Skip to main content

Γράμμα από έναν φυλακισμένο

Πρίν λίγο καιρό, οι Μοναχές τής Ιεράς Μονής Γενεθλίου Θεοτόκου (Πελαγίας) δέχθηκαν ένα γράμμα μέ επιταγή αξίας $ 50 από έναν άγνωστο φυλακισμένο στήν Florida τής Αμερικής, ονόματι C.S. (υπογράφει μέ τό όνομα καί τό επώνυμό του, αλλά εδώ σημειώνουμε μόνον τά αρχικά του).

Η έκπληξή τους, καί η έκπληξη καθενός πού διαβάζει τό γράμμα αυτό, δέν είναι γιά τήν ευγενική χειρονομία του, όσο γιά τόν ζήλο καί τήν αγάπη πού εκφράζει καί γιά τόν «αγιογραφικό» τρόπο γραφής του.

Δέν γνωρίζουμε περισσότερα γιά τήν ζωή του, πέρα από τήν ομολογία του ότι πρίν 14 χρόνια («πρό ετών δεκατεσσάρων») βαπτίσθηκε Ορθόδοξος. Παραθέτουμε τήν ενδιαφέρουσα επιστολή τού φυλακισμένου αμερικανού αδελφού μας.

***

«Αναστάσα δέ Μαριάμ εν ταίς ημέραις ταύταις επορεύθη εις τήν ορεινήν μετά σπουδής εις πόλιν Ιούδα, καί εισήλθεν εις τόν οίκον Ζαχαρίου καί ησπάσατο τήν Ελισάβετ. καί εγένετο ως ήκουσεν τόν ασπασμόν τής Μαρίας η Ελισάβετ, εσκίρτησεν τό βρέφος εν τή κοιλία αυτής, καί επλήσθη πνεύματος αγίου η Ελισάβετ, καί ανεφώνησεν φωνή μεγάλη καί είπεν, Ευλογημένη σύ εν γυναιξίν, καί ευλογημένος ο καρπός τής κοιλίας σου» (Λκ. α', 39-42).

Αγαπητές αδελφές εν Ιησού Χριστώ τώ Κυρίω ημών,

«Χάρις υμίν καί ειρήνη από Θεού πατρός ημών καί κυρίου Ιησού Χριστού» (Εφ. α', 2).

Σήμερα ευχαριστώ τόν Θεό καί τόν Κύριό μας Ιησού Χριστό ιδιαίτερα γι’ αυτή τήν χάρη, αυτή τήν ευκαιρία πού μού δόθηκε γιά νά στείλω τό ταπεινό μου δώρο αξίας $ 50. Έχω χρόνια πού Αυτός μού έχει δώσει αυτή τήν χάρη, δηλαδή, νά έχω τήν χαρά καί τήν αγάπη στήν καρδία μου γιά νά στέλνω δώρα σέ Μοναστήρια, Εκκλησίες, Ιεροποστολές γιά τούς πτωχούς, σέ διακονίες φυλακισμένων κλπ. – κυρίως πού έχουν σχέση μέ τήν Ορθοδοξία. Αυτός μού έδωσε τήν τιμή γιά νά λάβω τό Άγιον Χρίσμα καί νά γίνω Ορθόδοξος Χριστιανός τήν 29η Ιουνίου 1994 καί από τότε ευχαριστώ παρά πολύ τόν Κύριο τόν Θεό μας καί τόν Κύριό μας Ιησού Χριστό τόν Υιόν Του πού είμαι μέλος τής μόνης αληθινής Εκκλησίας, πίστης καί διδασκαλίας Του.

Δέν ξέρω απολύτως τίποτε γιά τό Μοναστήρι σας, αλλά ο τρόπος μέ τόν οποίο Αυτός οδήγησε γιά νά τό βρώ μού φτάνει γιά νά καταλάβω ότι Αυτός ήθελε νά σάς στείλω μιά μικρή προσφορά, μιά «δεκάτη». Ελπίζω ότι μπορείτε νά χρησιμοποιήσετε τήν επιταγή καί νά παραλάβετε αυτό τό δώρο. Σάς παρακαλώ νά μέ ενημερώσετε σχετικά μέ τό Μοναστήρι σας. Η καλύτερή μου φίλη Joyce βρήκε τήν διεύθυνσή σας στό Internet, οδηγούμενη από τόν Κύριό μας, καί μέ τήν πιστή καρδία πού μάς έδωσε μέσα μας γιά Αυτόν, κάναμε αμέσως υπακοή καί μέ χαρά τό στείλαμε σέ σάς. Προσεύχομαι καί ελπίζω ότι μέ τόν ένα ή τόν άλλο τρόπο θά είναι εκεί μαζί σας καί ότι θά σάς δώση τήν βοήθεια πού χρειάζεστε γιά νά μπορέσετε νά τήν χρησιμοποιείτε όποτε Αυτός θελήσει.

Πρέπει νά σάς πώ ότι δέν επιτρέπεται (σ.: ενν. ως φυλακισμένος) νά παραλαμβάνω ξύλινες εικόνες, ευλογημένο λάδι καί παρόμοια πράγματα, μόνο βιβλία, χάρτινες εικόνες καί χαιρετίσματα. …

Αυτός (ο Κύριος) έχει αυξήσει τήν ταπεινή μου πίστη γιά νά αρχίσω μέ μιά Ορθόδοξη Χριστιανική Διακονία γιά φυλακισμένους πρίν 4 χρόνια. Καί σήμερα, μαζί μέ τό Μοναστήρι σας, έχουν προστεθεί ακόμη 33 στήν λίστα μου. Σάς παρακαλώ νά κάνετε τήν καλωσύνη γιά νά μέ ενημερώσετε άν έχετε λάβει τό δώρο. Δέν ξέρω άν είστε Μοναστήρι μέ μοναχές ή μέ μοναχούς, άλλα σάς παρακαλώ νά φυλάξετε εμένα καί τήν Joyce καί τήν οικογένειά μας στίς προσευχές σας.

Μέ όλη μου τήν αγάπη καί τίς προσευχές μου γιά σάς πρός Αυτόν, λέω:

«Ασπάζονται υμάς οι άγιοι πάντες. Η χάρις τού Κυρίου Ιησού Χριστού καί η αγάπη τού Θεού καί η κοινωνία τού αγίου Πνεύματος μετά πάντων υμών. Αμήν» (Β' Κορ. ιγ', 13-14).

Δικός σας ειλικρινώς εν Ιησού Χριστώ τώ Κυρίω ημών.

C. S.

  • Προβολές: 2454