Skip to main content

Μνημόσυνο Ευεργετών καί Δημόσιος Απολογισμός Ιδρυμάτων - Κληροδοτημάτων

Τήν Κυριακή 20 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε τό καθιερωμένο μνημόσυνο τών Ευεργετών καί ο δημόσιος απολογισμός γιά τά Ιδρύματα-Κληροδοτήματα τής Ναυπάκτου.

Στόν Ιερό Μητροπολιτικό Ναό τού Αγίου Δημητρίου τελέσθηκε από τόν Σεβασμιώτατο κ. Ιερόθεο αρχιερατική θεία Λειτουργία καί στήν συνέχεια αρχιερατικό μνημόσυνο γιά όλους τούς Ευεργέτες τής πόλεώς μας.

Μνημονεύθηκαν οι Ευεργέτες: οι Μητροπολίτες Σεραφείμ, Χριστοφόρος καί Δαμασκηνός, οι Δημήτριος καί Βασιλική Παπαχαραλάμπους, Γεώργιος καί Μαρία Αθανασιάδη-Νόβα, Ανδρέας Ανδρεόπουλος, Ανδρέας Τσάρας, Γεώργιος Καπορδέλης, Ανδρέας καί Ιουλία Κοζώνη, Γαβριήλ Οικονόμου, Δημήτριος Ασημακόπουλος, Δημήτριος Πλούμης, Επαμεινώνδας καί Αικατερίνη Αρβανίτη, Ευθύμιος Βαρδακουλάς, Δημήτριος καί Αίγλη Μπότσαρη, Λεωνίδας καί Πολυξένη Τσώνη, Αλτάνη Φλωροπούλου, Αθηνά Πλατή, Ιωάννης Φούτζηλας, Παρασκευή καί Μιχαήλ Γαρμανή, Αριστοτέλης καί Βασιλική Ξανθοπούλου, Αριστείδης Καλαρίτης, Ελένη Κωταντούλα-Σακελλάρη, Δημήτριος Γαλάνης, Λάμπρος Τζαβέλλας, Λεωνίδας Χαραλάμπους-Κολοκύθας, Νικόλαος Τσάρας, Κωνσταντίνος Κοζώνης, Γιάννης Βαρδακουλάς καί Αντώνιος καί Παναγιώτα Αναστασοπούλου.

Ακολούθησε ο απολογισμός στό Πνευματικό Κέντρο τής Ιεράς Μητροπόλεως. Αντί άλλης αναφοράς, δημοσιεύουμε γιά τό θέμα αυτό τήν Δήλωση τού Σεβασμιωτάτου.

*

Δήλωση γιά τόν απολογισμό τών Ιδρυμάτων-Κληροδοτημάτων τού Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου Ιεροθέου

«Στόν καθιερωμένο δημόσιο απολογισμό εφέτος ενημέρωσα τό κοινό γιά τά νέα στοιχεία τά οποία προέκυψαν γιά τά Ιδρύματα τό έτος αυτό. Συγκεκριμένα:

Γιά τό Ίδρυμα Μ.Ο.Φ.Η Γεωργίου Καπορδέλη-Ιωάννου Ξύκη τά σχετικά μέ τήν ολοκλήρωση τής διαδικασίας εκποίησης τής οικίας Δημ. Γαλάνη καί τήν προσπάθεια γιά τήν συνέχιση τών εργασιών ανεγέρσεως καί αξιοποίηση τής υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας.

Γιά τό Κληροδότημα Ιωάννου Βαρδακουλά τά σχετικά μέ τήν όλη διαδικασία γιά τήν ενοικίαση τού Γραφείου καί τού Διαμερίσματος, ώστε νά εκπληρωθούν οι σκοποί τού Ευεργέτη.

Γιά τό Κληροδότημα Ανδρεοπούλου ότι απαιτείται ο Δήμος νά εγγράψη σχετικό ποσόν στόν προϋπολογισμό γιά τήν χορήγηση γαμηλίου βοηθήματος σέ άπορη τής πόλεώς μας σύμφωνα μέ τήν εφετειακή απόφαση.

Γιά τήν δωρεά Αντωνίου καί Παναγιώτας Αναστασοπούλου στήν Ιερά Μητρόπολη ότι οι διαδικασίες γιά τήν σύσταση τού Ιδρύματος βρίσκονται στό τελευταίο στάδιο, ώστε νά δίδωνται βοηθήματα στούς πτωχούς τής πόλεώς μας.

Γιά τό Κληροδότημα Ανδρέα Κοζώνη ότι προχωρούν οι διαδικασίες γιά τήν έκδοση Προεδρικού Διατάγματος προκειμένου νά συσταθή Ίδρυμα.

Γιά τό Ίδρυμα Δημ. καί Βασιλικής Παπαχαραλάμπους ότι αναμένεται η εκδίκαση τής αποφάσεως γιά τόν αποχαρακτηρισμό, ώστε νά λυθή ένα χρόνιο πρόβλημα μεταξύ τού Ιδρύματος καί τού Δήμου. Ανέφερα όλα τά σχετικά μέ τήν ιστορία τού θέματος. Πρέπει νά σημειωθή ότι μέ τόν τρόπον αυτό θά επιλυθή τό πρόβλημα, ώστε αφ' ενός μέν νά αξιοποιηθούν οι δύο οικίες τού μεγαλύτερου Ευεργέτου τής πόλεως, πού τώρα είναι υπό κατάρρευση, αφ' ετέρου δέ νά ωφεληθούν τελικά οι πολίτες από τά ευεργετήματα πού θά προκύψουν.

Τέλος ανακοινώθηκαν καί δόθηκαν οι υποτροφίες καί τά βοηθήματα στούς μαθητές, αποφοιτήσαντες, φοιτητές καί μεταπτυχιακούς. Συνολικά έλαβαν υποτροφίες καί βοηθήματα πενήντα δύο (52) νέοι, τό δέ ύψος τών υποτροφιών έφθασε στό ποσόν τών 71.250 ευρώ.

Θέλω νά ευχαριστήσω τά μέλη τών Ιδρυμάτων-Κληροδοτημάτων, τούς γραμματείς καί τόν νομικό σύμβουλο γιά τήν ουσιαστική τους βοήθεια, καί τό θεωρώ ως ένα σημαντικό γεγονός γιά τήν πόλη μας.

Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι συνέβαλα προσωπικά στήν αξιοποίηση τών Ιδρυμάτων-Κληροδοτημάτων πού λειτουργούν, σύμφωνα καί μέ τήν άποψη τής Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων τής Περιφέρειας μέ άψογο τρόπο. Αυτό τό έργο θεωρώ ότι είναι ένα από τά σημαντικά πού έγιναν κατά τήν αρχιερατεία μου».

*

Επίσης, ο συμπολίτης μας κ. Γιάννης Ράπτης, ως Πρόεδρος τού Ιδρύματος Κολοκύθα ενημέρωσε μέ τήν σειρά του τό κοινό γιά τόν απολογισμό τού Ιδρύματος καί τήν αποδοχή τών υποτροφιών καί υπενθύνησε τήν προσφορά τού Σεβασμιωτάτουγιά τήν ανάδειξη τών Ιδρημάτων.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Ναυπάκτου κ. Αθ. Παπαθανάσης. Παρών ήταν καί ο Δήμαρχος Αντιρρίου κ. Γεώργιος Κολοβός.

Δόθηκαν επίσης απαντήσεις σέ ερωτήσεις τού κοινού.

Ευχή όλων είναι τά Ιδρύματα νά διατηρούν πάντα τήν περιουσία τους καί νά προσφέρουν στήν νεότητα καί τόν λαό καί νά πολλαπλασιάζωνται στήν πόλη μας καί σέ όλη τήν Ελλάδα καί τόν κόσμο οι Ευεργέτες καί Δωρητές, αλλά καί οι καλοί διαχειριστές τών περιουσιών τους, ώστε νά απαλύνεται καί νά μετριάζεται ο πόνος καί ο κόπος τού λαού.–

  • Προβολές: 2540