Skip to main content

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης στὴν Ναύπακτο: Προσφώνηση τοῦ Νομάρχη Αἰτωλοακαρνανίας Θύμιου Σώκου

Παναγιώτατε Οικουμενικέ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίε,

Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών καί Πρόεδρε τής Ιεράς Συνόδου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος κ. Ιερώνυμε,

Καλώς ήρθατε στήν λεβεντογέννα ηρωική καί μαρτυρική Ρούμελη. Ολόκληρος ο λαός τής αγιοτόκου Αιτωλοακαρνανίας σάς καλωσορίζει καί διά στόματος τού αιρετού πολιτικού εκπροσώπου του αναφωνεί τό «ευλογημένος ο ερχόμενος».

Είναι λαμπρή πάμφωτος η σημερινή ημέρα γιά τούς άρχοντες καί τόν ευσεβή λαό τής Αιτωλοακαρνανίας. Θά καταγραφεί ως σημαντικός σταθμός στήν εκκλησιαστική ιστορία τού τόπου η επίσκεψη τού Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου Α' στήν Αιτωλοακαρνανία καί η υποδοχή σας στήν έδρα τής παλαίφατης ιστορικής μητρόπολης Ναυπάκτου τής οποίας τόν θρόνο εκλέϊσαν λαμπροί καί επιφανείς άνδρες από τής εποχής Ιωάννου τού Αποκαύκου έως καί σήμερα όπου θεοφιλώς διαποιμαίνεται ο ευσεβής λαός από ενάρετους καί άοκνους εκκλησιαστικούς ποιμένες.

Όπως ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος, ο οποίος μέ τό άψογο ήθος, τό ορθόδοξο φρόνημα λαμπρύνει τών ιστορικό θρόνο τής μικράς αυτής Επισκοπικής Περιφέρειας. Γιά τόν οποίο ισχύει απόλυτα η έκφραση ότι δέν αναδεικνύει ο τόπος τούς ανθρώπους, αλλά οι άνθρωποι τόν τόπο στόν οποίο ζούν καί δημιουργούν καί είναι γνωστή σέ ολόκληρο τόν ορθόδοξο κόσμο η πλούσια πνευματική προσφορά προφορικού καί γραπτού λόγου, από τόν σοφό Επίσκοπο τής Ναυπάκτου κ. Ιερόθεο.

Καί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας καί Ακαρνανίας, ο σεμνός, ταπεινός, ασκητικός, κ. Κοσμάς.

Παναγιώτατε,

Στόν Οικουμενικό Θρόνο προσβλέπουν όλοι οι ανά τά πέρατα τού κόσμου διασκορπισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Σ' αυτόν συγκλίνουν οι διάσπαρτες στόν κόσμο αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Τό πλούσιο τυπικό του τονίζει τό μεγαλείο μιάς υπερχιλιόχρονης αυτοκρατορίας. Οι άγιοι καί οι εικόνες τους έφεραν τό Οικουμενικό Πατριαρχείο πιό κοντά στήν ψυχή τού λαού. Η πεισματική του άρνηση νά υποταχθή σέ επιταγές ξένων σφυρηλάτησε τό εθνικό αίσθημα. Στήν Ορθόδοξη θεολογία υπάρχει αρκετή ελευθερία ώστε νά μήν καταπνίγεται η πνευματική δραστηριότητα.

Αιώνες τυραννίας ανάγκασαν τούς Ορθοδόξους Χριστιανούς καί έμαθαν νά ζούν στό σκοτάδι. Όσο όμως η έδρα σας, η Κωνσταντινούπολη, διατηρήθηκε ελεύθερη χριστιανική πόλη η Εκκλησία της έμεινε πάντα η πιό πολιτισμένη θρησκεία πού γνώρισε ο κόσμος. Γιατί διαχρονικά ισχύει αυτό πού τό 1370 μ.Χ. έγραψε ο τότε Πατριάρχης Φιλόθεος Κόκκινος στούς Ρώσους πρίγκιπες, πού είχαν πολιτικά διακόψει σχέσεις μέ τόν μητροπολίτη Αλέξιο, αντιβασιλιά τότε τής Μοσχοβίτικης ηγεμονίας:

«Ο Θεός τήν ημών μετριότητα έταξεν προστάτην τών απανταχού τής οικουμένης ευρισκομένων χριστιανών καί κηδεμόνα καί φροντιστή τών ψυχών αυτών», καί συνεχίζει αναλύοντας τόν οικουμενικό ρόλο καί λόγο τού Πατριαρχείου τονίζοντας ότι: «πάντες εις εμέ ανάκεινται, πατέρα όντα καί διδάσκαλο πάντων ….. Επεί δέ αδύνατον εστί ένα άνθρωπο ασθενή καί ανίσχυρον εις πάσαν τήν οικουμένην περιπατείν, εκλέγεται η μετριότης ημών τούς κρείττονας καί προέχοντας ανθρώπους κατ' αρετήν καί καθίστησι καί χειροτονεί ποιμένας καί διδασκάλους καί αρχιερείς, καί πέμπει πρός τά μέρη τής οικουμένης».

Αυτά τά λόγια Παναγιώτατε πού ειπώθηκαν πρίν από 638 χρόνια περιγράφουν τόν οικουμενικό χαρακτήρα τής αποστολής σας καί προσδιορίζουν τά όρια τής δράσεως καί αρμοδιοτήτων σας στήν οικουμενική Ορθοδοξία.

Γνωρίζοντας όλα αυτά, σάς υποδεχόμεθα μέ χαρά καί ενθουσιασμό σέ τούτο τόν τόπο πού ανέδειξε μεγάλους εκκλησιαστικούς άνδρες, εθνεγέρτες καί αφυπνιστές τού λαού, όπως ο πατρο-Κοσμάς ο Αιτωλός, ο οποίος «υπόπτερος γενόμενος άπασαν διέδραμε» τήν υπόδουλη Ρωμηοσύνη, σαλπίζοντας τόν λυτρωτικό λόγο τού ευαγγελίου.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία εκδηλώνει τήν ενότητά της καί τήν καθολικότητα μέ έναν Επίσκοπο σέ κάθε τόπο, μιά Σύνοδο Επισκόπων, πού προεδρεύεται από τοπικό προϊστάμενο σέ κάθε χώρα-περιοχή.

Σέ παγκόσμια κλίμακα η μαρτυρία τής Ορθοδοξίας πραγματοποιείται διά μέσου τής ενότητας τού παγκοσμίου σώματος τών Επισκόπων. Αυτή η ενότητα απαιτεί νά υπάρχη ο «πρώτος επίσκοπος» (όχι πάπας), πού κατέχει επαρκή αυθεντία νά οργανώνη, νά διοχετεύη, νά εκπροσωπή τήν συνοδικότητα τής Εκκλησίας στήν οικουμένη. Αυτό, ακριβώς, πού εκφράζεται καί υλοποιείται στό πρόσωπό σας Παναγιώτατε.

Αποτελεί δέ γιά εμάς μιά ακόμη αφορμή καύχησης «εν Κυρίω» τό γεγονός, ότι απ' αρχής τής ανόδου σας στόν Οικουμενικό Θρόνο επιδοθήκατε μέ ένθεο ζήλο στόν υπέρ πάντων αγώνα προστασίας τής δημιουργίας τού Θεού, τού ορατού κόσμου, τήν προστασία τού περιβάλλοντος, σέ σημείο ώστε νά σάς αποδοθή επάξια ο τίτλος τού «Πράσινου Πατριάρχη».

Άς μήν ξεχνάμε πώς τό πράσινο χρώμα είναι τό σύμβολο τής ελπίδας καί τής ζωής. Είναι ακριβώς αυτή η ελπίδα γιά ανάπλαση, ανακαίνιση τού φθειρόμενου κόσμου καί τού ανθρώπου, πού εκπέμπεται ως σωτήριο μήνυμα από τόν οικουμενικό φάρο τής Ορθοδοξίας, από τό μαρτυρικό Φανάρι τής Πόλης τών ονείρων τού Ελληνισμού.

Σείς Παναγιώτατε σέ δύσκολους καιρούς ταχτήκατε απ' τήν ιστορία νά κρατάτε αναμμένο αυτό τό φανάρι στόν πύργο τής Ορθοδοξίας καί τού γένους τών Ρωμηών, σέ πείσμα τών επίδοξων φωτοσβεστών τών αλλοπρόσαλλων καιρών μας.

Παναγιώτατε, καλώς ήρθατε στήν Ναύπακτο.

Παναγιώτατε, καλώς ήρθατε στήν Αιτωλοακαρνανία.

  • Προβολές: 2355