Skip to main content

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης στὴν Ναύπακτο: Πρόποση κατά τό επίσημο γεύμα πρός τιμήν τού Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου

του Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου

Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Οι αρχαίοι πρόγονοί μας έλεγαν ότι «τράπεζα άνευ λόγων φάτνη αλόγων». Αυτό γνωρίζουν καί οι μοναχοί, γι' αυτό κατά τήν ακολουθία τής Τραπέζης αναγινώσκουν λόγους, καθώς επίσης κατά τίς επίσημες εορταστικές ημέρες, μετά τήν αγρυπνία καί τήν θεία Λειτουργία στήν επίσημη Τράπεζα γίνονται προσφωνήσεις καί αντιφωνήσεις. Καί εμείς ως λογικοί άνθρωποι αισθανόμαστε τήν ανάγκη, κατά τήν διάρκεια αυτής τής επισήμου Τραπέζης, νά ανταλλάξουμε αναλόγους λόγους.

Προηγουμένως στόν Ιερό Καθεδρικό καί Μητροπολιτικό Ναό τού Αγίου Δημητρίου δεχθήκαμε τήν πατριαρχική Σας ευλογία καί τώρα κατά τό γεύμα τούτο πού είναι προσφορά τού Δήμου Ναυπάκτου πρός τιμή Σας ανταποδίδουμε τά δώρα μας. Αλλά χαιρόμαστε καί τήν παρουσία τού σεβαστού καί αγαπητού σέ όλους μας Αρχιεπισκόπου Αθηνών καί Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου. Τά πνευματικά συνδέονται μέ τά υλικά. Στήν Εκκλησία μας δέν πιστεύουμε σέ έναν ιδεαλισμό ούτε σέ έναν ματεριαλισμό, αλλά στήν συνύπαρξη τών πνευματικών μετά τών υλικών αγαθών. Έτσι, τά υλικά συνδέονται μέ τά πνευματικά, θεωρούνται δώρα τού Θεού πού τά προσφέρουμε ως αντίδωρα στόν Θεό καί τούς συνανθρώπους μας.

Αυτήν τήν στιγμή εφαρμόζεται τό Αντίφωνο τών Αναβαθμών: «κύκλω τής τραπέζης σου ευφράνθητι καθορών σου Ποιμενάρχα, τά έκγονα φέροντα κλάδους αγαθοεργίας». Είσθε ο ποιμενάρχης μας, μέ τήν ευρύτερη τού όρου έννοια, είμαστε τά έκγονά Σας, τά οποία ανέθρεψε τό Οικουμενικό Πατριαρχείο γιά πολλά χρόνια καί στήν συνέχεια μέ αγάπη καί φιλοστοργία μάς παρέδωσε στήν θυγατέρα του γιά νά μάς συντηρήση πνευματικά. Αυτήν τήν στιγμή εμείς τά πνευματικά Σας παιδιά κυκλώνουμε τήν τράπεζά Σας καί ελπίζουμε νά φέρουμε κλάδους αγαθοεργίας, σεβασμού καί αγάπης πρός τόν θεσμό τού Οικουμενικού Πατριαρχείου καί στό σεβαστό προσωπό Σας ιδιαίτερα, αφού περιέρχεσθε ολόκληρη τήν οικουμένη, εισερχόμενος σέ οίκους λαμπρούς καί ταπεινούς, επισκεπτόμενος ηγεμονικές καί πληγωμένες χώρες, συγκακουχούμενος μέ τόν λαό τού Θεού, πάντοτε όμως ευαγγελιζόμενος τήν ειρήνη, ευαγγελιζόμενος τά αγαθά. Γι’ αυτό καί «ως ωραίοι οι πόδες» Σας πού ήλθατε μέχρι τήν μικρή καί ταπεινή μας Μητρόπολη, πού όμως έχει μεγάλη ιστορία καί παράδοση.

Γνωρίζουμε από τό Ευαγγέλιο ότι ο Χριστός συμπορεύθηκε μέ τούς δύο Μαθητές του, Λουκά καί Κλεόπα, πρός Εμμαούς. Στήν αρχή τούς παρηγόρησε μέ τούς λόγους του, εθέρμανε τήν καρδιά τους καί στήν συνέχεια, όταν εκείνοι Τόν παρεβίασαν νά μείνη μαζί τους, αποκαλύφθηκε κατά τήν κλάση τού άρτου. Αυτό τό γεγονός γίνεται πάντοτε κατά τήν διάρκεια τής θείας Ευχαριστίας. Στήν αρχή ακούμε τόν λόγο τού Θεού, κατά τήν ανάγνωση τών αγιογραφικών περικοπών, καί στήν συνέχεια, κατά τήν Λειτουργία τών πιστών γνωρίζουμε καί κοινωνούμε τόν Ίδιο τόν Χριστό.

Αυτό, τηρουμένων τών αναλογιών, συνέβη καί σέ μάς σήμερα. Ακούσαμε στόν Ιερό Ναό τόν παρακλητικό καί παρηγορητικό λόγο Σας καί στήν συνέχεια κατά τήν κλάση τού αισθητού άρτου, σέ αυτό τό ταπεινό γεύμα, έχουμε τήν δυνατότητα νά επικοινωνήσουμε μαζί Σας, νά εκδηλώσουμε τά συναισθήματα αγάπης καί σεβασμού πρός τό τετιμημένο πρόσωπό Σας, νά ανταλλάξουμε απόψεις γιά διάφορα θέματα καί γενικά νά γνωρισθούμε ακόμη περισσότερο σέ μιά οικεία ατμόσφαιρα. Αυτό μάς χαροποιεί ακόμη περισσότερο, μάς ενδυναμώνει νά πορευθούμε τήν δύσκολη ζωή τής ποιμαντικής διακονίας, μάς ενισχύει στήν πορεία μας.

Εκφράζουμε τόν σεβασμό μας πρός τό πρόσωπό Σας, όλοι οι παριστάμενοι, οι Βουλευτές τού Νομού μας, ο Νομάρχης, ο Δήμαρχος Ναυπάκτου καί οι όμοροι Δήμαρχοι, οι Κληρικοί, οι αρχές τής επαρχίας μας καί γενικά όλοι οι συνδαιτημόνες στήν τράπεζα αυτή.

Καί ευχόμαστε ταπεινά, όπως γευθήκαμε σήμερα τού λόγου σας καί τής παρατιθέμενης αυτής τροφής, έτσι νά συμμετάσχουμε στόν μακαρισμό «μακάριος ός άν φάγηται άριστον εν τή βασιλεία τού Θεού» (Λουκ. ιδ', 15).

  • Προβολές: 2545