Skip to main content

Ομιλία στήν Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς

Τήν Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου ε.έ. ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ιερόθεος επισκέφθηκε τήν Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων, προσκεκλημένος τού Διευθυντού της Αρχιμ. π. Δημητρίου Αργυρού καί μέ τήν ευλογία τού Σεβ. Μητροπολίτου Ιωαννίνων κ. Θεοκλήτου, προκειμένου νά ομιλήση στήν Σχολή σχετικά μέ τά οικολογικά προβλήματα μέσα από τήν ορθόδοξη θεολογία. Η ομιλία-διάλεξη έγινε στήν κεντρική αίθουσα τής Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, ενώπιον όλων τών φοιτητών καί τών Καθηγητών.

Ομιλία στήν Εκκλησιαστική Ακαδημία ΒελλάςΟ Σεβασμιώτατος, αφού ευχαρίστησε τόν π. Δημήτριο καί τόν Σύλλογο τών Καθηγητών, καί έκανε μιά σύντομη εισαγωγή περί τής ορθοδόξου θεολογίας, ανέπτυξε τήν έννοια τής οικολογίας από ορθοδόξου πλευράς αναφέρθηκε στήν διδασκαλία τών αγίων Γρηγορίου τού Σιναΐτου καί Συμεών τού νέου Θεολόγου περί δημιουργίας καί παραδείσου, πρό τής πτώσεως καί μετά από αυτήν. Η πτώση προξένησε τήν αλλαγή στόν όλο προσανατολισμό τού ανθρώπου. Ενώ πρό τής πτώσεως η θεία Χάρη έτρεφε τήν ψυχή, η ψυχή τό σώμα καί αυτή η δοξασμένη ζωή αντινοβολούσε στήν φύση, όμως μετά τήν πτώση η ψυχή έπαυσε νά τρέφεται από τήν θεία Χάρη καί άρχισε νά απομυζά ενέργεια από τό σώμα καί τό σώμα νά αναζητά ενέργεια από τό περιβάλλον, καί έτσι δημιουργήθηκαν τά ψυχικά καί σωματικά πάθη καί βασίλευσε η φθορά.

Στήν Εκκλησία μέ τήν ασκητική, τά μυστήρια καί τόν όλο ευχαριστιακό τρόπο ζωής προσπαθούμε νά ελκύσουμε τήν θεία Χάρη στήν ψυχή καί αποκαθίστανται οι σχέσεις μεταξύ ψυχής, σώματος καί περιβάλλοντος.

Αυτός ο πτωτικός τρόπος τροφής σέ συνδυασμό μέ πάθη πού αναπτύχθηκαν δημιουργεί καί τό οικολογικό πρόβλημα, τό οποίο ο Σεβασμιώτατος τό εντόπισε κυρίως στόν γενετικό μολυσμό, τήν διαταραχή τής ισορροπίας τών οικοσυστημάτων, τήν ρύπανση τού περιβάλλοντος, τήν τρύπα τού όζοντος καί τήν αλλαγή τού κλίματος, καί μίλησε γιά τήν κάθε μία από τίς εκφράσεις αυτές τού οικολογικού προβλήματος, αναλύοντας έννοιες όπως οικοσύστημα, βιοτικό καί αβιοτικό οικοσύστημα, οργανισμοί παραγωγοί, καταναλωτές καί αποικοδομητές, τροφικές αλυσίδες, μεταφορά ενέργειας, αγροτική, βιομηχανική, τεχνολογική καί γενετική επανάσταση κλπ.

Τέλος αναφέρθηκε στίς προσπάθειες τού Οικουμενικού Πατριαρχείου καί ιδιαιτέρως τού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου γιά τήν αντιμετώπιση τού σοβαρού αυτού ζητήματος πού αφορά όλη τήν ανθρωπότητα.

Ο Σεβασμιώτατος τόνισε κυρίως τήν ατομική καί κοινωνική ευθύνη πού έχουμε όλοι μας καί συμπερασματικά υπογράμμισε ορισμένες θέσεις-προτάσεις: –Η μόλυνση τού περιβάλλοντος είναι αμαρτία, –νά προσπαθήσουμε νά επηρεάσουμε τά κέντρα λήψεως αποφάσεων γιά πιό οικολογική πολιτική, –χρειάζεται η προσωπική μας οικολογική συνείδηση καί ο τρόπος ζωής, –πώς νοείται η νέα κτίση στήν Εκκλησία, –νά αναμένουμε τήν τελεία αλλαγή τής δημιουργίας κατά τήν Δευτέρα Παρουσία καί νά προσπαθούμε νά συνηθίζουμε σέ αυτό τό ανακαινισμένο περιβάλλον καί τό ανακαινισμένο αναστημένο σώμα μέ τήν βίωση τής ασκητικής ζωής καί –νά θεραπεύουμε τά πάθη μας, τά οποία καί επαυξάνουν τό πρόβλημα.

Γενικά αντιμετώπισε τό θέμα από πλευράς θεολογικής, εκκλησιολογικής, σύγχρονης επιστήμης, καί πρακτικής.

Όπως ήταν αναμενόμενο, επειδή τό ακροατήριο αποτελείτο από ανθρώπους πού ασχολούνται ή θά ασχοληθούν επιστημονικά, κατά τό δυνατόν, μέ τόν άνθρωπο καί τά προβλήματά του, ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση μέ ερωτήσεις, όπως –περί τής δημιουργίας τού Αδάμ καί τής Εύας, –ποιά είναι η στάση τής ορθόδοξης θεολογίας έναντι τής θεωρίας τής εξελίξεως καί τής θεωρίας τού ευφυούς σχεδιασμού, –πώς αντιμετωπίζεται ο έλεγχος τής υπεργεννητικότητος καί άν μπορούμε νά μιλήσουμε γιά θείο σχέδιο γιά τόν έλεγχο αυτό, κλπ.

Μετά τό πέρας τής διάλεξης καί τίς συζητήσεις πού διήρκησε δυόμιση ώρες, ακολούθησε γεύμα στήν τράπεζα τής Σχολής καί συζήτηση τού Σεβασμιωτάτου μέ τούς Καθηγητές στό γραφείο.

Τό απόγευμα καί τήν άλλη ημέρα ο Σεβασμιώτατος επισκέφθηκε τόν εορτάζοντα Μητροπολίτη Ιωαννίνων καί έλαβε μέρος στόν Εσπερινό καί τήν θεία Λειτουργία καθώς καί στήν εορταστική τράπεζα, στήν οποία παρακάθισε καί ο Μακαρ. Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος.

Α.Κ.

  • Προβολές: 2955