Skip to main content

Εἰδήσεις Φεβρουαρίου 2010

«Θά κλείσω μέ δυό δηλώσεις πού θεωρώ ότι πρέπει νά τίς εξάρει κανείς. Η πρώτη είναι τού Ιερόθεου Ναυπάκτου πού λέει: "Η ανωτερότητα αποδεικνύεται από τό κατά πόσον έχει τή δυνατότητα νά αφομοιώνει δημιουργικά άλλους πολιτισμούς καί παραδόσεις, χωρίς νά αλλοιώνεται καί νά από-εκπολιτίζεται ο ίδιος. Συχνά υποστηρίζουμε μέ επιχειρήματα ότι ο ελληνικός πολιτισμός έχει μεγάλη δύναμη, γονιμοποίησε άλλες παραδόσεις, όπως τήν ρωμαϊκή, άντεξε σέ Τουρκοκρατία, Φραγκοκρατία κλπ. Οι ενδεχόμενες φοβίες δείχνουν ότι αμφιβάλλουμε γιά τήν δύναμη καί τήν γονιμότητα τού πολιτισμού μας"» (Από τήν Δευτερολογία τού Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου στήν πρό Ημερησίας Διατάξεως Συζήτηση στήν Βουλή τών Ελλήνων σέ επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων, μέ θέμα τήν παραχώρηση δυνατότητας απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας καθώς καί δικαιώματος εκλέγειν καί εκλέγεσθαι σέ αλλοδαπούς, αλλά καί, εν γένει, τήν μεταναστευτική πολιτική τής χώρας – http://www.papandreou.gr).

***

Πανηγυρική θεία Λειτουργία στό Καθολικό τής Ιεράς Μονής Πεντέλης, επί τή μνήμη τού Μεγάλου Φωτίου Προστάτου τής Ιεράς ΣυνόδουΣτήν πανηγυρική θεία Λειτουργία στό Καθολικό τής Ιεράς Μονής Πεντέλης, επί τή μνήμη τού Μεγάλου Φωτίου Προστάτου τής Ιεράς Συνόδου, προεξήρχε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος καί συλλειτούργησαν οι Σεβ. Μητροπολίτες Λήμνου κ. Ιερόθεος καί Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος. Στήν κοινή Σύσκεψη τών μελών τής Ιεράς Συνόδου μέ τούς Καθηγητές στίς Θεολογικές Σχολές τών Πανεπιστημίων Αθηνών καί Θεσσαλονίκης μίλησε ο Πρόεδρος τού Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας τής Θεολογικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοφ. Επίσκοπος Αβύδου κ. Κύριλλος μέ θέμα «Ο ιερός Φώτιος καί τό πρωτείον τού επισκόπου Ρώμης».

***

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση τού Συμβουλίου τής Ευρώπης (ΚΣΣΕ), ενέκρινε τό ψήφισμα τής Επιτροπής τών Νομικών Υποθέσεων καί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέ τίτλο: «Θρησκευτική ελευθερία καί ανθρώπινα δικαιώματα τών μή μουσουλμανικών μειονοτήτων στήν Τουρκία καί τήν μουσουλμανική μειονότητα στήν Θράκη». Τήν σχετική έκθεση εισηγήθηκε ο γάλλος βουλευτής Μισέλ Υνό (Michel Hunault), από τήν ομάδα τών Ευρωπαίων Δημοκρατών. Η ΚΣΣΕ καλεί τήν Ελλάδα καί τήν Τουρκία νά αντιμετωπίζουν όλους τούς πολίτες χωρίς διακρίσεις καί χωρίς νά επηρεάζωνται από τόν τρόπο πού η άλλη χώρα αντιμετωπίζει τούς δικούς της πολίτες. «Η συνεχής προσφυγή τών δύο αυτών χωρών στήν έννοια τής αμοιβαιότητας, προκειμένου νά αρνηθούν στίς μειονότητές τους τά δικαιώματα πού τούς εξασφαλίζει η Συνθήκη τής Λωζάνης, είναι αναχρονιστική καί μπορεί νά ζημιώση τήν εθνική ενότητα τής κάθε χώρας στίς αρχές αυτές τού 21ου αιώνα», υποστηρίζουν οι βουλευτές μέ τό ψήφισμα. Ζητούν η αντιμετώπιση τών μειονοτήτων νά γίνεται πλέον από κάθε χώρα, βάσει τής Ευρωπαϊκής Συνθήκης τών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Καλούν τίς δυό χώρες νά πάρουν μέτρα υπέρ τών θρησκευτικών μειονοτήτων, στά θέματα εκπαίδευσης καί ιδιοκτησίας καί νά συμβάλλουν ώστε η πλειοψηφία νά μήν αντιμετωπίζη τίς μειοψηφίες αυτές ως νά είναι ξένες στήν χώρα τους. Μέ τροπολογίες πού εγκρίθηκαν καί πού είχαν υποβληθεί κυρίως μέ τήν πρωτοβουλία Βουλγάρων βουλευτών, αναγνωρίσθηκε τό νομικό πρόσωπο τού Πατριαρχείου τής Κωνσταντινούπολης, η δέ ονομασία «Ελληνικό Ορθόδοξο Πατριαρχείο», αντικαταστάθηκε μέ τήν ονομασία «Οικουμενικό Ορθόδοξο Πατριαρχείο». Αναγνωρίσθηκε επίσης ότι «η Ορθόδοξη Βουλγαρική κοινότητα εντάσσεται στό Οικουμενικό Ορθόδοξο Πατριαρχείο» καί απορρίφθηκε η έκφραση «Βουλγαρική Ορθόδοξη Εξαρχεία». Σχετικά μέ τήν Σχολή τής Χάλκης, οι βουλευτές ζητούν τήν επαναλειτουργία της καί τήν αναγνώρισή της ως παράρτημα τής θεολογικής Σχολής τού Γαλατά Σαράϊ. Μέ τροπολογία πού απορρίφθηκε είχε ζητηθεί νά μετονομασθή η «Ελληνορθόδοξη Θεολογική Σχολή τής Χάλκης» σέ «Ανώτατο Θεολογικό Ινστιτούτο ανήκον στό Οικουμενικό Πατριαρχείο». Οι βουλευτές ζητούν επίσης νά ξεκαθαρισθή πλήρως τό θέμα τών ιδιοκτησιών πού ανήκαν στά θρησκευτικά ιδρύματα καί τά οποία κατασχέθηκαν τό 1974. Επίσης, νά υλοποιηθούν οι αποφάσεις πού πήρε η ΚΣΣΕ τό 2008 γιά τήν Ίμβρο καί τήν Τένεδο, μέ στόχο τήν διατήρηση τού διπλού πολιτιστικού χαρακτήρα τών δυό νήσων, οι οποίες θά μπορούσαν νά μετατραπούν σέ σύμβολο τής ελληνο-τουρκικής συνεργασίας. (ΑΠΕ)

***

«Επανειλημμένως τό έχω πεί ότι γιά μένα προσωπικά οι βυζαντινές Εκκλησίες πρέπει νά βρεθή ένας τρόπος, ώστε νά λειτουργούνται. Έγιναν γιά νά λειτουργούνται καί ως τέτοια μνημεία θά πρέπει νά εξακολουθήσουν νά κρατούν τόν χαρακτήρα τους. Δέν εννοώ καθόλου νά γίνουν ενοριακές Εκκλησίες. Ορισμένες απ' αυτές, άλλωστε, δέν χτίστηκαν γιά τόν σκοπό αυτό. Άλλο αυτό όμως κι άλλο νά μή λειτουργούνται καθόλου καί νά μετατρέπωνται σ’ ένα χώρο μιάς στεγνής θά χαρακτήριζα αισθητικής, ως ένα μόνο αισθητικό μνημείο. Γιατί ο χαρακτήρας του ως τέτοιου μνημείου, εμπεριέχει κι άλλα πράγματα. Θέλω νά πώ δηλαδή, ότι η μυρωδιά από τό λιβάνι είναι αναπόσπαστο κομμάτι τού ίδιου τού μνημείου. Χωρίς αυτό δέν ολοκληρώνεται. Νά σάς φέρω ένα παράδειγμα: φανταστείτε τήν παλιά πόλη τής Ρόδου, χωρίς τούς κατοίκους... Έτσι λοιπόν καί στίς βυζαντινές Εκκλησίες η λειτουργία πρέπει νά γίνεται δυό-τρείς φορές μέσα στόν χρόνο, ώστε νά είναι πράγματι Εκκλησία. Πώς θά γίνη αυτό, νομίζω ότι μπορεί νά βρεθή μιά φόρμουλα» (από τήν τελευταία συνέντευξη τού αειμνήστου διευθυντή τού Βυζαντινού καί Χριστιανικού Μουσείου Δημήτρη Κωνστάντιου στό διαδικτυακό πολιτιστικό κέντρο τής Εκκλησίας τής Ελλάδος artopos).

***

Ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος καί Μητροπολίτης Σκοπίων κ. Ιωάννης, μετά τήν αναίρεση τής προφυλακίσεως, μετά από σχεδόν δυό χρόνια απουσίας επέστρεψε πίσω στήν πατρίδα του. Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιωάννης ζήτησε τήν αναίρεση τής προφυλακίσεως κατά τήν διάρκεια τής διαδικασίας, αλλά επειδή αυτό δέν έγινε, αναγκάστηκε νά βρίσκεται εκτός τής ΠΓΔΜ. Μετά τήν αναίρεση τής προφυλακίσεως, ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης επέστρεψε στούς πιστούς τής κανονικής Εκκλησίας τής ΠΓΔΜ. Εν τώ μεταξύ, πολλοί σχετικοί θεσμοί (η Πρεσβεία τών ΗΠΑ στήν ΠΓΔΜ, η Πρεσβεία τής Ευρωπαϊκής Ένωσης στήν ΠΓΔΜ, τό Freedom House), έδωσαν σαφές σημείο ότι η ΠΓΔΜ στερείται εφαρμογής τών νόμων πού εξασφαλίζουν τήν θρησκευτική ελευθερία γιά όλους τούς πολίτες ισότιμα, δίνοντας έμφαση στίς δικαστικές διώξεις πού πραγματοποιούνται κατά τού Αρχιεπισκόπου κ. Ιωάννη. Τό Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο καθόρισε ότι δέν υπάρχουν τά αποδεικτικά στοιχεία καί αποφάσισε δυό φορές απελευθέρωση γιά τόν Αρχιεπίσκοπο Ιωάννη, αλλά τό Εφετείο συνεχώς επέστρεφε τήν υπόθεση μέχρι νά υπάρξη καταδίκη η οποία είναι ευνοϊκή γιά τήν σχισματική, λεγομένη «Μακεδονική Εκκλησία». (Romfea.gr)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 2996