Skip to main content

Εἰδήσεις - Φωτογραφικὰ στιγμιότυπα

Θεμελίωση Ἱεροῦ Ναοῦ στήν Ρίζα

Τήν Κυριακή της Πεντηκοστῆς θεμελιώθηκε ἀπό τόν Σέβ. Μητροπολίτη μας κ. Ἱερόθεο Ἱερὸς Ναός πού θά τιμᾶται στό ὄνομα τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου. Ὁ Ναός αὐτός, πού ἐλπίζουμε ὅτι σύντομα θά ἀνεγερθῆ, εἶναι “ἐξοχικός”. Βρίσκεται σέ ἕναν λόφο πάνω ἀπό τό χωριό τῶν κατασκηνώσεων, τήν Ρίζα, μέ θέα ὅλο τόν Πατραϊκό κόλπο. Τήν πρωτοβουλία γιά τό κτίσιμο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀνέλαβε ὁ Σύλλογος τῶν ἐν Ἀθήναις Ριζιωτῶν, δείχνοντας μέ αὐτόν τόν τρόπο ὅτι ζωντας στήν Ἀθήνα δέν ἀλλοτριώθηκαν ἀπό τήν Παράδοση τῶν προγόνων τους, ἡ ὁποία θέλει κάθε ὄμορφος τόπος νά ἀντιπροσφέρεται ὡς ἀνάθημα στόν Πλάστη του, ὥστε νά ὑμνῆται καί νά δοξάζεται τό Ὄνομά Του.

Θυρανοίξια Ἱεροῦ Ναοῦ στήν Ἀφροξυλιά

Τήν Τετάρτη 4 Ἰουνίου 1997, παραμονή τῆς Ἀναλήψεως, ἔγιναν ἀπό τόν Μητροπολίτη μας τά θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἀναλήψεως στήν Ἀφροξυλιά. Ὁ νέος Ἱερὸς Ναός, πού εἶναι ἀκόμα ἡμιτελής, θά καλύψη τίς ἀνάγκες τῶν κατοίκων τῆς Ἀφροξυλιᾶς πού λόγω τῶν συγχρόνων ἀναγκῶν ἔχουν μετοικήσει χαμηλότερα, κοντά στόν ἁμαξητό δρόμο Ναυπάκτου - Θέρμου. Τό οἰκόπεδο γιά τήν ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, δώρησε τό Δασαρχεῖο στήν Κοινότητα, καί αὐτή μέ τήν σειρά της στήν Ἐκκλησία. Τόν Ἱερὸ Ναό ἐθεμελίωσε τό 1992 ὁ ἀπό Ναυπάκτου Μητροπολίτης Μαντινείας κ. Ἀλέξανδρος. Ὁ ἐφημέριος του χωριοῦ π. Φώτιος Κυρίτσης, πού κοπίασε πολύ γιά τήν ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, βοηθούμενος ἀπό τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο καί τήν Κοινότητα, εὔχεται νά εἰσακουσθῆ ἡ ἔκκλησή του γιά βοήθεια, ὥστε τοῦ χρόνου στήν γιορτή τῆς Ἀναλήψεως νά τελεσθοῦν καί τά ἐγκαίνεια.

Ἡ ἐνορία τοῦ Ἄγ. Δημητρίου στόν Ἄγ. Ἰωάννη Βομβοκούς

Τήν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο καί ὁ Σύνδεσμος Ἀγάπης τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου ὀργάνωσαν “εὐχαριστιακή ἔξοδο” τῆς Ἐνορίας στό ἱστορικό μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ἰωάνννου τῆς Βομβοκούς. Μέ μεγάλη διάθεση οἱ Ἐκκλησιαστικοί Σύμβουλοι καί τά μέλη τοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης προετοίμασαν μαζί μέ τούς Ἐφημερίους τίς πρακτικές λεπτομέρειες, ὥστε ἡ Εὐχαριστιακή Τράπεζα - ἡ θεία Λειτουργία - νά συνδεθῆ μέ τήν ὑλική τράπεζα - ἕνα κοινό ἐνοριακό γεῦμα - πού θύμιζε τήν ζωή τῶν ἀρχαίων Ἐνοριῶν, ὅπου βιωνόταν ἔντονά το κοινοτικό πνεῦμα.

Ἰδιαίτερο τόνο καί λαμπρότητα στήν ἐκδήλωση ἔδωσε ὁ Σέβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος, ὁ ὁποῖος τέλεσε τό πρωί τήν θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τῆς Μονῆς καί παρεκάθησε στό κοινό γεῦμα, ἔξω στό ὕπαιθρο, στό χῶρο τοῦ κυλικείου, ἀνταποκρινόμενος - παρά τόν φόρτο τοῦ προγράμματός του - στήν πρόσκληση τῶν Ἐφημερίων του Ἁγίου Δημητρίου. Κατά τήν θεία Λειτουργία μίλησε γιά τήν μεταμόρφωση τῆς καρδιᾶς, ἡ ὁποία κατά τόν προφητικό λόγο μέ τήν ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πρέπει ἀπό “λιθίνη” νά γίνη “σαρκίνη”, ἀπό ἀναίσθητη εὐαίσθητη, φέροντας ἕνα σύγχρονο παράδειγμα πνευματικῆς εὐαισθησίας. Κατά τό γεῦμα, μετά ἀπό προσφώνηση τοῦ προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Πρώτ. π. Ἀθανασίου Λαουρδέκη, μέσα στήν οἰκογενειακή ἀτμόσφαιρα πού εἶχε δημιουργηθῆ, μίλησε γιά πολλά θέματα, προκαλώντας ἄλλοτε συγκίνηση καί κατάνυξη καί ἄλλοτε εὐθυμία, τονίζοντας ἰδιαίτερα τήν ἀξία πού ἔχουν τέτοιες συνάξεις γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς ἐνοριακῆς συνειδήσεως.

Τό γεῦμα καί ἡ ὅλη ἐκδήλωση ἔληξε μέ παραδοσιακούς χορούς. Ἦταν ἕνα παραδοσιακό ἐνοριακό γλέντι. Σέ ὅλους τους ἐνορίτες πού συμμετεῖχαν ἄφησε τήν αἴσθηση τῆς χαρᾶς, πού δημιουργεῖ ἡ “ἑνότητα τοῦ Πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμω τῆς εἰρήνης”, ἡ κοινωνία τῆς ἀγάπης καί ἡ ἑνότητα τῆς πίστεως.

π.Θ.

Τό πανυγήρι τῶν Καταφυγιωτῶν

Ἡ Κυριακή της Πεντηκοστῆς ἑορτάζεται ξεχωριστά στό Καταφύγιο. Μαζεύονται ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα οἱ ξενιτεμένοι Καταφυγιῶτες πρῶτα κάτω ἀπό τόν θόλο τῆς ἐκκλησίας, γιά νά λάβουν τήν χάρη τῆς ἑορτῆς καί γιά νά προσευχηθοῦν γιά τούς ἐκλειπόντες συγχωριανούς τους καί τά μέλη τοῦ συλλόγου τους, καί ἀμέσως μετά κάτω ἀπό τό πλατάνι τοῦ χωριοῦ τους, γιά νά γλεντήσουν καί νά χορέψουν, ὅπως καί οἱ πρόγονοί τους.

Φέτος λειτούργησε στήν ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ ὁ Σέβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος, ἐνῶ παραβρέθηκε καί ὁ Νομάρχης Αἰτωλοακαρνανίας κ. Ἰωάννης Βαϊνᾶς. Ὁ πρόεδρος τοῦ Συλλόγου κ. Δῆμος Ζορμπάς ἄνοιξε μέ εὔθυμο τρόπο τήν γιορτή, ἐκφράζοντας μέ γλυκύτητα τήν πικρία τῶν ὀρεισιβίων γιά τήν ἐγκατάλειψη, καί τόν ἀκολούθησαν, συναγωνιζόμενοι στά εὐφυολογήματα, ὁ Σεβασμιώτατος καί ὁ κ. Νομάρχης, ἐνῶ ὁ Πρόεδρος τῆς Κοινότητος προτίμησε νά εὐχαριστήση τόν λαό μέ τό τραγούδι του.

Μέ αὐτόν τόν τρόπο ἐγκαινιάστηκε οὐσιαστικά ὁ κύκλος τῶν φετεινῶν πανηγυριῶν τῆς ὀρεινῆς Ναυπακτίας.

Ν.Γ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 2624