγένεια καί Παράδοση
 11. Τό θεολογικό έργο τού π. Ιωάννου Ρωμανίδη
  • α. «Τό Προπατορικό Αμάρτημα»
  • β. Η νηπτική-ησυχαστική διδασκαλία του
  • γ. Η προσφορά τού π. Ιωάννου
 12. Η σύγχρονη κρίση από εκκλησιαστικής πλευράς
  • α. Η ποικιλόμορφη κρίση
  • β. Η «θεολογία τής κρίσης»
  • γ. Οι τρείς πειρασμοί τού συγχρόνου ανθρώπου
  • δ. Παγκόσμια κρίση
 13. Η πολιτισμική κρίση τής εποχής μας
  • α. «Πολιτισμική κρίση»
  • β. «Η θρησκεία τής φιλαργυρίας»
 14. Εκκλησία καί οικονομική κρίση
  • α. Οι αποφάσεις τής Ιεράς Συνόδου
  • β. Ο κοινοβιακός τρόπος ζωής τής Εκκλησίας
 15. Ένας εκκλησιαστικός λόγος γιά τήν σύγχρονη κρίση
  • α. Τά αίτια τής κρίσης
  • β. Η αντιμετώπιση τής κρίσης
 16. Τό ήθος τής εκκλησιαστικής φιλανθρωπίας
  • α. Φιλανθρωπία-κοινωνικό έργο
  • β. Φιλαυτία-φιλανθρωπία-φιλοθεΐα
  • γ. Περί φιλοπτωχίας
  • δ. Θεραπευτική κοινότητα
 17. Οι σύγχρονοι τοκογλύφοι
  • α. Ορισμός τής τοκογλυφίας
  • β. Η τοκογλυφία κατά τούς Πατέρες τής Εκκλησίας
  • γ. Ποικίλοι τοκογλύφοι
 18. «Ο μονοδιάστατος άνθρωπος»
 19. Ο υψηλός πυρετός καί η θεραπεία του
 20. Η «σιωπή» τού Αρχιεπισκόπου

 

Β' Ομιλίες

 

 1. Η θεολογία τών εικόνων
 2. Η σημασία τής διδασκαλίας τού αγίου Γρηγορίου τού Παλαμά
 3. Ελευθερία «από» καί «πρός»
 4. Η σιωπή τής Θεοτόκου στά Άγια τών Αγίων
 5. Η κάρτα τού ουρανοπολίτη
  • α. Οι τρείς πορείες
  • β. Η δική μας πορεία
 6. Προσκυνηματικές περιηγήσεις
  • α. Ορολογία τού φαινομένου
  • β. Οι σωστές προϋποθέσεις τής προσκυνηματικής περιηγήσεως
  • γ. Η προσκυνηματική περιήγηση στήν Ναυπακτία
 7. Η ορφάνια στήν ζωή τών παιδιών
  • α. Ετυμολογία τής λέξεως ορφάνια
  • β. Οι διαδοχικές κρίσεις τής ορφάνιας καί τού πένθους
  • γ. Η βιολογική καί ψυχολογική ορφάνια
  • δ. Ο διφυής χαρακτήρας τής ορφάνιας καί τού πένθους
  • ε. Η αντιμετώπιση τής ορφάνιας καί τού πένθους
 8. Η δυαδική σχέση ηδονής καί οδύνης

 

Γ' Σχόλια

 

 1. Ασφράγιστοι καί εσφραγισμένοι
 2. Δεισιδαιμονίες καί ανοησίες
 3. Η ομορφιά τού ανθρώπου
 4. «Η νηστεία κάνει θαύματα»
 5. «Θεέ μου, κάνε με τηλεόραση»
 6. «Απαιδεία» καί «απαιδία»
 7. Η ανάληψη τών ευθυνών
 8. Στοιχεία αυτοκριτικής
 9. «Ο Καταναλωτισμός είναι αρρώστια»
 10. Μαθήματα από τήν Ρωσία
 11. Φύκια καί σκουπίδια
 12. «Μεταξύ φρίκης καί Αφρικής»

Δ' Διάφορα

 1. Βιβλίο γιά τόν όσιο Παΐσιο Βελιτσκόφσκι
 2. Στά ίχνη καί στό πνεύμα τού οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκι α. Στό Ιάσιο β. Στά Μοναστικά Κέντρα γ. Συνάντηση μέ τούς νέους τού Ιασίου
 3. Εκκλησία καί φορολογία
 4. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στήν Ναύπακτο
 5. Η ποιμαντική στό Στράτευμα
 6. Τό σπίτι τού Αγίου Πολυκάρπου
 7. «Παρακαμπύλια, χθές – σήμερα – αύριο»
 8. Νέα Δημοτική Αρχή
 9. Πρόλογος στό βιβλίο «Μιά βραδυά στήν έρημο τού Αγίου Όρους» στήν Ρουμανική γλώσσα
 10. Πρόλογος γιά τήν βελτιωμένη έκδοση τού βιβλίου «Ψυχική ασθένεια καί Υγεία» στήν αγγλική γλώσσα
 11. Πρόλογος στό Ημερολόγιο τού 2011 γιά τόν π. Ιωάννη Ρωμανίδη
 12. Πρόλογος στήν έκδοση τού ιστορικού τής Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Βομβοκούς
 13. Πρόλογος στό βιβλίο «Ο βίος καί τό έργο τού Ιερέα Παναγιώτη Σκουζή»
 14. Μιά σημαντική παρουσία στήν Επαρχία μας
 15. Ευχές γιά τό νέο έτος 2011
 16. Συνεντεύξεις γιά επίκαιρα θέματα
  • α) Εκκλησία καί σύγχρονα θέματα
  • β) Η αποχριστιανοποίηση τής κοινωνίας
  • γ) Εκκλησία καί οικονομική κρίση (Α')
  • δ) Εκκλησία καί οικονομική κρίση (Β')
  • ε) Εκκλησία καί οικονομική κρίση (Γ')
  • στ)Εκκλησία καί φιλανθρωπία

 

Ε' Γραπτά κηρύγματα τού Καλοκαιριού 2010

 

 1. Η ειρήνη τού Θεού
 2. Ο Ιερός Ναός
 3. Ο Κλήρος καί ο λαός
 4. Η Πόλη καί οι Πολίτες
 5. Προσευχή γιά τό περιβάλλον
 6. Οι συνάνθρωποί μας
 7. Η Θεοτόκος Μαρία
 8. Ο πόνος πολύς
 9. Ο Τίμιος Πρόδρομος

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 • Προβολές: 3372