Skip to main content

Χαιρετισμός τού Μακαρ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών καί Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου

Δ' Πανελλήνιο Συνέδριο γιά τούς Κληρικούς τών Ιερών Μητροπόλεων τής Εκκλησίας τής Ελλάδος πού υπηρετούν στά Νοσηλευτικά Ιδρύματα τής Χώρας

Ως Αρχιεπίσκοπος Αθηνών καί Πάσης Ελλάδος καλούμαι νά παραστώ σέ πολλά Συνέδρια καί νά χαιρετίσω τήν έναρξή τους. Σέ πολλά από αυτά επιβάλλεται η παρουσία μου ή είμαι υποχρεωμένος νά τό πράξω, προσωπικώς ή διά αντιπροσώπου.

Ασφαλώς όλα τά Συνέδρια είναι ωφέλιμα καί έχουν νά προσφέρουν στούς ανθρώπους πολλά, ανάλογα μέ τό αντικείμενό τους. Η παρουσία μου όμως σέ αυτήν τήν Ημερίδα τής Ιεράς Συνόδου δέν είναι απλώς καθήκον καί υποχρέωση, αλλά προέρχεται από τό προσωπικό μου ενδιαφέρον καί τήν ιδιαίτερη αγάπη μου γιά τό αντικείμενο μέ τό οποίο θά ασχοληθή. Έχω ιδιαίτερες ευαισθησίες γι' ανθρώπους πού υποφέρουν καί πονούν, κυρίως στούς ασθενείς καί τούς γέροντες. Γι' αυτό ως Μητροπολίτης Θηβών καί Λεβαδείας ιδιαιτέρως ασχολήθηκα μέ τήν σημαντική αυτή πλευρά τής ποιμαντικής διακονίας. Τώρα δέ ως Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, άν καί έχω ηυξημένα διοικητικά καθήκοντα καί στήν Αρχιεπισκοπή καί στήν Ιερά Σύνοδο καί είναι φυσικό νά μέ απορροφά η αντιμετώπιση τών προβλημάτων αυτών, εν τούτοις δίδω μεγάλη σημασία στήν ποιμαντική διακονία τού πονεμένου ανθρώπου. Από τήν πρώτη στιγμή πού ανέλαβα τήν Ιερά Αρχιπισκοπή μέ απησχόλησε η ποιμαντική διακονία στά Νοσηλευτικά Ιδρύματα πού λειτουργούν σέ αυτήν. Αυτός είναι ο λόγος γιά τόν οποίον βρίσκομαι σήμερα εδώ μέ πολλή αγάπη.

Εκτιμώ δέ εσάς πού ασχολείσθε μέ τόν ανθρώπινο πόνο, πού είναι σωματικός, ψυχολογικός καί πνευματικός. Είναι γνωστόν ότι ο σωματικός πόνος πολλές φορές οδηγεί στήν εκδήλωση άλλων πόνων, καί αντιστρόφως. Γι' αυτό πρέπει νά έχετε μεγάλα ψυχικά αποθέματα αντοχής γιά νά ανταποκριθήτε σέ αυτό τό έργο. Καί θέλω νά σάς συγχαρώ από τά βάθη τής καρδιάς μου. Η δέ διοργάνωση τής παρούσης Ημερίδος από τήν Ειδική Συνοδική Επιτροπή Ειδικών Ποιμαντικών Θεμάτων καί Καταστάσεων μέ απόφαση τής Ιεράς Συνόδου θά πλουτίση τίς γνώσεις σας καί συγχρόνως θά δείξη ότι η Ιερά Σύνοδος είναι κοντά σας, ακούει τά προβλήματά σας καί σάς βοηθά αποτελεσματικά.

Ευελπιστώ ότι η παρούσα Ημερίδα θά είναι αρχή άλλων διεργασιών. Σκοπεύω μαζί μέ τούς συνεγάτες μου, ιδιαιτέρως τόν Πρωτοπρεσβύτερο π. Αδαμάντιο Αυγουστίδη, νά διοργανώσουμε επί μονίμου βάσεως Σεμινάρια στά οποία θά θίγονται θέματα ποιμαντικής διακονίας στά Νοσηλευτικά ιδρύματα τής Ιεράς Αρχιεπισκοπής.

Γνωρίζουμε ότι τά Νοσηλευτικά Ιδρύματα είναι ιδιότυποι χώροι ποιμαντικής διακονίας. Δέν εννοώ μόνον τούς ασθενείς πού οπωσδήποτε χρειάζονται τήν αγάπη καί τό ενδιαφέρον μας, αλλά είναι καί άλλες κατηγορίες ανθρώπων πού χρειάζονται συμπαράσταση καί βοήθεια. Μνημονεύω τό ιατρικό καί νοσηλευτικό προσωπικό πού έρχεται σέ άμεση επαφή μέ ανθρώπους πού πονούν καί δέχεται τίς ποικίλες αντιδράσεις τους. Σέ αυτούς συγκαταλέγω τούς αποτελούντας τήν Διοίκηση τού Νοσοκομείου καί όλους τούς άλλους εργαζομένους πού πρέπει νά εξασφαλίζουν τίς αναγκαίες υποδομές γιά τήν καλή λειτουργία τών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων. Βεβαίως, σέ αυτούς συμπεριλαμβάνω καί τούς συγγενείς τών ασθενών, οι οποίοι πονούν καί υποφέρουν, διότι βλέπουν τόν άνθρωπό τους νά βρίσκεται σέ δύσκολη κατάσταση καί παρευρίσκονται στούς θαλάμους, στίς αίθουσες αναμονής καί στόν περιβάλλοντα χώρο τού Νοσοκομείου. Επομένως τά Νοσηλευτικά Ιδρύματα είναι χώροι πόνου, όπου συναντώνται πολλοί άνθρωποι καί ο καθένας από αυτούς έχει τά δικά του προβλήματα.

Όλες αυτές οι κατηγορίες τών συνανθρώπων μας έχουν ανάγκη τήν βοήθειά μας καί τήν παρουσία μας. Σέ όλους έχουμε νά πούμε έναν καλό λόγο, νά δείξουμε ευαισθησία, νά μιλήσουμε ή νά σιωπήσουμε, νά προσευχηθούμε στόν Θεό γι' αυτούς καί νά τούς βοηθήσουμε προσωπικά μέ όποιον τρόπο μπορούμε.

Ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, αναφέρομενος στήν Βασιλειάδα τήν οποία είχε δημιουργήσει ο Μέγας Βασίλειος, λέγει ότι εκεί «νόσος φιλοσοφείται, καί συμφορά μακαρίζεται, καί τό συμπαθές δοκιμάζεται». Δηλαδή, στήν Βασιλειάδα δινόταν η δυνατότητα νά φιλοσοφή κανείς γιά τήν ασθένεια, νά μακαρίζη τήν συμφορά καί βεβαίως νά δοκιμάζεται η συμπάθεια. Αυτό πρέπει νά γίνεται σέ κάθε ποιμαντική διακονία στά Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Είναι γνωστόν ότι σέ αυτούς τούς χώρους γίνεται μιά διαρκής μάχη εναντίον τής ασθενείας, υπέρ τής υγείας, αλλά καί μιά διαρκής μάχη εναντίον τού θανάτου. Εμείς ως πνευματικοί θεραπευτές θά φροντίσουμε νά προσφέρουμε ό,τι είναι καλύτερο γιά τήν ποιότητα καί τήν παράταση ζωής, αλλά βεβαίως πρέπει νά κάνουμε καί κάτι περισσότερο πού δέν μπορούν οι άλλοι νά τό πράξουν, δηλαδή νά βοηθήσουμε τούς ασθενείς νά υπερβούν τόν θάνατο.

Είμαι βέβαιος ότι πρός τήν κατεύθυνση αυτή θά κινηθή η παρούσα Ημερίδα. Γι' αυτό καί συγχαίρω τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεο, Πρόεδρο τής Επιτροπής, καθώς επίσης καί τά μέλη της πού είναι εισηγητές καί συντονιστές στήν παρούσα Ημερίδα, όπως καί τόν γραμματέα της Αρχιμ. Σπυρίδωνα Κατραμάδο γιά τήν διοργάνωση τής Ημερίδος αυτής.

Εύχομαι καλή επιτυχία όχι μόνον στήν Ημερίδα αλλά καί στίς προσπάθειες πού καταβάλλει καθένας από σάς στόν χώρο τής ποιμαντικής του διακονίας καί κυρίως στόν χώρο τού ανθρωπίνου πόνου, οπουδήποτε καί άν υπάρχη.

  • Προβολές: 2670