Skip to main content

Συνάντηση τού Μητροπολίτου μέ τούς Ιατρούς, Νομικούς καί Μηχανικούς:«Η Κοινωνία τῆς Κατανάλωσης»

Πραγματοποιήθηκε τήν Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, 8.00-9.30 μ.μ., στό Πνευματικό Κέντρο τής Ιεράς Μητροπόλεως στήν Ναύπακτο η καθιερωμένη συνάντηση τού Μητροπολίτου μας κ. Ιεροθέου μέ τούς Ιατρούς, Φαρμακοποιούς, Νομικούς, Πολιτικούς Μηχανικούς καί Αρχιτέκτονας τής Επαρχίας μας, στά πλαίσια τού εορτασμού τών προστατών τών Ιατρών (αγίων Αναργύρων, 1 Νοεμβρίου) καί τών Νομικών (αγίου Διονυσίου τού Αρεοπαγίτου).

Ο Σεβασμιώτατος στήν εισήγησή του μέ θέμα «Η κοινωνία τής κατανάλωσης» αναφέρθηκε εισαγωγικά στό πάθος τής φιλαυτίας πού μετατρέπει τήν κοινωνία μας από φιλόθεη καί φιλάνθρωπη, πού πρέπει νά είναι, σέ φίλαυτη καί καταναλωτική κοινωνία. Τό θέμα αυτό, όπως είπε, ενδιαφέρει καί τά επαγγέλματα στά οποία απευθύνεται κυρίως η συνάντηση αυτή, αφού γίνονται δέκτες τού καταναλωτικού πνεύματος τών πελατών τους, αλλά καί τών αποτελεσμάτων πού έχει στήν υγεία τών ανθρώπων τό άγχος καί ο καταναλωτικός ανταγωνισμός.

Στήν συνέχεια διαίρεσε τήν ομιλία του σέ τρείς επί μέρους ενότητες. Στήν πρώτη ανέλυσε τούς όρους κατανάλωση καί κοινωνία τής κατανάλωσης, στήν δεύτερη μίλησε γιά τήν καπιταλιστική νοοτροπία πού συνδέεται αναπόσπαστα μέ τήν νοοτροπία τής κατανάλωσης καί στήν τρίτη αναφέρθηκε στό πώς οι Ρωμαίοι-Βυζαντινοί Αυτοκράτορες προσπαθούσαν νά επιλύσουν τά φαινόμενα τής κοινωνικής αδικίας από τούς λεγόμενους Δυνατούς-πλουσίους γαιοκτήμονες σέ σχέση μέ τήν σύγχρονη πραγματικότητα.

Καί ο Σεβασμιώτατος έκλεισε τήν ομιλία του ως εξής:

«Άρχισα τήν εισήγησή μου μέ τό γεγονός ότι σήμερα όλοι μας διαπνεόμαστε από τήν ευζωία, τήν ηδονή καί τήν ευμάρεια πού έχει ως αποτέλεσμα τήν καλλιέργεια καί τήν αύξηση τών παθών καί συνέδεσα τό «πνεύμα τής κατανάλωσης» μέ τό «πνεύμα τού καπιταλισμού» καί τήν φιλαργυρία τών «Δυνατών» στήν σύγχρονη κοινωνία μας. Σέ αυτό τό γεγονός αποδίδω τήν οικονομική κρίση τών ημερών μας.

Θά πρέπει νά ολοκληρώσω τήν εισήγησή μου μέ τήν θέση ότι αυτό πού χρειάζεται από όλους μας σήμερα είναι νά αντιδρούμε στήν νοοτροπία τής κατανάλωσης καί αυτό μπορούμε νά τό κάνουμε μέ τήν καλλιέργεια τής ασκητικής ζωής. Όταν κάνουμε λόγο γιά ασκητική ζωή εννοούμε τόν συνειδητό αγώνα γιά νά ζούμε μέ ολιγάρκεια, όσο τό δυνατόν, γιά νά ασκούμε τήν φιλοθεΐα καί τήν φιλανθρωπία.

Μέ τόν τρόπο πού ζούμε υποθηκεύουμε ολόκληρη τήν ζωή μας, καί την περιουσία μας στίς Τράπεζες καί τούς τραπεζίτες. Παίρνουμε δάνεια γιά νά αυξήσουμε τήν περιουσία μας, αλλά αφ' ενός μέν καταβάλλουμε γιά πολλά χρόνια μηνιαίες δόσεις, αφ' ετέρου δέ οι Τράπεζες έχουν δικαιώματα πάνω σέ αυτήν τήν περιουσία, μέ αποτέλεσμα νά επιστρέφουν σέ αυτές. Είμαστε δούλοι τών κτημάτων καί τών χρημάτων, αλλά καί τών Τραπεζών. Τό φοβερότερο είναι νά λαμβάνουν πολλοί δάνεια μέ υψηλά επιτόκια γιά εκδρομές, διακοπές καί άλλες μή αναγκαίες εργασίες. Τό θεωρώ αυτό πολύ επιπόλαιο. …

Επομένως, ο ασκητικός τρόπος ζωής είναι αναγκαίος γιά όλους μας. Θά πρέπει νά είμαστε ελεύθερα πρόσωπα καί όχι καταναλωτικά όντα. Μέ δυσαρεστεί πολύ όταν η λέξη άνθρωπος καί η λέξη πρόσωπο αντικαθίστανται από τήν λέξη καταναλωτής καί τά δώρα τού Θεού λέγονται καταναλωτικά αγαθά. Αυτό δείχνει έναν άνθρωπο εξαρτημένο, άβουλο, εμπαθή, πράγμα.

Καί τό Ντοστογιεφσκικό ερώτημα είναι αδυσώπητο: «ελευθερία ή ευτυχία»; Η απάντηση στό ερώτημα αυτό δείχνει μιά στάση ζωής».

Τό θέμα κίνησε τό έντονο ενδιαφέρον τών ακροατών πού γέμισαν τήν αίθουσα τού Πνευματικού Κέντρου καί ακολούθησε συζήτηση μέ ερωτήσεις καί τοποθετήσεις πάνω σέ διάφορα ζητήματα, όπως: –Τελικά, ποιό οικονομικό σύστημα δέχεται η Εκκλησία; –Γιατί δέν επιβάλλεται ένα σύστημα δίκαιο; –Θά πρέπει νά γίνη περιορισμός τών δαπανών εκ μέρους τού Κράτους, αλλά καί τών πολιτών. –Πρέπει νά υπάρξη κατάλληλη παιδεία, επειδή χωρίς αυτήν ξοδεύεται άσκοπα η περιουσία. –Αιτία τού προβλήματος είναι η ευζωία, η ευμάρεια, η ευδαιμονία. –Ο καπιταλισμός επεκράτησε γιατί έχει οπαδούς. Είναι τρόπος σκέψης. Δηλαδή, θεωρούνται τά πλούτη ως δώρα τού Θεού. –Επικρατεί στίς μέρες μας φιληδονία, φιλαργυρία, φαρισαϊσμός.

Μέ αφορμή τίς τοποθετήσεις πού έγιναν από τό ακροατήριο, ο Σεβασμιώτατος τόνισε ότι στίς μέρες μας επικρατεί η νοοτροπία τού ατομικισμού, πού είναι πνευματική ασθένεια. Ο τρόπος ζωής πού προσφέρει η Ορθόδοξη Εκκλησία βοηθά τούς ανθρώπους νά θεραπευθούν από τήν ασθένεια αυτή, αλλά δέν επιβάλλει τήν διδασκαλία της διά τής βίας. Μερικές φορές η νοοτροπία τής κοινωνίας επηρεάζει καί τούς Κληρικούς. Η Ορθοδοξία από τήν φύση της είναι φιλάνθρωπη καί σέβεται τήν ανθρώπινη ελευθερία. Ο καθένας από μάς μπορεί νά καθορίση στόν εαυτό του τόν ιδιαίτερο τρόπο ζωής, πού βοηθά στόν περιορισμό τών δαπανών καί στήν άσκηση τής φιλανθρωπίας.

Όπως προαναφέρθηκε η αίθουσα τού Πνευματικού Κέντρου ήταν κατάμεστη από ιατρούς, φαρμακοποιούς, νομικούς, πολιτικούς μηχανικούς καί αρχιτέκτονες. Παρέστησαν επίσης ως εκπρόσωπος τού Νομάρχη ο νομαρχιακός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Μπαρμπαγιάννης καί ως εκπρόσωπος τού Δημάρχου Ναυπάκτου ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Κούμπιος.

Μετά τήν ομιλία ακολούθησε δεξίωση από τήν Ιερά Μητρόπολη σέ ένδειξη φιλοξενίας καί εκτίμησης πρός τούς παρόντας, γιά τήν οποία μερίμνησαν οι Κυρίες τών Συνδέσμων Αγάπης τών Ενοριών τής Ναυπάκτου.

Α.Κ.

  • Προβολές: 2539