Skip to main content

Γεγονότα καὶ Σχόλια: Ανάγκη πνευματικών ερεισμάτων - Άνω θρώσκων καί όχι κάτω νεύων

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

Ανάγκη πνευματικών ερεισμάτων

Σέ τηλεοπτική συζήτηση ακούστηκε η ακόλουθη παρατήρηση: Ο μέσος όρος ηλικίας τών εγκληματιών όλο καί κατεβαίνει. Υπάρχει τόν τελευταίο καιρό σημαντική αύξηση τής παραβατικότητας τών νέων, πού φθάνει μέχρι καί τό έγκλημα.

Οι σχολιασμοί πάνω στό θέμα αυτό έγιναν μέ αφορμή τόν φόνο ενός γέροντα από έναν δεκαεπτάχρονο εθισμένο στό ποτό. Ο νεαρός τακτικά έπαιρνε τό «χαρτζιλίκι» του από τόν συγκεκριμένο γέροντα. Όμως κάποια φορά, όταν ο γέροντας δέν είχε νά τού δώση χρήματα, ο νούς του θόλωσε καί έφθασε στόν φόνο τού «χρηματοδότη» του.

Ο νεαρός μόλις είδε τό αποτέλεσμα τού θυμού του συγκλονίστηκε καί μετανοιωμένος πήγε στήν αστυνόμια καί ανέφερε τό γεγονός.

Δέν κρίνουμε τόν νεαρό. Παρόμοιες πράξεις άλλωστε δέν απουσίαζαν από τίς παλαιότερες γενιές. Στίς μέρες μας, όμως, μαζί καί μέ άλλης μορφής εγκλήματα, τονίζει τό πρόβλημα τής εγκληματικότητας τών νέων.

Τονίζει κυρίως τήν ανάγκη –μέσα από τήν κρατική παιδεία, αλλά καί τήν «παιδεία» πού προσφέρουν τά Μ.Μ.Ε.– νά δοθούν στήν νέα γενιά δυνατά καί υγιή ηθικά καί πνευματικά ερείσματα.

Άνω θρώσκων καί όχι κάτω νεύων

Στήν παραπάνω τηλεοπτική συζήτηση ο κεντρικός παρουσιαστής προσπάθησε νά σχηματοποιήση τά κίνητρα τής εγκληματικότητας τών νέων, μέ ταυτόχρονη υπόδειξη τών κοινωνικών ομάδων από τίς οποίες προέρχονται οι δράστες. Είπε, λοιπόν –καί όπως φαίνεται έχει δίκαιο– ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες νεαρών εγκληματιών.

Πρώτον, υπάρχουν νεαροί πού φθάνουν στό έγκλημα, επειδή δέν διαθέτουν τά «πρός τό ζήν». Θά πρέπει νά επισημάνουμε ότι αυτού τού είδους η εγκληματικότητα, όσο αυξάνει η ανεργία καί όσο χαμηλώνουν οι μισθοί καί τά ημερομίσθια, ενώ μεγαλώνει τό κόστος ζωής, όλο καί περισσότερο θά μεγεθύνεται. Όπως είναι φανερό, αυτού τού τύπου οι εγκληματίες προέρχονται από φτωχά κοινωνικά στρώματα. Καί είναι επίσης φανερό ότι η θεραπεία αυτής τής αιτίας τού κακού είναι σχετικώς εύκολη, αφού λύνεται μέ τήν εξασφάλιση τού αναγκαίου εισοδήματος σέ όλους τούς πολίτες ανέργους, αστέγους, ασθενείς.

Αυτό βέβαια απαιτεί ένα «κράτος πρόνοιας», σάν καί αυτό πού υπάρχει ακόμη καί στήν συντηρητική Αγγλία, αλλά πού οι δανειστές μας τώρα –μέσα στήν «φιλανθρωπία» τού δανεισμού μας– μάς τό απαγορεύουν.

Δεύτερον, υπάρχουν νεαροί προερχόμενοι από καλές οικογένειες, οι οποίοι εγκληματούν, γιατί μισούν τήν κοινωνία. Ή, πιό σωστά, μισούν τήν μορφή πού έχει πάρει η σημερινή κοινωνία. Οργανώνουν, λοιπόν, τρομοκρατικές ομάδες, τίς οποίες χρηματοδοτούν –συνδεόμενοι μέ εκπροσώπους τού κοινού εγκλήματος– μέ ληστείες Τραπεζών, καί κτυπούν συμβολικά σημεία καί πρόσωπα τού κοινωνικού, οικονομικού καί πολιτικού συστήματος.

Η θεραπεία αυτού τού κακού δέν είναι εύκολη, γιατί η αιτία του –ή η πρόφασή του– δέν είναι αμιγώς υλική. Είναι ηθική καί πνευματική. Βρίσκεται στήν σαθρή ανάπτυξη τής κοινωνίας, στήν αδικία καί τήν ιδιοτέλεια τών ισχυρών, στήν απώλεια τής ανθρωπιάς.

Εμείς νά προσθέσουμε ότι βρίσκεται στήν λήθη τού αληθινού εαυτού μας, ο οποίος εκ φύσεως είναι «άνω θρώσκων» καί όχι «κάτω νεύων» πρός τά απόβλητα τής υπανθρώπινης βιομηχανίας τής ιδιοτέλειας.

π.Θ.Α.Β.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 3195