Skip to main content

Ἐπιστολὴ γιὰ τὴν κοίμηση τοῦ Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης κυροῦ Αὐγουστίνου

Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἐορδαίας

κ. Θεόκλητον, Φλώρινα

Πληροφορηθεὶς τὴν κοίμηση τοῦ μακαριστοῦ Γέροντός σας, Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης κυροῦ Αὐγουστίνου, ἐκφράζω τὰ εἰλικρινῆ συλλυπητήριά μου πρὸς τὴν ἀγαπητὴ Σεβασμιότητά σας καὶ εὔχομαι στὸν Δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας νὰ ἀναπαύση τὴν ψυχὴ τοῦ μακαριστοῦ ἐν σκηναῖς Δικαίων, ἐν κόλποις Ἀβραὰμ καὶ νὰ τὸν κατατάξη μετὰ τῶν Ἁγίων Του. Δυστυχῶς, παρὰ τὴν ἐπιθυμία μου, δὲν θὰ μπορέσω νὰ παραστῶ στὴν ἐξόδιο Ἀκολουθία, διότι τὴν ἴδια ἡμέρα καὶ ὥρα θὰ βρίσκομαι σὲ προγραμματισμένο προσκύνημα στὴν Μολδαβία. Ἐλπίζω νὰ μπορέσω νὰ παραστῶ σὲ κάποιες ἀπὸ τὶς ἐπιμνημόσυνες δεήσεις, προκειμένου νὰ εὐχηθῶ γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῆς μακαρίας ψυχῆς του, πρᾶγμα ποῦ θὰ τὸ πράξω καὶ τώρα.

Φέρω στὴν μνήμη μοῦ τοὺς ἀγῶνες τοῦ πρὸς δόξαν τῆς Ἐκκλησίας, ὡς Ἱεροκήρυκος, σὲ πολλὲς Ἱερὲς Μητροπόλεις, καὶ ὡς Μητροπολίτου, στὴν ἀκριτικὴ Ἱερὰ Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἐορδαίας. Γνωρίζω ἐπαρκῶς τὶς πολυποίκιλες θυσίες του, κυρίως ἀπὸ πληροφορίες ποῦ μοῦ ἔδωσε ὁ μακαριστὸς Γέροντάς μου Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας κυρὸς Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος συνδεόταν μαζί του, λόγῳ τοῦ κοινοῦ Ἐπισκόπου τους, τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Αἰτωλοακαρνανίας κυροῦ Ἱεροθέου. Ἐπίσης, πληροφορίες μοῦ ἔδωσε καὶ ὁ ἀείμνηστος πατέρας μου ποὺ γνώριζε τὸν π. Αὐγουστῖνο ἀπὸ τὴν ἱεροκηρυκτικὴ διακονία του στὰ Ἰωάννινα καὶ μάλιστα ἦταν παρὼν στὸ θαρραλέο κήρυγμα ποὺ ἔκανε στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἰωαννίνων κατὰ τῶν Γερμανῶν καὶ στὴν συνέχεια φυγαδεύθηκε γιὰ νὰ μὴ συλληφθῇ. Ἀλλὰ καὶ ἐγώ, ὅταν ἤμουν Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας παρακολουθοῦσα τοὺς ποικίλους ἀγῶνες του καὶ τὴν ποιμαντική του ἀγωνία.

Αἰσθάνομαι ὅτι ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης, παρὰ τοὺς ἠρωϊκοὺς ἀγῶνες του, διακρινόταν καὶ ἀπὸ μιὰ ἐσωτερικὴ φιλοκαλικὴ ζωή, ἡ ὁποία τὸν συνόδευε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Λογγοβάρδας τῆς ἰδιαίτερης πατρίδας τοῦ καὶ τὴν ἐκπληκτικὴ φυσιογνωμία τοῦ μακαριστοῦ π. Φιλοθέου Ζερβάκου, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἀγάπη ποῦ ἔτρεφε στὸν ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό, γιὰ τὸν ὁποῖον μιλοῦσε συνέχεια. Αὐτὸ μποροῦσε κανεὶς νὰ τὸ διακρίνη σὲ πολλὰ πνευματικὰ κηρύγματα ποῦ ἔκανε. Τελικά, ἀπὸ ὅ,τι ἀντιλήφθηκα προσωπικά, καὶ ἐλπίζω νὰ εἶναι ἀντικειμενικὴ ἡ κρίση μου, ὁ μακαριστὸς Αὐγουστῖνος ὁμοίαζε μὲ τοὺς Προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, στοὺς ἐξωτερικοὺς ἀγῶνες του καὶ τὴν ἐσωτερική του ζωή.

Ἔκφραση αὐτῆς τῆς φιλοκαλικὴς ζωῆς του εἶσθε ἐσεῖς, Σεβασμιώτατε ἅγιε Φλωρίνης καὶ ἀγαπητὲ ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ κ. Θεόκλητε, καὶ εἶναι σημαντικὸ τὸ ὅτι ἐπέλεξε ἐσᾶς ὡς Πρωτοσύγκελλό του καὶ τελικὰ ὡς διάδοχό του στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἐορδαίας, ἐπειδὴ ἐξετίμησε τὴν διάκριση, τὴν σωφροσύνη, τὴν σεμνότητα, τὴν ἠρεμία, τὴν νηφαλιότητα καὶ πολλὰ ἄλλα χαρίσματα ποῦ διακρίνουν τὴν προσωπικότητά σας. Ἐνθυμοῦμαι δὲ μὲ πόσο ἐνθουσιασμὸ ὁμιλοῦσε γιὰ σᾶς, ὅταν μοῦ τηλεφώνησε γιὰ νὰ σᾶς ψηφίσω μετὰ τὴν παραίτησή του ἐκ τοῦ θρόνου.

Πιστεύω ὅτι ὁ Θεὸς θὰ ἀμείψη τοὺς ἀγῶνες τοῦ γιὰ τὴν Ἐκκλησία, καὶ θὰ δὴ τὴν ἐσωτερικὴ ἡσυχαστικὴ πλευρὰ τῆς ζωῆς του, ἡ ὁποία ἦταν ἀθέατη ἀπὸ πολλούς. Καὶ πάλι εὔχομαι ὁ Θεὸς νὰ ἀπαλύνη τὸν πόνο σας καὶ νὰ στεφανώση τὸν μακαριστὸ Γέροντά σας γιὰ τοὺς ἀγῶνες, τὶς θυσίες, τοὺς ἱδρῶτες τοῦ γιὰ τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Θεοῦ.

Ἐπὶ τούτοις διατελῶ

ὁ Μητροπολιτης Ναυπακτου καὶ Ἁγιου Βλασιου

ΙΕΡΟΘΕΟΣ

  • Προβολές: 2547