Skip to main content

Ἡμερολόγιο 2011 Ἱερᾶς Μητροπόλεως - Πρόλογος

Τὸ ἔτος 2011 κλείνουν δέκα χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Ρωμανίδη (κοιμήθηκε τὴν 1η Νοεμβρίου 2001), ποῦ στὸ τέλος τῆς ζωῆς του, μὲ δική του αἴτηση, ἀνῆκε στὸν ἐφημεριακὸ Κλῆρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, καὶ σκεφθήκαμε μὲ τοὺς συνεργάτες μου νὰ τοῦ ἀφιερώσουμε τὸ Ἡμερολόγιο τοῦ 2011.

Ὁ π. Ἰωάννης Ρωμανίδης γεννήθηκε στὸν Πειραιᾶ, στὶς 2-3-1927, ἀπὸ γονεῖς πρόσφυγες, ποῦ εἶχαν ἔλθει ἀπὸ τὴν Ἀραβησσὸ τῆς Καππαδοκίας. Οἱ γονεῖς του, ὅταν βαπτίσθηκε, τοῦ ἔδωσαν τὸ ὄνομα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου, στὸν ὁποῖον τὸν ἀφιέρωσαν. Στὴν συνέχεια οἱ γονεῖς του, ὅταν ἐκεῖνος ἦταν 72 ἡμερῶν βρέφος, μετανάστευσαν στὴν Ἀμερική. Ἔτσι, ὁ π. Ἰωάννης μεγάλωσε στὸ Μανχάτταν τῆς Νέας Ὑόρκης.

Σπούδασε σὲ καλὰ ἐκπαιδευτικὰ κέντρα, ἦταν ἀπόφοιτος τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου Brookline Μασαχουσέτης, τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Yale, ἔγινε διδάκτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καὶ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, δίδαξε στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τῆς Βοστώνης, στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἀπὸ ὅπου καὶ συνταξιοδοτήθηκε, καὶ στὴν Μπελεμέντειο Θεολογικὴ Σχολὴ «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς» στὸν Βόρειο Λίβανο. Χειροτονήθηκε Ἱερεὺς στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς καὶ ὑπηρέτησε ὡς Ἐφημέριος σὲ διάφορες Ἐνορίες της καὶ τελικά, ὅπως προαναφέρθηκε, μὲ αἴτησή του ἔλαβε τὸ Ἀπολυτήριο ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ γιὰ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου.

Ὑπῆρξε ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σὲ διαφόρους θεολογικοὺς διαλόγους καὶ ἐκπροσώπησε τὴν Ἐκκλησία μας σὲ διάφορες ἀποστολές, μὲ σημαντικὴ δράση, καὶ λόγῳ τῆς μεγάλης θεολογικῆς του κατάρτισης, ἀλλὰ καὶ λόγῳ τῆς γνώσεως τῆς ἀγγλικῆς γλώσσας, τὴν ὁποία κατεῖχε ἄριστα, καθὼς καὶ τῆς γαλλικῆς γλώσσας. Ὁ μακαριστὸς π. Ἰωάννης Ρωμανίδης ἐξέφραζε τὴν αὐθεντικὴ θεολογία, ἤτοι τὴν θεολογία τῶν Προφητῶν, τῶν Ἀποστόλων καὶ τῶν Πατέρων, συνέδεε τὴν δογματικὴ μὲ τὴν ἐμπειρία, τὴν θεολογία μὲ τὸν ἡσυχασμό, τὴν καθηγητικὴ ἕδρα μὲ τὴν ζωὴ τῶν ἐρημιτῶν Πατέρων, τὴν ἱστορικὴ ἔρευνα μὲ τὴν νοερὰ προσευχή. Ὑπῆρξε καὶ ἱστορικός, ὄχι ἀπὸ ἕναν ζῆλο, ἀλλὰ ἀπὸ μελέτες καὶ ἔρευνες ποῦ ἔκανε στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Χάρβαρντ.

Αἰσθάνομαι ἰδιαίτερη εὐλογία ποῦ τὸν γνώρισα, πρῶτα ἀπὸ τὰ γραπτά του καὶ ὕστερα προσωπικά, ὅταν ὑπηρετοῦσα στὴν Ἀθήνα ὡς Ἱεροκῆρυξ καὶ ἐκεῖνος εἶχε συνταξιοδοτηθῇ ἀπὸ καθηγητὴς καὶ εἴχαμε διαρκῆ ἐπικοινωνία, ὅπως εἶχε ἐπικοινωνία καὶ μὲ τὸν καθηγητὴ π. Γεώργιο Μεταλληνὸ καὶ τὸν δικηγόρο-θεολόγο κ. Ἀθανάσιο Σακαρέλλο.

Ἐπίσης, αἰσθάνομαι ἰδιαίτερη εὐλογία ποῦ συνέγραψα δύο τόμους μὲ τίτλο «Ἐμπειρικὴ Δογματική», περίπου οκτακοσίων (800) σελίδων, ποῦ θὰ ἐκδοθοῦν πολὺ σύντομα, χρησιμοποιῶντας ἀπομαγνητοφωνημένες ὁμιλίες του. Ὁ Α' Τόμος περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια, ἤτοι: Δόγμα καὶ ἠθική, ἡ ἐμπειρία τῆς Ἀποκαλύψεως, οἱ φορεῖς τῆς Ἀποκαλύψεως καὶ τὰ μνημεῖα τῆς Ἀποκαλύψεως. Ὁ Β' Τόμος ἀναλύει ἐπὶ μέρους δογματικὰ θέματα, ἤτοι: Ἡ θεολογία περὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου, ἡ πτώση τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἡ Ἐκκλησία ὡς Σῶμα Χριστοῦ καὶ κοινωνία θεώσεως καὶ ἡ μετὰ θάνατον ζωή.

Ὁ π. Ἰωάννης Ρωμανίδης ἦταν ἕνας μεγάλος θεολόγος τῆς Ἐκκλησίας μας, ἦταν πραγματικὰ ἕνα «κομμάτι» τοῦ Δ' αἰῶνος στὴν ἐποχή μας, ἀφοῦ ἐξέφραζε τὴν θεολογία τῶν Καππαδοκῶν Πατέρων καὶ τῶν ἀρχαίων ἀσκητῶν, συγγένευε δὲ θεολογικὰ μὲ τὴν παράδοση ποῦ ἐξέφραζε ὁ ἅγιος Συμεῶν ὁ Νέος Θεολόγος, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καὶ οἱ ἡσυχαστές-φιλοκαλικοὶ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ ἀφιέρωση αὐτοῦ τοῦ Ἡμερολογίου στὸ πρόσωπο καὶ τὸ ἔργο του εἶναι ἕνα μνημόσυνο στὸν Θεὸ γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς τοῦ γιὰ ὅσα ἔπραξε καὶ ἐκοπίασε γιὰ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν ὀρθόδοξη θεολογία της.

Ὁ Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἰερόθεος

  • Προβολές: 2804