Skip to main content

Στὸ στόχαστρο φανατικῶν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας

Στὴν ἐφημερίδα Τὸ Βῆμα (21.10.2010) δημοσιεύτηκε ρεπορτὰζ τῆς κ. Μαρίας Ἀντωνιάδου, τὸ ὁποῖο ἀναφέρεται στὶς ἐνορχηστρωμένες ἐπιθετικὲς ἐνέργειες Ἀλβανῶν ἐθνικιστῶν, ποῦ ἔχουν κάνει στόχο τους τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιο, ἀλλὰ ἄλλους Ὀρθοδόξους Ἀρχιερεῖς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀλβανίας.

Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ. Ἀναστάσιος

Στὸ ρεπορτὰζ σημειώνεται: «Θορυβημένοι εἶναι οἱ ὀρθόδοξοι Προκαθήμενοι καὶ οἱ ἡγέτες τῶν διεθνῶν χριστιανικῶν ὀργανισμῶν ἀπὸ τὶς ἐπιθέσεις ποῦ ἐξαπολύονται τὸ τελευταῖο διάστημα κατὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου καὶ κατὰ Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας.

Πολλοὶ κληρικοὶ κάνουν λόγο γιὰ προσπάθεια σπίλωσης τοῦ κ. Ἀναστασίου, ἐπειδὴ στὰ τραγικὰ γεγονότα τῆς Χειμάρρας, τὸν περασμένο Αὔγουστο, μὲ τὴν δολοφονία τοῦ 37χρονου Ἀριστοτέλη Γκούμα, στάθηκε δίπλα στοὺς ὀρθοδόξους τῆς περιοχῆς.

Μάλιστα τονίζουν ὅτι τότε ἦταν ὁ πρῶτος ποῦ μίλησε γιὰ δολοφονία, ὅταν πολλοὶ προσπαθοῦσαν νὰ ἀποδώσουν τὸ γεγονὸς σὲ τροχαῖο δυστύχημα».

Οἱ πολέμιοι τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ τῶν Ὀρθοδόξων Ἀρχιερέων τῆς Ἀλβανίας θέλουν τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν δικαιοσύνη νὰ εἶναι στριμωγμένες μέσα στὰ δικά τους συμφέροντα, τὰ ὁποία ὅμως δὲν ταυτίζονται μὲ τὰ συμφέροντα τοῦ ἀλβανικοῦ λαοῦ. Οἱ ἐνέργειές τους εἶναι πολὺ ἀπομακρυσμένες ἀπὸ τὸ «πνεῦμα» τῆς δημοκρατίας –ὁ ἐνορχηστρωτὴς τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν εἶναι Ἀλβανὸς ἀκηδημαϊκὸς ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Χότζα–, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ «πνεῦμα» τῆς καλῆς γειτονίας μὲ τὴν Ἑλλάδα, ἡ καλλιέργεια καὶ ἡ ἀνάπτυξη τῆς ὁποίας εἶναι πρὸς τὸ συμφέρον πρωτίστως τῆς Ἀλβανίας καὶ δευτερευόντως τῆς Ἑλλάδος.

Οἱ Ἀλβανοὶ ἐθνικιστὲς φαίνεται νὰ ἀγνοοῦν τὸ συμφέρον τῆς χώρας τους, στὴν ὁποία μόνο ὠφέλεια μπορεῖ νὰ προκύψη ἀπὸ τὴν παρουσία στὸ πηδάλιο τῆς Ὀρθόδοξης Ἀρχιεπισκοπῆς Τιράνων, Δυρραχίου καὶ πάσης Ἀλβανίας τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀναστασίου.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀναστάσιος εἶναι μιὰ ἐκκλησιαστικὴ προσωπικότητα διεθνοῦς κύρους, μὲ παιδεία θύραθεν καὶ ἐκκλησιαστική, ποῦ τὸν καθιστοῦν ἱκανό, ὄχι μόνο νὰ πηδαλιουχὴ ἐπιδέξια τὸ σκάφος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῶν Τιράνων, (στὴν φάση μάλιστα τῆς ἀναδιοργανώσεώς της, μετὰ ἀπὸ τὴν ἀντιεκκλησιαστικὴ καὶ ἀντιθρησκευτικὴ λαίλαπα τοῦ καθεστῶτος τοῦ Χότζα), ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπεκτείνεται σὲ σημαντικὲς καὶ ἀναγκαῖες γιὰ τὸν ἀλβανικὸ λαὸ δραστηριότητες στὸν τομέα τῆς ὑγείας καὶ τῆς παιδείας, μὲ τὴν ἀνέγερση καὶ διοργάνωση σύγχρονων ὑγεινομικῶν μονάδων καὶ σχολείων, ποῦ εἶναι ἀνοικτὰ σὲ ὅλους τοὺς πολῖτες τοῦ Ἀλβανικοῦ Κράτους, χωρὶς φυλετικὲς ἢ θρησκευτικὲς διακρίσεις.

Στὸν ἀντίποδα αὐτοῦ τοῦ ἀνοικτοῦ, ὀρθόδοξου πνεύματος, ποῦ βλέπει τὸν ἄνθρωπο στὴν ὁλότητά του, χωρὶς προκαταλήψεις καὶ κοντόφθαλμα συμφέροντα, βρίσκονται ὁ ἀκαδημαϊκὸς κ. Κρίστο Φρασέρι καὶ οἱ ὁμόφρονές του, ποῦ δὲν ἀνέχονται τὸ ἔργο τοῦ Μακαρ. κ. Ἀναστασίου καὶ τῶν Ἀρχιερέων τῆς Συνόδου του, μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ οἱ περισσότεροι ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι ἑλληνικῆς καταγωγῆς.

Σύμφωνα μὲ τὸ ρεπορτὰζ ὁ Κρίστο Φρασέρι ἀπέστειλε μήνυμα στὴν ἀλβανικὴ κυβέρνηση, στὸν ἀλβανικὸ λαὸ καὶ στὸν ἴδιο τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀναστάσιο, στὸ ὁποῖο μεταξὺ ἄλλων λέει: «Πρέπει νὰ ἀκολουθήσουμε αὐτὸ ποῦ ἔγινε στὶς ἀρχὲς τοῦ αἰῶνα, ὅταν ὁδηγήσαμε τὸν Μητροπολίτη Δυρραχίου Ἰάκωβο στὴν Κορυτσὰ καὶ τοῦ εἴπαμε "Φύγε"».

Ὁ κ. Φρασέρι γεννήθηκε τὸ 1920 στὴν Κωνσταντινούπολη καί, ὅπως προηγουμένως σημειώσαμε, εἶναι Ἀκαδημαϊκὸς ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ καθεστῶτος τοῦ Χότζα. Εἶναι ἐρευνητὴς τοῦ Ἰνστιτούτου Ἱστορίας τῆς Ἀλβανίας, ἀλλὰ ὅπως φαίνεται μελετᾶ τὴν ἱστορία μέσα ἀπὸ κατευθυντήριες γραμμὲς ἐθνικιστικῆς προπαγάνδας.

Πιστεύουμε ὅτι ὁ κ. Φρασέρι δὲν ἐκφράζει τὶς ἀπόψεις τῆς ἀλβανικῆς Κυβέρνησης, οὔτε τῆς πλειονότητας τοῦ ἀλβανικοῦ λαοῦ. Γιὰ νὰ πάρουμε ὅμως μιὰ ἰδέα τῶν δυσχερειῶν ποῦ ἀντιμετωπίζουν οἱ Ὀρθόδοξοι Ἀρχιερεῖς στὴν Ἀλβανία, παραθέτουμε ἀπὸ τὸ ρεπορτὰζ τῆς κ. Ἀντωνιάδου, ἀποσπάσματα ποῦ δείχνουν τὸ πῶς ἀνακυκλώνονται οἱ ἀπόψεις τοῦ κ. Φρασέρι ἀπὸ τὶς ἐφημερίδες καὶ τὶς τηλεοράσεις.

Σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ δημοσιεύματα ἀναφέρεται: «Σκοπὸς τοῦ κ. Ἀναστασίου ἦταν ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐπιρροῆς τῆς ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας ἐπὶ τῆς Ἀλβανικῆς ὑπονομεύοντας καὶ ἐκμηδενίζοντας τὶς προσπάθειες ποῦ εἶχαν καταβάλει οἱ ἀλβανοὶ πατριῶτες».

Ἐνδεικτικὲς τοῦ ὅλου κλίματος, ποῦ γίνεται προσπάθεια νὰ δημιουργηθῇ, εἶναι οἱ ἐρωτήσεις ποῦ θέτουν ὁρισμένοι δημοσιογράφοι σὲ Μητροπολῖτες τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας, ὅταν τοὺς ζητοῦνται συνεντεύξεις. Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ ἐρώτηση ποῦ δέχθηκε, μεταξὺ ἄλλων, ὁ Ἐπίσκοπος Κρούγιας κ. Ἀντώνιος κατὰ τὴ διάρκεια τηλεοπτικῆς συνέντευξης. Ρωτήθηκε: «Γιατί ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔκανε μνημόσυνο γιὰ τοὺς Τσάμηδες, γιατί τὸ ἀποφεύγει, γιατί ἐσεῖς ὡς Ἀλβανὸς δὲν δέχεστε ὅτι σὲ βάρος τους ὑπῆρξε γενοκτονία; Γιατί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τοὺς Ἀλβανοὺς ποῦ σκοτώνονται στὴν Ἑλλάδα;».

Εἶναι σαφεῖς οἱ στόχοι ποῦ ἐπιδιώκουν οἱ ἐρωτήσεις αὐτές, οἱ ὁποῖες θέλουν νὰ ἐμπλέξουν –καὶ νὰ ὑποτάξουν– τὴν Ἐκκλησία σὲ πολιτικὰ καὶ ἐθνικὰ συμφέροντα.

Σύμφωνα μὲ τὸ ρεπορτὰζ μάλιστα, «ὁ κ. Φρασέρι ζήτησε νὰ κηρυχθῇ "persona non grata" ἀκόμη καὶ ὁ Ἀρβανίτης στὴν καταγωγὴ Μητροπολίτης Βερατίου κ. Ἰγνάτιος. "Εἶναι ἕνας φανατισμένος Ἕλληνας ἐπίσκοπος, ἕνας μισθοφόρος τῆς σοβινιστικὴς πολιτικῆς τῆς Ἑλλάδας, ὁ ὁποῖος, ὅπως καὶ ὅλοι οἱ μισθοφόροι ποῦ δροὺν στὴν Ἀλβανία, ὅπως ὁ βουλευτὴς Βαγγέλης Ντοῦλες, ὁ δήμαρχος Βασίλης Μπολάνος καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀναστάσιος, ἔλαβαν ἐντολὴ ἀπὸ τὴν Ἀθήνα νὰ ἐξαπολύσουν ἐπίθεση ἐναντίον τῆς Ἀλβανίας" λέει ὁ 90χρονος Φρασέρι σὲ ἀλβανικὴ ἐφημερίδα.

Ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος συστήνει στοὺς συνεργάτες του νηφαλιότητα καὶ καλεῖ νὰ ἀποφεύγονται οἱ αὐτοδικίες. Δέχεται πάντως τηλεφωνήματα στήριξης ἀπὸ πολλὲς πλευρές, καθὼς πρόκειται γιὰ προσωπικότητα διεθνοῦς κύρους καὶ ἀποδοχῆς».

Πιστεύουμε ὅτι τὸ ἔργο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀναστασίου, τοῦ Μητροπολίτου Βερατίου κ. Ἰγνατίου καὶ τῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἱεραρχῶν τῆς Ἀλβανίας, ὡς ἔργο ποῦ πηγάζει ἀπὸ τὴν πίστη καὶ τὴν ἀγάπη τῆς Ἐκκλησίας, ὡς ἔργο δηλαδὴ ποῦ ὑπερβαίνει σύνορα καὶ ἐθνικιστικὲς προκαταλήψεις, τελικῶς θὰ ἐπικρατήση στὶς συνειδήσεις ὅλων τῶν Ἀλβανῶν, ἀκόμη καὶ τῶν, πρὸς καιρόν, ὁμοφρόνων τοῦ κ. Φρασέρι.

π. Θ.Α.Β.

  • Προβολές: 2480